ГоловнаБіржова торгівляБіржова справа → 
« Попередня Наступна »
Сохацька О.М.. Біржова справа: Підручник. - 2-ге вид. змін. й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, К.: Кондор. - 632 с., 2008 - перейти к содержанию учебника

§ 10.2. Порядок укладання біржових угод

 
Як уже зазначалося вище, біржа - це місце, куди звертаються торговці для здійснення комерційних операцій. Біржові операції з конкретним активом укладаються в окремих операційних залах або в одному залі, який розбивається на окремі спеціалізовані секції, де відбувається укладання угод на певні товари або товарні групи. Наприклад, для ф'ючерсних бірж США характерна торгівля як мінімум у чотирьох

секціях. У Чиказькій торговельній палаті (CBOT) в операційній залі є чотири секції:
 • сільськогосподарська сировина (пшениця, кукурудза, соя та продукти її переробки, овес, рис);
 • процентні ставки;
 • фондові індекси;
 • метали;

З 2003 р. Чиказька біржа - CME, на якій торгували живою худобою та м' ясом, іноземною валютою та євродоларами, відсотковими ставками та дивідендами на акції[111] відкрила ще 6 нових секцій, тепер на цій біржі налічується 9 секцій:
 • сільськогосподарські товари;
 • валюта;
 • процентні ставки;
 • економічні деривативи;
 • індекси ринку капіталів;
 • енергетичні індекси;
 • індекси ринку нерухомості;

 • Ф

5              -              8
' ючерсні контракти з дохідною складовою .
За час, що минув після видання підручника[112] на цій біржі відбулися суттєві зміни. Так до трьох секцій було додано ще шість, на яких успішно здійснюється торгівля екзотичними контрактами, такими як ф' ючер- си на погоду, індекси ринку нерухомості, енергетичні індекси, індекс на торгівельний баланс США тощо.
Ще одним нововведенням у сфері інвестицій у золото став запуск на початку грудня 2003 р. ф'ючерсних контрактів дохідної складової Gold TRAKRS (Total Return Asset Contracts) Futures на Чиказькій товарній біржі, CME. Цей інструмент виявився шостим за рахунком в серії подібних ф' ючерсних контрактів, що розроблялися спільно CME та інвестиційного банку Merrill Lynch. Розміщення ф'ючерсних контрактів на Gold TRAKRS виявилося успішним: у перший день торгів були зроблені операції більш ніж по 5,5 млн. контрактів на загальну суму $144 млн.
На відміну від традиційних ф'ючерсних контрактів, динаміка Gold TRAKRS залежить не тільки від цін на товарному ринку, але й доходу, що може бути отриманий при позичці золота. Подібно біржовим контрактам на фондові індекси, TRAKRS також є інструментами, орієнтованими на індекси. Gold TRAKRS Index дозволяє відслідковувати наявну
ціну золота та сумарний дохід, що накопичується за ставкою, за якою золото може бути виданим в кредит строком на один місяць.
Використовується в якості оригінального способу опосередкованого вкладання коштів у золото, що дозволяє "сполучити приємне з корисним", варто згадати гру на прогнозах цін, або спред-бетинг. Можливість зіграти на майбутній зміні ціни на золото надають такі компанії, як Cantor Index, City Index і IG Index. Суть методу полягає в тому, що компанії виставляють діапазон цін (в американських доларах за тройскую унцію) на певний період часу в майбутньому, а гравці намагаються прогнозувати, чи виявиться реальна ціна вище або нижче встановленої[113].
Для більшості європейських бірж практикується виділення окремої кімнати для торгівлі окремим біржовим активом. У цілому, операційні зали повинні задовольняти наступі умови:
 • бути достатньо великими, в них повинні вільно розміщуватися всі брокери та їх помічники, а також службовці біржі;
 • торгівля в одній секції повинна не заважати торгівлі у інших секціях;
 • інформація про укладені та заявлені до купівлі - продажу контракти повинна бути доступною для всіх бажаючих учасників біржової торгівлі.

Названі вимоги є настільки важливими, що спонукають біржі будувати власні приміщення, оскільки не завжди їх може задовольнити оренда пристосованих приміщень. Операційні зали бірж займають величезні площі, так, операційна зала CBOT має 5 тисяч квадратних метрів. У Нью-Йорку в 1997 р. було побудовано спеціальний біржовий центр (Commodity Exchange center), в якому розмістилися чотири біржі: Нью- Йоркська товарна (COMEX), Нью-Йоркська товарна (NYMEX), Біржа кави, цукру, какао (CSCE) та Біржа бавовни (CE)[114]. Після злиття двох перших бірж було оголошено про будівництво нової біржі на Манхет- тені, яка розмістилася у двадцятиповерховому приміщенні. Біржа має дві зали площею по 2000 квадратних метрів кожна, її будівництво коштувало 225 млн. доларів. В цілому торговельна площа Лондонської біржі фінансових ф'ючерсів (LIFFE) складає близько 8300 квадратних метрів, і це на біржі, якої двадцять років тому ще не існувало. Як уже вказувалось вище в свою чергу ця біржа була поглинута біржею EURONEXT.
Операційна зала та її секції плануються так, щоб учасники біржової торгівлі мали можливість швидко укладати угоди. Для цього торговельні секції діляться на торговельні місця - "ями", або піти. На американських біржах піт має форму восьмикутної піднятої платформи зі сходинками, що спускаються до її середини на рівень підлоги біржової зали.

Кожна сходинка відповідає місяцеві поставки за ф' ючерсним контрактом. Так у піті, де торгують пшеничним ф' ючерсом (CBOT), платформа має п' ять сходинок, які відповідають п' яти місяцям поставок. Наприклад, у перших числах січня на верхній сходинці будуть стояти ті продавці та покупці контрактів, які бажають здійснювати операції з березневим ф'ючерсом. На наступній - з травневим; на третій - з липневим, на четвертій - з вересневим і на останній, як правило, внизу платформи - з грудневим ф' ючерсом, з найвіддаленішим терміном поставки. Така форма піта дає можливість кожному учаснику одразу бачити своїх контрагентів.
На європейських біржах торговельні місця називають рингом, або кільцем, навколо якого розташовуються учасники. На більшості бірж вони мають вигляд амфітеатру, що дає можливість маклерові, який веде торги, бачити всіх учасників, створювати однакові умови для них. У кільці або поблизу нього розташовані робочі місця службовців біржі, які реєструють укладені угоди та вводять цю інформацію у комп' ютер- ну базу даних, що дає можливість одразу ж здійснити перевірку стану розрахункового рахунку брокерів. Далі ця інформація поступає на табло у піті та у вигляді біжучої стрічки на інформаційне табло біржі, яке розташоване у такому місці, яке дає змогу бачити його всім присутнім на біржі. Українські біржі, як правило, мають операційні зали, де брокери сидять перед старшим брокером, який веде торги. Торговельні сесії мають певні часові межі, торгівля різними активами ведеться по черзі[115].
Вздовж периметра біржової зали, як правило, розміщуються робочі місця членів біржі, або акредитованих брокерів. Ці місця оснащені засобами сучасного зв'язку. Там чергують клерки-помічники брокерів, які підтримують зв'язок з основним офісом брокерської фірми або комісійного дому. Поряд із залом розміщені відділи біржі, представники яких також присутні у залі під час торгів, виконуючи покладені на них функції.
Кожна біржа сьогодні має зв' язок торговельної зали з навколишнім середовищем. Без цієї інформації торговці не можуть правильно оцінювати біржові активи. Отримавши оперативну інформацію, члени біржі під час торговельної сесії мають змогу виконувати замовлення клієнтів та повідомляти їх про здійснені операції. Все це вимагає наявності великої кількості телефонів, телексів, дисплеїв, відеомоніторів. На останніх під час торгів з'являється повідомлення про різні політичні, економічні, соціальні та природні явища, які деколи кардинально змінюють настрій біржової зали.

На інформаційному табло по кожному контрактному місяцю вміщується така інформація:
 • ціна відкриття торгівлі;
 • максимальна ціна дня;
 • мінімальна ціна дня;
 • оцінка обсягів торгівлі;
 • ціни останніх семи угод з поміткою, чи вони дійсно є цінами укладених угод чи цінами пропозиції;
 • остання зареєстрована ціна угоди або пропозиції;
 • різниця між останньою ціною та ціною за минулий день;
 • максимальна ціна за період торгівлі контрактом;
 • мінімальна ціна за період торгівлі контрактом.

На цих табло також розміщується інформація, яка пов'язана з різними подіями на інших біржах. Крім такого поширення інформації, біржі розсилають її у режимі реального часу різним користувачам.
У біржовій ямі або кільці торгівля ведеться у чітко обмежених часових межах. Ці часові рамки встановлюються Правилами біржової торгівлі. Початок та закінчення торговельної біржової сесії розпочинається та закінчується дзвінками. На Нью-Йоркській фондовій біржі торговельні сесії щодня розпочинаються та закінчуються ударом молотка по тарілці, на Чиказькій товарній біржі уже 80 років для цього використовується дзвін, який став історичною цінністю. Угоди, укладені до офіційного сигналу, не реєструються, їх виконання не гарантується біржею. Розклад торгівлі конкретними активами на міжнародних біржах складають таким чином, щоб на момент їх початку або закінчення розпочиналася торгівля ними на іншій міжнародній біржі. Так пов'язані між собою біржі Нью-Йорку та Лондона, на яких котируються ф'ючерсні контракти з нафтою. Торгівля у США розпочинається після її завершення у Великобританії.
Торги, як правило, проводять двічі на день. Розрізняють ранкову та вечірні сесії. Самі сесії тривають 30-40 хвилин, перерва між ними становить 5-10 хвилин. На Біржах США під час сесій всі члени біржі укладають угоди вільно. На біржах Європи та Японії подекуди існують спеціальні сесії, на яких угоди укладаються лише через голову сесії в порядку черги.
Як уже відзначалося вище на сучасних зарубіжних біржах існує три методи ведення біржових торгів:
 • публічний подвійний аукціон за допомогою голосу та жестів;
 • торгівля пошепки (характерна для бірж Японії, Південно-Східної Азії);
 • електронна торгівля.

Подвійний аукціон як метод публічної торгівлі передбачає, що продавці та покупці у будь-який момент часу можуть мінятися місцями. При збігові цін пропозицій продавців із цінами покупців укладається біржова угода. Саме подвійний аукціон найточніше відображає співвідношення попиту та пропозиції. Електронна торгівля також в основному будується на цьому методі. Пропозиції продавців та покупців вигуку - ються ними одночасно. Для зручності ведення торгівлі біржами встановлюються мінімальні розміри зміни цін, вони називаються тіками.
Торгівля передбачає поступове наближення цін продавців до цін покупців. При цьому у Правилах біржової торгівлі зазначається заборона для продавця називати ціну вищу від уже названої, а для покупця менше від названої. Якщо два покупці або продавці називають однакову ціну, то пріоритет отримує той, хто першим її вигукнув. Отже, і міць голосових зв'язок деколи відіграє не останню роль. Якщо ж вигуки прозвучали одночасно, то право укласти угоду отримує той, чия пропозиція містить більше контрактів.
Продавці та покупці мають по-різному вигукувати свої замовлення. Покупець спочатку повинен назвати ціну, потім кількість. Продавець, навпаки, спочатку називає кількість, а потім ціну. Наприклад, продавець ф'ючерсних контрактів на кукурудзу у Чиказькій торговельній палаті спочатку викрикує 5 березневих по 20, що означає бажання продати 5 березневих ф'ючерсів на кукурудзу за ціною 270 центів за бушель (ця сума не називалася, оскільки на табло уже була сума 290, яку наш продавець зменшив на один тік). Як бачимо, ціна називається скорочено. Після укладання угоди брокери у ямі повинні вписати інформацію про угоду у торговельну картку або у бланк наказу. Форму наказу-торговельного ордеру показано у попередніх розділах.
Торгівлю в біржовому кільці ведуть брокери або члени біржі, присутні у залі під час торговельної сесії. До роботи на біржі допускаються брокери, які пройшли спеціальне навчання та кваліфікаційне випробування. Брокери, присутні у біржовій залі, укладають угоди за свій рахунок (у США їх називають "місцевими", у Великобританії - дилерами) або від імені і за рахунок клієнтів.
Основна частина угод укладається брокерами, які працюють в інтересах (від імені) клієнтів. При цьому важливим моментом є передача замовлення від клієнта до брокера. Як правило, замовлення можуть передаватися завчасно у центральний офіс брокера або безпосередньо по телефону під час біржової сесії. Основним моментом є обумовлення цін. На рис. 10.3 і 10.4 показано схеми укладання ф'ючерсних угод та їх ліквідації.

Рис. 10.3.
Типова організаційна структура біржі ^ Покупець              ^ Продавець

а.
It
а.
It

Брокер покупця.

Брокер продавця.
Член клірингової фірми
Член клірингової фірми

Брокер
gt;-
покупця

Підтверджує купівлю

1             

Член клірингової фірми

Підтверджує купівлю

і

Звіт про купівлю


Торговельна "яма ", pit, (ринг)
Накази брокерів озвучені публічно, зареєстровані та внесені у біржовий тикер

Брокер

продавця

Йі
1 ? а о


со О
3 §- С '


Звіт про продаж

Розрахункова установа

Зобов'язання "long"

Зобов'язання "short"

Член клірингової фірми
а о
Покупець займав позицію "long"
Продавець займав позицію "short"
Загальна відкрита позиція за одним контрактомПісля отримання наказу брокер намагається виконати його у біржовому кільці. Для цього йому необхідно не лише викрикнути своє замовлення, але й підтвердити його через систему жестів. На рис. 10.5 показано типові жести біржовиків.
На багатьох американських біржах покупці тримають руки долонею до себе, продавці - навпаки. Вертикально поставлені пальці означають кількість контрактів, які брокер бажає купити або продати. Горизонтальне положення пальців та руки показує розмір надбавки або скидки до існуючої у даний момент ціни. При цьому великий палець, відведений вверх, означає підвищення ціни, вниз - її зменшення.
У кінці кожної сесії брокери звіряють результати торгівлі між собою та реєструють угоди, причому потужність комп'ютерів дозволяє за хвилину реєструвати до сотні угод.
РИС. 10.5.
Схема біржових жестів
3 f,


4 №

5

6

7/V-,


Л
8
9
ZM
10%
¦-_ і

Правилами біржової торгівлі передбачається, що персонал повинен носити спеціальну уніформу. Як правило, одягом для брокера у піті є просторий жакет. На цих жакетах можуть бути написані назви компаній або їх реклама. Повні та асоційовані члени біржі носять відповідні значки, які дають змогу легко відшукати того, хто має конкретні права на даній біржі. Так, у Чиказькій торговельній палаті (СВОТ) повні члени мають жовті значки, асоційовані - червоні, зелені - торговці товарними опціонами, чорні - торговці індексами акцій та коштовними металами[116].

 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 10.2. Порядок укладання біржових угод"
 1. § 9.3. Біржові посередники: брокери та дилери
  укладання угод безпосередньо, вкладаючи власний капітал, приймаючи на себе всі ризики. Брокер - це посередник у вузькому розумінні цього слова, він лише зводить продавців та покупців, отримуючи за це винагороду у вигляді комісійних. Брокерська діяльність є основною у біржовій торгівлі. Для здійснення цієї діяльності брокер з клієнтом укладає договір на брокерське обслуговування. Брокер в угодах
 2. Ведення рахунків клієнтів
  укладання біржових угод. Якщо член біржі не є одночасно членом клірингової установи, він повинен відкрити рахунок у фірмі, яка є членом цієї установи. Більшість відомих брокерських фірм мають не лише членство на біржі, вони також є членами розрахункових установ, тобто несуть фінансову відповідальність як за власні угоди, так і за угоди своїх клієнтів. Основною функцією брокерів є наближення
 3. Розділ 7. Фундаментальний аналіз біржових цін та курсів
  біржових цін та
 4. Розділ 12. Процедура поставки за біржовими контрактами
  біржовими
 5. Розділ 18. Біржова спекуляція на ф'ючерсних ринках
  Розділ 18. Біржова спекуляція на ф'ючерсних
 6. Розділ 11.Клиринг та система розрахунків за біржовими угодами
  біржовими
 7. Розділ 15. Товарний ф'ючерсний контракт як інвестиційний інструмент біржового ринку
  біржового
 8. Сохацька О.М.. Біржова справа: Підручник. - 2-ге вид. змін. й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, К.: Кондор. - 632 с., 2008

 9. Види біржових контрактів
  укладання біржових контрактів або угод. Через цю обставину біржі називають контрактними ринками. Угода вважається біржовою, якщо вона відповідає таким вимогам: укладена на товар, допущений до котирування на даній біржі; укладена у торговельному піті (pit), ямі, спеціально відведеному місці у торговельному залі біржі; укладена між членами біржі, або сертифікованими біржовими брокерами;
 10. § 9.4. Сутність і види брокерської діяльності
  укладання ф'ючерсних та опціонних контрактів хеджувати цінові та курсові ризики. По-четверте, саме брокер через укладання строкових контрактів допомагає розмістити товар у просторі та часі. Дистрибуція та інформація про ціни, що дозволяє учасникам ринку впевнено дивитися у майбутнє, а саме це дає ф' ючерсний ринок, - найважливіші ключові компоненти брокерської діяльності. Брокерські контори
 11. § 1.1. Роль та місце біржі в економіці
  укладання контрактів на поставку товарів в обумовлені строки. В період розквіту Римської імперії торговельні центри під назвою "fora vendalia" - ринок розпродажу - стають місцями, куди римляни звозили товари з усього завойованого світу. Є свідчення, що приміщення Форуму в Римі будувалося як торговельний ярмарок, а Акрополь в Афінах служив комерційним центром. В Японії прообраз біржової торгівлі
 12. § 8.6. Аналіз показників обсягів торгів
  біржової сесії; кількість відкритих позицій на кінець дня. Графіки обсягів торгів будуються хронологічно. За біржовий день такий графік має, як правило, вигляд латинської букви V. Спочатку виконуються нічні та вчорашні замовлення, в наступні години кількість укладених угод зменшується, оскільки певний час збираються замовлення, потім, в кінці дня, знову зростають обсяги торгів, формуючи ціну
 13. § 17.1. Суть та види фінансових ф'ючерсів
  біржового піднесення і відповідно впровадження торгівлі ф'ючерсами на індекси акцій. Події 1987 р. спричинили у фінансових колах дискусії про користь та зло строкових фінансових інструментів. Однак у наступні роки обсяги торгівлі зростають. Не викликає заперечень те, що фінансові ф'ючерси та опціони для професійного портфельного менеджера є сьогодні інструментами не лише страхування, а й
 14. § 9.5. Правове регулювання брокерської діяльності
  укладання угод; контролює укладання угод; спостерігає за веденням торгів. На зарубіжних товарних біржах по-різному вирішується питання членства. Члени біржі, які мають право здійснювати на ній торговельні операції, поділяються на кілька категорій з різними правами та обов'язками. Як правило, це повні члени, які купують "місце" на біржах та мають право укладати угоди у всіх торговельних секціях
 15. § 4.2. Основні риси ф'ючерсної    торгівлі
  укладання оберненої угоди з виплатою різниці в цінах); сувора регламентація кількості, дозволеної до поставки, терміну та місця поставки; уніфікована якість товару; зв'язок з ринком реального товару через хеджування; безособовість угод, замінність контрагентів; здійснення розрахунків через спеціальну Розрахункову (клірингову) палату, яка є гарантом виконання зобов'язань сторін при
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха