Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомОрганізація виробництва → 
« Попередня Наступна »
О.Г. Турова. # Організація виробництва та управління підприємством: Підручник, 2004 - перейти до змісту підручника

10.1. Поняття про виробничий процес

Сучасне виробництво являє собою складний процес перетворення сировини, матеріалів, напівфабрикатів та інших предметів праці в готову продукцію, що задовольняє потребам суспільства.

Сукупність всіх дій людей і знарядь праці, здійснюваних на підприємстві для виготовлення конкретних видів продукції, називається виробничим процесом.

Основною частиною виробничого процесу є технологічні процеси, які містять цілеспрямовані дії по зміні і визначенню стану предметів праці. У ході реалізації технологічних процесів відбувається зміна геометричних форм, розмірів і фізико-хімічних властивостей предметів праці.

Поряд з технологічними виробничий процес включає також і нетехнологічні процеси, які не мають своєю метою зміну геометричних форм, розмірів або фізико-хімічних властивостей предметів праці або перевірку їх якості. До таких процесів відносяться транспортні, складські, вантажно-розвантажувальні, комплектувальні та деякі інші операції і процеси.

У виробничому процесі трудові процеси поєднуються з природними, в яких зміна предметів праці відбувається під впливом сил природи без участі людини (наприклад, сушка пофарбованих деталей на повітрі, охолодження виливків, старіння литих деталей і т. д .).

Різновиди виробничих процесів. За своїм призначенням і у виробництві процеси поділяються на основні, допоміжні та обслуговуючі.

Основними називаються виробничі процеси, в ході яких здійснюється виготовлення основної продукції, що випускається підприємством. Результатом основних процесів в машинобудуванні є випуск машин, апаратів і приладів, складових виробничу програму підприємства і відповідних його спеціалізації, а також виготовлення запасних частин до них для постачання споживачеві.

До допоміжних належать процеси, що забезпечують безперебійне протікання основних процесів. Їх результатом є продукція, використовувана на самому підприємстві. Допоміжними є процеси з ремонту обладнання, виготовлення оснастки, вироблення пари і стисненого повітря і т. д.

Обслуговуючими називаються процеси, в ході реалізації яких виконуються послуги, необхідні для нормального функціонування та основних, і допоміжних процесів . До них відносяться, наприклад, процеси транспортування, складування, підбору та комплектування деталей і т. д.

У сучасних умовах, особливо в автоматизованому виробництві, спостерігається тенденція до інтеграції основних і обслуговуючих процесів. Так, у гнучких автоматизованих комплексах об'єднані в єдиний процес основні, комплектувальні, складські та транспортні операції.

Сукупність основних процесів утворює основне виробництво. На підприємствах машинобудування основне виробництво складається з трьох стадій: заготівельної, обробної та складальної.

Стадії виробничого процесу називається комплекс процесів і робіт, виконання яких характеризує завершення певної частини виробничого процесу і пов'язане з переходом предмета праці з одного якісного стану в інший.

До заготівельної стадії відносяться процеси отримання заготовок - різання матеріалів, лиття, штампування. Переробна стадія включає процеси перетворення заготовок в готові деталі: механічну обробку, термообробку, фарбування і гальванічні покриття і т. д. Складальна стадія - заключна частина виробничого процесу. У неї входять складання вузлів і готових виробів, регулювання та налагодження машин і приладів, їх випробування.

Склад і взаємні зв'язки основних, допоміжних і обслуговуючих процесів утворюють структуру виробничого процесу.

В організаційному плані виробничі процеси поділяються на прості і складні. Простими називаються виробничі процеси, що складаються з послідовно здійснюваних дій над простим предметом праці. Наприклад, виробничий процес виготовлення однієї деталі чи партії однакових деталей. Складний процес являє собою поєднання простих процесів, здійснюваних над безліччю предметів праці. Наприклад, процес виготовлення складальної одиниці або всього виробу.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.1. Поняття про виробничий процес "
 1. У цьому параграфі ми вводимо поняття загальної рівноваги (або, більш точно, загального конкурентного рівноваги) і обговорюємо ту роль, яку відіграє це поняття в неокласичному аналізі.
  Поняття загальної рівноваги (або, більш точно, загального конкурентного рівноваги) і обговорюємо ту роль, яку відіграє це поняття в неокласичному
 2. 4.2. Послідовне рівновагу
  поняттям рівноваги, яка в той же час посилює поняття слабкого досконалого Байесови рівноваги за рахунок введення додаткової умови узгодженості уявлень, є поняття послідовного рівноваги (Wilson, Kreps, 1982). На противагу скоєного Байесови рівноваги, в понятті послідовного рівноваги ця узгодженість вводиться не прямим, а непрямим чином
 3. Глава 3. ОБОРОТНІ ЗАСОБИ ПІДПРИЄМСТВА Економічна сутність, склад і структура оборотних засобів (фондів)
  поняття: оборотні кошти та оборотні фонди. Оборотні кошти як економічна категорія ширше, ніж оборотні фонди. Оборотні кошти складаються з оборотних фондів і фондів
 4. ТЕМА «ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПІДПРИЄМСТВОМ»
  поняття «формування і розвиток асортименту». Назвіть основні критерії та роль асортименту в збутової діяльності. Чим відрізняються виробничий і торговий асортимент товарів? Що Ви можете сказати про розвиток і управлінні асортиментом Розкрийте сутність планування виробничого асортименту товарів у господарському підприємстві? Література: основна (3,4,5) додаткова (4,
 5. 1.5. Виробничий процес у вугільному підприємстві
  понять «підприємство» і «фірма». У якому випадку ці поняття тотожні? 3. Назвіть основні ознаки підприємства. Які з них найбільш важливі? 4. Які ознаки використовують при класифікації підприємств? 5. Які існують підприємства за видами діяльності? 6. Назвіть сфери діяльності підприємств? 7. Назвіть і охарактеризуйте форми об'єднань
 6. 1.1 Систематизація понятійного апарату і виявлення особливостей виробничо-господарської та комерційної діяльності операторів зв'язку
  поняття «виробнича діяльність» її метою може бути тільки споживання (у неринкових умовах) або ще й прибуток / накопичення (у ринковій економіці). Мета Слід також зазначити, що якщо Аристотель включає в господарську діяльність і виробничу і комерційну діяльність, не проводячи чіткої межі між ними, то автори XX - XXI ст. вважають господарську
 7. 7.1. Поняття про виробничих фондах
  виробничі будівлі і т. д.: до предметів праці - сировина, матеріали, паливо та ін Засоби праці та предмети праці становлять виробничі фонди промисловості, які поділяються на основні та оборотні. Основні фонди промислових підприємств - це засоби праці, які беруть участь у процесі виробництва тривалий час, не змінюючи при цьому своєї натуральної форми, а
 8. § 1. Про юридичні поняттях
  понять, які знаходяться в певному зв'язку між собою і являють собою систему, утворену на основі єдності історичного і логічного. У зв'язку з тим що поняття банківського права це насамперед правові поняття, тобто терміни єдині для юридичної науки, термінології закону і юридичної мови практичної юриспруденції, то до цих понять, як і до науково-юридичної
 9. ДОДАТОК 2. завдання на контрольні роботи
  виробничого плану фірми. Поняття ціни споживання, її складові. Основні етапи формування ціни. Основні методи ціноутворення. Процес формування ціни продукції виробником (продавцем). Основні фактори, що впливають на зростання і зниження цін на товари (продукцію, послуги). Поняття життєвого циклу товару та врахування його в процесі встановлення ціни. Стратегія ціноутворення: можливі
 10. 3.1 Модель поведінки споживача: основні поняття і властивості
  поняття і
 11. Глава 21 Менеджмент в системі понять ринкової економіки
  понять ринкової
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха