ГоловнаМакро і МікроекономікаЗагальні питання мікроекономіки → 
« Попередня Наступна »
Бусигін, Желободько, Циплаков. Мікроекономіка - Третій рівень 2005 702 с., 2005 - перейти до змісту підручника

10.1 Модель економіки з екстерналіямиОпис економіки з екстерналіями збігається з відповідним описом досконалого ринку. Єдина відмінність полягає в тому, що аргументами функцій корисності і виробничих функцій є, взагалі кажучи, обсяги споживання і виробництва благ усіма економічними суб'єктами.
Формально зовнішні впливи (екстерналії) ми вводимо в моделі, припускаючи, що функції корисності u і / або допустимі безлічі Xi споживачів залежать від рішень всіх інших учасників:
Ui - Ui (x, y) - Ui (xi, xi, y) і Xi - Xi (xi, y)
(ми другий випадок далі не розглядаємо). Тут, як і раніше, x - вектор обсягів споживання, а y - вектор обсягів виробництва. Точно також ми припускаємо, що виробничі безлічі Yj фірм залежать від рішень інших учасників: Yj-- Yj-(yj, x); виробничі функції з урахуванням цієї залежності набувають вигляду
gj - gj ^ x) - g (yj, yj, x).
Визначення 68:
Якщо для деякого споживача i - i * його функція корисності Ui (x, y) залежить від Xi "fc нетривіальним чином (тобто не є константою по Xi "fc), то говорять, що споживання споживачем i * блага k надає зовнішній вплив на i-го споживача. Відповідна змінна Xi "fc називається екстерналія. Точно так же споживання споживачем i * блага k надає зовнішній вплив на j-го виробника, якщо gj (x, y) нетривіальним чином залежить від Xi" fc; виробництво виробником j * блага k надає зовнішній вплив на i-го споживача, якщо Ui (x, y) нетривіальним чином залежить від; виробництво виробником j * блага k надає зовнішній вплив на вплив на виробника j - j *, якщо gj (x, y) нетривіальним чином залежить від у., "^.
Для кожного споживача i через Ei позначимо безліч благ, таких що їх споживання цим споживачем надає зовнішній вплив хоча б на одного споживача або виробника. Відповідно, для кожного виробника j через Ej позначимо безліч благ ,
таких що їх виробництво цим виробником надає зовнішній вплив хоча б на одного споживача або виробника.
Якщо всі множини Ej і Ej порожні, то модель економіки з екстерналіями збігається з класичною моделлю.
Залежно від характеру чиниться ними впливу розрізняють позитивні і негативні екстерналії (хоча така класифікація не є повною).
Негативними зовнішніми впливами є, наприклад, гучна музика, куріння, забруднення навколишнього середовища. Ми будемо вважати екстерналії негативними, якщо функція корисності (виробнича функція) по них убуває. Для диференційовних функцій негативними можна називати екстерналії, для яких відповідні похідні негативні.
Є і приклади позитивних зовнішніх впливів. Класичний приклад позитивних екстерналій - розташовані поруч сад і пасіка: бджоли запилюють фруктові дерева, що призводить до того, що садівник збирає більший урожай; бджоляр ж отримує більше меду. У певному сенсі суспільні блага, яким присвячена наступна глава - це окремий випадок екстерналій. Позитивні екстерналії формально визначаються за аналогією з негативними (зростання функції, позитивність похідних).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "10.1 Модель економіки з екстерналіями"
 1. Зміст
  Введення 7 Класичні ( вчинені) ринки. Загальна рівновага 11 Блага, безліч допустимих альтернатив 12 Бінарні відносини та їх властивості 14 2.2.1 Завдання 17 Неокласичні переваги 18 2.3.1 Завдання 24 Представлення переваг функцією корисності 24 2.4.1 Завдання 32 Властивості переваг і функції корисності 34 2.5. 1 Завдання 42 Додаток 2.A Зв'язок вибору і переваг.
 2. 10.7 Альтернативна модель економіки з екстерналіями
  У розглянутій вище моделі економіки з екстерналіями весняні впливу пов'язані безпосередньо з обсягами споживання та виробництва благ. Найчастіше, однак, такі впливи визначаються не тільки обсягами, а й способами виробництва і споживання таких благ. Так, обсяг забруднення навколишнього середовища вихлопними газами визначається не тільки кількістю автомобілів в даній місцевості, а й тим, як
 3. Введення
  В даний час багато російські вузи перейшли на двоступеневу систему освіти і пропонують програми підготовки магістрів за спеціальністю "Економічна теорія". Зауважимо, що курс мікроекономіки входить в навчальні програми будь-якої економічної спеціальності , оскільки є базовим і включений в освітній стандарт в якості обов'язкового. Представляється важливим, щоб викладання
 4. 10.2.1 Завдання
  ^ 461. Два мисливця полюють в одному лісі. Кількість дичини, що видобувається i-м мисливцем (У.) залежить від його зусиль (x.) і загальної кількості дичини в лісі (z) як y. - xz Останнє залежить від їх зусиль по наступному закону: z - 6 - xi -. Мисливці прагнуть добути якомога більше дичини. Порівняйте результати некоордініруемого поведінки та оптимум Парето. ^ 462. Родовище нафти розташоване під
 5. 10.5.1 Завдання
  ^ 469. В квазилинейной економіці з екстерналіями функції корисності двох споживачів мають вид ui = 2yS7 + Zi і u2 = 2 ^ x2 - xi + Z2, а функція витрат єдиного підприємства має вигляд c (y) = y. Початкові запаси першого блага (блага x) дорівнюють нулю. Охарактеризуйте Парето-оптимальні стану даної економіки. Знайдіть рівновагу і податки Пігу. ^ 470. В квазилинейной економіці з екстерналіями
 6. 10.6 Ринки екстерналій
  У цьому параграфі ми покажемо, що неефективність рівноваги економіки з екстерна-ліямі - наслідок відсутності ринків екстерналій. Іншими словами, якщо на додаток до ринків звичайних благ виникла б повна система ринків екстерналій, для такої економіки була б справедливою перша теорема добробуту, тобто рівновагу в такій економіці виявилося б Парето-оптимальним. Цей погляд на проблему
 7. 10.8 Екстерналії в квазилинейной економіці
  У цьому параграфі будемо розглядати квазілінійного економіку з екстерналіями. У цій економіці є l + 1 звичайних благ . Переваги споживачів і технології фірм описуються функціями наступного віда13: ui (xi, zi, ai, а_i) = vi (xi, ai, а_i) + Zi, де Xi ^ 0, ai? Ai а обсяги споживання (l + 1) - го (квазілінійного) блага, Zi, можуть бути довільними, і 9з (Yj, rj, aj, a_j) = rj - cj (yj,
 8. 10.9 Злиття і торг
  Нечисленність учасників торгівлі екстерналіями дозволяє укласти, що конкурентний ринок як механізм перерозподілу прав власності (контролю над виробництвом екстерналій) не може виникнути - тут ми стикаємося з типовим випадком двосторонньої монополії при будь-якому визначенні прав власності. Тому доречно розглянути і інші варіанти механізмів координації дій
 9. 11.3 Рівновага з добровільним фінансуванням суспільного блага (рівновага без координації)
  Зауважимо попередньо, що розглядається, однорідних екстерналій відповідає ринкове рівновагу, в якому, як правило, суспільне благо не проводиться, так як в ньому немає механізму відшкодування виробникам суспільних благ їх витрат на таке виробництво. Альтернативна можливість - механізм фінансування суспільного блага на основі добровільних внесків (пожертв)
 10. 11.4 Рівновага (псевдоравновесіе) Ліндаль
  Раніше в цьому розділі були виведені диференціальні характеристики Парето-оптималь-них станів економіки. Чи можна, за аналогією з економіками без суспільних благ, реалізувати ці стану економіки як ринкові рівноваги, встановивши тим самим варіант другий теореми добробуту для таких економік? Покажемо, що це можливо зробити, модифікувавши належним чином поняття одно-весия.
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха