ГоловнаСвітова економікаЛекції по світовій економіці → 
« Попередня Наступна »
Климова Є.К.. СВІТОВА ЕКОНОМІКА: Навчально - методичний посібник / Укладач / Климова Є.К. - Перм, 2005. - 141c., 2005 - перейти до змісту підручника

10.2 НАЙВАЖЛИВІШІ НАУКОВО - ТЕХНІЧНІ ЦЕНТРИ СВІТУ.


Наукові ресурси світової економіки зосереджені в невеликому числі країн. На частку США припадає близько половини всіх виділяються на НДДКР фінансових ресурсів. Серед інших центрів слід відзначити що знаходяться в Західній Європі, Японії та Росії. Малі розвинуті країни Швеція, Швейцарія Нідерланди входять до числа лідерів лише на окремих, порівняно вузьких напрямках науково - технічного прогресу.
Науково - технічний потенціал США. США володіють найбільшим у світі науково - технічним потенціалом. Кошти, виділені тут кошти на НДДКР перевищують аналогічні витрати інших провідних країн разом узятих. Високий рівень кваліфікації вчених, хороша технічна оснащеність наукових центрів забезпечують провідну роль США у світовій науці.
Фундаментальні дослідження як частина НДДКР зосереджені на 60% у вищих навчальних закладах (3 тис). Особливу роль серед вузів США грають 156 університетів, серед них виділяються 20 провідних з найбільшим обсягів наукових досліджень (Массачусетський технологічний інститут, Стенфордський, Гарвардський, Прінстонський університети).
Дослідно - конструкторські розробки здійснюються в основному в промисловості, приватними фірмами. Основною формою участі держави в НДДКР є контракт, що укладається на конкурсній основі або з університетами, або з фірмами. Велике значення має інноваційний бізнес, який з'єднує науку і підприємництво. Його центрами стають територіальні науково - виробничі комплекси (технополіси).
США лідирують у світі за такими напрямками як випуск супер - комп'ютерів військового та виробничого призначення та їх програмне забезпечення, виробництво авіаційної та космічної техніки, лазерів і біотехнології. Сюди входить і розробка нових технологій з охорони навколишнього середовища.
Науково - технічний потенціал Японії. До початку 80-х рр.. Японія помітно відставала від США по технічному потенціалу. Але вичерпавши екстенсивні фактори розвитку економіки, Японія перейшла до випереджаючого зростання наукомістких галузей. З цією метою держава і приватні компанії зосередили зусилля на розвитку власних досліджень замість використання зарубіжних науково - технічних досягнень, як це було в 50 -60 і рр.. Витрати Японії на НДДКР зросли до 3% в 1996р. Пріоритетними галузями стали випуск промислових роботів, медичної електроніки, інформаційних систем, інтегральних схем, нових металів і кераміки, оптичних волокон. Японія займає провідні позиції з експорту мікроелектронних компонентів та електронної споживчої техніки.
Науково - технічний потенціал Росії. До початку 90 - х рр.. СРСР займав друге місце в світі після США по науково-технічному потенціалу. Витрати на НДДКР становили 3,5% ВВП. Загальне число наукових працівників становила 1985 тис. осіб. 542 тис. докторів і кандидатів наук. У Росії асигнування на науку знизилися менш (1% ВВП-1996-1997р), вдвічі зменшилася чисельність фахівців, зайнятих у науці. Російська наука займає лідируючі у світі позиції по авіаційній і космічній техніці, атомній енергетиці, біотехнології, керамічні та надтверді матеріали, білкові препарати, системи штучного інтелекту і віртуальної реальності.
Науково - технічні зв'язки в світі. Міжнародний технологічний обмін може здійснюватися 1) на некомерційній основі (науково - технічні публікації, конференції, міграція вчених), 2) на комерційній основі (передача патентів, ліцензій, ноу-хау).
Передача технології здійснюється двох головних груп покупців: закордонним філіям і незалежним фірмам. Нові технології надаються переважно ТНК своїм філіям. Незалежним фірмам найчастіше продають технології галузей, що не відносяться до числа наукомістких (металургія, металообробка). Найбільшим у світі експортером технології є США. Позитивне сальдо в торгівлі ліцензіями мають Великобританія і Швейцарія. Такі країни, як Аргентина, Бразилія, Мексика, Індія, Туреччина цілеспрямовано здійснюють закупівлю іноземних технологій, а експортують в невеликому обсязі ліцензії. Росія імпортує технології в більшому обсязі, ніж експортує. Науково - технічні зв'язки тісно переплетені з торгівлею наукомісткої продукцією. Весь світовий ринок високотехнологічної продукції умовно ділиться на 50 макротехнологій. США контролює світовий ринок за 22 макротехнологій, Німеччина - по 11, Японія - по 7.
Загальний обсяг продажів наукомісткої продукції на міжнародному ринку становить 2,3 трлн. дол З цього обсягу на частку США припадає 39%, Японії - 30%, Німеччини -16%, Росії - менше 1%.
Запитання для самоперевірки до теми 10
1. Поняття науково - технічного потенціалу країни. Показники.

Творче завдання
1. Зіставте науково - технічний потенціал РФ і Японії (зведена таблиця).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.2 НАЙВАЖЛИВІШІ НАУКОВО - ТЕХНІЧНІ ЦЕНТРИ СВІТУ. "
 1. РОЗДІЛ II. РЕГУЛЮВАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ ЯК важливим чинником формування МФЦ
  РОЗДІЛ II. РЕГУЛЮВАННЯ ТА ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ ЯК важливим чинником формування
 2. Казаченко Л.Д.. Світова економіка: навч. - Практич. посібник. / Л.Д. Казаченко. - Чита. ЧітГУ, 2006. - 115 с., 2006

 3. ЗАНЯТТЯ 2. Особливості та тенденції розвитку сучасної світової економіки
  найважливіші особливості розвитку світової економіки, визначити основні тенденції еволюції світового господарства, зрозуміти основні шляхи та закономірності цієї еволюції. 1. Завдання для самостійної підготовки: 1.1. Дайте визначення основним поняттям по темі: Процеси трансформації економіки. Посилення цілісності світової економіки. Глобалізація світового господарства. Гуманізація суспільного
 4. Тема 1. Світова економіка: основні риси, закономірності та тенденції розвитку.
  Науково-технічного співробітництва. Теми рефератів Міжнародний поділ праці як об'єктивна основа формування світової економіки. Нові теорії міжнародної торгівлі. Література: Міжнародна економіка / За ред. В.К. Матюшевскій: Підручник - МН.: Акад.упр. при Президентові РБ, 2002. - 252 с. Спиридонов І.А. Світова економіка. - М.: інфа - М, 2004. - 272 с. Тема 3. Структура світової
 5. 5. Світовий науковий потенціал
  найважливіші напрями: космічні, ядерні, інформаційні і технології щодо створення і використання нових матеріалів. Витрати на НДДКР ряду країн представлені нижче. Таблиця 2.3. Витрати на НДДКР провідних країн світу в 1996р. / 17, с. 241 / Країни Всього, млрд. $ за ПКС Частка у ВВП,% Витрати на НДДКР на душу населення, долари США Японія Німеччина Франція Великобританія Італія Росія
 6. Тема 7. Інтеграційні процеси в СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ
  центри регіональних інтеграційних процесів у світовому господарстві. Європейський Союз як розвинена форма міжнародної регіональної інтеграції. Інтеграційні процеси в Америці. Економічна інтеграція в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні (АТР). Найважливіші інтеграційні структури сучасності: Європейський Союз (ЄС), Північноамериканська угода про вільну торгівлю (НАФТА), Південноамериканський спільний
 7. Заняття 3СОВРЕМЕННАЯ ПОЛІТИЧНА КАРТА СВІТУ
  світу знаходиться 230 країн. Більше 190 з них є суверенними, політично незалежними державами. За соціально-економічному розвитку країни світу можна розділити на економічно розвинені. Рівень розвиненості країни оцінюється по валовому внутрішньому продукту (ВВП). Економічно розвиненими країнами є всі країни Європи, Росія, США, Канада, Японія, Австралія, Нова
 8. Загальноприйнята структура бізнес-плану при отриманні кредитів у західних банках
  найважливіші поточні і минулі події його еволюції. Оцінка внеску. Відображаються найважливіші аспекти діяльності підприємства, його позиції на ринку, репутація і т. п. Опис продукції та ринків збуту. Дослідження і розробки. Наводиться інформація про фундаментальних, пошукових і прикладних дослідженнях (НДР і НДДКР), включаючи найважливіші програми та інновації. Виробництво і виробничі потужності.
 9. ЛІТЕРАТУРА
  науково-технічна революція. Історичне дослідження. М. 1967. 7. С.Ліллі. Люди, машини та історія. М. 1970. 8. Науково-технічна революція і суспільний прогрес. М. 1969. 9. В.Ф.Глаголев, Г.С.Гудожнік, І.А.Козіков. Сучасна науково-технічна революція. М. 1974. 10. Ю.І.Семенов. Як виникло людство. М. 1956. 11.
 10. ВСТУП
  найважливіші розділи різних робіт вчених, що дозволяють студентам познайомитися з основними концепціями, ідеями їх навчань. Це дасть можливість студентам більш глибоко перейнятися знаннями про принципи і законах дії вільної ринкової економіки, а також логікою і методами дослідження видатних економістів в різні періоди часу. У хрестоматію включено найважливіші розділи
 11. 4.5 Територіальна організація науки
  науково-дослідні і дослідно-конструкторські розробки (НДДКР). Також поступається вона лише США по числу вчених і дипломованих фахівців з розрахунку на 10 тис. жителів - 54, проти 77 у США. Науковими дослідженнями в Японії займаються безліч установ. Серед них виділяються:. Спеціалізовані науково-дослідні установи (наприклад, інститут космосу і аеронавтики), серед
 12. 3.7.2. Основні поняття інноватики
  науково-технічного розвитку. Інновація (нововведення) - результат практичного впровадження винаходу чи відкриття, що виразився у вигляді створення нового або вдосконалення продукту, що випускається, технологічного процесу або способу організації виробництва. Винахід - це нововведення в галузі техніки, технології чи способу організації виробництва. Відкриття - виявлення принципово
 13. Додаток з Рекомендовані туристські портали, сервери і сайти
  центр, опитування, виставки, туристські об'єднання, турофіса, сові-ти досвідчених туристів, туристські фор - мальності, бюро подорожей}}}.! оиг $. ги Сервер «100 ДОРІГ» Новини турбізнесу, аналітика, огляди, рейтинги, прес-центр, опитування, вистав-ки, турфірми, поради туристам, турист-ські формальності, туристські центри Росії та світу}}}.! оіг'4} $. ги Сервер мережі магазинів горящих шляхо-вок
 14. 16.1. Загальні відомості
  науковий і культурний центр Білорусі. У м. Мінську, площа якого становить 0,11% території республіки (255,6 км2), проживає 17,0% її населення (1688,1 тис. чол.). Столиця Білорусі є одним з густонаселених міст Європи. 390 Галузями спеціалізації м. Мінська, що забезпечують виконання ним своїх функцій у системі єдиного господарського комплексу республіки, є
 15. слів і словосполучень
  світу Соціально-економічний розвиток Валовий внутрішній продукт Населення світу Об'єднати Правління Обирати Обрати Створювати Створити Парламент Форма правління Вищий орган влади Верховна державна
 16. 2. ПРОГРАМА лекційних курсів «СВІТОВА ЕКОНОМІКА»
  найважливіші тенденції. 2 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.7. 2.3. 2. Міжнародний поділ праці та інтернаціоналізація виробництва. 2.1.Неравномерность розподілу природних ресурсів між країнами та об'єктивна необхідність міжнародного поділу праці. Сутність і причини МРТ. Фактори розвитку МРТ. Види поділу праці: загальний, приватне, одиничне. Форми прояви загального, приватного
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха