ГоловнаЗовнішньоекономічна діяльністьЗовнішньоекономічна діяльність → 
« Попередня Наступна »
Б. М. Смітієнка, В. К. Поспєлов, С. В. Карпова і ін. Зовнішньоекономічна діяльність: навч. для студ. середовищ. проф. навч. закладів. - 5-е вид., Испр. - М.: Видавничий центр «Академія»,. - 304 с., 2008 - перейти до змісту підручника

10.1. Міжнародні економічні організації системи ООН

Світове господарство, що представляє собою складну систему економічних відносин і взаємозв'язків, не може розвиватися

без регулюючого початку. Зрозуміло, мова зовсім не йде про те, щоб регулювати всі форми міжнародних господарських, так званих світогосподарських, зв'язків. Під регулюванням розуміється лише встановлення деяких загальних «правил гри», які дозволяють зробити розвиток світової економіки більш передбачуваним, хоча і не позбавляють світ від потрясінь і криз як на рівні окремої країни, так і на рівні всього світового господарства.

Важливою складовою частиною правового оформлення механізму регулювання світового господарства є міжнародні економічні (у тому числі валютно-фінансові) організації. Їх значення на стадії глобалізації ще більше зростає.

Сфера діяльності і ступінь обов'язковості виконання рішень економічних і валютно-фінансових організацій не однакові.

Найбільш універсальними є міжнародні економічні організації, що входять в систему ООН (United Nations - UN), в діяльності якої питання економіки займають істотне місце.

Економічна і соціальна рада ООН (ЕКОСОР) є центральним органом з обговорення міжнародних економічних і соціальних проблем і відіграє важливу роль у підготовці та обговоренні питань економічної та соціальної політики на світовому та регіональних рівнях. У складі ЕКОСОР є дев'ять функціональних комісій, у тому числі статистична, з народонаселення та інші, а також ряд постійних комітетів та експертних органів (з природних ресурсів, планування розвитку та ін.)

Економіко-соціальному раді підзвітні регіональні комісії ООН. Європейська економічна комісія (Женева, Швейцарія); Економічна і соціальна комісія для Азії і Тихого океану (Бангкок, Таїланд); Економічна комісія для Африки (Аддіс-Абеба, Ефіопія); Економічна комісія для Латинської Америки і Карибського басейну (Сантьяго, Чилі) і Економічна і соціальна комісія для Західної Азії (Бейрут, Ліван).

Регіональні економічні комісії ООН займаються виробленням рекомендацій з регіональних проблем, виступають як дослідні та інформаційно-аналітичні центри. Комісії покликані сприяти економічному та соціальному розвитку відповідних регіонів. Так, в 90-х рр.. XX в. Європейська економічна комісія, куди входить і Росія, зробила зусилля, спрямовані на надання допомоги країнам Центральної та Східної Європи в переході до ринкової економіки.

Важливою формою обговорення актуальних економічних проблем стали конференції ООН (наприклад, Конференція ООН з про-навко лишнього середовища і розвитку, Ріо-де-Жанейро, 1992 р.; Всесвітня конференція ООН з проблем сталого розвитку, Йоганнесбург, 2002 р. і ін), а також спеціальні сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Конференції та спеціальні сесії дають можливість обговорити і намітити підходи до вирішення складних проблем, з якими стикається в тій чи іншій мірі все людство.

В рамках ООН діє ряд спеціалізованих організацій, у тому числі Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ, World Health Organization, WHO), Міжнародна організація праці (МОП, International Labour Organization, ILO), Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР, International Bank for Reconstruction and Development, IBRD), Міжнародний валютний фонд (МВФ, International Monetary Fund, IMF), Організація Об'єднаних Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO ), Продовольча і сільськогосподарська організація ООН (ФАО, Food and Agricultural Organization, FAO) та ін

З ООН також тісно пов'язана діяльність ряду інших міжнародних організацій, в числі яких - Всесвітня торгова організація (ВТО, World Trade Organization, WTO), яка не є спеціалізованою установою ООН, але має з ООН домовленості про співпрацю.

Організація ООН з промислового розвитку (ЮНІДО), створена з ініціативи країн, що розвиваються, ставить метою надання сприяння процесам індустріалізації в країнах, що розвиваються, координування всієї діяльності ООН з промислового розвитку.

Зусилля Продовольчої і сільськогосподарської організації ООН (ФАО) спрямовані на поліпшення сільськогосподарського виробництва та підвищення рівня життя і харчування. ФАО - центр світової статистики з питань сільськогосподарського виробництва і торгівлі продовольством. У рамках ФАО працюють близько 30 комісій і комітетів, що займаються вивченням стану сільськогосподарського виробництва на різних континентах і в галузях сільського господарства.

Програма розвитку ООН - ПРООН, будучи автономним органом ООН (заснована Генеральною Асамблеєю в 1965 р. ^ почала діяльність з 1 січня 1966 р., штаб-квартира в Нью-Йорку), надає технічну допомогу з метою прискорення економічного зростання країн. Програми допомоги здійснюються тільки в тих країнах, від яких надходять відповідні прохання.

Важливим міжнародним форумом стала Конференція ООН з торгівлі та розвитку - ЮНКТАД (United Nations Conference on Trade and Development - UNCTAD), створена як постійний орган Генеральної асамблеї ООН 30 грудня 1964 ЮНКТАД ставить своєю метою стимулювання торгівлі між країнами з різними соціальними та економічними системами і є центром з вироблення узгоджених рішень з питань зовнішньоторговельної політики як окремих країн, так і низки економічних об'єднань. Штаб-квартира ЮНКТАД знаходиться в Женеві.

Деякі спеціалізовані органи ООН займаються питаннями співпраці в конкретних галузях, наприклад транспорту. До таких організацій належать Міжнародна морська організація (International Maritime Organization, IMO) і Міжнародна організація цивільної авіації (International Civil Aviation Organization, ICAO).

У 1957 р. як автономне установа під егідою ООН було утворено Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ), членами якого є 137 країн. Основні напрямки діяльності МАГАТЕ наступні: збір, обмін і поширення науково-технічної інформації, надання сприяння країнам в підготовці кадрів, технічної допомоги, розробка норм і правил радіаційної безпеки.

У сфері трудових відносин провідне місце належить спеціалізованій установі ООН - Міжнародної організації праці (МОП), створеної ще в 1919 р. як автономного органу Ліги націй. На відміну від інших організацій в МОП діє принцип тристороннього представництва: кожна країна-член МОП представлена ??чотирма делегатами - двома від уряду і по одному від роботодавців і робітників. У центрі зусиль МОП коштує розробка і прийняття міжнародних стандартів у сфері праці та зайнятості.

Однак приєднання країн до цих стандартів здійснюється на добровільній основі. МОП має свої бюро в 40 країнах світу.

Сфера міжнародної торгівлі регулюється як двосторонніми, так і багатосторонніми угодами. Ряд з них має міжнародний характер, інші регулюють торгівлю в рамках інтеграційних або регіональних об'єднань. До числа перших належить Світова організація торгівлі (СОТ), що почала свою діяльність з 1 січня 1995 р. і стала спадкоємицею діючої з 1948 р. Генеральної угоди з тарифів і торгівлі (ГАТТ). Як приклад організації другого типу можна назвати Європейський Союз, регіональне об'єднання, до компетенції якого входять як питання виробництва, так і торгівлі.

Крім організацій, що входять в систему ООН, є цілий ряд авторитетних міжнародних організацій в окремих сферах світового господарства.

З 1919 р. здійснює діяльність Міжнародна торгова палата (МТП). Місцезнаходження секретаріату даної організації - Париж. МТП бачить свої основні завдання в тому, щоб сприяти поліпшенню економічних відносин між державами. Вона прагне до встановлення і розширення міжнародних контактів між діловими колами країн-членів палати і досягненню більшого взаєморозуміння у сфері торгівлі та економічного, торговельного та промислового співробітництва.

Істотну роль у регулюванні міжнародної торгівлі відіграють міжнародні товарні угоди, які є міжурядовими договорами по найбільш важливих сировинних товарах. Ці документи розробляються і діють в рамках ООН під егідою ЮНКТАД. Полягають вони, як правило, на кілька років і важливість їх для країн - експортерів сировинних товарів безсумнівна.

У 1946 р. в Лондоні була заснована Міжнародна організація по стандартизації. Вона здійснює розробку міжнародних стандартів і співробітництво в галузі стандартизації з метою створення більш сприятливих умов для міжнародної торгівлі та надання сприяння в економічній, науково-технічної та інтелектуальної діяльності. Виробляються цією організацією стандарти носять рекомендаційний характер.

У складі спеціалізованих установ ООН є дві валютно-фінансові організації, які відіграють помітну роль в світогосподарських зв'язках: Міжнародний валютний фонд і Світовий банк. Їх діяльність в останні роки отримує неоднозначну оцінку. 10.2.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.1. Міжнародні економічні організації системи ООН "
 1. Б. М. Смітієнка, В. К. Поспєлов, С. В. Карпова та ін. Зовнішньоекономічна діяльність: навч. для студ. середовищ. проф. навч. закладів. - 5-е вид., Испр. - М.: Видавничий центр «Академія»,. - 304 с., 2008

 2. ВСТУП
  економічна діяльність »(ЗЕД) відноситься до дисциплін спеціалізації поряд з такими доповнюючими її дисциплінами, як« Митне регулювання ЗЕД »,« Державне регулювання ЗЕД »,« Міжнародні аспекти інтелектуальної власності »та ін Програма курсу базується на знанні наступних дисциплін:« Економічна теорія »,« Світова економіка »,« Економіка підприємства »,« Міжнародні
 3. 7. Міжнародне співробітництво Російської Федерації в області забезпечення інформаційної безпеки
  міжнародного співробітництва Російської Федерації в області забезпечення інформаційної безпеки полягає в тому, що воно здійснюється в умовах загострення міжнародної конкуренції за володіння технологічними та інформаційними ресурсами, домінування на ринках збуту , в умовах продовження спроб створення структури міжнародних відносин, заснованої на односторонніх рішеннях ключових
 4. Глава 4. Організація міжнародної статистики
  міжнародної
 5. Електронні ресурси (Інтернет)
  Найменування Адреса Американська асоціація PR http://prsa.org Асоціація компаній -консультантів в галузі зв'язків з громадськістю (АКОС) http://www.akos @ newmail.ru Бюлетені асоціації «ТРИЗ» (технологія розв'язання винахідницьких задач): «Рекламне вимір» http://www.triz-chance.spb.ru http://www.triz-ri.ru Європейська конфедерація зі зв'язків з громадськістю http://www.prneurope.com
 6. Злобін Е.В., Міщенко С.В., Герасимов Б. І.. Управління якістю в освітній організації. Тамбов: Вид-во Тамбо. держ. техн. ун-ту, 2004. 88 с., 2004
  міжнародними стандартами ISO серії 9000. Рекомендується для студентів спеціальностей «Менеджмент організації», «Стандартизація і сертифікація» та «Управління якістю», а також керівникам, фахівцям підприємств і організацій, що займаються питаннями менеджменту
 7. ТЕМИ КУРСОВИХ РОБІТ
  міжнародних торгових угод (на конкретні види і групи товарів за вибором). Сучасні форми конкуренції на світовому ринку і обмежувальна ділова практика. Аналіз і розрахунок контрактних цін. Методика вивчення і вибору зарубіжних контрагентів. Вибір посередників російських підприємств в міжнародній торгівлі. Умови орендного договору й обов'язки сторін. Основні умови договорів
 8. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  економічна діяльність підприємства: підручник для вузів / під ред. Л. Є. Стровский. - М., 2001. - 847 с. Герчикова, І. Н. Міжнародне комерційне справа: підручник / І. Н. Герчикова. - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2001. - 671 с. Дегтярьова, О. І. Зовнішньоекономічна діяльність: навчальний посібник / Дегтярьова О. І. [та ін]. - М.: Справа, 1999. - 320 с. Додаткова література Герчикова, І. Н.
 9. Заняття 11МЕЖДУНАРОДНИЕ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ
  міжнародним економічним відносинам можна віднести світову (міжнародну) торгівлю, міжнародні кредитно-фінансові відносини, міжнародне виробниче співробітництво , міжнародні науково-технічні зв'язки і надання міжнародних послуг. Світова торгівля - найстаріша і традиційна форма зовнішніх економічних зв'язків. За темпами зростання світова торгівля випереджає і промислове
 10. Бібліографія
  міжнародних документів і коментар. М.; Московський незалежний ін-т права, 1996 6. Міжнародні правила тлумачення торгових термінів «Інкотермс». Нова редакція. М.: Зовнішньоекономічний центр «Совінтерюр», 1992. 7. Абашина A.M. та ін Оренда і лізинг. М.: Філін, 1998. 8. Баранов Е.П. Валютно-кредитні відносини в зовнішній торгівлі, М.: Федеративна книготорговельна компанія, 1998 9.
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха