Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна безпека / Економічна статистики / Економічна теорія / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомЕкономіка нафтогазових галузей промисловості → 
« Попередня Наступна »
В.Ф. Дунаєв, В.Д. Шпаков. Н.П. Єпіфанова, В.Н. Линдін. Економіка підприємств нафтової і газової промисловості: Підручник. Под ред. В.Ф. Дунаєва. - М.: ФГУТІ Пзд-во «Нафта і газ» РГУ нафти і газу ім. II.VI. Губкіна. - 352 с., 2006 - перейти до змісту підручника

10.3. Податки Російської Федерації

У другій частині Податкового кодексу описуються налош, які повинні сплачувати більшість організацій і підприємств. Основні податку представлені в трьох групах в табл. 10.1. Табл »« а 101 Стаття 1.

Віл податку Ставка, розмір податку Податки сцени -? ? - ПДВ 10%; 18% отдобавленной вартості Акцизний податок від 5 до 80% від вартості підакцизних товаgog. Митні платежі 5-10% оттаможенной вартості товару Податок з продажу (скасований з 1.1.04) до 5% від вартості продукції, реалізуемоі готівковий розрахунок з урахуванням акцизах ПДВ Податки з прібьпі або сфінансового результаті Податок на прибуток 24% отбалансовойпрібилі Податок з дивідендів 6% ~ для резидентів, 15 - з дивідендів іноземних організацій;

15 - по державних цінних паперів _ Податок на майно до 2,2% від вартості майна Податок на рекламіу до 5% від вартості сти р ЕКЛ ами Плата за негативний "вплив на оіружаюшую середу спеціальний розрахунок (близько 10% від величини економічного збитку) Податки, які відносять на собівартість Плата за землю за 1 га за ставками Єдиний соціальний податок (ЄСП) 26% від виплат та винагород працівникам підприємства Податок на видобуток

корисних

копалин для нафти і газу 16,5% від вартості видобутих корисних копалин (с2006г.). Розділ 1.01 Податки на доходи фізичних осіб Податок на доходи 113% від доходів; 30-35% від інших видів доходів

Податок на додану вартість (ПДВ)

Об'єктом оподаткування є операція реалізації товарів (робіт, послуг) підприємствами. Відповідно з даним податком вилучається додана вартість, створювана на підприємстві. Сума податку, що сплачується до бюджету, визначається як різниця ПДВ - отримана від покупців і сплачена постачальникам.

; Не є платниками ПДВ фізичні особи, підприємства, що перейшли на спрощену систему бухгалтерського обліку, підприємства, які сплачують єдиний податок на поставлений дохід.

За ставкою 10% проводиться оподаткування: -

продовольчих товарів першої необхідності (м'ясо, хліб, молоко, риба, овочі, масло і т.д.); -

товарів для дітей (трикотажні, швейні вироби, взуття, шкільне канцелярські товари та ін); -

лікарських і медичних товарів та інші категорії.

Решта товари обкладаються 18%-й ставкою податку на

додану вартість.

Акцизи

Підакцизними визнаються товари масового споживання, що мають низьку собівартість виробництва. Для регулювання виробництва та реалізації такої продукції держава вводить акцизний податок. Підакцизними товарами визнаються: спирт, спиртовмісна продукція, алкогольна продукція, пиво, тютюнова продукція , ювелірні вироби, легкові автомобілі, мотоцикли, автомобільний бензин, дизельне паливо, моторні масла. підакцизних мінеральною сировиною визнається природний ДАА Об'єктом оподаткування визнаються операції реалізації підакцизних товарів і сировини. Сума акцизного податку, що сплачується до бюджету, визначається як різниця акцизу, отриманого від покупців , та акцизу, сплаченого постачальникам.

Митні платежі

Підприємства, що здійснюють експортно-імпортні операції, сплачують до бюджету держави митні збори і митні збори. Мита - обов'язкові внески за ввезення (вивезення) вантажу через кордон. Мита систематизовані відповідно до товарної номенклатури зовнішньоекономічної діяльності (ТНЗЕД).

Ставки митних зборів встановлюються: 1) адвалерні - у відсотках від митної вартості; 2) специфічні - абсолютний розмір мита за одиницю вантажу; 3) комбіновані - певна кількість відсотків, але не менш даної суми специфічної ставки. Наприклад, ставка 10%, але не менше 10 євро за тонну вантажу. Митна вартість операції визначається як сума контрактної ціни, витрат з доставки , комісійного та брокерської винагороди. При ввезенні товару сплачується імпортне мито плюс акциз плюс ПДВ. Величина ПДВ визначається за формулою

ПДВ = (митна вартість + мито + акциз) 18% *

За митне оформлення товарів і транспортних засобів стягується плата 0,1% в рублях і 0,05% у валюті від митної вартості.

Податок на прибуток

Об'єктом оподаткування є валовий прибуток, який визначається як різниця між доходами і витратами. Підприємства ведуть окремий, так званий податковий облік витрат, пов'язаних з виробничою діяльністю Витрати повинні бути документально підтверджені і не повинні перевищувати нормативних величин по окремих видах витрат (амортизаційні відрахування, витрати на ремонт, на рекламу, на відрядження, страхування, підготовку та перепідготовку кадрів, представницькі витрати) - Порядок ведення податкового обліку визначений у главі 25 Податкового кодексу РФ. Ставка податку становить величину 24% від валового прибутку. У попередні роки ставка податку становила 35% , однак скасовані раніше існуючі у великій кількості пільги з податку на прибуток, В цій редакції НК РФ у податку на прибуток мається пільга, яка називається перенесення збитків »а майбутнє. Якщо підприємство отримало збиток, то суми збитку можна перенести на прибуток наступних років протягом 10-літнього періоду. Величина стерпного збитку не повинна перевищувати 30% отриманого прибутку кожного майбутнього року.

Податок на майно

Податком обкладається майно підприємства, тобто основні засоби, нематеріальні активи, запаси оборотних фондів та інші витрати, що знаходяться на його балансі. Ставка податку не більше 2,2% від вартості майна.

Єдиний соціальний податок

Підприємства виплачують податок у соціальні фонди: пенсійний фонд, фонд соціального страхування, фонди обов'язкового медичного страхування. Об'єктом оподаткування є виплати й інші винагороди, що нараховуються працівникам підприємства. При визначенні бази оподаткування враховуються виплати та винагороди у грошовій та натуральній формі, а також матеріальна вигода, одержувана працівниками.

10.4. Особливості оподаткування в нафтогазовій промисловості

Підприємства нафтогазового комплексу сплачують загальні та спеціальні податки. За останні два роки (2000-2001 роки) податкова система в цілому зазнала суттєвих змін. Скасовано цілий ряд податків, змінені ставки та базу оподаткування. Скасовано такі податки: податок на реалізацію паливно-мастильних матеріалів, податок на утримання житлового фонду та об'єктів соціально-культурної сфери, акциз на нафту та скраплений газ, податок на відтворення мінерально-сировинної бази. Змінено систему плати за користування надрами. Встановлено по 31.12.2005 р. податкова ставка на нафту у її видобутку 347 руб. за тонну з урахуванням світових цін на нафту і співвідношення курсу рубля та долара.

З 01.01.2002 р. вводиться в дію глава 26 Податкового кодексу «Податок на видобуток корисних копалин».

Одночасно вносяться зміни до Закону РФ «Про надра», який встановлює, що при користуванні надрами сплачуються наступні платежі: -

разові платежі за користування надрами (бонуси); -

регулярні платежі за користування надрами (ренталс); -

плата за геологічну інформацію про надра; -

збір за участь у конкурсі (аукціоні); -

збір за видачу ліцензій.

Таким чином, поділяються поняття податки і платежі (табл. 10.2 та 10.3).

табло «а 10 -

Основні податки і збори в нафтогазовому секторі РФ СтаїьяІІ. Найменування Ставка, база податку. Джерело nojgEfc '™ "Налогнапрібигсь 24% отбалансовой прибутку Балансоваяпрі & ьщ ^ т Напогнадобавл енную вартість 18% отоборотапо реалізації Виручка від реалізації, величина податку закладений а в ціну - Акцизи 15% отоборотапо реалізації газанатерріторіі РФ, 30% отоборота з реалізації газазапределитерріторііРФ Виручка від реалізації, величина податку закладена в ціну Наяогнадоходипо цінних паперів 15% від нашспенних доходів за цінними паперами Деходи з цінних паперів, чиста п? ІБ ил ь Імпортна мито Митна стоімОсть.імпор-тіруемих товарів, ставки диференційовані Собівартість Експорті ая тамо Женн ая? ш мито Маса шию зимо го товар а, ставка визначена в євро за Тонну Собівартість Податок намайно Де 2Д% від середньорічної вартості майна Фінансовий резу *> тат Плата за зюлоіію Обсяг викиду шкідливих речовин, відходів. Ставки диферен-ренціро вани Бал ж зі вая прибув ь Плата за воду Обсяг використовуваної води. Тарифи за 1 і ^ Б.М Собівартість Земельний податок Розмір земельної ділянки. Тарифи диференційовані за 1 га площі Собівартість - Податок з продажу (скасований з січня 0104) Де 5% з йепічного обігу продукції Виручка від реалізації, величина податку закладена в ціну Налогнадобичу корисних ісюпаемих% від вартості видобутих корисних ісюпаемих (нафти, конденсатаі газу) с200б р. Собівартість Разові платежі заправився на добьну (ліцензії, бонуси) Середньорічна проектна потужність видобувного підприємства, до І0% Собівартість Платежі запоіск, оцінку і розведу Площа ліцензійної ділянки, 500-3000 руб. за кв. км, № 56б-у, от22? Ш Собівартість Прибутковий податок 13% з нарахованих доходів працівникам підприємств Утримання із оплати праці Цдіний соціальний податок (збір) 26% від фондаоплати праці Собівартість Таблиця 10.3

Мінімальні і максимальні ставки регулярних платежів за користування надрами (рублів за 1 кв. км ділянки надр)

Види користування Ставка мінімальна максимальна 1. Ставки регулярних платежів за користування надрами в цілях пошуку та оцінки родовищ корисних копалин Вуглеводнева сировина 120360 Углеводородное сировину на континентальному шельфі та у виключній економічній зоні РФ 50150 2. Ставки регулярних платежів за користування надрами в цілях розвідки корисних копалин Вуглеводнева сировина 5000 20000 Углеводородное сировину на континентальному шельфі та у виключній економічній зоні РФ 4000 16000 3. Ставки регулярних платежів за користування надрами при будівництві та експлуатації підземних споруд, не пов'язаних з видобуванням корисних копалин Зберігання нафти і газоконденсату (рублів за тонну) 3,5 5 Зберігання природного газу та гелію (рублів за 1000 куб. М) 0,2 0, 25

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "10.3. Податки Російської Федерації"
 1. 6.1. Класифікація податків
  Відповідно до частини першої Податкового Кодексу РФ, всі податки і збори, що діють на території Російської Федерації, діляться на три групи: федеральні податки і збори, податки та збори суб'єктів Російської Федерації (регіональні податки і збори ), місцеві податки і збори. Федеральні податки і збори є обов'язковими до сплати на всій території Російської Федерації. До них відносяться: податок на
 2. ДОКТРИНА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ (Затверджена Президентом Російської Федерації 9 вересня 2000)
  Доктрина інформаційної безпеки Російської Федерації являє собою сукупність офіційних поглядів на цілі, завдання, принципи та основні напрями забезпечення інформаційної безпеки Російської Федерації. Справжня Доктрина служить основою для: формування державної політики в галузі забезпечення інформаційної безпеки Російської Федерації;
 3. УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПЕРЕЛІКУ відомостей конфіденційного характеру від 6 березня 1997 р. № 188
  З метою подальшого вдосконалення порядку опублікування і набрання чинності актами Президента Російської Федерації, Уряду Російської Федерації і нормативних правових актів федеральних органів виконавчої влади постановляю: Затвердити Перелік відомостей конфіденційного характеру. Президент Російської Федерації Б. Єльцин Затверджено Указом
 4.  12 Нормативні документи в бухгалтерському обліку
    Документи, що визначають методологічні основи, порядок організації та основні правила ведення бухгалтерського обліку на підприємствах в Росії:? Цивільний кодекс Російської Федерації;? Податковий кодекс Російської Федерації. Частина 1 і частина 2;? Федеральний закон «Про бухгалтерскощчете» ой 1 листопада 1996 № 129-ФЗ;? Кодекс про адміністративні правопорушення введений в дію
 5.  Додаток З ПОЛОЖЕННЯ ПРО ЛІЦЕНЗУВАННЯ ЛІЗИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦІЇ
    I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 1. Це Положення розроблено відповідно до постанови Уряду Російської Федерації від 24 грудня 1994 року № 1418 «Про ліцензування окремих видів діяльності» (Відомості Верховної Ради України, 1995, № 1, ст. 69), Тимчасовим положенням про лізинг, затвердженим постановою Уряду Російської Федерації від 29 червня 1995 року № 633 «Про
 6.  Постанова Уряду Російської Федерації від 27 листопада 2004 р. N 691 «Про федеральному агентстві з управління федеральним майном».
    Уряд Російської Федерації постановляє: 1. Затвердити Положення про Федеральному агентстві з управління федеральним майном. 2. Установити, що Федеральне агентство з управління федеральним майном: - є уповноваженим федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції в галузі приватизації та повноваження власника, в тому числі
 7.  11. Основні елементи організаційної основи системи забезпечення інформаційної безпеки Російської Федерації
    Система забезпечення інформаційної безпеки Російської Федерації є частиною системи забезпечення національної безпеки країни. Система забезпечення інформаційної безпеки Російської Федерації будується на основі розмежування повноважень органів законодавчої, виконавчої та судової влади в даній сфері, а також предметів ведення федеральних органів державної
 8.  Податок з продажу
    Некомерційні організації є платниками податку з продажів у разі наявності у них операцій з реалізації фізичним особам товарів (робіт, послуг) на території певного суб'єкта Російської Федерації. Операції з реалізації товарів (робіт, послуг) визнаються об'єктом оподаткування в тому випадку, якщо така реалізація здійснюється за готівковий розрахунок, а також з використанням розрахункових
 9.  10. Основні функції системи забезпечення інформаційної безпеки Російської Федерації
    Система забезпечення інформаційної безпеки Російської Федерації призначена для реалізації державної політики у даній сфері. Основними функціями системи забезпечення інформаційної безпеки Російської Федерації є: розробка нормативної правової бази в галузі забезпечення інформаційної безпеки Російської Федерації; створення умов для реалізації
 10.  ПЛАТА ЗА ЗЕМЛЮ І ОЦІНКА ЗЕМЛІ
    Стаття 65. Платність використання землі. 1. Використання землі в Російській Федерації є платним. Формами плати за використання землі є земельний податок (до введення в дію податку на нерухомість) і орендна плата. 2. Порядок обчислення і сплати земельного податку встановлюється законодавством Російської Федерації про податки і збори. 3. За землі, передані в
 11.  Додаток 2 УРЯД РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПОСТАНОВА від 29 червня 1995 р. № 633 «ПРО РОЗВИТОК ЛІЗИНГУ В ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
    (Зі змінами та доповненнями, внесеними постановою Уряду Російської Федерації від 23 квітня 1996 р. № 528; постановою Уряду Російської Федерації від 27 червня 1996 р. № 752) З метою подальшого розвитку та державної підтримки підприємництва, підвищення ефективності підприємницької діяльності у сферах товарного виробництва і послуг населенню, активізації
 12.  9. Першочергові заходи з реалізації державної політики забезпечення інформаційної безпеки Російської Федерації
    Першочерговими заходами щодо реалізації державної політики забезпечення інформаційної безпеки Російської Федерації є: розробка та впровадження механізмів реалізації правових норм, що регулюють відносини в інформаційній сфері, а також підготовка концепції правового забезпечення інформаційної безпеки Російської Федерації, розробка та реалізація механізмів
 13.  Витяг з Кодексу Російської Федерації про адміністративні правопорушення від 30.12.2001 № 195-ФЗ.
    Стаття 27.11. Оцінка вартості вилучених речей та інших цінностей. 1. Вилучені речі підлягають оцінці в разі, якщо: - нормою про відповідальність за адміністративне правопорушення передбачено призначення адміністративного покарання у вигляді адміністративного штрафу, який обчислюється у величині, кратної вартості вилучених речей; - вилучені речі піддаються швидкого псування і спрямовуються на
 14.  ПЕРЕЛІК Відомостей конфіденційного характеру
    1. Відомості про факти, події і обставини приватного життя громадянина, що дозволяють ідентифікувати його особу (персональні дані), за винятком відомостей, що підлягають поширенню в засобах масової інформації у встановлених федеральними законами випадках. 2. Відомості, що становлять таємницю слідства і судочинства. 3. Службові відомості, доступ до яких обмежений органами
 15.  III. Організація діяльності 8.
    Федеральне агентство з управління федеральним майном очолює керівник, який призначається на посаду і звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Міністра економічного розвитку і торгівлі Російської Федерації. Керівник Федерального агентства з управління федеральним майном несе персональну відповідальність за виконання покладених
 16.  Регулювання оціночної діяльності
    Стаття 18. Контроль за здійсненням оціночної діяльності в Російській Федерації. Контроль за здійсненням оціночної діяльності в Російській Федерації здійснюють органи, уповноважені Урядом Російської Федерації (далі - уповноважені органи), в рамках своєї компетенції, встановленої відповідно до законодавства Російської Федерації. (В ред. Федерального закону від
 17.  ТЕМА «ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНІСТЮ В ТОРГОВОПОСРЕДНІЧЕСКІХ СТРУКТУРАХ»
    Питання семінарського заняття: Види торговопосредніческіх структур на оптовому ринку товарів. Організація і управління комерційною діяльністю торгово посередницьких структур. Особливості організації та управління комерційною діяльністю оптовопосредніческіх фірм Федеральної Контрактною системи Російської Федерації. Запитання і завдання для контролю: Яка роль торговопосредніческіх структур в
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха