Аналіз фінансових ринків / Біржова справа
А. В. Федоров Аналіз фінансових ринків і торгівля фінансовими активами: Посібник з курсу. 2008

Посібник з курсу «Аналіз фінансових ринків і торгівля фінансовими активами» - це не гарний сувенір на пам'ять, не витримка з підручників по валютному дилінгу і вже точно не підставка під кави. Призначення нашої книги набагато ширше. Це ваш путівник по світу валютного дилінгу - науки або, якщо завгодно, мистецтва робити гроші з грошей.

Друга функція посібника - створення для вас і вашого викладача більш комфортних робочих умов, що допоможе в досягненні головної мети - навчитися приймати грамотні рішення.

Як і всі книги з циклу «Академія біржової торгівлі», це посібник призначений для студентів Міжнародної Академії Біржовий Торгівлі «Форекс Клуб», а також для всіх бажаючих освоїти професію трейдера самостійно. Для Вас смачно готуємо від ebib.pp.ua.

Сохацький О.М. Біржова справа: Підручник. - 2-ге вид. змін. ї доп. - Тернопіль: Карт-бланш, К.: Кондор. - 632 с. 2008
Друге видання підручника «Біржова справа» написано у відповідності з програмою дісціпліні для студентов Економічних та управлінськіх спеціальностей Тернопільського национального економічного УНІВЕРСИТЕТУ, яка вікладається у цьом вузі з 1992 року. Его автор, д.е.н., професор Сохацький О.М., є завідувачем Першої в Україні кафедри фінансового Інжинірингу, одним Із провідніх фахівців з міжнародного прайси похідніх ФІНАНСОВИХ інструментів, займається консалтинговими діяльністю. Очолювана нею кафедра здійснює підготовку магістрів, Які отримуються знання, вміння та навички ФІНАНСОВИХ інженерів, здатн діяті у змінному НЕ-передбачуваності середовіщі Завдяк вмілому Використання ФІНАНСОВИХ інновацій, Які раніше були доступні позбав біржовікам. Відвідайте жіночу енциклопедію від ebib.pp.ua.
Банківські ризики / Банківська справа
Галанов В. А. Основи банківської справи: підручник. - М.: ФОРУМ ИНФА М. - 288 с. - (Професійна освіта). 2008
Розглянуто основи організації та функціонування банківської системи, місце і рать сучасних банків; банківська система та її функціонування, види банківських операцій та їх ризики банківський менеджмент і маркетинг, основи обліку в банках, банківський нагляд н аудит. Для учнів середніх спеціальних навчальних закладів навчаються за економічним і чисто фінансовим спеціальностями. Може використовуватися в якості короткого посібник студентами вищих навчальних закладів, а також всіма, КТС цікавиться питаннями, пов'язаними з банківською справою. Пропонуємо рецепти на кожен день від ebib.pp.ua.
Грюнінг X. ван, Брайовіч Братановіч С. Аналіз банківських ризиків. Система оцінки корпоративного управління та управління фінансовим ризиком / Пер. з англ.; вступ, сл. д.е.н. К.Р. Тагірбекова - М: Видавництво «Всесвіт», 2007. - 304 с. 2007
У дослідженні співробітників Світового банку аналізуються всілякі ризики, яким піддаються в процесі своєї діяльності банки, у тому числі кредитний, ринковий, процентний, валютний, ризик ліквідності та ін Пропонується схема всебічної оцінки банку на основі не тільки фінансової, але й управлінської інформації. Як інструменти для діагностики банківських проблем використовуються спеціально розроблені таблиці, графіки та діаграми. Особливу увагу в книзі приділяється принципам управління ризиком та взаємозв'язкам між різними категоріями ризику. Книга призначена в першу чергу фахівцям з аналізу ризику та банківського нагляду, а також широкому колу користувачів банківської інформації. Спробуйте оригінальні кулінарні рецепти від ebib.pp.ua.
Підприємництво / Торговельна справа / Туризм / Фондові ринки
Дмитрієв М.М., Забаева М.Н., Малигіна Е.Н. Економіка туристського ринку 2010
Розглянуто теоретичні основи економіки туризму, представлений механізм функціонування господарюючого об'єкта в туристському секторі економіки. Викладено базисні теорії та стратегії забезпечення конкурентних переваг, інвестування, профілактики ризиків і розвитку туристського бізнесу. Наведено аналіз найбільш істотних факторів, що впливають на результати туристського бізнесу. Визначено основні напрямки перетворень туристських організацій в сучасних економічних умовах. Для студентів вищих навчальних закладів, а також фахівців галузі туризму. Ознайомтесь із домашньою кухнею від ebib.pp.ua.
ЛОУРЕНС Г. МАКМІЛЛАН стратегічного інвестування, ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ЄВРО» МОСКВА. 2003

Значна увага приділяється хеджування портфелів акції індексними ф'ючерсами та опціонами К4етоди, представлені тут, однаково підходять будь-якому інвестору, який володів акціями, ~ як індивідуальному, так і інституційному. Наводяться і варіанти основних стратегій хеджування. Ці варіанти стратегія дозволяють інвестору отримувати прибуток від цінових розбіжностей між ф'ючерсами або опціонами. Крім того, розглядаються стратегії, за допомогою яких інвестор намагається вигадати від цінового руху деякої групи акції на ринку. Докладно обговорюються також і спреди між різними фондовими індексами.

Смирницький Є.К. Економічні показники бізнесу. / Є.К. Смирницький. М.: Іспит. - 512 с. 2002

Даний посібник містить в основному найбільш поширені показники та методики їх розрахунків, що використовуються в промисловості господарюючими суб'єктами, що представляють як приватну (змішану), так і державну власність ( унітарні - казенні підприємства).

С. Н. Виноградова, С. П. Гурська, О. В. Пігунова та ін Організація комерційної діяльності. За заг. ред. С. Н. Виноградової. - Мн.: Виш. шк., - 464 с. 1997

Розглядаються практичні питання організації комерційної діяльності: господарські зв'язки суб'єктів ринку, їх правове регулювання, договірна робота, організація оптової торгівлі, асортиментної політики, забезпечення перевезень, робота з тарою, роздрібний продаж товарів і її правове регулювання, економіки в комерційній діяльності.

Зубарєва Т.О. Практична філософія підприємця: Навчальний метод,, посібник / Новосиб. держ. техн. ун-т. - Новосибірськ. - 122 с. 1994

У даній роботі розглядаються можливості та шляхи організації власної справи в нашій країні з урахуванням вітчизняного й світового досвіду підприємницької діяльності, а також шляхи становлення підприємницької кар'єри.

Зовнішньоекономічна діяльність
Б. М. Смітієнка, В. К. Поспєлов, С. В. Карпова та ін . Зовнішньоекономічна діяльність: навч. для студ. середовищ. проф. навч. закладів. - 5-е вид., Испр. - М.: Видавничий центр «Академія»,. - 304 с. 2008

Розкрито основні тенденції розвитку сучасної міжнародної економіки та бізнесу на початку XXI в. Розглядаються сутність зовнішньоекономічної діяльності, основні форми міжнародних економічних відносин і їх взаємозв'язок, валютно-фінансові проблеми міжнародної економіки. Аналізуються питання розвитку зовнішньоекономічної діяльності підприємства та міжнародного маркетингу. У 5-е видання включені дані, що відображають діяльність міжнародних економічних і валютно-фінансових організацій в 2007 р.

Дралін А. І. Зовнішньоекономічна діяльність: навчальний посібник / А. І. Дралін, С. Г. Міхньова. - Вид. 2-е, перераб. і доп. - Пенза: Інформаційно-видавничий центр ПГУ, 2006. - 127 с. 2006

У навчальному посібнику наведено матеріали для вивчення дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність», які включають короткий зміст лекцій, плани семінарських занять, теми курсових робіт і рекомендації до їх виконання, тести, екзаменаційні питання. Матеріали викладені в компактній формі з використанням логічних таблиць, схем, малюнків.
Посібник підготовлено на кафедрі «Економічна теорія і світова економіка» Пензенського державного університету. Рекомендується для студентів, які вивчають світову економіку, міжнародні економічні відносини, зовнішньоекономічну діяльність; на допомогу викладачам, аспірантам і фахівцям з зовнішньоекономічних зв'язків.

Левицький К. В. Вільні економічні зони та інструмент стимулювання економічної активності (на прикладі Калінінградської області) / Дисертація 2005
Метою дослідження дисертації є виявлення основних тенденцій розвитку вільних економічних зон, насамперед анклавно-ексклавного типу, ролі ВЕЗ у стимулюванні економічної активності і на цій основі розробка рекомендацій щодо забезпечення ефективного економічного розвитку Калінінградської області в умовах розширення Європейського Союзу на схід, в тому числі щодо подальшого вдосконалення механізму вільної (особливої) економічної зони в регіоні, а також оцінка можливої ??ролі регіону в майбутньому.
Шоідарвозова М. С. Вільні економічні зони як форма залучення іноземних інвестицій в економіку Республіки Таджикистан 2005
Основна мета дисертаційної роботи полягає в розробці наукових основ формування і розвитку ВЕЗ як інструменту для залучення іноземних інвестицій в деякі території, а також прогнозу перспектив розвитку СЕЗ в Республіці Таджикистан в процесі переходу до ринкової економіки, і підготовці практичних рекомендацій, що дозволяють в повною мірою реалізувати можливості СЕЗ.
Р. Б. Ноздревой, Б. І. Синецкий, В. В. Кормишев, С. П. Мясоєдов, Т. Н. Полянова Модульна програма для менеджерів. Модуль 10. Організація і управління зовнішньоекономічною діяльністю 1999
Модуль 'Організація і управління зовнішньоекономічною діяльністю' входить до складу 17 - модульної програми 'Управління розвитком організації', вперше розробленої та виданої в Росії. Модуль охоплює весь широкий спектр питань, які необходіморешать керівникам компаній, які працюють за межами своїх національних кордонів: починаючи з вибору сегмента світового ринку, включаючи методи кросскультурний комунікації і закінчуючи юридичною технікою підготовки контракту. Посібник може бути іспользованокак досвідченими практиками, так і новачками на поле зовнішньоекономічної діяльності. Модульна програма орієнтована на менеджерів вищої і середньої рівнів управління, керівників служб з управління персоналом, організаторів внутрішньофірмового навчання, консультантів, а також викладачів, слухачів навчальних закладів додаткової професійної освіти і шкіл бізнесу, студентів економічних вузів.
Л.Є. Стровский, С.К. Казанцев, Е.А. Паршина та ін Зовнішньоекономічна діяльність підприємства: Підручник для вузів.; Під ред. проф. Л.Є. Сгровского. - 2-е вид., Перераб. і доп. - М.: ЮНИТИ. - 823 с. 1999

Безпосередню участь у зовнішньоекономічній діяльності беруть сьогодні десятки тисяч підприємств і сотні тисяч підприємців і державних службовців, для яких дуже важливо знати закони зовнішнього ринку. Призначення підручника - допомогти у підготовці кваліфікованих фахівців у зовнішньоекономічній діяльності підприємства.

Свободние економічні зони як форма залучення іноземних інвестицій в економіку Республіки Таджикистан
Історія грошей /  Історія світової економіки /  Історія політичної економіки /  Історія економіки Нідерландів /  Історія економіки слов'янських країн /  Історія економіки країн Європи і Америки /  Історія економічних відносин /  Історія економічних вчень /  Загальна економіка (Історія) /  Економічна історія країн Азії та Африка
 Богданов Олександр Олександрович, Скворцов-Степанов Іван Іванович  Курс політичної економії докапіталістичної епохи. Вид. 5-е. М.: Книжковий дім «ЛІБРОКОМ» - 378 с. (Розмірковуючи про марксизм.)  2011

 Пропонована читачеві книга присвячена дослідженню економічного життя суспільства до настання епохи капіталізму. Автори роблять спробу представити всю економічну історію людства як єдиний і цілісний процес, об'єктивно зображуючи зв'язок його минулого, сьогодення і доступного передбачення майбутнього. Робота розділена на частини згідно історичним періодам розвитку суспільства; досліджується первісний родовий комунізм, авторитарна родова громада, феодальна система, рабовласницькі системи, система кріпосного господарства і ремісничий лад Середніх століть. Кожен період розглядається починаючи з технічних передумов його економічного життя і закінчуючи його ідеологією; показано значення кожної системи в історії економічного розвитку суспільства. 

 Книга рекомендується історикам, економістам, політологам, соціологам філософам, а також усім зацікавленим читачам.

 Олена Медведєва, Олександр Медведєв  Як з'явилася ринкова економіка і чи можлива вона в сучасній Росії Олена Медведєва, Олександр Медведєв, - М.: М-Студіо - 92 з  2010

 Застосування цих ідей до галузі економіки дозволяє зрозуміти, що ринкова економіка властива товариству з універсально-понятійним кодом, в той час як традиційне станове суспільство з спадково-професійними кодом влаштовано за зовсім іншими правилами. Надія на «невидиму руку ринку» не може виправдатися там, де всі елементи суспільної системи цієї «руці» протидіють. 

 Економічні реформи в Росії 90-х років минулого сторіччя в черговий раз виявилися половинчастими, тому що їх намагалися проводити чисто технічними методами. Найближчим часом можна чекати, що країна знову опиниться перед необхідністю таких реформ. Що буде їм заважати? Що, навпаки, може їм сприяти? Читачам пропонується матеріал для роздумів.

 Шпалтаков В.П  Хрестоматія з історії економічних вчень  2010
 Дана хрестоматія складена методом вилучення з праць видатних вчених економістів найважливіших розділів, що дозволяють познайомитися з основними ідеями різних навчань про принципи і закони розвитку економіки. Вона дає характеристику всіх основних напрямків і шкіл, що існували на різних етапах розвитку економічної думки.
 Городецький В.  Історія економічних вчень  2010
 Рифат Гусейнов, Юнона Горбачова, Валентина Рябцева  ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ НАВЧАНЬ  2010
 У підручнику викладається історія світової економічної думки від навчань меркантилістів і фізіократів до сучасних економічних теорій. Призначений для студентів та аспірантів економічних вузів і факультетів, але може бути рекомендований також всім, хто цікавиться розвитком економічних поглядів і навчань.
 Р. М. Гусейнов, В. А. Семеніхіна  Економічна історія. Історія економічних вчень підручник. - 2-е вид., Стер. - М. Омега-Л. - 384 с. - (Вища економічна освіта).  2008
 Ця книга відрізняється від багатьох підручників не тільки живим, образним викладом матеріалу, який легко запам'ятовується, але і рідкісним поєднанням захопленості авторів своїм предметом з науковою об'єктивністю, неупередженістю і глибиною аналізу самих складних проблем. Авторам вдалося відійти від ідеологічних штампів і догм в оцінці ключових економічних теорій недавнього минулого і сучасності. Підручник універсальний: він дає цілісне уявлення про економіку в її минулому, сьогоденні і майбутньому, про еволюцію економічної думки і про внесок російської науки в світовий потенціал економічного знання, про процеси становлення і розвитку ринкової економіки, про закономірності функціонування сучасного ринкового господарства. Зміст підручника повністю відповідає державному; освітньому стандарту: це вступний курс теоретичних та історико-економіч-них дисциплін для системи економічної освіти. Підручник допоможе студентам підготуватися до лекцій і семінарських занять, іспитів; буде цікавий викладачам, а також тим, хто хоче самостійно вивчати економічні дисципліни.
 Н.В. Афанасьєва та ін  Історія економічних вчень - СПб.: Изд-во СЗТУ. - 140 с.  2008
 Дисципліна присвячена вивченню основ формування світової та вітчизняної економічної думки, розкриває перед слухачами етапи і принципи становлення, створення економічних теорій і шкіл видатними мислителями і вченими-економістами з найдавніших часів і до XXI століття.
 Гукасьян Г. М., Нінціева Г. В.  Історія економічних вчень. - СПб.: Пітер. - 176 с.: Ил. - (Серія «Завтра іспит»)  2008
 Навчальний посібник адресований студентам, які бажають краще підготуватися до іспиту з історії економічних вчень. З програми курсу авторами відібрані 45 питань, на кожен з них запропонований варіант короткої відповіді. Черговість питань відповідає логіці програми курсу. У навчальному посібнику міститься виклад концепції вчених різних шкіл і напрямів, від античності до наших днів.
 Бетелл Т.  Власність і процвітання / Том Бетелл; пров. з англ. Б. Пінскера. Москва: ІРІСЕН. 480 с.  2008
 Книга в популярній формі розповідає про історію приватної власності з часів Стародавнього Риму і до наших днів. Ця тема розглядається відразу з двох точок зору: історії інституту та історії ідей. Показана фундаментальна роль інституту приватної власності в суспільному розвитку. Водночас у книзі зібрана багата колекція історичних прикладів того, як ослаблення цього інституту вело до розпаду і загибелі спільнот або до увічнення низького рівня життя: доля першого північноамериканських колоній в Джеймстауні і Плімуті, історія комуни Роберта Оуена, картопляний голод в Ірландії, соціалістичні експерименти в СРСР і Китаї, проблеми арабського світу, земельні реформи в країнах, що розвиваються і т.д. Автор аналізує економічну логіку стимулів і демонструє згубність загального користування ресурсами. Особливу увагу приділено взаємозв'язкам між інститутом власності та станом навколишнього середовища, а також проблемам інтелектуальної власності.
 Афтальон (Афталіон) А.  Періодичні кризи надвиробництва. - М.-Л.: Держ. вид-во, 1930. Діректмедіа Паблішинг Москва  2008
 Бокарев Ю. П.  Економічна історія та економічна теорія (наукова доповідь). - М.: ІЕ РАН - 55 с.  2007
 У доповіді висвітлюється стан теоретичних та історичних досліджень економіки, аналізуються причини відокремленого розвитку теорії та історії, виявляються межі як теоретичної економіки, так і економічної історії, даються орієнтири їх можливого зближення. Основна ідея доповіді зводиться до того, що в разі інтеграції теорії та історії в рамках єдиної науки держава отримає потужний інструмент для реформування та регулювання економічної діяльності.
 Білимович А.Д.  Економічний лад звільненої Росії; Ін-т економіки РАН. - М.: Наука. - 229 с. - (Російське зарубіжжя: соціально-економічна думка).  2006

 Книга містить політико-економічні твори відомого російського економіста А.Д. Білімовича, що представляють еволюцію поглядів вченого на причини виникнення та особливості трансформації комуністичного режиму в Росії, аналіз умов загибелі радянського ладу, прогнози альтернатив розвитку пострадянської Росії. 

 Для економістів, працівників, зайнятих у сфері організації народного господарства, а також всіх, хто цікавиться історією вітчизняної економіки.

 Андрюхина І.Ю.  Історія економічних вчень: Навчальний посібник. - Петропавловськ-Камчатський: КамчатГТУ-143 с.  2006
 Навчальний посібник складено відповідно до вимог до обов'язкового мінімуму змісту дисципліни «Історія економічних вчень», що входить в основну освітню програму підготовки фахівців за спеціальністю 080801 «Прикладна інформатика (в економіці)» державного освітнього стандарту вищої професійної освіти. Посібник призначений для студентів і викладачів вузів.
 Акуліч В.А.  Історія економічних вчень: навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей. - 2-е вид. испр. Мн.: Вид-во МІУ, - 100 с.  2006
 Представлені програма дисципліни, короткий конспект лекцій, завдання для семінарських занять, список рекомендованих джерел для вивчення дисципліни, тематика контрольних і контрольованих самостійних робіт, питання і тести для самоконтролю.
 Володін Д.Н.  Історія економічних вчень  2005
 Навчальні матеріали містять лекційний матеріал, основні поняття, тематику рефератів, приблизний тест-контроль і рекомендовану літературу для студентів. Даний курс розроблений відповідно до робочих планами, підготовленими на кафедрі. Узагальнено теоретичний і методологічний матеріал, орієнтований на повноцінне засвоєння навчального матеріалу. Автор особливу увагу приділяє питанням історичного розвитку меркантилізму, класичної політичної економії, розвитку економічної думки в Росії, сучасними поглядами на розвиток економічних відносин. Для студентів вивчають дисципліну «Історія економічних вчень».
 Алексаха А. Г.  Введення в прогрессологію Теоретичні проблеми економічної історії. - М.: Гаряча лінія - Телеком. - 288стор.  2004

 Книга присвячена теоретичним проблемам економічної історії і являє собою спробу побудови моделі розвитку суспільства. Хронологічні рамки цієї роботи - від найбільш ранніх етапів виникнення людства до індустріальної революції в Англії. Теоретичні побудови проілюстровані численними історичними прикладами, в якості яких автор обрав одні з найяскравіших періодів в історії, наприклад такі як економічний і культурний підйом античної Греції, зліт і падіння Римської держави, розквіт Італії та Голландії в Середні віки, англійську і французьку революції, виникнення індустріального суспільства в Англії. Книга забезпечена списком літератури та графічним матеріалом. 

 Книга розрахована на фахівців, істориків та економістів, але може бути цікава також і широкому колу читачів.

 Ю.А.Карцев  Історія економічних вчень. Опорний конспект лекцій. ДНУ -110 с.  2004

 У навчальному посібнику послідовно викладено основні теми курсу "Історія економічної теорії", які визначені програмою підготовки фахівців у вищих навчальних закладах.

 В.Я.Портяков  Економічні реформи в Китаї (1979 - 1999 рр..). М.: Інститут Далекого Сходу РАН, 178 с.  2003

 У роботі аналізуються теоретичні та практичні проблеми перетворення господарської системи КНР, висвітлюються багатосторонні взаємозв'язку основних чинників розвитку в загальному комплексі реформованої китайської економіки, дається оцінка результатів складних процесів, що протікали в Китаї в ході економічних реформ в 1979-1999 рр..

 Белозерцев В. І.  ЗАРОДЖЕННЯ теорія недосконалої конкуренції (НА ПРИКЛАДІ ЕКОНОМІЧНОГО НАВЧАННЯ Е. Чемберліна І Дж.Робинсон)  2003
 Мета дисертації полягає в комплексному історікоекономіческом дослідженні розвитку економічної науки в період зародження теорій монополістичної конкуренції Е. Чемберліна і недосконалої конкуренції Дж.Робинсон та виявленні на цій основі специфіки їх змісту та впливу на подальший оновлення теоретичної економіки і практики господарювання.
 ГНАТЮК С.Н.  ІСТОРІЯ ЕКОНОМІЧНИХ НАВЧАНЬ  2003
 Історія економічних вчень знайомить студентів з еволюцією економічної думки, логічними та історичними причинами розвитку нових концепцій і теорій, їх внеском у прирощення наукових знань, плюсами і мінусами, зв'язком економічних концепцій з економічною реальністю і державним регулюванням економічних процесів.
 Макроекономіка /  Мікроекономіка /  Загальні питання мікроекономіки
 Ашимо А. А., БОРОВСЬКИЙ Ю.В., султанів Б. Т., Аділь Ж.М., НОВІКОВ Д. А., АЛШАНОВ Р. А., Ашимо А  Макроекономічний аналіз і параметричне регулювання національної економіки. М.: Видавництво Фізико-математичної літератури,. 324 c  2011

 Представлені результати розробки і розвитку теорії параметричного регулювання статичної рівноваги та еволюції національної економіки. Показана ефективність її застосування на базі ряду математичних моделей, відповідно описують статичну рівновагу на макроекономічних ринках, відкриту економіку маленької країни, кон'юнктурні цикли і процеси економічного зростання. Також описані результати макроекономічного аналізу національного господарства на базі відповідних математичних моделей ринкової економіки країни. 

 Для науковців, аспірантів і студентів старших курсів, які цікавляться проблемами управління в соціально-економічних системах і прикладною теорією управління.

 Бусигін, Желободько, Циплаков  Мікроекономіка - Третій рівень 2005 702 с.  2005

 Мікроекономіка - Третій рівень

 Терентьєва А.В.  Основні макроекономічні показники національної економіки: Навчальний посібник. - М.: Изд-во МАІ. - 64 е.: ил.  2005

 Пропонований навчальний посібник містить практичні приклади розрахунків макроекономічних показників, що входять в систему національних рахунків, і дозволяє студентам закріпити знання з розділу "Макроекономіка", отримані в навчальному процесі. 

 Розраховано на студентів вищих навчальних закладів, що навчаються на економічному факультеті та вивчають курс "Економічна теорія". Посібник може бути рекомендовано студентам технічних факультетів вузів при вивченні ними економічних дисциплін.

 В. П. Бусигін, Є. В. Желободько, С. Г. Коковіна, А. А. Циплаков  Мікроекономічний аналіз недосконалих ринків. Новосибірськ 1999  1999

 Посібник являє собою першу частину підручника з методам мікроекономічного аналізу, орієнтованого на студентів старших курсів першої ступені навчання та магістрантів економічних факультетів, що спеціалізуються в економічній теорії. Воно присвячене методам аналізу недосконалої конкуренції.

 В. П. Бусигін, Є. В. Желободько, С. Г. Коковіна, А. А. Циплаков  Лекції з мікроекономічної теорії. Новосибірськ 1998  1998
 Тіроль Ж.  Ринки і ринкова влада: Теорія організації промисловості / Пер. з англ. СПб. : Економічна школа.  1996
 Книга являє собою один з кращих сучасних підручників просунутого рівня по теорії недосконалої конкуренції. Широко використаний апарат теорії некооперативних ігор. Включає Керівництво користувача з теорії ігор. 

 Призначена для студентів старших курсів, наукових працівників, викладачів та аспірантів спеціалізуються в галузі економічної теорії, дослідження ринків, антимонопольної політики.

 Public relations (PR) /  Антикризове управління /  Банківський менеджмент /  Маркетинг /  Менеджмент (загальні питання) /  Менеджмент організацій /  Галузевий менеджмент /  Фінансовий менеджмент
 Смирнов П.Ю.  Фінансовий менеджмент. Шпаргалки. Видавництва: АСТ, Сова, ВКТ., 64 стор  2009
 У книзі коротко викладені відповіді на основні питання теми "Фінансовий менеджмент". Видання допоможе систематизувати знання, отримані на лекціях і семінарах, підготуватися до здачі іспиту чи заліку. Посібник адресований студентам вищих і середніх освітніх установ, а також усім, хто цікавиться даною тематикою.
 С. В. Загородников  Фінансовий менеджмент. Шпаргалка  2009
 Це видання допоможе систематизувати отримані раніше знання, а також підготуватися до іспиту або заліку і успішно їх здати. Посібник призначений для студентів вищих і середніх освітніх установ.
 В.В. Биковський  Актуальні проблеми російського менеджменту: зб. науч. тр. ; Під наук. ред. д-ра екон. наук, проф. В.В. Биковського / Тамбо. держ. техн. ун-т. - Тамбов, 2007. - 252 с  2007

 Включені наукові праці професорсько-викладацького складу, аспірантів і студентів економічного факультету інституту "Економіка і право" Тамбовського державного технічного університету, присвячені аналізу проблем теорії і практики менеджменту в російських економічних системах.
 Призначений для використання в науково-дослідній роботі та практиці менеджменту.

 Букрєєв, А. М.  Економічний. Механізм антикризового управління підприємством [Текст]: монографія / А. М. Букрєєв, К. І. Кремер, О. Є. Дударєв; Ріс НОУ (ВФ), АНОО ВіВТ. - Воронеж: Наукова книга. - 232 с.  2007

 У роботі розглядається концепція економічного механізму управління підприємством, визначено закономірності і протиріччя функціонування цього механізму, обгрунтовано можливість застосування вітчизняних і зарубіжних методик антикризового управління, запропоновано методи опеньки результативності антикризових дій керівників підприємств. 

 Книга адресована науковцям, викладачам економічних і управлінських дисциплін, аспірантам і студентам, а також фахівцям. що готує варіанти управлінських рішень щодо запобігання кризових ситуацій і виходу з них.

 Жукова М.А.  Менеджмент у туристському бізнесі: навчальний посібник / М.А. Жукова. - 2-е вид., Стер. - М.: КНОРУС. - 192 с.  2006

 Вивчається теорія і практика організації туристського бізнесу. Наведені приклади реальних ситуацій, в яких опиняються організації індустрії туризму. Розглядаються питання досягнення конкурентних переваг па ринку туризму, зокрема проблеми управління брендом туристської організації, інші маркетингові заходи. Велика увага приділяється управлінню персоналом туристської організації. 

 Для студентів, аспірантів, викладачів вузів і слухачів системи післявузівської освіти, а також для підприємців-практиків, що працюють в туризмі, і співробітників туристських організацій.

 Ковальов В.В.  Практикум з аналізу та фінансового менеджменту. Конспект лекцій із завданнями та тестами. - 2-е вид., Перераб. і доп - М.: Фінанси і статистика, 2006. - 448 с.: Ил  2006
 Наведено ключові положення основних тем, питання для обговорення, задачі і ситуації з курсу «Фінансовий менеджмент». Посібник містить один з варіантів робочої програми університетського курсу, фінансові таблиці н основні формули, необхідні для вирішення завдань. У 2-е видання (1-е вид. - 2000 г) включені тестові питання і завдання для контролю знань студентог, а також рекомендації з проведення тестірованіг Для викладачів і студентів економічних вузів. Матеріали книги можуть використовуватися практичними працівниками при підготовці до складання кваліфікаційних іспитів з бухгалтерського обліку, аудиту та фінансового менеджмент
 В.В. Биковський.  Актуальні проблеми російського менеджменту: Зб. науч. тр. / Під загальною ред. канд. екон. наук, професора В.В. Биковського. Тамбо. держ. техн. ун-т. Тамбов, 2005. Вип. 2. 312 з  2005

 До збірки включені наукові праці професорсько-викладач-ського складу, аспірантів та студентів економічного факультету інституту «Економіка і право» Тамбовського державного технічного університету, присвячені аналізу проблем теорії і практики менеджменту в російських економічних системах.
 Збірник призначений для використання в науково-дослідник-ської роботі і практиці менеджменту.

 Злобін Е.В., Міщенко С.В., Герасимов Б.І.  Управління якістю в освітній організації. Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2004. 88 с.  2004

 У монографії розглянуто управлінська діяльність освітньої організації як організаційної системи, проаналізовано підходи до управління якістю, вивчений і запропонований до використання зарубіжний досвід управління якістю у вищій школі, представлені основи формування системи менеджменту якості відповідно до міжнародних стандартів ISO серії 9000.
 Рекомендується для студентів спеціальностей «Менеджмент організації», «Стандартизація і сертифікація» та «Управління якістю», а також керівникам, фахівцям підприємств і організацій, що займаються питаннями менеджменту якості.

 Шековие Е.Л.  ЕКОНОМІКА І МЕНЕДЖМЕНТ НЕКОММЕРЧЕСКІХОРГАНІЗАЦІЙ. НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК. Санкт-Петербург 2003  2003

 Питання менеджменту мають вирішальне значення в роботі різних організацій. Некомерційні організації не є тому виключенням. У російській некомерційній сфері питань менеджменту довгий час не приділялося належної уваги, і лише з переходом на ринкові відносини більшість некомерційних організацій стало серйозно усвідомлювати, що менеджмент є ключовим фактором ефективної роботи. Скорочення бюджетного фінансування, зросла конкуренція змусили некомерційні організації змінити стратегію своєї діяльності. Некомерційні організації перестали розглядати себе як замкнуті системи, що реалізують статутні цілі за допомогою державних коштів. Орієнтація на споживача стала однією з головних стратегій їх діяльності. Некомерційні організації звернулися до вивчення бажань і потреб клієнтів, роботі з різними групами споживачів, диверсифікації діяльності. Велику актуальність придбали завдання просування некомерційних послуг, формування цінової політики, залучення додаткових джерел фінансування.

 Є. В. йоду  Банківський менеджмент: Метод. указ. / Упоряд. Є. В. йоду. Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2002. 32 с.  2002

 Представлені програма, методичні вказівки та матеріали до контрольних робіт. Призначені для студентів заочного відділення спеціальності 0604.

 Писарєва Галина Сергіївна  РОЗРОБКА МАРКЕТИНГОВОЇ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ туристично-рекреаційного комплексу В РЕГІОНІ (НА МАТЕРІАЛАХ Республіка Адигея) / Дисертація  2002

 Мета дисертаційного дослідження полягає у розробці маркетингової стратегії сталого розвитку підприємств туристично-рекреаційного комплексу в регіоні на основі сегментаційного підходу, структурно-інституційної характеристики регіонального ринку туристських послуг (на емпіричній базі дослідження процесу в одному з регіонів Півдня Росії - Республіці Адигея) та формуванні необхідної інформаційної бази для розробки регіональних маркетингових стратегій.

 Г.Л.Тульчінскій  PR фірми: технологія та ефективність  2000

 Базисні принципи ПР, представлені в книзі, дадуть читачеві хороший досвід входження в професійний світ ПР. Звичайно, одній тільки книги для цього недостатньо. Але й без неї подорож у світі ПР буде скрутним, оскільки чужий досвід замінює нам багато років власних пошуків.

 Зовнішньоекономічні зв'язки /  Глобалізація і міжнародна економічна інтеграція /  Лекції по світовій економіці /  Світовий розвиток /  Практикум з світової економіки /  Господарство зарубіжних країн /  Економічні зони
 Бабаєв С.С. та ін  Міжнародні фінансові центри та їх роль у розвитку світової економіки. Аналітичний огляд. - М.: Фінансовий університет при Уряді Російської Федерації. 2012р. с. 444.  2012
 У сучасних умовах світові фінансові центри відіграють найважливішу роль в забезпеченні розвитку світової економіки. Необхідність розвитку міста Москви як міжнародного фінансового центру є однією з найважливіших завдання розвитку економіки Росії. Глобальна економічна і фінансова криза підкреслив потребу в диверсифікованості російської економіки, в тому числі на основі розвитку фінансової галузі і ринку професійних фінансових послуг.
 Колосніцина М.Г., Суворова І.К.  Міжнародна трудова міграція: теоретичні засади та політика регулювання. Лекційні та МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ. 2012  2012
 Міграція - давно відоме і значне явище в історії людства. Географічні переміщення населення завжди супроводжували демографічне зростання, технологічні зміни, політичні конфлікти і війни. Разом з тим, минулий XX століття стало буквально століттям міграції: ніколи ще це явище не було таким значущим з точки зору суспільства, економіки, політики. І хоча частково міграція може бути вимушеною (наприклад, у формі депортації), для економістів становить інтерес насамперед добровільний переїзд людей з однієї країни в іншу, так як саме це явище набуло масового характеру в сучасній економіці.
 Козлова К.А.  ЛЕКЦІЇ З ДИСЦИПЛІНИ «СВІТОВА ЕКОНОМІКА» 2012  2012
 Світова економіка - це сукупність взаємозалежних національних господарств, пов'язаних один з одним системою міжнародного поділу праці, економічних і політичних відносин. Перш ніж міжнародні економічні відносини прийняли форму сучасних, і виникло таке явище, як світова економіка, людство пройшло ряд етапів. lt ;/ pgt;
 М.І. Глухова, А.В. Приходько, Е.А. Татарников, М.В. Снежинская, Л.В. Щербина  Світова економіка. Відповіді на екзаменаційні питання 2012  2012
 Поняття «світова економіка» в сучасній економічній літературі вживається для позначення як системи держав, так і економічної дисципліни, предметом дослідження якої є закономірності функціонування системи організації господарства в міжнародному масштабі, тенденції розвитку міжнародних ринків і національне регулювання процесів, що відбуваються на світовому ринку.
 Ермушко Ж.А.  Світова економіка: навчальний посібник, Томський політехнічний університет. - Томськ: Изд-во Томського політехнічного університету. - 172 с.  2011
 У посібнику в короткій формі викладено базисний матеріал по світовій економіці, що висвітлює з урахуванням потреб і специфіки російської економіки обширну зарубіжну практику і методологію формування стратегічних та оперативних рішень у світовій економіці. Розглядаються структура, закономірності функціонування світової економіки на сучасному етапі розвитку. Призначено для студентів, що навчаються за спеціальністю 080109 «Бухгалтерський облік, аналіз і аудит», 080103 «Національна економіка», 080502 «Економіка і управління на підприємстві», 080507 «Менеджмент організації».
 Берглоф Е. (кер.)  Доповідь про перехідний процес за 2011р. Криза і перехідний процес очима людей  2011
 ЄБРР вносить зміни в спосіб та умови життя людей в країнах від Центральної Європи до Центральної Азії. Взаємодіючи з приватним сектором, ми фінансуємо проекти, ведемо діалог з державними відомствами, даємо технічні рекомендації з розвитку стійкої, відкритої та ринкової економіки. ЄБРР прагне сприяти переходу до відкритої економіки, орієнтованої на ринок, а також розвитку підприємницької діяльності в країнах на просторі від Центральної Європи до Центральної Азії. Для ефективного виконання цього завдання ЄБРР повинен займатися аналізом і осмисленням перехідного процесу. Мета «Доповіді про перехідний процес» полягає в подальшому осмисленні цього процесу і ознайомленні наших партнерів з даними проведеного аналізу.
 Гильови АННА ОЛЕКСАНДРІВНА  Формування та використання загального бюджету Європейського Союзу. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. Москва - 2011 р.  2011
 Реалізація Лісабонської стратегії, яка передбачає створення в Європейському Союзі найдинамічнішою в світі економіки, заснованої на знаннях, здатної до постійного зростання, що забезпечує охорону навколишнього середовища та соціальне згуртування народів держав-членів ЄС, стала одним із пріоритетних завдань розвитку Євросоюзу в XXI столітті.
 Ф.Г. Войтоловський і А.В. Кузнецов  Кризові явища у світовій економіці та політиці (Світовий розвиток. Випуск 6). - М.: ІСЕМВ РАН. - 268 с.  2010
 Черговий випуск триваючого видання ІСЕМВ РАН «Світовий розвиток» присвячений міжнародним і внутрішньодержавним економічним, політичним і соціальним наслідкам світової фінансово-економічної кризи, а також більш широкого кола питань, пов'язаних з розвитком різного роду кризових явищ у світовій економіці та політиці. Випуск підготовлений на основі матеріалів всеросійської конференції молодих вчених «Кризові явища у світовій економіці та політиці», проведеної Радою молодих вчених ІСЕМВ РАН за підтримки Комісії РАН по справах молоді. Серед авторів збірника молоді фахівці в області світової економіки і міжнародних відносин з дослідницьких інститутів Російської академії наук, провідних центральних та регіональних вузів. Видання призначене для дослідників, викладачів, аспірантів, студентів, а також широкого кола читачів, які цікавляться сучасними тенденціями розвитку світової економіки та політики.
 Л.С. Демидова В.Б. Кондратьєв  Послуги в сучасній економіці, М.: ІСЕМВ РАН,. - С. 342,  2010
 Робота являє комплексне дослідження багатопланової трансформації сектора послуг та його галузей в розвинених країнах за три останніх десятиліття. Визначаються технологічні, інституційні, структурні, зовнішньоекономічні причини нових тенденцій і явищ. У центрі аналізу - якісні і структурні аспекти перетворень. В результаті ускладнення функцій і зміни ряду родових рис виробництва послуг, розвитку нових і поновлення традиційних галузей кардинально змінюються основні характеристики сектора і зростає його соціально-економічна роль. На центральне місце в його складі, як і в усьому господарстві, висунулися наукоінтенсівние послуги - інформаційні, професійні, фінансові тощо та соціальні послуги - охорона здоров'я, освіта, соціальна допомога. Сектор послуг у новому форматі орієнтований на потреби постіндустріального розвитку і вносить вирішальний внесок у його ключові параметри - зростання виробництва, зайнятості, ефективності та конкурентоспроможності господарства, розвиток людини, якість життя і соціальних відносин, стимулює прогрес технологій, інноваційну активність. Результати аналізу проектуються на ситуацію в секторі послуг Росії.
 Л.Б. Вардомський  Національні особливості прояву світової фінансової кризи в пострадянських країнах - М.: ІЕ РАН. 330С.  2010
 Збірник присвячений аналізу прояви глобальної фінансово-економічної кризи в пострадянських країнах. Країни колишнього СРСР в цілому найбільш сильно постраждали від кризи. Робиться спроба пояснити цю ситуацію, яку створила сукупність глобальних, регіональних і національних чинників. У ряді статей збірника досліджуються питання взаємовпливу економічного співробітництва в регіоні СНД і кризових явищ. Відзначається тісний взаємозв'язок економічного спаду в Росії з погіршенням економічного становища більшості пострадянських країн. Дається оцінка перспектив розвитку економічного співробітництва в регіоні в післякризовий період.
 Кабашкін В.А., Нерсесян Л.Г.  Фінансова криза та перспективи державно приватного партнерства в Сполучених Штатах Америки і Канаді. Серія: «Світова економіка. Сучасне взаємодія влади та бізнесу ». - М.: ТОВ «МІЦ», - 130 с.  2010
 У книзі розглянуто сучасні концептуальні підходи до виникнення економічних і фінансових криз; шляхи вирішення проблем, пов'язаних з подоланням кризи; стратегії та успішні практики реалізації проектів ГЧГ1 в США; формування і розвиток ДПП в Канаді. Дана книга входить в Серію: «Світова економіка. Сучасне взаємодія влади та бізнесу ». Серія включає книги: «Розвиток государственмо-приватного партнерства в країнах Азії», «Державно-приватне партнерство у Великобританії та Ірландії», «Регулювання інвестиційного ринку та розвиток державно-приватного партнерства в країнах континентальної Європи», «Брендинг в сфері державно-приватного партнерства »і ряд інших.
 Лал Д.  Похвала імперії: Глобалізація і порядок М.: Нове видавництво, 2010. - 364 с.  2010
 У своїй «Похвалі імперії» відомий економіст Діпак Лал зайнятий пошуком системи міжнародних відносин, яка найбільшою мірою сприяла б викоріненню бідності та економічного процвітання в сучасному світі. На думку Лала, історичний досвід і теоретичні моделі ясно показують, що такою системою є імперія, зокрема Британська, що створила в XIX столітті перший в історії ліберальний економічний світопорядок. Ліберальний економічний світопорядок XXI сторіччя, вважає Лап, може спиратися на Американську імперію, однак для цього США повинні відмовитися від прагнення нав'язати всьому світу західну систему цінностей і обмежитися підтриманням міжнародного правопорядку та захистом прав власності.
 Невідомий  Дослідження ісламської економічної моделі. Ставлення до позикового відсотку 2010  2010
 Ця робота є кроком на шляху вивчення економічної теорії, що має деякі фундаментальні відмінності від західних економічних шкіл. Положення цієї теорії успішно реалізуються безліччю організацій у різних країнах світу, як з розвиненою, так і з розвивається економікой.В першому розділі "Дослідження ісламської економічної моделі. Ставлення до позикового відсотку" розглянуті основні теоретичні аспекти, що характеризують ісламську економічну систему і її відмінні риси; сутність позичкового відсотка і її вплив на економічний добробут; основні передумови, що визначили розвиток безпроцентної банківської справи. У другому розділі "Організація і ведення ісламського банківської справи" представлений історичний аспект; основні етапи розвитку ісламського банківської справи; використовувані фінансові інструменти; на підставі цього розглянуто процес переходу від процентного до безпроцентному банківської справи.
 Кіндлбергер Ч., Алібером Р.  Світові фінансові кризи. Манії, паніки і крахи. - СПб.: Пітер2010. - 544 с.: Ил.  2010
 У книзі до найменших подробиць розглянуто причини і стадії криз »сов, біржові манії, найбільші в світовій історії спекуляції, коли ситу» ція на фінансових ринках, а то і в цілих країнах перебувала на межі краху Робота визнана класикою світової ділової літератури - одновремсні своєчасної та поза часом. Газета «Financial Times» називає її однією і найкращих в історії книг на інвестиційну тему-По ^ оііречтенія ви побачите ринок іншими очима. * Тюльпаноманія, «фінансові піраміди», Велика депресія, крах золотий стандарту, криза на ринку нерухомості в Японії та Скандинавських erpagax дефолт в Росії 1998 р. - ось неповний список розібраних авторами «1Тс штатних ситуацій» на фінансових ринках світу. Це книга, яку буде цікаво читати і перечитувати і яка ні повинна бути пропущена ні одним серйозним інвестором.
 Добродомова С. В.  Міжнародні фінансові відносини  2010
 Кожейкіна Є.І.  Світова економіка: курс лекцій для студентів заочної форми навчання  2009
 Громико, Н. А.  Світова економіка та міжнародні економічні відносини: практ. / Н. А. Громико; М-во освіти Респ. Білорусь, Білорус. держ. ун-т трансп. - Гомель: БелГУТ - 58 с.  2009
 Викладено програма курсу, короткий зміст його тим, основні терміни і поняття за темами, практичні завдання та тематика семінарських занять, а також перелік питань, що виносяться на іспит, тести для оцінки знань з кожної теми та перелік рекомендованої літератури. Призначений для студентів спеціальності 1-96 1 січня «Митна справа».
 Ічкітідзе Ю.Р.  Еволюційні процеси у світовій економічній систем. - СПб.: Изд-во політехн. ун-та - 162 с.  2009
 У книзі представлено логічно структуроване дослідження розвитку світової економічної системи з 1970-х років, в ході якого виявлено відбуваються в ній еволюційні процеси, позначені основні проблеми її розвитку на сучасному етапі еволюції, сформульовані прогнозні сценарії розвитку подій на найближчі 5-10 років. У ході проведеного аналізу окремо позначені проблеми, пов'язані з функціонуванням світових фінансових ринків і їх негативним впливом на економічне зростання. Книга призначена для вчених-економістів, інвесторів, представників бізнесу приймають стратегічні рішення, а також усіх інших осіб, які цікавляться процесами, що відбуваються в даний час в світовій економічній системі.
 Данильченко А. В., Семак Е. А., Шкутько О. Н., Якушенко К. В.  Світова економіка: Навчально-методичний комплекс для студентів економічних спеціальностей - Мн.: БГУ, - 200 с.  2009
 Курс лекцій присвячений аналізу міжнародних економічних організацій, їх діяльності в наші дні. Налічується кілька тисяч міжнародних організацій, що працюють в інтересах забезпечення політичної, економічної стабільності та соціального добробуту в усьому світі. Їх мета - захист інтересів народів і держав, вираз заклопотаності з приводу негативних явищ, що відбуваються на планеті. У зв'язку з цим важливо підтримувати розвиток подібних організацій за допомогою вивчення їх структури, напрямків діяльності та складу учасників. Призначений для студентів, аспірантів, викладачів вузів, а також наукових і практичних працівників, які вивчають світову економіку.
 В. Б. Банслова та ін  СВІТОВА ЕКОНОМІКА. Методичні вказівки до вивчення дисципліни та виконання контрольної роботи для студентів заочної форми навчання  2009
 Банківське право
 Тосунян Г.А., Вікулін А.Ю., Екмалян А.М.  Банківське право Російської Федерації. Загальна частина: Підручник / За заг. ред. акад. Б.Н. Топорніна. - М.: Юристь. - 448 с.  2003

 Справжня робота - перший у вітчизняній науці підручник з Загальної частини банківського права. У ньому обгрунтовується теза про те, що банківське право - комплексна галузь російського права. Досліджено предмет, принципи, методи правового регулювання, структура і джерела банківського права. 

 Розроблено теоретичні аспекти науки банківського права: методологія, понятійний апарат, структура, а також програма навчального курсу «Банківське право РФ. Загальна частина »і бібліографія.

 Гроші і кредит /  Податки та оподаткування /  Основи фінансів /  Фінансова термінологія /  Фінансовий аналіз
 Козакова В.С.  Опорний конспект лекцій з дисципліни «Гроші та кредит» для заочної ф / о. 2013  2013
 Невідомо  Короткий курс лекцій з грошового обігу і кредиту  2013
 Короткий курс лекцій з ДКБ
 Невідомо  ЛЕКЦІЇ з дисципліни «Гроші, кредит, банки»  2012
 для студентів IV курсу спеціальності «Фінанси та кредит»
 Невідомий  Гроші та кредит. Опорний конспект Харків 2012  2012
 для студентов денної форми навчання освітньо-кваліфікаційний рівень - бакалавр галузь знань - 0305 «Економіка та підприємництво» Напрям підготовкі - 6.030508 «Фінанси і кредит», 6.030509 «Облік і аудит»
 Невідомий  Гроші і кредит. Лекції. 2012  2012
 Гроші є універсальним еквівалентом вартості всіх товарів і послуг і засобом збереження вартості. Гроші є найважливішим компонентом будь цивілізовано функціонуючої економічної системи, якщо ця система заснована на використанні всієї об'єктивної сукупності вартісних економічних категорій.
   Лекції з грошового обігу та кредиту  2011
 Фредріксен Лора  Мистецтво просити гроші. Як просити кого завгодно про який завгодно сумі для якої завгодно цілі / [Пер. з англ. Р. Кассабова]. - М.: ЗАТ «Олімп-Бізнес». - 336 с.  2010

 Уміння просити-одна з найважливіших складових успішного збору пожертвувань. Кожній організації потрібні гроші на її цільові проекти, на її річний фонд, у неї є програми збору великих і планових пожертвувань і великі кампанії по залученню капіталу. Єдиний спосіб, за допомогою якого група людей може постійно, рік за роком, збирати значні грошові кошти, - особисте звернення до спонсору. «Мистецтво просити гроші» - це всеосяжне керівництво, яке допоможе подолати страхи і комплекси, що заважають людям звертатися до інших з проханням про пожертвування. Воно дає цінні поради на всіх стадіях процесу, починаючи з підготовки до зустрічі зі спонсором і кінчаючи прийомами для отримання бажаного «так!» - Позитивної відповіді на своє звернення. 

 Книга адресована збирачам пожертвувань для організацій будь-якого масштабу і виду, вищим керуючим, відповідальним за забезпечення фінансової стійкості компанії, благодійникам, а також усім, хто хоче навчитися просити пожертвування.

 Л.В. ВЛАСЕНКО  ПОДАТКОВІ ПРАВОВІ ПОЗИЦІЇ СУДІВ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА  2010

 Ефективна реалізація податкових правових норм - одна з найважливіших умов стабільного і послідовного розвитку сучасного російського суспільства, його економічна та соціальна основи. Особливо це важливо в умовах, коли поставлено завдання модернізації суспільних і економічних інститутів. Застосування податкових юридичних правил різними суб'єктами - найважливіша складова податкової правореализации, в системі якої домінуюче значення має застосування податкових правових норм судами. Це дозволяє ставити питання про необхідність спеціалізованих судів, що розглядають спори, що виникають з податкових правовідносин. Формирующаяся в цій сфері практика - необхідний атрибут судової та іншої податкової правозастосовчої діяльності, розвиток якої багато в чому залежить від ефективності реалізації податкових правових приписів судовими інстанціями. Динаміка юридичної податкової практики багато в чому зумовлюється якістю податкових правових позицій судів та інших судових і несудових органів. Податкові правові позиції, в тому числі судів, - активно розвивається феномен сучасної юридичної практики, неоднозначно оцінюваний фахівцями і вченими-правознавцями, зокрема представниками фінансового та податкового права. Тим часом як судові податкові правові позиції, так і податкові правові позиції взагалі спеціальному вивченню поки не піддавалися. У більшості випадків такі дослідження проводилися щодо окремих сфер вироблення і дії правових позицій судів. Сказане вище вплинуло на вибір теми книги, а також її цілей, що неминуче зумовило її структуру та обсяг.

 Світлана Запольська  Фінансовий аналіз це просто  2010
 Дана книга дає відповіді на головні практичні питання фінансового аналізу. Ви зможете управляти фінансами Вашого бізнесу, не будучи фахівцем у галузі фінансового аналізу.
 Невідомий  Історія розвитку кредитно-фінансової системи. 2010  2010
 Джорджа Сорос  Алхімія фінансів 2010  2010
 Андієва Є.Ю., Семенова І.І.  Підтримка прийняття рішень в системі кредитування: монографія. Омськ: СибАДИ, 2010. 168 с.  2010
 У роботі розглядаються питання розробки методу і алгоритмів інтелектуальної підтримки прийняття рішень на основі оцінки ризиків з урахуванням аспектів суб'єктивного кредитного поведінки. Монографія адресована студентам, аспірантам і фахівцям в області кредитування.
 ОДКБ  Лекції по грошовому обігу і кредиту  2010
 Невідомо  Гроші, кредит, банки. Конспект лекцій.  2010
 Невідомо  Лекції з дисципліни «Фінанси, грошовий обіг і кредит  2010
 Невідомий  Гроші і кредит. Лекції. 2010  2010
 Гроші - одне з найстаріших явищ у житті суспільства. Вони завжди при-тися пильну увагу вчених. Уже в роботах Платона і Аристотеля є цікаві висловлювання про гроші. Про гроші часто згадується в літописах періоду Київської Русі. Проте систематичні дослідження грошей і формування їх наукових теорій почалися тільки з розвитком капіталізму.
 Панова Галина Сергіївна  Гроші, кредит, банки. Лекції. 2010  2010
 Необхідність грошей викликана товарним виробництвом. Товарне виробництво передбачає розгляд загальних причин, що пояснюють необхідність товарного виробництва і, отже, необхідність грошей у всіх економічних формаціях. Загальна причина виникнення грошей-суспільний поділ праці. Товарне виробництво можливе без грошей, але гроші не можуть існувати без товарного виробництва. Приватні причини пояснюють необхідність грошей в конкретній суспільно-економічної формації.
 Невідомо  Лекції з курсу гроші, кредит, банки  2010
 Ільяс А.А.  Грошово-кредитна політика: Навчальний посібник. - 2-е вид., Стереотип. - Алмати: НДЦ коу, 2009. - 116 с.  2009
 У даному навчальному посібнику викладено теоретичні основи та напрямки розвитку грошово-кредитної політики Національного Банку Республіки Казахстан, розглядається нове явище в грошово політиці - інфляційне таргетування. Поступовий перехід від цільових показників по грошовій базі і золотовалютним резервам до цільових показників по інфляції відповідає основній меті Національного Банку РК щодо зниження інфляції в сучасних умовах ринку. Навчальний посібник призначений для студентів, магістрантів, аспірантів і викладачів вищих економічних навчальних закладів, а також для фахівців фінансово-банківської системи Казахстану.
 Андрєєва Л.Ю., Шевчик Є.В.  Гроші, кредит, банки: навчальний посібник. ? Краснодар: Вид-во НДІЕІМ ЮФО, 2009. ? 205 с.  2009
 Навчальний посібник присвячено розгляду категоріального змісту базових компонетни сучасної господарської системи? грошей, кредиту та банківської сфери. У посібнику розкрито основні визначення, описані структурно-логічні закономірності між категоріями з урахуванням їх теоретичного та історико-логічного розвитку, а так само представлені особливості сучасного етапу розвитку економічної ситеми. Навчальний посібник призначений для студентів, викладачів та аспірантів економічних спеціальностей.
 Регіональна та національна економіка /  Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства /  Орендні відносини /  Аудит /  Бізнес-планування /  Бухгалтерський облік і контроль /  Бюджетна система /  Інвестування /  Інноваційна діяльність /  Інформаційні системи в економіці /  Кризова економіка /  Лізинг /  Логістика /  Математичні методи та і моделювання в економіці /  Організація виробництва /  Оцінка і оціночна діяльність /  Споживча кооперація /  Страхова справа /  Теорія управління економічними системами /  Теорія економіки /  Управління фінансами на підприємстві /  Економіка гірничої промисловості /  Економіка міського і сільського господарства /  Економіка нерухомості /  Економіка нафтогазових галузей промисловості /  Економіка природокористування і природоохоронної діяльності /  Економіка, організація і управління підприємствами /  Економічна безпека /  Економічна статистики /  Економічна теорія /  Економічний аналіз /  Економічне прогнозування
 Данилова Ірина Валентинівна, Моцаренко Наталія Василівна.  Загальна економічна теорія: Навчальний посібник. - Челябінськ: Видавництво ЮУрГУ. - 44 стр.  2013

 Пропонований курс "Загальної економічної теорії" є початковою сходинкою в економічній підготовці випускників вищої школи. Він призначений для студентів усіх спеціальностей і націлений на оволодіння основами економічного аналізу, формування сучасного економічного мислення. Курс побудований з урахуванням світової економічної думки. Особлива увага приділяється вивченню структури та механізму функціонування ринкового господарства на мікро-і макрорівнях, аналізу економічної ролі держави в змішаній економіці, цілей та інструментів економічної політики. Завершується курс вивченням проблем розвитку світового господарства, впливу міжнародних економічних відносин на стан і тенденції розвитку національної економіки.

 Зонова А. В., Бачурінская І. Н., Гарячих С. ??П.  Бухгалтерський фінансовий облік: Навчальний посібник. Стандарт третього покоління. - СПб.: Пітер. - 480 е.: ил. - (Серія «Навчальний посібник»).  2011

 У навчальному посібнику розглядаються організація та методологія бухгалтерського обліку, зміст і методики обліку окремих його об'єктів, бухгалтерська фінансова звітність. Докладно викладені всі розділи фінансового обліку, послідовно відображені відповідні законодавчо-нормативні документи, порядок ведення обліку та розкриття інформації у фінансовій звітності, а також типові господарські операції. 

 Особливу увагу приділено таким важливим видам обліку, як облік процесу виробництва та облік процесу продажу і фінансових результатів. 

 Матеріал викладено відповідно до сучасної нормативною базою з бухгалтерського обліку та оподаткування організацій. 

 Посібник підготовлено відповідно до нового освітнього стандарту третього покоління і призначене для Ьтудентов вузів, що навчаються за напрямом підготовки 080100 «Економіка» (кваліфікація «бакалавр»), а також фахівців, викладачів, наукових і практичних працівників.

 Колектив авторів  «Аудит: Шпаргалка.»: РИОР; Москва;  2011

 У шпаргалці в короткій і зручній формі наведено відповіді на всі основні питання, передбачені державним освітнім стандартом і навчальною програмою з дисципліни «Аудит». 

 Книга дозволить швидко отримати основні знання з предмета, повторити пройдений матеріал, а також якісно підготуватися і успішно здати залік та іспит. 

 Рекомендується всім вивчають і здають дисципліну «Аудит».

 Невідомо  Відповіді на іспит - Економіка нерухомості 2011-2012  2011
 А.Г.Харченков  ОСОБЛИВОСТІ геолого-економічної оцінки РОДОВИЩ НА ПОЧАТКОВІЙ СТАДІЇ ЇХ ВИВЧЕННЯ  2010
 У процесі пошукових робіт виявляється велика кількість рудопроявів і родовищ, які не задовольняють вимогам промисловості за низької якості або малої кількості руд. Такі об'єкти необхідно бракувати вже на ранніх стадіях їх вивчення.
 Бутакова М.М.  Економічне прогнозування: методи і прийоми практичних розрахунків: навчальний посібник / М.М. Бутакова. - 2-е вид., Испр. - М.: КНОРУС. - 168 с.  2010

 Фахівець, що бере управлінські рішення, повинен вміти завчасно правильно оточити їх наслідки. Вивчення методів економічного прогнозування формує основи практичних знань, необхідних кожному економісту і підприємцеві в будь-якій сфері діяльності. У навчальному посібнику послідовно, в єдиній системі і доступній формі викладаються методи розробки економічних прогнозів. 

 Для студентів і викладачів економічних факультетів, а також буде корисно починаючим підприємцям, керівникам і фахівцям різних організацій.

 І. І. Добросердова, І. Н. Самонова, Р. Г. Попова  «Фінанси підприємств»: Пітер; Спб.  2010

 Пропонований посібник підготовлено відповідно до навчальної програми курсу «Фінанси підприємств» і охоплює основне коло питань, досліджуваних студентами різних економічних спеціальностей. Це такі питання, як сутність, мета і функції фінансів підприємств, принципи їх організації, система фінансових взаємин підприємства з інвесторами, постачальниками, покупцями, працівниками, фінансовими посередниками, державою та ін У третьому виданні відображені всі самі останні законодавчі зміни. Книга допоможе студентам конкретизувати свої знання з даного предмета і краще засвоїти навчальний матеріал.

 Невідомий  Визначення ціни капіталу для обгрунтування інвестиційних рішень 2010  2010
 Кувалін Д.Б.  Економічна політика та поведінка підприємств: механізми взаємного впливу  2009

 У монографії досліджується взаємозв'язок між макроекономічними процесами і поведінкою підприємств. Розглядаються цільові установки, мотивації та моделі поведінки підприємств в рамках різних економічних систем, що існували в Росії протягом останніх 80 років. Показується спадкоємність між адаптаційними діями підприємств, характерними для економіки централізованого планування, і діями, характерними для перехідної та ринкової економік. Простежується зв'язок між помилками макроекономічної політики та захисною реакцією підприємств. Вивчаються позитивні і негативні макроекономічні наслідки, пов'язані з адаптаційної діяльністю підприємств.

 Доводиться висновок про стабілізуючу роль, яку адаптаційна діяльність підприємств відіграє в періоди кризового розвитку. Книга буде корисна фахівцям, які беруть участь в аналізі, прогнозуванні та процесі прийняття рішень з розробки соціально-економічної політики і виборі інвестиційної стратегії, науковим співробітникам, викладачам, аспірантам і студентам вищих навчальних закладів, а також широкому колу читачів.

 П.М. Должиков, Н.М. Величко, А.П. Должикова  Основи економіки і управління гірничим підприємством: Навчальний посібник. - Донецьк: «Норд-прес». - 200 с.  2009

 У книзі детально висвітлені питання економіки гірничої промисловості, розкрито сучасні методи і схеми управління галузями і виробничими об'єднаннями. Велика увага приділена підвищенню ефективності використання виробничих фондів, зростанню продуктивності праці, формування собівартості, ціноутворення та рентабельності гірничих підприємств. Розглянуто питання економічної ефективності капітальних вкладень і нової техніки, економічного обгрунтування розміщення підприємств гірничої промисловості, а також питання економічної безпеки та реструктуризації гірничої промисловості. Показані форми організації суспільного виробництва., Стратегічна і тактична основа управління підприємством. 

 Навчальний посібник призначений для студентів гірничих спеціальностей вузів, а також може бути корисно інженерно-технічним працівникам гірничодобувної промисловості.

 Колектив авторів  «Логістика: Шпаргалка.»: РИОР; Москва;  2009

 У шпаргалці в короткій і зручній формі наведено відповіді на всі основні питання, передбачені державним освітнім стандартом і навчальною програмою з дисципліни «Логістика». 

 Книга дозволить швидко отримати основні знання з предмета, повторити пройдений матеріал, а також якісно підготуватися і успішно здати залік та іспит. 

 Рекомендується всім вивчають і здають дисципліну «Логістика» у вищих і середніх навчальних закладах.

 Є. Л. Мягкова Т. Л. Мягкова  Шпаргалка по курсу: «гроші, кредит, банки»  2009
 Все вивчити - життя не вистачить, а іспит здати треба. Це готова «шпора», написана реальним преподом. Тут найдешьвсе необхідне по курсу: «Гроші, кредит, банки», а інше - справа техніки.
 Уляна Ринатовна Лук'янчук  Шпаргалка з аудиту  2009
 Все вивчити - життя не вистачить, а іспит здати треба. Це готова «шпора», написана реальними преподом. Тут знайдеш все необхідне по Аудиту, а інше - справа техніки. Ні пуху, ні пера!
 І.І. Холявін  МАТЕМАТИЧНЕ ПРОГРАМУВАННЯ ТА ЕКОНОМІКО-МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ. Навчальний посібник для студентів економічних вузів Частина 2. Гатчина 2009  2009
 Л. В. Барт та ін  Світовий валютно-фінансова криза і економіка Росії: матеріали міжвузівської регіональної науково-практичної конфе ренції студентів і аспірантів. Випуск XXIV. - Ульянівськ: УлГТУ. - 114 с.  2009
 Збірник містить матеріали доповідей та наукових повідомлень студентів та аспірантів з актуальних проблем економіки Росії в умовах світової валютно-фінансової кризи.
 С.А. Жидков  Організація комерційної діяльності підприємств: учебнометодіческій комплекс. Мічурінськ: Іздво МичГАУ, 2008. 105с.  2008

 Навчально-методичний комплекс з дисципліни «Забезпечення безпеки комерційної діяльності» має важливе значення для професійної підготовки майбутніх фахівців у галузі комерції. Він дозволяє опанувати студентами професійними навичками в організації комерційної діяльності, а також діями, які сприятимуть її вдосконаленню на підприємствах в галузях народного господарства та сфері послуг. У УМК розглядаються теоретичні та практичні аспекти організації комерційної діяльності підприємств по галузях і сферах застосування. Комплекс написаний відповідно з програмою навчання фахівців вищих навчальних закладів за спеціальністю 080301 «Комерція». Даний учебнометодіческій комплекс включає в себе витяг з Державного освітнього стандарту вищої професійної освіти, навчальну програму дисципліни, тематичний план, методичні вказівки для практичних занять, методичний посібник з виконання курсової роботи, методичний посібник для виконання контрольної роботи, методичні вказівки з написання реферату, тести, приблизний перелік питань для підготовки до іспиту (заліку) з усього курсу, учебнометодіческое забезпечення дисципліни, глосарій, додатки.

 Василь Колташов  КРИЗА ГЛОБАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ  2008

 Автор книги «Криза глобальної економіки» належить до небагатьох економістам, що передбачив кінець господарського підйому. Задовго до того, як криза світової економіки був визнаний доконаним фактом, їм був спрогнозований його хід і далекосяжні наслідки. Виявилися розкриті глибинні причини кризи, його циклічне і одночасно системне походження. Був зроблений цілий ряд сміливих прогнозів і сенсаційних висновків. Численні запитання актуальні для сучасного суспільства отримали відповіді або були вперше ясно сформульовані. Що очікує нас у найближчому майбутньому? Які зміни покликаний призвести криза? Хто заважає його завершення і що потрібно, щоб він підійшов до кінця? Як вплине криза на Росію та інші країни? Яким виявиться завтрашній день? І яке відношення до цього має боротьба економічних теорій? 

 Книга складається з чотирьох частин. У першій представлені дві доповіді Інституту глобалізації і соціальних рухів, підготовлені під керівництвом В. Колташова. Один з них (який здобув широку популярність) присвячений аналізу кризи з детальними висновками про його походження, етапах і наслідки, другий - проблемам інфляції і грошового обігу. Друга частина книги - «На пульсі кризи» - містить огляд двох перших років спаду у світовій економіці. Третя частина - «Діалоги про кризу» - включає інтерв'ю, записані з автором у 2008-2009 роках. Четверта частина складається з статей присвячених економіці, кризи і суспільних проблем з ним пов'язаним. 

 Коробко В. І.  Економіка міського господарства: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. - 2-е вид., Стер. - М.: Видавничий центр «Академія». - 160 с.  2008

 Викладено основи економіки міського господарства. Особливу увагу приділено місцевому самоврядуванню, ефективним джерел доходу місцевого бюджету (ринкам житла, нерухомості, муніципальних земельних облігацій). Розглянуто наукові концепції та економічні моделі системи міст, структурна і функціональна організація території міста. Визначено соціально-та еколого-економічні проблеми міста. Проаналізовано систему державного управління житлово-комунальним господарством, концепція його реформування. 

 Для студентів вищих навчальних закладів

 Richard Duncan  Криза долара. Причини, наслідки та шляхи виходу  2008
 Світова економіка занурюється в найважчий промисловий і фінансову кризу з часів 1930-х років. Ринки акцій котяться вниз, великі корпорації стають банкрутами, уряду просять допомоги у МВФ. У книзі «Криза долара» Річард Дункан розкриває причини і характер дисбалансу, який дестабілізував світову економіку. Основна причина дестабілізації (і тема книги) - це гігантський дефіцит торгового балансу США (на сьогодні - більше 50 млн дол в ЧАС, або 1,5% щорічного світового ВВП). Його дефіцитне фінансування призвело до колосального порушення рівноваги у світовій економіці і утворення в США економічної міхура. Коли він лопне і порушення світової рівноваги посилиться, світове співтовариство не зуміє уникнути вкрай глибокого і різкого економічного спаду. Книга складається з чотирьох частин. У Частини першої розказано про те, як торговий дефіцит США дестабілізував світову економіку через освіту світового кредитного міхура. У Частині другій роз'яснено, чому це положення з дефіцитом не може тривати нескінченно і чому спад у США і девальвація долара - явища неминучі. У Частині третьому проведено аналіз надзвичайно згубних наслідків, якими спад в США і крах долара обернуться для інших країн. У Частині четвертій дані оригінальні рекомендації, виконання яких допомогло б пом'якшити удар навислого світового спаду і закласти основу для збалансованого та сталого економічного зростання на десятиліття вперед. «Криза долара» - це настільна книга для інвесторів, банкірів, брокерів, експортерів, економістів, а також усіх, хто хоче зрозуміти, що діється з світовою економікою.
 Г.Н. Франовская  МАЛИЙ БІЗНЕС. Навчальний посібник для вузів. 2007  2007

 Навчальний посібник підготовлено на кафедрі економіки та управління організаціями економічного факультету Воронезького державного університету.
 Рекомендується для бакалаврів напряму «Менеджмент» спеціалізації «Економіка та управління фірмою» і ВВА.

 Регіональна економіка /  Підручники з економічної географії
 Бурднна Олена Олександрівна, Крилов Петро Михайлович  Економічна географія. Навчальний посібник. - М.: МГИУ, 189 с.  2010

 Підготовлено на основі типових програм та навчально-методичних комплексів з економічної географії для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів. Викладено основні теоретичні положення науки, а також представлений економіко-географічний аналіз Росії та її регіональних особливостей на сучасному етапі. Навчальний посібник містить 48 таблиць і 8 малюнків. 

 Призначено для студентів економічних спеціальностей університетів очною, очно-заочної та заочної (у тому числі дистанційної) форм навчання.

 Полухін Євген Васильович  ВІЛЬНІ ЕКОНОМІЧНІ ЗОНИ: ВПЛИВ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК РЕГІОНУ. Дисертація на здобуття наукового ступеня кащщдата географічних наук  2006
 Дисертація присвячена вивченню впливу вільних економічних зон на соціально-економічний розвиток території на основі аналізу світового та вітчизняного досвіду створення різних типів вільних економічних зон в різні періоди часу.
 В.І. Борисевич, П.С. Гейзлер, B.C. Фатєєв  Економіка регіону: Учеб. посібник. - Мн.: БГЕУ. -432 С.  2002

 У навчальному посібнику викладено теоретичні, методологічні та орга ¬ ганізаційні основи класифікації регіонів, моделей розвитку міст і малих поселень, районного планування, регіональної економічної полі ¬ тики, формування та використання ресурсного потенціалу, фінансового механізму, діагностики та аналізу, прогнозування і планування, питан ¬ си діяльності народногосподарських комплексів, підприємництва та домашніх господарств і ряд інших проблем стосовно до регіонів Респуб ¬ лики Білорусь. Як приклад розглянуто соціально-економічні аспекти розвитку м Мінська. 

 Для студентів вузів, що навчаються за економічними спеціальностями, а також слухачів інших форм навчання. 

 А. Я. Алеева, Ю. Ю. Громов, О. Г. Іванова, А.В. Лагутін
 ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ вступний курс - ВИДАВНИЦТВО ТДТУ - Тамбов 2000  2000

 Даний посібник призначений для іноземних слухачів, що навчаються на підготовчому факультеті.
 Мета посібника - формування мовних навичок і умінь, що лежать в основі зв'язного висловлювання, на матеріалі загальнонаукової та спеціальної лексики текстів з економічної географії.

 Економіка природокористування |  Фінанси, грошовий обіг і кредит |  Бухгалтерський облік |  Міжнародні економічні відносини |  Економіка підприємницької діяльності |  Державне регулювання економіки |  Економіка зарубіжних держав |  Мікроекономіка |  Фондовий ринок, біржова діяльність |  Менеджмент |  Історія економічних вчень |  Економічна теорія |  Маркетинг |  Економіка підприємства |  Економіка праці |  Контрольні роботи |  Шпаргалки по праву |

 Економіка природокористування

 АВТОР  НАЗВА ПІДРУЧНИКА  РІК
 Черевко Г. В., Яцків М. I.  Економіка природокористування  1995
 У Посібнику виклади наукові основи раціонального природокористування в умів науково-технічного прогресу, методику визначення Економічної ефектівності природоохоронних ЗАХОДІВ та організації управління, розглядаються економічні проблеми Використання та охорони земельних i водних ресурсів, переробки i Використання відходів, екологізації сільсько-господарського виробництва в умів рінкової ЕКОНОМІКИ. Для студентов Економічних спеціальностей сільськогосподарськіх вузів. 

 Фінанси, грошовий обіг і кредит

 АВТОР  НАЗВА ПІДРУЧНИКА  РІК
 Тарасов В. І.  Гроші, кредит, банки: Курс лекцій.  1998
 У пропонованому курсі лекцій викладені теорії грошей, кредиту, основні принципи організації та функціонування банківських систем, а також різних кредитно-фінансових інститутів. Основою для написання даної допомоги послужили лекції з навчального курсу "Гроші, кредит, банки", які автор читав протягом ряду років в Білоруському державному економічному університеті. Для студентів і викладачів економічних вузів. 

 Бухгалтерський облік

 АВТОР  НАЗВА ПІДРУЧНИКА  РІК
 Миколаєва С.А.  Бухгалтерський облік основних засобів  2002
 Основні засоби являють собою найбільш поширений вид необоротних активів, що використовуються підприємствами для цілей одержання доходу в різних сферах бізнесу. На основі аналізу вимог, встановлених нормативними актами, в першу чергу ПБО 6/01, в книзі докладно розглядається бухгалтерський облік всіх господарських операцій, які проводять організації з основними засобами: надходження, амортизація, відновлення, переоцінка, інвентаризація, вибуття, оренда. Книга містить практичні рекомендації щодо вирішення складних питань обліку основних засобів. Рекомендується бухгалтерам, фінансовим працівникам підприємств, аудиторам, студентам вищих навчальних закладів, працівникам податкових органів, а також в якості навчального посібника за програмою підготовки професійних бухгалтерів. 

 Міжнародні економічні відносини

 АВТОР  НАЗВА ПІДРУЧНИКА  РІК
 Авдокушин Є. Ф.  Міжнародні економічні відносини: Навчальний посібник  1999
 У навчальному посібнику розглядаються структура міжнародних економічних відносин, механізм і специфіка їх реалізації, основні тенденції та особливості їх розвитку в наш час. Робиться спроба пов'язати практику міжнародних економічних відносин з процесами інтеграції в них російської економіки. Для студентів економічних спеціальностей, слухачів шкіл бізнесу, підприємців. 

 Економіка підприємницької діяльності

 АВТОР  НАЗВА ПІДРУЧНИКА  РІК
 Г.Л. Багієв, О.М. Асаул  Організація підприємницької діяльності Навчальний посібник  1999
 Організація підприємницької діяльності Навчальний посібник 

 Державне регулювання економіки

 АВТОР  НАЗВА ПІДРУЧНИКА  РІК
 А.Д. Нестерова  Державне регулювання економіки: Курс лекцій  1997
 Курс лекцій розроблений на кафедрі економіки та управління господарством для сту-дентів економічного факультету спеціальності "Менеджмент" у відповідності зі стандартом і планом з цієї спеціальності, затвердженим УМО ГАУ. Розглядаються проблеми еволюції державного втручання в еконо-міку, інструменти державного регулювання; конкретні питання економічної політики на прикладі різних країн. Відображено проблеми державної еконо-мічної політики в Росії.

 Економіка зарубіжних держав

 АВТОР  НАЗВА ПІДРУЧНИКА  РІК
 А.С. Філіпенко  Економіка зарубіжніх країн  1998
 Економіка зарубіжніх країн

 Мікроекономіка

 АВТОР  НАЗВА ПІДРУЧНИКА  РІК
 В.М. Гальперіна, С.М. Ігнатьєва, В.І Моргунова  Мікроекономіка  2000
 Це перший вітчизняний підручник з мікроекономіки, який міг би претендувати на виклад мікроекономічних проблем на рівні, близькому до проміжного. Він заснований на п'ятирічному досвіді читання курсу мікроекономіка в Санкт-Петербурзькому університеті економіки і фінансів і на курсах перепідготовки викладачів вузів. Ця книга для студентів, аспірантів і викладачів економічних вузів, коледжів, для всіх, хто цікавиться сучасною економічною теорією.

 Фондовий ринок, біржова діяльність

 АВТОР  НАЗВА ПІДРУЧНИКА  РІК
 Данилов Ю.А  Роль фондового ринку на макро-і мікрорівні (або про міфи фондового ринку)  1999
 фондового ринку на макро-і мікрорівні

 Менеджмент

 АВТОР  НАЗВА ПІДРУЧНИКА  РІК
 Басовский Л.Є.  Менеджмент: Навчальний посібник  2003
 Найбільш короткий і доступний сучасний фундаментальний навчальний курс, в якому дані основні поняття досліджуваної області, міститься докладний введення в предмет, виклад основ теорії та практики менеджменту. У загальнодоступній формі описаний весь комплекс механізмів і методів, елементів управлінської діяльності на підприємстві, в організації та підприємницької діяльності. Показано, як використовувати принципи і методи менеджменту, формувати стратегію і тактику, створювати організацію і управляти операціями, вирішувати завдання, що виникають у роботі керівників, економістів та інших фахівців організацій, в діяльності підприємців. Призначений для студентів, викладачів, керівників підприємств, організацій, установ та їх підрозділів, підприємців. 

 Історія економічних вчень

 АВТОР  НАЗВА ПІДРУЧНИКА  РІК
 Худокормов А.Г.  Історія економічних вчень (сучасний етап): Підручник  2002
 Пропоноване видання присвячене післявоєнного етапу в розвитку світової економічної теорії. Основна увага приділяється економічної думки Заходу: еволюції кейнсіанства, монетаризму, теорії пропозиції, нової класичної теорії. Розглядаються новітній етап у розвитку австрійської школи, становлення і розквіт неоінстітуціоналізма, сучасні варіанти західної методології економічного аналізу, курси мікро-і макротеории, футурологічні концепції. У підручнику представлена ??оригінальна інтерпретація вітчизняної теорії, особливо політичної економії соціалізму. Показані фактори її еволюції, «механізм гальмування». Відображено еволюція економічних концепцій в країнах, що розвиваються. Підручник призначений для студентів та аспірантів економічних факультетів університетів та інших вузів економічної спеціалізації. Він буде корисний всім, хто цікавиться історією економічних вчень. 

 Економічна теорія

 АВТОР  НАЗВА ПІДРУЧНИКА  РІК
 А. А. Чухно, П. С. Єщенко, Г. Н. Климко  Основи Економічної Теорії: Підручник  2001
 Розкрити Загальні засади економічного розвітку, питання макро-і мікро-ЕКОНОМІКИ, СВІТОВОГО господарства. Особливая уваг пріділено перехідному періоду від командної до рінкової ЕКОНОМІКИ, функціонуванню рінкової ЕКОНОМІКИ на Основі поєднання механізму прайси та регулюючої роли держави. Для студентов неекономічніх спеціальностей Вищих Навчальних Закладів. Може буті корисностей викладачам, науковців, економістам-практикам, бізнесменам, усім, хто цікавіться механізмом та закономірностямі Функціонування и развития Економічних систем. 

 Маркетинг

 АВТОР  НАЗВА ПІДРУЧНИКА  РІК
 Крилова Г.Д., Соколова М.И.  Маркетинг. Теорія і 86 ситуацій: Учеб. посібник для вузів.  1999
 Майже 100 років тому з'явився термін маркетинг. Сьогодні маркетинг - це поєднання строгої науки і мистецтва ефективної роботи на ринку. Оволодіти новими знаннями та навичками в області маркетингу допомагає така ефективна форма навчання, як тренінг. У навчальному посібнику представлені ситуаційні задачі (кейси), що моделюють маркетингову діяльність різних фірм на внутрішньому і зовнішньому ринках і призначені для проведення ситуаційних семінарів. Успішне проведення тренінгу багато в чому залежить від знання теоретичних основ маркетингу. У книгу включені короткі теоретичні положення, відповідні навчальному курсу "Маркетинг", рекомендована література для більш поглибленого вивчення теми, тести, а також словник термінів. Для студентів і викладачів вузів, фахівців відповідних служб, керівників підприємств і організацій, слухачів шкіл бізнесу. 

 Економіка підприємства

 АВТОР  НАЗВА ПІДРУЧНИКА  РІК
 В.А. Гончарук  Розвиток підприємства. Підручник  2004
 Розвиток підприємства. Підручник 

 Економіка праці

 АВТОР  НАЗВА ПІДРУЧНИКА  РІК
 Адамчук В.В., Ромашов О.В., Сорокіна М.Є.  Економіка і соціологія праці  1999
 Висвітлюються основні питання економіки та соціології праці: трудові ресурси та трудовий потенціал, формування ринку праці та його регулювання, сутність зайнятості, організація і регулювання заробітної плати, становлення системи управління працею і створення системи соціального захисту. Ці питання об'єднані єдиною проблемою - підвищенням якості трудового потенціалу організації, виявленням і реалізацією економічних і соціальних резервів підвищення ефективності. Для студентів і викладачів вузів, керівників підприємств і організацій, фахівців відповідних служб. 

 Контрольні роботи

 АВТОР  НАЗВА ПІДРУЧНИКА  РІК
 Контрольна робота  Фінансове право  2009
  1.  Мито. Органи які стягують мито. Об'єкти які підлягають оподаткування митом ................................. 3-9
  2.  Характерні дсобливості розрахункових правовідносин ..................... 10-18
  3.  Практичне завдання ........................ 19
  4.  Список використаних джерел ........................ 20

 Шпаргалки по праву

 АВТОР  НАЗВА ПІДРУЧНИКА  РІК
 Волкобой І.  Шпаргалки по міжнародному праву  2009
 Шпаргалки по міжнародному праву 


Контакти
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха