Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна безпека / Економічна статистики / Економічна теорія / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомБухгалтерський облік і контроль → 
« Попередня Наступна »
Камишалов, Петро Іванович. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів, які навчаються за спеціальностями: «Фінанси і кредит», «Бухгалх облік, аналіз і аудит», «Світова економіка» - 2-е вид., Пер, і доп. - М.: Омега-Л. - 656 с, 2005 - перейти до змісту підручника

10.2. Облік операцій з надходження

Спеціальний інструмент, спеціальні пристосування, спеціальне обладнання (надалі - спеціальне оснащення) та спеціальний можуть купуватися організацією в інших осіб, у тому числі шляхом покупки, безоплатної передачі, надходження в рахунок внеску до статутного (складеного) капіталу, іншим передбаченим законодавством шляхом або виготовляються організацією самостійно.

Спеціальна оснащення та спеціальний, що знаходяться у власності організації, а також у господарському віданні або оперативному управлінні, приймаються до бухгалтерського обліку за фактичною собівартістю.

Спеціальна оснащення та спеціальний, не належать організації, але знаходяться в її користуванні або розпорядженні, обліковуються на позабалансових рахунках в оцінці, передбаченої в договорі, або в оцінці, узгодженої з їх власником.

Ці ж предмети, що знаходяться у власності організації, а також у господарському віданні або оперативному управлінні, враховуються до передачі у виробництво (або експлуатацію) у складі оборотних активів організації за рахунком 10 «Матеріали» на окремому субрахунку «Спеціальна оснащення та спеціальний на складі».

У разі виготовлення спеціального оснащення і спеціального одягу безпосередньо організацією, витрати з її виготовлення попередньо групуються на відповідних рахунках обліку витрат на виробництво (23 «Допоміжні виробництва», 20 «Основне виробництво» та ін.)

Закінчення робіт з виготовлення спеціального оснащення і спеціального одягу повинно підтверджуватися актом виконаних робіт.

При передачі виготовленої в організації спеціального оснащення і спеціального одягу підрозділи мі-виробниками (цехами) на склади організації рекомендується використовувати вимогу-накладну (або накладну) (типові міжгалузеві форми М-11 і M-I5, затверджені Постановою Держкомстату Росії від 30 жовтня 1997 р. № 71 а).

Приймання та оприбуткування надходить спеціального оснащення і спеціального одягу складами організації, як правило, оформляються шляхом складання прибуткових ордерів.

Виходячи з особливостей технологічного процесу виробництва в організації може проводитися безпосередня передача виготовленої спеціального оснащення у виробничі (експлуатують) підрозділу організації без її фактичного завезення на склад організації.

У бухгалтерському обліку передача (здача) спеціального оснащення і спеціальної одеади, виготовленої силами організації (інші місця зберігання) відображається за дебетом рахунка 10 «Матеріали», субрахунок «Спеціальна оснащення та спеціальний на складі» і кредитом обліку рахунків витрат з її виготовлення.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.2. Облік операцій з надходження "
 1. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  Федеральний закон від 21 листопада 1996 р. № І29-ФЗ« Про бухгалтерський облік »(в ред. наступних змін ) законів від 23.07.1998 № 123-Ф3, від 28.03.2002 № 32-Ф3, 31.12.2002 № 187-ФЗ, від 31,12.2002 N ° 191-ФЗ. Цивільний кодекс РФ. Повний текст. - М.: Акаліс, 1996. Налогоаий кодекс РФ. - М.; Омега-Л, 2003. Трудовий кодекс РФ. Нормативна база бухгалтерського вміти: Збірник офіційних
 2. Глава 11.УЧЕТ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ ВІДВАНТАЖЕННЯ. ОБЛІК ТОВАРІВ
  Глава 11.УЧЕТ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ ВІДВАНТАЖЕННЯ. ОБЛІК
 3. Камишалов, Петро Іванович. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів, які навчаються за спеціальностями: «Фінанси і кредит», «Бухгалх облік, аналіз і аудит», «Світова економіка» - 2-е вид., Пер, і доп. - М.: Омега-Л. - 656 с, 2005

 4. 1.2. Оцінка потоків платежів
  Проведення практично будь-якої фінансової операції породжує рух грошових коштів: виникнення окремих платежів або безлічі виплат і надходжень, розподілених в часі. У процесі кількісного аналізу фінансових операцій зручно абстрагуватися від їх конкретного економічного змісту і розглядати породжувані ними рухи грошових коштів як чисельний ряд, що складається з
 5. Зонова А. В., Бачурінская І. Н., Гарячих С. П.. Бухгалтерський фінансовий облік: Навчальний посібник. Стандарт третього покоління. - СПб.: Пітер. - 480 е.: ил. - (Серія «Навчальний посібник»)., 2011

 6. 6.2. Облік надходження нематеріальних активів v
  Нематеріальні активи можуть бути придбані підприємством за такими видами договорів:? авторськими договорами (з фізичними особами) (про передачу виняткових, невиключних прав на використання творів науки, літератури, мистецтва);? договорами комерційної концесії;? договорами, що укладаються відповідно до патентного законом;? договорами, що укладаються відповідно до
 7. 2.2. Облік грошових коштів на розрахунковому та інших рахунках в банках
  Порядок ведення операцій на розрахунковому рахунку регламентується:? Положенням Банку Російської Федерації «Про безготівкові розрахунки в Російській Федерації» від 3 жовтня 2002 р. № 2-П. ? Вказівкою Банку Росії від 3 березня 2003 р. № 1256-У «Про внесення змін і доповнень до Положення Банку Росії від 3 жовтня 2002 р. № 2-п або 52« Валютні рахунки ». При поверненні кредитною організацією сум вкладів в
 8. Рахунок 98 «Доходи майбутніх періодів»
  Цей рахунок призначено для узагальнення інформації про доходи, отриманих (нарахованих) у звітному періоді, але що відносяться до майбутніх звітних періодів, а також майбутніх надходженнях заборгованості щодо недостач, виявлених у звітному періоді за минулі роки, і різниця між сумою, що підлягає стягненню з винних осіб, і вартістю цінностей, прийнятої до бухгалтерського обліку при виявленні
 9. Облік у вигодонабувача
  Як зазначалося, договором довірчого управління майном може передбачатися довірче управління в інтересах вигодонабувача ^ зазначеного засновником управління. Належний вигодонабувачу дохід відображають таким чином: Дебет 76, субрахунок 3 Кредит 91 «Інші доходи і витрати * (позареалізаційні доходи). Фактичне надходження коштів оформляють
 10. 1,3. Правила бухгалтерського обліку
  Бухгалтерський облік майна, зобов'язань і фактів господарської діяльності здійснюється способом подвійного запису на взаємопов'язаних рахунках бухгалтерського обліку, включених до робочого плану рахунків бухгалтерського обліку. Робочий план рахунків бухгалтерського обліку, що містить рахунки, необхідні для ведення бухгалтерського обліку відповідно до вимог своєчасності та повноти обліку та
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха