Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомЕкономіка, організація і управління підприємствами → 
« Попередня Наступна »
Г.Н . Франовская. МАЛИЙ БІЗНЕС. Навчальний посібник для вузів. 2007, 2007 - перейти до змісту підручника

10.2. Спрощена система оподаткуванняПерехід до спрощеної системи оподаткування або повернення до інших режимами оподаткування здійснюється організаціями та індивідуальними підприємцями добровільно.

Застосування спрощеної системи оподаткування організаціями передбачає їх звільнення від обов'язку щодо сплати податку на прибуток організацій, податку на майно організацій і єдиного соціального податку. Організації, які застосовують спрощену систему оподаткування, не визнаються платниками податків податку на додану вартість, за винятком податку на додану вартість, що підлягає сплаті при ввезенні товарів на митну територію Російської Федерації.
Застосування спрощеної системи оподаткування індивідуальними підприємцями передбачає їх звільнення від обов'язку щодо сплати податку на доходи фізичних осіб, податку на майно фізичних осіб та єдиного соціального податку. Індивідуальні підприємці, які застосовують спрощену систему оподаткування, не визнаються платниками податків податку на додану вартість, за винятком податку на додану вартість, що підлягає сплаті при ввезенні товарів на митну територію Російської Федерації.
Організації та індивідуальні підприємці, які застосовують спрощену систему оподаткування, виробляють сплату страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування відповідно до законодавства Російської Федерації. Інші податки сплачуються організаціями та індивідуальними підприємцями, які застосовують спрощену систему оподаткування, відповідно до законодавства про податки і збори.
Організація має право перейти на спрощену систему оподаткування, якщо за підсумками дев'яти місяців того року, в якому організація подає заяву про перехід на спрощену систему оподаткування, доходи організації не перевищили 15 млн рублів.
Зазначена величина граничного розміру доходів організації, що обмежує право організації перейти на спрощену систему оподаткування, підлягає індексації на коефіцієнт-дефлятор, установлюваний щорічно на кожний наступний календарний рік і враховує зміну споживчих цін на товари (роботи, послуги ) у Російській Федерації за попередній календарний рік, а також на коефіцієнти-дефлятори, які застосовувалися у відповідності з цим пунктом раніше. Коефіцієнт-дефлятор визначається і підлягає офіційному опублікуванню у порядку, встановленому Урядом Російської Федерації.
Не має право застосовувати спрощену систему оподаткування:
організації, що мають філії і (або) представництва;
банки;
страховики;
недержавні пенсійні фонди;
інвестиційні фонди;

професійні учасники ринку цінних паперів;
ломбарди;
організації та індивідуальні підприємці, що займаються виробництвом підакцизних товарів, а також видобутком та реалізацією корисних копалин, за винятком загальнопоширених корисних копалин;
організації та індивідуальні підприємці, що займаються гральним бізнесом;
приватні нотаріуси, адвокати, котрі заснували адвокатські кабінети, а також інші форми адвокатських утворень;
організації, які є учасниками угод про розподіл продукції;
організації та індивідуальні підприємці, перекладені на систему оподаткування для сільськогосподарських товаровиробників (єдиний сільськогосподарський податок);
організації, в яких частка участі інших організацій становить більше 25% . Дане обмеження не поширюється на організації, статутний капітал яких повністю складається з вкладів громадських організацій інвалідів, якщо середньооблікова чисельність інвалідів серед їх працівників становить не менше 50%, а їх частка у фонді оплати праці - не менше 25%, на некомерційні організації, у тому числі організації споживчої кооперації, а також господарські товариства, єдиними засновниками яких є споживчі товариства та їх спілки;
організації та індивідуальні підприємці, середня чисельність працівників яких за податковий (звітний) період перевищує 100 осіб;
організації, у яких залишкова вартість основних засобів і нематеріальних активів перевищує 100 млн рублів;
бюджетні установи;
іноземні організації, що мають філії, представництва та інші відокремлені підрозділи на території Російської Федерації.
Новостворена організація і знову зареєстрований індивідуальний підприємець має право подати заяву про перехід на спрощену систему оподаткування в п'ятиденний термін з дати взяття на облік в податковому органі, зазначеної у свідоцтві про постановку на податковий облік. Діючі організації та індивідуальні підприємці подають заяву про бажання перейти на спрощену систему оподаткування у період з 1 жовтня по 30 листопада в податковий орган за місцем свого знаходження (місцем проживання). При цьому організації у заяві про перехід на спрощену систему оподаткування повідомляють про розмір доходів за дев'ять місяців поточного року.

Об'єкти оподаткування та податкові ставки:
доходи (доходи від реалізації та позареалізаційні доходи) - податкова ставка 6%;
доходи, зменшені на величину витрат - податкова ставка
15%.
Вибір об'єкта оподаткування здійснюється самим платником податків. Об'єкт оподаткування не може змінюватися платником податку протягом трьох років з початку застосування спрощеної системи оподаткування.
Платники податків, що є учасниками договору простого товариства (договору про спільну діяльність) або договору довірчого управління майном, застосовують в якості об'єкта оподаткування доходи, зменшені на величину таких витрат:
витрати на придбання, спорудження та виготовлення основних засобів;
витрати на придбання нематеріальних активів, а також створення нематеріальних активів самим платником податків;
витрати на ремонт основних засобів (у тому числі орендованих);
орендні (в тому числі лізингові) платежі за орендоване (у тому числі прийняте у лізинг) майно;
матеріальні витрати;
витрати на оплату праці, виплату допомоги по тимчасовій непрацездатності;
витрати на обов'язкове страхування працівників і майна, включаючи страхові внески на обов'язкове пенсійне страхування, внески на обов'язкове соціальне страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань,
суми податку на додану вартість за оплаченими товарами (роботами, послугами);
відсотки, що сплачуються за надання в користування грошових коштів (кредитів, позик) , а також витрати, пов'язані з оплатою послуг, що надаються кредитними організаціями;
витрати на забезпечення пожежної безпеки платника податків, витрати на послуги з охорони майна, обслуговування охоронно-пожежної сигналізації, витрати на придбання послуг пожежної охорони та інших послуг охоронної діяльності;
суми митних платежів, сплачені при ввезенні товарів на митну територію Російської Федерації і не підлягають поверненню платнику податків;
витрати на утримання службового транспорту, а також витрати на компенсацію за використання для службових поїздок особистих
легкових автомобілів і мотоциклів у межах норм, встановлених Урядом Російської Федерації;
витрати на відрядження, зокрема на:
проїзд працівника до місця відрядження і назад до місця постійної роботи;
наймання житлового приміщення;
добові або польове забезпечення у межах норм, затверджуваних Урядом Російської Федерації;
оформлення і видачу віз, паспортів, ваучерів, запрошень і інших аналогічних документів;
консульські, аеродромні збори, збори за право в'їзду, проходу, транзиту автомобільного та іншого транспорту, за користування морськими каналами, іншими подібними спорудами та інші аналогічні платежі і збори;
плату державним і (або) приватному нотаріусу за нотаріальне оформлення документів;
витрати на бухгалтерські, аудиторські та юридичні послуги;
витрати на публікацію бухгалтерської звітності, а також на публікацію і інше розкриття іншої інформації, якщо законодавством Російської Федерації на платника податків покладено обов'язок здійснювати їх публікацію (розкриття);
витрати на канцелярські товари;
витрати на поштові, телефонні, телеграфні та інші подібні послуги, витрати на оплату послуг зв'язку;
витрати, пов'язані з придбанням права на використання програм для ЕОМ і баз даних за договорами з правовласником (за ліцензійними угодами), витрати на оновлення програм для ЕОМ і баз даних;
витрати на рекламу вироблених (придбаних) і (або) реалізованих товарів (робіт, послуг), товарного знаку і знаку обслуговування;
витрати на підготовку і освоєння нових виробництв, цехів та агрегатів;
суми податків і зборів, сплачені згідно із законодавством Російської Федерації про податки і збори;
витрати з оплати вартості товарів, придбаних для подальшої реалізації;
витрати на виплату комісійних, агентських винагород і винагород за договорами доручення;
витрати на надання послуг з гарантійного ремонту та обслуговування;
витрати на підтвердження відповідності продукції чи інших об'єктів, процесів виробництва, експлуатації, зберігання , перевезення,
реалізації та утилізації, виконання робіт або надання послуг вимогам технічних регламентів, положенням стандартів або умовам договорів;
витрати на проведення (у випадках, встановлених законодавством Російської Федерації) обов'язкової оцінки з метою контролю за правильністю сплати податків у разі виникнення спору про обчислення податкової бази;
плата за надання інформації про зареєстровані права;
витрати на оплату послуг спеціалізованих організацій з виготовлення документів кадастрового і технічного обліку (інвентаризації) об'єктів нерухомості (в тому числі правовстановлюючих документів на земельні ділянки та документів про межування земельних ділянок);
витрати на оплату послуг спеціалізованих організацій з проведення експертизи, обстежень, видачі висновків та надання інших документів, наявність яких обов'язково для отримання ліцензії (дозволу) на здійснення конкретного виду діяльності;
судові витрати та арбітражні збори;
періодичні ( поточні) платежі за користування правами на результати інтелектуальної діяльності і засобами індивідуалізації (зокрема, правами, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інші види інтелектуальної власності);
витрати на підготовку і перепідготовку кадрів, які у штаті платника податків, на договірній основі;
витрати у вигляді від'ємної курсової різниці, що виникає від переоцінки майна у вигляді валютних цінностей і вимог (зобов'язань), вартість яких виражена в іноземній валюті, у тому числі по валютних рахунках в банках, що проводиться у зв'язку зі зміною офіційного курсу іноземної валюти до рубля Російської Федерації, встановленого Центральним банком Російської Федерації.
Податковим періодом визнається календарний рік. Звітними періодами зізнаються перший квартал, півріччя і дев'ять місяців календарного року.
Платники податків-організації після закінчення податкового (звітного) періоду подають податкові декларації до податкових органів за місцем свого знаходження не пізніше 31 березня року. Платники податків - індивідуальні підприємці після закінчення податкового періоду подають податкові декларації до податкових органів за місцем свого проживання не пізніше 30 квітня.

Особливості застосування спрощеної системи оподаткування індивідуальними підприємцями на основі патенту
Застосування спрощеної системи оподаткування на основі патенту дозволяється індивідуальним підприємцям, що не привертає у своїй підприємницькій діяльності найманих працівників, у тому числі за договорами цивільно-правового характеру, і що забезпечує один з наступних видів підприємницької діяльності:
 пошиття та ремонт одягу та інших швейних виробів;
 виготовлення і ремонт трикотажних виробів;
 виготовлення і ремонт в'язаних виробів;
 пошиття та ремонт виробів з хутра (у тому числі головних уборів);
 пошиття та ремонт головних уборів з фетру, тканини та інших матеріалів;
 виготовлення і ремонт взуття (у тому числі валяного);
 виготовлення галантерейних виробів і біжутерії;
 виготовлення штучних квітів і вінків;
 виготовлення, складання, ремонт меблів та інших столярних виробів;
 виготовлення і ремонт килимових виробів;
 виготовлення і ремонт металовиробів, заточку ріжучих інструментів, заправку та ремонт запальничок;
 виготовлення і ремонт риболовецьких пристосувань (аксесуарів);
 ремонт годинників і граверні роботи;
 виготовлення і ремонт іграшок і сувенірів;
 виготовлення і ремонт ювелірних виробів;
 виготовлення виробів народних художніх промислів;
 заготовку шкур і шерсті домашніх тварин;
 вичинку та реалізацію шкур;
 чистку взуття;
 фото-, кіно-та відеопослуги;
 ремонт побутової техніки, радіотелевізійної апаратури, комп'ютерів;
 виготовлення, встановлення і ремонт надгробних пам'ятників та огорож;
 ремонт і технічне обслуговування автомобілів;
 перукарські та косметичні послуги;
 перевезення пасажирів і вантажів на автомобільному і водному транспорті, включаючи поромну перевезення;
 мийку автотранспортних засобів;
 музичне обслуговування урочистостей та обрядів, послуги тамади;
 ремонт і налаштування музичних інструментів;

 виконання живописних робіт (портрети, пейзажі, натюрморти та інші аналогічні роботи);
 послуги перекладача;
 машинописні роботи;
 копіювальні роботи;
 ремонт і обслуговування копіювально-розмножувальної техніки;
 звукозапис;
 прокат та реалізацію відео-та аудіокасет, відео-та аудіодисків;
 послуги нянь, домробітниць, послуги з прибирання квартир та службових приміщень;
 послуги з прання, прасуванню, хімічного чищення виробів;
 ремонт квартир;
 електромонтажні, будівельно-монтажні, сантехнічні, зварювально-сантехнічні роботи;
 художньо-оформлювальні та дизайнерські роботи;
 чертежно-графічні роботи;
 палітурні роботи;
 послуги з прийому склопосуду та вторинної сировини, за винятком металобрухту;
 різання скла і дзеркал;
 роботи по склінню балконів і лоджій;
 банні послуги, послуги саун і соляріїв;
 послуги з навчання та репетиторству;
 фізкультурно-оздоровчу діяльність (шейпінг, аеробіка, спортивні секції, групи здоров'я);
 тренерські послуги;
 організацію і ведення гуртків і студій;
 озеленювальні роботи;
 випічку хлібобулочних та кондитерських виробів;
 здачу в оренду квартир і гаражів;
 послуги носія;
 ветеринарне обслуговування;
 послуги консьєржів і сторожів;
 послуги платних туалетів;
 ритуальні послуги.
 Заява на отримання патенту подається індивідуальним підприємцем до податкового органу за місцем взяття на облік в податковому органі не пізніше ніж за один місяць до початку застосування індивідуальним підприємцем спрощеної системи оподаткування на основі патенту.

 Податковий орган зобов'язаний у десятиденний строк видати індивідуальному підприємцю патент або повідомити його про відмову у видачі патенту.
 Річна вартість патенту визначається як відповідна податковій ставці в 6% від встановленого по кожному виду підприємницької діяльності потенційно можливого до отримання індивідуальним підприємцем річного доходу.
 У разі отримання індивідуальним підприємцем патенту на більш короткий термін (квартал, півріччя, дев'ять місяців) вартість патенту підлягає перерахунку відповідно до тривалості того періоду, на який був виданий патент.
 Розмір потенційно можливого до отримання індивідуальним підприємцем річного доходу встановлюється законами суб'єктів Російської Федерації по кожному з видів підприємницької діяльності, за яким дозволяється застосування індивідуальними підприємцями спрощеної системи оподаткування на основі патенту. При цьому допускається диференціація такого річного доходу з урахуванням особливостей і місця ведення підприємницької діяльності індивідуальними підприємцями на території відповідного суб'єкта Російської Федерації.
 У разі, якщо вид підприємницької діяльності входить до переліку видів підприємницької діяльності, встановлений для застосування системи оподаткування за єдиним податком на поставлений дохід, розмір потенційно можливого до отримання індивідуальним підприємцем річного доходу по даному виду підприємницької діяльності не може перевищувати величину базової прибутковості, встановленої відносно відповідного виду підприємницької діяльності, помножену на 30.
 « Попередня  Наступна »
 = Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "10.2. Спрощена система оподаткування"
 1.  10.3. Система оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності
    спрощеної системи оподаткування? Які організації мають право і не має права її застосовувати? Які витрати віднімаються при визначенні об'єкта оподаткування при спрощеній системі оподаткування? Охарактеризуйте особливості застосування спрощеної системи оподаткування індивідуальними підприємцями на основі патенту. Що таке поставлений дохід? Відносно яких видів діяльності може
 2.  Динаміка дебіторської та кредиторської заборгованості споживчої кооперації Російської Федерації за 1999-2003р.р. (Млн. руб.)
    спрощена система оподаткування; Орно - загальний режим оподаткування. {Foto91} 1 Найважливіші характеристики Тепер Переважно 1 2 3 4 А Організація унікальна за своїми особливостями. Вона подібна великій родині. Пайовики виглядають мають багато спільного У Організація дуже динамічна і пройнята підприємництвом. Працівники-пайовики готові жертвувати собою і йти на ризик - | -
 3.  6.2. Місцеві бюджети. Особливості їх формування
    спрощеній системі оподаткування. До складу власних доходів входять місцеві податки і збори, які є додатковим джерелом фінансування соціально-економічного розвитку регіонів. Встановлено мінімальний їх рівень у доходах місцевих бюджетів у розмірі 3%. Поради депутатів обласних та базового територіального рівнів мають право вводити місцеві податки і збори по п'яти
 4.  2.1 Постановка та математична модель задачі
    спрощення і виділення строго визначеної структури моделі підприємства, спрямованої на визначення оптимальної виробничої програми. Прогнозування цін на продукцію для різних обсягів продажів є зовнішньою по відношенню до поставленого завдання. Тому її можна вивести за рамки даного дослідження. Проте важливість прогнозування ані трохи не зменшується, і при формуванні загальної системи
 5.  9.5 Правило оптимального оподаткування для "малих" споживачів
    спрощення запису індекс споживача: u (x (t)) ^ max (ф) tx (t) ^ R, де x (t) розв'язує завдання споживача при цінах p і податках t: u (x) ^ max (p + t ) x ^ в = Plw + S. Функція x (t) пов'язана із звичайною функцією споживчого попиту співвідношенням x (t) = x (p + t, e). Умови першого порядку для внутрішнього рішення завдання споживача мають вигляд dudx (ti = v (pk + tk) dxk або, у векторних позначеннях,
 6.  НОРМАТИВНО-ЗАКОНОДАВЧІ ОСНОВИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ інвестиційного процесу
    спрощення переліку нормативних актів, що регламентують порядок реалізації інвестиційних проектів на всіх етапах; заходи щодо підтримки малого підприємництва; активізація інвестиційних процесів у регіонах. Можна коротко охарактеризувати лише деякі з них. Найважливішою проблемою є активізація інвестиційних процесів у регіонах. Майже всі суб'єкти Федерації, в рамках своєї
 7.  2.8. Методи нарахування амортизації.
    спрощеною формулою (без урахування ліквідаційної вартості): Фп (б) Фп = На *, 100% де Фп - перенесена частина вартості (грн.); На - норма амортизації (%); Фп (б) - первісна вартість основних фондів (руб .). Рис. 7. Рівномірний (лінійний) метод амортизації. Такий метод розрахунку амортизації простий, наочний і певною мірою враховує процес перенесення вартості. Основними
 8.  Питання 9.5. Фінансова звітність фірми і її значення.
    спрощену систему оподаткування, обліку та звітності та 273 не зобов'язані проводити аудиторську перевірку достовірності бухгалтерської звітності, можуть не подавати у складі річної бухгалтерської звітності звіти про зміни капіталу та рух грошових коштів, додаток до бухгалтерського балансу (ф. № 3, 4 і 5) і пояснювальну записку. Якщо зазначені суб'єкти малого
 9.  1.1 Підходи до визначення сутності н класифікації вільних економічних зон
    спрощенню і гармонізації митних процедур (Кіото, 18 травня 1973 р.) встановлено поняття вільної зони («зони-франко»), під якою розуміється частина території країни, на якій товари розглядаються як об'єкти, що знаходяться за межами національної митної території, і тому не піддаються звичайному митному контролю та оподаткуванню. За визначенням Міжнародної асоціації
 10.  2.1 Досвід функціонування ВЕЗ у розвинених країнах США
    спрощена процедура ведення документації, зниження вимог до стандартів з охорони навколишнього середовища і нормам безпеки. Уряди деяких штатів надають зонам пряму підтримку-в штаті Коннектикут створений спеціальний фонд для фінансування діяльності підприємств, розташованих в зонах штату. Федеральний уряд і влада штатів продовжують політику розширення
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха