ГоловнаБіржова торгівляБіржова справа → 
« Попередня Наступна »
Сохацька О.М.. Біржова справа: Підручник. - 2-ге вид. змін. й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, К.: Кондор. - 632 с., 2008 - перейти к содержанию учебника

§ 10.3. Організація діяльності брокерської фірми

 
Організаційна структура управління брокерською фірмою, як правило, складається із двох підрозділів, пов'язаних між собою:
 • фронт-офіс здійснює всі процедури купівлі та продажу біржових контрактів на біржах;
 • бек-офіс здійснює весь комплекс робіт з клієнтами. Цей підрозділ брокерської фірми організовує збір замовлень, укладання угод, виконання розрахунків, оперативний аналіз та прогнозування ринку, облік операцій тощо.

Великі брокерські фірми мають окремі підрозділи, які займаються поточним аналізом біржового ринку, проводять фундаментальний та технічний аналіз, на основі якого здійснюють інформаційно-статистичне забезпечення власних операцій та операцій своїх клієнтів, надають консультаційні послуги. Кожна брокерська фірма має юридичну службу та бухгалтерію. Ці служби крім власних операцій надають клієнтам консультаційні послуги.
До складу бек-офісу можуть входити такі підрозділи:
 • Відділ замовлень, або диспетчерський відділ, перевіряє правильність оформлення замовлень, відправляє замовлення на біржу, записує замовлення у книгу угод.
 • Відділ купівлі та продажу готує угоди до оплати та поставки, звіряє книгу замовлень.
 • Каса веде прийом коштів та цінних паперів в якості депозитів, маржі, розрахункових сум.
 • Кредитний відділ надає кредити клієнтам.
 • Відділ нових рахунків перевіряє документи та фінансовий стан нового клієнта, повідомляє його про ризики, пов'язані із ф'ючерсною торгівлею, присвоює номер рахунку.
 • Відділ маржі встановлює вимоги до розміру маржі, дає дозвіл на торгівлю. Слідкує за станом рахунку в процесі торгівлі, виписує вимоги щодо поповнення маржі, якщо це необхідно. Цей відділ дає дозвіл на зняття коштів із рахунку клієнта та його закриття.
 • Відділ наказів забезпечує передачу наказів до біржової зали або у електронну торговельну систему. Накази поступають електронною поштою або по телефону. Потужні брокерські фірми мають власні телеграфні системи, які є електронно-комунікаційними сітками, які з'єднують брокерську фірму з операційною залою або електронною торговельною системою. Накази приймаються виконавцем рахунків та автоматично передаються на приймальну станцію до операційної зали. Далі клерк - посильний передає його у біржову яму, де відбуваються торги. Після виконання наказу, дані передаються у найближчу філію фірми. Цей процес займає

кілька хвилин, тому, якщо потрібно швидше виконати замовлення його передають по телефону прямо посильному у біржову залу.
 • Відділ обробки даних (клірингу) звіряє всі укладені угоди, складає звіти по укладеним угодам, які надсилає клієнтам та у відділ маржі.
 • Відділ поставки займається розрахунками за ф'ючерсними угодами як при їх ліквідації оберненими угодами, так і через поставку реального товару. Цей відділ виписує нотиси про поставку та здійснює розрахунки грошима.
 • Відділ маркетингу проводить дослідження ринку та перспективне планування діяльності брокерської фірми.
 • Відділ управління персоналом займається підбором, підготовкою та підвищенням кваліфікації брокерів.


 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 10.3. Організація діяльності брокерської фірми"
 1. § 9.4. Сутність і види брокерської діяльності
  організацію - Національну асоціацію ф'ючерсної торгівлі, - яка взяла на себе виконання таких функцій[103]: відбір фахівців з ф'ючерсної торгівлі для рекомендації у члени бірж; захист інтересів та прав клієнтів бірж; контроль за брокерами та іншими учасниками торгівлі щодо виконання ними фінансових вимог (проведення таємних та комплексних ревізій всіх напрямів комерційної діяльності, пов'язаної
 2. § 9.2. Учасники біржових сесій
  організації різних країн, які здійснюють формування стратегічних запасів сировини, державних резервів тощо; державні банки та організації, які торгують коштовними металами, камінням тощо. gt; як брокери: брокерські фірми та брокерські доми, які укладають угоди від імені та за кошти клієнтів або від власного імені за кошти клієнтів; комісійні фірми; агентські фірми. Найбільше значення у
 3. § 10.5. Звітність щодо виконання наказів клієнтів
  організації торговців. Вищим органом є загальні збори членів біржі. Саме вони вибирають керівні органи, до яких належать біржовий комітет, або президія біржі, ревізійна комісія та арбітражна комісія. Крім зазначених виборних органів на загальних зборах обирається склад виконавчого комітету, або правління біржі, та затверджується організаційна структура управління біржі. Операційна зала та її
 4. § 11.4. Маржа у ф'ючерсній торгівлі
  організації, що мають членство на декількох біржах. Ці контори є представниками бро- керської індустрії. Їх називають брокерськими будинками, а маржу, якої вони вимагають від клієнтів - маржею брокерського дому (house margne). Брокерські фірми можуть змінювати рівень маржі залежно від виду операцій - спекулятивних або хеджевих - паралельно зі зміною біржової маржі. Рівень маржі особливо
 5. § 9.5. Правове регулювання брокерської діяльності
  організації біржового сільськогосподарського ринку" №916 від 27.11.1995 р. законодавчо регламентує, що до складу засновників та членів аграрних бірж має входити не менше половини сільськогосподарських товаровиробників та представників переробної промисловості. У 2005 р. спеціальною постановою Кабінету Міністрів України №1285 черговий раз прийнято рішення про створення аграрної біржі16. Станом на
 6. § 11.5. Забезпечення додаткових фінансових гарантій розрахункової палати
  організаційної структури як підрозділи. На CBOT - це самостійна організація. Вже згадувалося, як створена Міжбіржова клірингова організація у Великобританії. Сьогодні ця Міжнародна Товарна Розрахункова Палата обслуговує біржі Великобританії, Франції, Австралії, Гонконгу. Справжні учасники ф'ючерсної операції Розрахунковій палаті невідомі. Вона оперує позиціями своїх членів-розрахункових фірм.
 7. § 9.3. Біржові посередники: брокери та дилери
  діяльності брокер з клієнтом укладає договір на брокерське обслуговування. Брокер в угодах може виступати від власного імені - тоді він укладає з клієнтом договір комісії, або від імені клієнта - тоді він укладає договір доручення. Види даних документів подані у додатках 9.1, 9.2, 9.3.
 8. § 9.1. Засновники та члени біржі. їх права й обов'язки
  організації, сучасні транснаціональні корпорації, банки, інвестиційні фонди, холдинги та інші посередники товарного та фінансового ринку. Згідно законодавства України (ЗУ "Про товарну біржу"[95] та "Про цінні папери та фондовий ринок"[96]) товарна біржа створюється шляхом добровільного об'єднання зацікавлених юридичних та фізичних осіб, яким це не заборонено законом. Фондову біржу можуть
 9. § 1.3. Функції та характерні ознаки біржової торгівлі
  організаційну, економічну та правову основи; виробляє стандарти щодо якісних і кількісних параметрів товарів та фінансових інструментів; ведеться біржовими посередниками, брокерами та дилерами, сама біржа угод не укладає; виробляє власні правила торгівлі та слідкує за їх дотриманням; активно використовує методи електронного трейдингу. Біржа виконує такі функції (рис. 1.2): РИС. 1.2. Функції
 10. § 18.4. Види біржових спекулянтів
  організацій, фізичні особи, які використовують брокерські фірми для виконання цих угод. Спекулянтів класифікують за обсягами вкладеного капіталу у спекулятивну гру. Розрізняють великих та дрібних спекулянтів. Великими спекулянтами, наприклад, у США вважають таких, кількість відкритих позицій у яких досягає верхньої межі, встановленої Комісією з товарної ф'ючерсної торгівлі. Всіх інших називають
 11. § 2.3. Становлення біржової торгівлі в Україні
  організацій, спроби впровадження строкових контрактів. Здебільшого біржі засновували органи влади на місцях або в центрі (Головпостач, Міністерство сільського господарства і продовольства, інші відомства). Біржі України різноманітні за своєю структурою, складом учасників, правилами біржової торгівлі. При їх становленні засновники, як правило, не ставили перед собою завдання по концентрації
 12. Види хеджування
  організаціями обмежене. Експортери розглядають біржу як альтернативу реальному ринку. Вони будують тактику біржових операцій на основі співвідношення ринкових цін та індивідуальних витрат на виробництво, обсягів продажу реального товару та виробництва з урахуванням прогнозу цін. Враховується величина базису (різниці між спотовою ціною та біржовими котируваннями), а також терміни платежів за
 13. § 11.1. Суть біржового клірингу
  організації біржової торгівлі. Нехтування цим аспектом техніки біржової торгівлі на постсоціалістичних біржах призвело до кризи біржі як ринкового інституту в цілому. Лише ті біржі, що своєчасно подбали про запровадження розрахункових центрів або установ, вижили і сьогодні відіграють помітну роль в економіці. В Україні цій сфері біржової діяльності донедавна не приділяли належної уваги ні вчені,
 14. Ведення рахунків клієнтів
  організаціями, дві - підрозділами бірж з власним керівництвом та персоналом. Самостійними розрахунковими установами керують менеджери, підзвітні перед радою директорів клірингової корпорації або біржі. Вся система клірингу складається із трьох ланок: клірингова установа; клірингові фірми - члени клірингової установи; розрахункові банки. Членами клірингової установи можуть бути лише члени
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха