Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомУправління фінансами на підприємстві → 
« Попередня Наступна »
Шеремет А.Д., Сайфулін Р.С.. Фінанси підприємств. - М., ИНФРА-М. - 343 с., 1998 - перейти до змісту підручника

10.3. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг)

Прибуток від реалізації товарної продукції в загальному випадку знаходиться під впливом таких чинників, як зміна: обсягу реалізації; структури продукції; відпускних цін на реалізовану продукцію; цін на сировину, матеріали, паливо, тарифів на енергію та перевезення; рівня витрат матеріальних і трудових ресурсів. Наведемо методику формалізованого розрахунку факторних впливів на прибуток від реалізації продукції.

1. Розрахунок загальної зміни прибутку (? Р) від реалізації продукції:

? Р = Р1 - Р0,

де Р1 - прибуток звітного року;

Р0 - прибуток базисного року.

2. Розрахунок впливу на прибуток змін відпускних цін на реалізовану продукцію (? Р1):

,

де: Nр1 = - реалізація в звітному році у цінах звітного року (р - ціна виробу; q - кількість виробів);

NР0 = - реалізація в звітному році у цінах базисного року.

3. Розрахунок впливу на прибуток змін в обсязі продукції (? Р2) (власне обсягу продукції в оцінці за плановою (базової) собівартості):

? Р2 = Р0К0 - Р0 (К1-1),

де: Р0 - прибуток базисного року;

К1 - коефіцієнт зростання обсягу реалізації продукції

K1 = S1, 0/S0, ??

де S1.0 - фактична собівартість реалізованої продукції за звітний період в цінах і тарифах базисного періоду;

S0 - собівартість базисного року (періоду).

4. Розрахунок впливу на прибуток змін в обсязі продукції, зумовлених змінами в структурі продукції (? Р3):

? Р3 = P0 (K2 - K1),

де К2 - коефіцієнт зростання обсягу реалізації в оцінці за відпускними цінами

K2 = N1.0 / N0,

де N1.0 - реалізація в звітному періоді за цінами базисного періоду;

N0 - реалізація у базисному періоді.

5. Розрахунок впливу на прибуток економії і від зниження собівартості продукції (? Р4):

? Р4 = S1.0 - S1,

де S1.0 - собівартість реалізованої продукції звітного періоду в цінах і умовах базисного періоду;

S0 - фактична собівартість реалізованої продукції звітного періоду.

6. Розрахунок впливу на прибуток змін собівартості за рахунок структурних зрушень у складі продукції (? Р5):

? Р5 = S0K2 - S1.0.

Окремим розрахунком за даними бухгалтерського обліку визначається вплив на прибуток змін цін на матеріали і тарифів на послуги (? Р6), а також економії, викликаної порушеннями господарської дисципліни (? Р7).

Сума факторних відхилень дає загальну зміну прибутку від реалізації за звітний період, що виражається наступною формулою:

? Р = P1 - P0 =? Р1 +? Р2 +? Р3 +? Р4 +? Р5 +? Р6 +? Р7,

або

,

де Р - загальна зміна прибутку;

Рi - зміна прибутку за рахунок i-го фактора.

У табл. 10.3 наводяться вихідні дані і цифровий приклад факторного аналізу прибутку від реалізації продукції.

Таблиця 10.3

Аналіз прибутку за факторами

(млн. руб.) Показники За базису За базису на фактично реалізовану продукцію Фактичні дані за звітом Фактичні дані з коригуванням на зміну цін 1 2 3 4 5 1. Виручка (нетто) від реалізації товарів, продукції, робіт, послуг 2604 2811 3232.6 2811 2. Повна собівартість реалізації товарів, продукції, робіт, послуг 2090 2230 2524 2150 3. Прибуток (збиток) від реалізації 514 581 708,6 661 Визначимо ступінь впливу на прибуток наступних факторів:

а) зміна відпускних цін на продукцію. Це вплив визначається як різниця між виручкою від реалізації за звітом у фактично діючих цінах (графа. 4) і цінах базисного періоду (графа 3). У нашому прикладі вона становить 421,6 млн. руб. (3232,6 - 2811) і відображає зростання цін в результаті інфляції. Аналіз даних бухгалтерського обліку дозволить розкрити причини і величину завищення (зниження) цін у кожному конкретному випадку (за видами товарів, продукції, робіт, послуг).

Б) зміна цін на матеріали, тарифів на енергію, перевезення та інше. Для цього використовують відомості про собівартість продукції. У нашому прикладі вплив даних чинників становило 374 млн. руб. (2150-2524).

В) порушення господарської дисципліни. Вплив встановлюється за допомогою аналізу даних обліку про доходи і витрати внаслідок порушень стандартів, технічних умов, рецептур, невиконання заходів з охорони праці, техніки безпеки та ін У даному прикладі не виявлена ??додатковий прибуток, отриманий за рахунок перелічених порушень;

г) збільшення обсягу реалізації продукції в оцінці за базисною повною собівартістю (власне обсягу продукції). Для розрахунку впливу даного чинника обчислюють коефіцієнт зростання обсягу реалізації продукції в оцінці по базисній собівартості. У нашому прикладі він дорівнює

1,067 (2230: 2090).

Потім коректують базисну прибуток на даний коефіцієнт і віднімають з неї базисну прибуток:

514 х 1,067 - 514 = 34,4 млн.

руб.

Д) збільшення обсягу реалізації продукції за рахунок структурних зрушень у складі продукції. Для розрахунку впливу даного чинника базисна величина прибутку коригується на різницю між коефіцієнтом зростання обсягу реалізації в оцінці за відпускними цінами і коефіцієнтом зростання обсягу реалізації продукції в оцінці за базисною собівартістю. Наведемо результат розрахунку:

е) зменшення витрат на 1 грн. продукції.

Вплив даного чинника визначається як різниця між базисної повною собівартістю фактично реалізованої продукції та фактичною собівартістю, обчисленої з урахуванням зміни цін на матеріальні та інші ресурси і факторів, пов'язаних з порушеннями господарської дисципліни. У нашому прикладі цей вплив склало

(2230 - 2150) = 80 млн. руб.;

Ж) зміна собівартості за рахунок структурних зрушень у складі продукції. Вплив даного чинника визначається як різниця між базисної повною собівартістю, скоригованого на коефіцієнт зростання обсягу реалізації продукції, і базисної повною собівартістю фактично реалізованої продукції:

2090 х 1,0795 - 2230 = 26,2 млн. руб .

Загальне відхилення по прибутку складає 194,6 млн. руб. (708,6 - 514), що балансується за сумою факторних впливів:

194,6 = 421,6 - 374 +34,4 + 6,4 + 80 +26,2.

Результати аналізу представлені нижче у зведенні впливу факторів на відхилення прибутку від реалізації продукції Показники млн. руб. Відхилення прибутку - всього 194,6 У тому числі за рахунок

а) зміни відпускних цін на продукцію 421,6 б) зміни цін на матеріали і тарифів 374 в) порушень господарської дисципліни - г) зміни обсягу реалізації продукції 34,4 д) зміни структури продукції 6,4 е) зниження рівня витрат (режиму економії) 80 ж) зміни структури витрат 26,2 Як видно з цих даних, найбільший вплив на відхилення прибутку надали цінові фактори. За рахунок зростання обсягу продажів отримано додаткового прибутку тільки 17,7% (34,4:194,6), тоді як структурні зрушення у витратах на виробництво дозволили отримати економію ресурсів і додатковий прибуток 80 млн. руб., Що складає 41,1% загального відхилення по прибутку.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.3. Факторний аналіз прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг) "
 1. ПИТАННЯ 9 детермінованого факторного аналізу
  факторний аналіз. Факторний аналіз - це сукупність способів вивчення і вимірювання впливу факторів на величину результативних показників. Детермінований факторний аналіз - це методика вивчення впливу факторів на результативний показник, зв'язок між якими має функціональний характер. Тобто результативний показник представлений у вигляді добутку, алгебраїчної суми
 2. Аддитивная модель.
  Факторна модель, що відображає залежність обсягу виробництва від числа робітників та їх продуктивності праці. V = N-Р, пр / де V - обсяг виробництва за рік; N - середньорічна чисельність працівників на підприємстві; Р (- середньорічна вироблення одним робочим. У загальному вигляді мультипликативную модель можна представити формулою: v _ гі Y ~ \ \ Xi, i = 1,2 ... п. Кратна модель. Це
 3. ПИТАННЯ 8 ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ. ПОНЯТТЯ І ТИПИ факторний аналіз
  факторний аналіз. Факторний аналіз - це сукупність способів вивчення і вимірювання впливу факторів на величину результативних показників. У загальному випадку можна виділити наступні основні етапи факторного аналізу: 1. Постановка цілей аналізу. 2. Відбір факторів, що визначають досліджувані результативні показники. Чим більше факторів досліджується, тим точніше буде проведено аналіз,
 4. детермінованого факторного аналізу. індексного методу
  факторний аналіз. Факторний аналіз - це сукупність способів вивчення і вимірювання впливу факторів на величину результативних показників. Детермінований факторний аналіз - це методика вивчення впливу факторів на результативний показник, зв'язок між якими має функціональний характер. Тобто результативний показник представлений у вигляді добутку, алгебраїчної суми
 5. Питання 10 Аналітичні методи планування прибутку
  факторний метод) . З урахуванням витрат на 1 тис. руб. товарної продукції прибуток планують по всьому випуску товарної продукції «порівнянної і непорівнянної» за наступною формулою: П = Т? (1000 - З) / 1000, де П - валовий прибуток від випуску товарної продукції; Т - товарна продукція в цінах реалізації підприємства; З - витрати, руб., На 1 тис. руб. товарної продукції.
 6. 30,5, Факторний аналіз прибутку
  факторного аналізу є визначення впливу на кінцевий фінансовий показник окремих його складових. D якості ілюстрації цього аналітичного методу розглянемо факторний аналіз показника прибутку. Насамперед, на підставі даних Звіту про прибутки і збитки складемо таблицю (у тис. руб,) З таблиці видно, що найбільш значущим чинником, що впливає на прибуток організацій: за
 7. АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  факторна модель рентабельності власного капіталу буде мати наступний вигляд: Р = ПОК. ск до Це трьохфакторна мультиплікативна модель, в якій на результативний показник (рентабельність власного капіталу) роблять впливу наступні фактори: прибутковість продажів (Я -? = ПП / ОР), оборотність всіх активів (0 = 0Р / А) і коефіцієнт капіталізації (Кк = Л / СК). Оцінюється
 8. детермінованого факторного аналізу. СПОСІБ ВІДНОСНИХ РІЗНИЦЬ
  факторний аналіз. Факторний аналіз - це сукупність способів вивчення і вимірювання впливу факторів на величину результативних показників. Детермінований факторний аналіз - це методика вивчення впливу факторів на результативний показник, зв'язок між якими має функціональний характер. Тобто результативний показник представлений у вигляді добутку, алгебраїчної суми
 9. 7.1. Залежність між економічними явищами як передумова прогнозування
  факторні. Балансова зв'язок показників характеризує відповідність двох елементів (попиту та пропозиції, доходів і витрат, виробництва і споживання, наявності робочої сили і потреб у ній і т.п.). Відповідність розуміється як рівність або, менш жорстко, як достатність ресурсів для покриття потреб. Методичний інструмент прогнозування балансових зв'язків - баланси і
 10. 10.1. Завдання аналізу і джерела інформації
  факторний аналіз прибутку від реалізації продукції (робіт, послуг); аналіз фінансових результатів від іншої реалізації, позареалізаційної та фінансової діяльності; аналіз і оцінка використання чистого прибутку; оцінка якості показників прибутку; аналіз взаємозв'язку витрат, обсягу виробництва (продажів) і прибутку; аналіз взаємозв'язку прибутку, руху оборотного
 11. 5.3. Система показників рентабельності, методи її визначення та шляхи підвищення
  факторної середовища формування прибутку (та доходу) підприємств. З цієї причини вони є обов'язковими елементами порівняльного аналізу й оцінки фінансового стану підприємства. При аналізі виробництва показники рентабельності використовуються як інструмент інвестиційної політики і ціноутворення. Основні показники рентабельності можна об'єднати в такі групи: 1)
 12.  53.3. Компонентний аналіз
    факторного аналізу. У завданнях зниження розмірності і класифікації зазвичай використовуються т перших компонент
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха