Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна безпека / Економічна статистики / Економічна теорія / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомЕкономіка нафтогазових галузей промисловості → 
« Попередня Наступна »
В.Ф. Дунаєв, В.Д. Шпаков. Н.П. Єпіфанова, В.Н. Линдін. Економіка підприємств нафтової і газової промисловості: Підручник. Под ред. В.Ф. Дунаєва. - М.: ФГУТІ Пзд-во «Нафта і газ» РГУ нафти і газу ім. II.VI. Губкіна. - 352 с., 2006 - перейти до змісту підручника

10.2. Основні поняття податкової системи

Щоб розібратися в принципах оподаткування, необхідно визначити основні елементи і характеристики податків, розглянути їх класифікацію за групами.

T Залежно від рівня справляння і розподілу податків вони діляться на федеральні, регіональні, місцеві. До федеральних податків і зборів належать: податок на додану вартість, акцизи, податок на прибуток, прибутковий податок з фізичних осіб, внески до державних соціальних позабюджетних фондів, державні мита, мита, податок на видобуток корисних копалин, лісовий податок, водний податок, екологічний податок, федеральні ліцензійні збори. До регіональних податків і зборів належать: податок на майно підприємств, податок на нерухомість, податок з продажів, транспортний податок, податок на гральний бізнес, регіональні ліцензійні збори. До місцевих податків і зборів належать: земельний податок, податок на рекламу, податок на успадкування або дарування, місцеві ліцензійні збори.

За характером податкового вилучення податки поділяються на прямі і непрямі. Прямі податки залежать від величини доходів і розмірів майна.

Чим більше дохід, тим більше величина податку. Прямі податки виплачують підприємства. Непрямі податки не залежать від величини доходів і розміру майна. Вони включаються в ціну або собівартість продукції і оплачуються споживачем.

За характером використання виділяють загальні та спеціальні податки. Загальні податки платять всі платники податків, податки надходять у скарбницю держави. Спеціальні податки платять ті платники податків, які займаються певним видом діяльності, податки надходять в спеціалізовані фонди (пошук і розвідка корисних копалин, охорона природи та ін.)

По суб'єкту оподаткування - юридичні особи та фізичні.

Залежно від джерел оподаткування податки поділяються на такі групи: -

податки, що включаються в собівартість; -

податки, що включаються в ціну продукції; -

податки, утримувані з доходу працівника; -

податки, що зменшують фінансовий результат; -

податки, що сплачуються за рахунок оподатковуваного прибутку; -

податки, що сплачуються за рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства.

Податок вважається встановленим, якщо визначені платники податків і елементи оподаткування. Кожен податок має такі характеристики: -

суб'єкт оподаткування - платник податків; -

об'єкт оподаткування - економічне підгрунтя, з наявністю якого виникають обов'язки щодо сплати податку (доходи, прибуток, майно); -

податкова база - вартісна або фізична характеристика об'єкта оподаткування (вартість майна, величина прибутку); -

ставка податку - величина податку, що визначається у відсотках ( адвалорна) або в певній сумі (специфічна); -

податковий період - момент часу, по закінченні якого визначається податкова база і сума податку; -

порядок та строки сплати податку - черговість, умови платежів, дати платежів.

У необхідних випадках можуть також передбачатися податкові пільги та підстави для їх використання платником податків. Пільги - це переваги одних платників податків у порівнянні з іншими, можливість не сплачувати податок або сплачувати в меншому розмірі.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.2. Основні поняття податкової системи "
 1. КОРОТКІ ВИСНОВКИ
  Для багатьох податкових цілей можна використовувати опціони. Короткострокова прибуток може бути відстрочена на наступний податковий рік або частково захищена опціонами «без грошей» на деякий час, поки вона не трансформується в довгострокову прибуток. Довгострокових збитків можна уникнути шляхом покупки пута йди продажу колла значно «в грошах». Можна уникнути застосування правила фіктивної угоди, не
 2. 4.2. Послідовне рівновагу
  Важливим, тісно пов'язаним з ССБР поняттям рівноваги, яка в той же час посилює поняття слабкого досконалого Байесови рівноваги за рахунок введення додаткової умови узгодженості уявлень, є поняття послідовного рівноваги (Wilson, Kreps, 1982) . На противагу скоєного Байесови рівноваги, в понятті послідовного рівноваги ця узгодженість вводиться не
 3. Глава 17. Статистика податків і податкової системи
  Глава 17. Статистика податків і податкової
 4. У цьому параграфі ми вводимо поняття загальної рівноваги (або, більш точно, загального конкурентного рівноваги) і обговорюємо ту роль, яку відіграє це поняття в неокласичному аналізі.
  У цьому параграфі ми вводимо поняття загальної рівноваги (або, більш точно, загального конкурентного рівноваги) і обговорюємо ту роль, яку відіграє це поняття в неокласичному
 5. ЛОУРЕНС Г. МАКМІЛЛАН. Стратегічне інвестування, ВИДАВНИЧИЙ ДІМ «ЄВРО» МОСКВА., 2003
  Значна увага приділяється хеджування портфелів акції індексними ф'ючерсами та опціонами К4етоди, представлені тут, однаково підходять будь-якому інвестору, який володів акціями, ~ як індивідуальному, так і інституційному. Наводяться і варіанти основних стратегій хеджування. Ці варіанти стратегія дозволяють інвестору отримувати прибуток від цінових розбіжностей між ф'ючерсами або
 6. 10.1. Значення податків
  В історії розвитку податкової науки визначальну роль зіграли праці Д. Ріккардо і А. Сміта. Вони поклали початок формуванню класичної теорії оподаткування, яка висунула основні фундаментальні принципи податкової системи. Податкова система - сукупність різних видів податків, у побудові та методах обчислення яких реалізуються принципи оподаткування. На початку 1990-х років в
 7. ТЕМА «СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ галузевої спрямованості»
  Запитання семінарського заняття: Сутність сервісу в системі коммерческосбитовой діяльності. Основні принципи та завдання організації сервісу на підприємствах різних сфер діяльності. Запитання і завдання для контролю: Поясніть такі поняття, як «сервіс», «послуга», «якість послуги», «якість обслуговування». Що являє собою сервіс на виробництві та у сфері обслуговування? Назвіть основні
 8. Податкові пільги
  звільнення (повне або часткове) від виконання встановлених зобов'язань щодо сплати
 9. 17.3. Джерела статистичної інформації про податки і основні методи її аналізу
  Основними джерелами інформації для визначення податкової бази та розміру податків, що стягуються з інституційних одиниць, є: * бухгалтерський баланс підприємства (організації); * додатку до бухгалтерського балансу підприємства (організації): * довідка про рух фондів (резервний фонд, нерозподілений прибуток минулих років, фонди накопичення, фонди споживання, фонд поповнення власних
 10. 8.2. Податкова гавань і центр "офф-шор"
  ПОДАТКОВА ГАВАНЬ (аналогічні поняття: ПОДАТКОВЕ ПРИТУЛОК, ФІСКАЛЬНИЙ ОАЗИС) являє собою невелике держава або територію, котра проводить політику залучення іноземних кредитних капіталів шляхом надання податкових та інших пільг. Податкова гавань надає пільги іноземним і місцевим підприємцям (фірмам, компаніям). Іноді пільгове оподаткування поширюється тільки
 11. Глава III. Зіставлення термінів фінансової звітності англійської та російської мов на семасіологічному рівні
  При зіставленні термінів ІЄ і ПЯ виявлено, що у переважної більшості англійських термінів фінансової звітності (73,4%) існує один російський еквівалент. У даний главі необхідно розглянути випадки розбіжності значень термінів ІЄ і ПЯ та їх причини. Виявлено також, що деякі англійські терміни фінансової звітності мають два (три) відповідності, а ряд термінів не має
 12. 17.1. Соціально-економічна сутність фіскальної системи та завдання статистичного вивчення
  Податки являють собою обов'язкові і безоплатні збори (вилучення коштів), що стягуються державними органами всіх рівнів з фізичних та юридичних осіб за ставками, встановленими в законодавчому порядку, з метою фінансування суспільних витрат. Податки є необхідною ланкою соціально-економічних відносин в суспільстві і державі і існують з моменту його виникнення.
 13. 6.1. Класифікація податків
  Відповідно до частини першої Податкового Кодексу РФ, всі податки і збори, що діють на території Російської Федерації, діляться на три групи: федеральні податки і збори, податки та збори суб'єктів Російської Федерації (регіональні податки і збори ), місцеві податки і збори. Федеральні податки і збори є обов'язковими до сплати на всій території Російської Федерації. До них відносяться: податок на
 14. Значне посилення податкового тягаря
  . Після того як в процесі політичної боротьби між союзними і російськими владними структурами у 1990 і 1991 подат-ковий режим для юридичних осіб ставав все більш і більш пільговим, різке посилення податкового тягаря в 1992 р. стало вкрай неприємною несподіванкою для всіх підпри-ємств . Нова фіскальна система поруч із колишніми включила в себе ряд раніше не стягувала
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха