Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомЕкономіка гірської промисловості → 
« Попередня Наступна »
П.М. Должиков, Н.М. Величко, А.П. Должикова. Основи економіки і управління гірничим підприємством: Навчальний посібник. - Донецьк: «Норд-прес». - 200 с., 2009 - перейти до змісту підручника

10.2. Види собівартості продукції

По підприємству, об'єднанню, галузі обчислюється собівартість всієї продукції і собівартість одиниці продукції. Собівартість одиниці продукції дозволяє встановити, у що обходиться державі і кожному окремому підприємству виробництво того чи іншого виду продукції, і тим самим визначити ефективність випуску даного виду продукції на окремих підприємствах і в районах. Собівартість всієї продукції підприємства (дільниці, цеху) визначається в кошторисі витрат на виробництво, собівартість ж одиниці продукції обчислюється в калькуляції собівартості.

Залежно від цільового призначення виділяють собівартість: планову, яка визначається за плановими нормами і цінами на плановий обсяг продукції; звітну (фактичну), що розраховується за фактичними нормами і цінами, включаючи невиробничі витрати (втрати від браку, втрати матеріалів та продукції на складах в межах норм та ін.)

У розрахунках планової собівартості враховуються можливості вдосконалення організації виробництва і підвищення його технічного рівня, зниження норм використання ресурсів. На кожному підприємстві розробляються організаційно-технічні заходи по вдосконаленню виробництва з розрахунком їх економічної ефективності обумовлених недосконалістю застосовуваної технології та організації виробництва.

Залежно від повноти охоплення на виробництво і реалізацію продукції розрізняють дільничну, виробничу і повну собівартість. Дільнична (цехова) собівартість містить витрати по ділянці або цеху на виробництво продукції або виконання певної роботи. Складається вона з таких елементів витрат: сировини, допоміжних матеріалів, електроенергії, заробітної плати, відрахувань на соціальне страхування, амортизації основних фондів.

Виробнича (шахтна, фабрична) собівартість виражає витрати підприємства на виробництво продукції. Складається вона з наступних елементів витрат: сировини, допоміжних матеріалів, палива, електроенергії, заробітної плати, відрахувань на соціальне страхування, амортизації основних фондів, інших грошових витрат. У повну (комерційну) собівартість крім виробничої собівартості включаються позавиробничі витрати на збут готової продукції (витрати з доставки продукції в пункти відправлення, відрахування на утримання збутових організацій та ін.)

В залежності від кола підприємств, в межах яких визначається собівартість продукції, виділяють: собівартість продукції підприємства - повну собівартість продукції підприємств, які не входять до складу виробничих об'єднань, яка визначається конкретними умовами роботи підприємства; собівартість продукції виробничих об'єднань - повну середню собівартість продукції, виробленої підприємствами даного об'єднання; басейнову (зональну, поясний) собівартість продукції - повну собівартість цієї продукції (вугілля, концентрату) в межах басейну, родовища, яка відображатиме гірничогеологічні умови розробки корисних копалин у даному басейні; галузеву собівартість продукції - повну собівартість продукції по галузі в цілому.

У ній враховуються також витрати на геологорозвідувальні роботи. Собівартість всієї продукції галузі є сукупною собівартістю усіх вироблених на підприємствах даної галузі видів промислової продукції, робіт і послуг, що включаються в загальний обсяг продукції у вартісному вираженні. Зазвичай використовують показник витрат продукції, обчислений шляхом ділення собівартості виробленої в кожному році продукції на її обсяг у вартісному вираженні.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.2. Види собівартості продукції "
 1. Питання 8.5. Основні показники собівартості товарної продукції,
  види продукції серійного і масового виробництва, вироблені 235 в попередньому періоді (базисному) і плановані на майбутній період. До непорівнянної товарної продукції відносять всі види одиничного виробництва, а також серійного і масового виробництва, які вперше запускаються в серійне або масове виробництво. Основним показником порівнянної товарної продукції є
 2. Витрати прямі
  види, що входять в
 3. 6.1. Сутність і значення собівартості продукції як економічної категорії та її види
  види собівартості: цехова; виробнича; повна. Цехова собівартість являє собою суму всіх витрат на виготовлення продукції в даному цеху. Виробнича собівартість включає всі витрати на виробництво продукції в цілому по підприємству, від початкової операції виробничого процесу до здачі готової продукції на склад, тобто крім витрат цехів включає загальновиробничі і
 4. ЗАВДАННЯ
  собівартість продукції виробу А на 5%, Б на 7%, В на 4%. Оптова ціна залишиться без змін. Визначте на скільки зміниться рентабельність продукції порівняно з плановою по цим виробам. Підприємством було вироблено 400 шт. виробів, ціна одиниці продукції становить 250 руб., повна собівартість одиниці виробу - 190 руб., у тому числі оплата праці - 50 руб. Визначте валовий дохід
 5. Зміст
  види 180 Класифікація витрат на виробництво продукції 183 Структура собівартості і чинники, що її визначають 189 Методи калькулювання собівартості продукції 191 Глава 7. Прибуток Поняття, джерела, функції 199 Балансовий прибуток: основні елементи 202 Фактори, що впливають на величину прибутку 213 Розподіл і використання прибутку підприємства 215 Рентабельність виробництва 219 Загальна
 6. 6.4. Методи калькулювання собівартості продукції
  собівартості продукції: прямого рахунку; нормативний; розрахунково - аналітичний; параметричний. Найбільш простий і найменш точний - метод прямого рахунку. При цьому методі собівартість одиниці продукції визначається діленням загальної суми витрат на кількість виготовленої продукції. Застосування цього методу можливо лише на підприємствах, що виробляють однорідну продукцію, у зв'язку з цим метод
 7. ЗАВДАННЯ
  собівартість товарної продукції склала 300 тис. руб., А витрати на 1 руб. товарної продукції склали 0,85 руб. У плановому періоді передбачено зменшення витрат на 1 грн. товарної продукції на 0,04 руб. і збільшення обсягу виробництва продукції на 10%. Визначте собівартість товарної продукції планового періоду. За звітними даними встановлена ??економія матеріалів за рахунок зниження норм на
 8. 6.3. Структура собівартості і чинники, що її визначають
  собівартості розуміється її складу за елементами або статтям і їх частка у повній собівартості. На структуру собівартості впливають такі чинники: 1. Специфіка (особливості) підприємства. Виходячи з цього розрізняють: трудомісткі підприємства (велика частка заробітної плати в собівартості продукції); матеріаломісткі (велика частка матеріальних витрат); фондомісткі (велика частка амортизації); енергоємні
 9. Питання 8.3. Класифікація витрат за економічними елементами. Кошторис витрат
  собівартості є встановлення оптимального рівня витрат, виявлення резервів економії. Угрупування витрат за економічними елементами відображається у кошторисі витрат на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг). У кошторисі збираються витрати по спільності економічного змісту. Наприклад, по елементу «Зарплата основна і додаткова" показується весь фонд оплати праці незалежно від
 10. ТЕСТИ
  собівартості одиниці конкретного виду продукції. Угрупування витрат за економічними елементами включає витрати на: паливо та енергію на технологічні цілі, основну заробітну плату виробничих робітників, матеріальні витрати; Б) амортизацію основних фондів, підготовку і освоєння виробництва, оплату праці, паливо і енергію на технологічні цілі; оплату праці, амортизацію основних
 11. Витрати непрямі
  собівартість конкретних видів продукції, робіт, послуг, а саме: оренда приміщення, витрати на утримання фахівців, залучених за трудовою угодою і т.д.
 12. 10.1. Поняття собівартості продукції
  собівартості продукції. Собівартість промислової продукції - поточні витрати (витрати) підприємства на виробництво і реалізацію продукції, відшкодування яких необхідно об'єднанню (підприємству) для здійснення простого відтворення, виражені в грошовій формі. Собівартість продукції є узагальнюючим показником роботи підприємства, в якому знаходять своє відображення всі
 13. ТЕСТИ
  собівартості; виручка від реалізації продукції. До внутрішніх факторів, що впливає на величину прибутку відносяться: кон'юнктура ринку, природні умови; Б) норми амортизаційних відрахувань, рівень цін на матеріальні ресурси; конкурентоспроможність продукції, рівень господарювання; Г) державне регулювання цін, тарифів. 3. Економічна сутність рентабельності показує: суму отриманої
 14. 10.6. Шляхи зниження собівартості продукції
  види собівартості продукції? 3. Які фактори впливають на собівартість продукції? 4. Розробка плану собівартості продукції. 5. Які шляхи зниження собівартості
 15. Дотація
  собівартості. У ринковій системі господарства режим дотацій знижується і зберігається переважно у сфері освіти, освіти і культури та
 16. Калькуляція собівартості
  продукції (відпускна ціна) всього на одиницю продукції (відпускна ціна ) всього на одиницю продукції (відпускна ціна) всього 1. Обсяг продажів, виручка від реалізації (без ПДВ) - всього 2. Собівартість 2.1. Сировина і матеріали 2.2. Вода на технологічні цілі 2.3. Паливо на технологічні цілі 2.4. Електроенергія на технологічні цілі 2.5. Витрати на оплату
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха