Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування і природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомЕкономічне прогнозування → 
« Попередня Наступна »
Бутакова М.М.. Економічне прогнозування: методи і прийоми практичних розрахунків: навчальний посібник / М.М. Бутакова. - 2-е вид., Испр. - М.: КНОРУС. - 168 с., 2010 - перейти до змісту підручника

10.3. Прогнозні сценарії в економічному прогнозуванні

Прогнозний сценарій - це метод предпрогнозной досліджень, за допомогою якого встановлюється логічна послідовність подій з метою показати, як, виходячи з існуючої ситуації, може розвиватися майбутній стан об'єкта дослідження. При прогнозуванні соціально-економічних проблем в сценарії вказуються альтернативні події і ймовірні терміни їх настання. У сценаріях розвитку інноваційних процесів іноді обмежуються описом можливих альтернатив без зазначення точних часових координат. Наприклад, нас може цікавити, яких наслідків варто очікувати від появи нових технологій виробництва продукції або як зміняться переваги споживачів під впливом появи на ринку нових продуктів і послуг.

Історична довідка

Перші роботи з сценарної підходу з'явилися на початку 1960-х рр.. для прогнозування розвитку подій на міжнародній політичній арені. У 1960-1970-і рр.. сценарії стали широко використовуватися для довгострокового і довгостроковій економічного прогнозування глобальних об'єктів (світова динаміка, народонаселення країн і континентів).

Вперше термін «сценарій» як характеристика методу прогнозування був ужитий футурологом Г. Каном на початку 1960-х рр.. Він використовував цей метод у дослідженнях Гудзонівського інституту «Про альтернативні майбутність світу: проблеми і теми». Пізніше об'єктами сценарних досліджень стають перспективи внутрішньофірмового розвитку, кон'юнктури ринків конкретних товарів, шляхи вирішення соціальних проблем.

Як для макро-, так і для мікроекономічного прогнозування причиною зростання популярності сценарного підходу послужило посилення невизначеності, нестабільності, непередбачуваності політичних, соціальних та економічних подій. Для ринкових процесів значущими стали також факти ускладнення вимог споживачів, розширення географічних рамок, інтернаціоналізація торгівлі, широкий розвиток екологічного та інших громадських рухів.

Написання сценарію - початковий етап процесу прогнозування, в ході якого формуються можливі альтернативи розвитку об'єкта прогнозування. Для перетворення їх у прогнози необхідно оцінити ймовірність реалізації намічених альтернатив. Сценарії призначені для виділення ключових моментів розвитку досліджуваного об'єкта і розробки на цій основі якісно різних варіантів його динаміки, а також для всебічного аналізу та оцінки кожного з отриманих варіантів, вивчення його структурних особливостей і можливих наслідків його реалізації. Найбільший розвиток сценарний підхід отримує в періоди підвищеної невизначеності розвитку об'єкта прогнозування і прогнозного фону.

Перевага сценарного підходу полягає також у тому, що розробка сценарію припускає детальний опис прогнозного фону, об'єкта прогнозування, виявлення та оцінку взаємозв'язків, причин і наслідків. Сценарій - один з найбільш дієвих способів ослаблення традиційності мислення.

Сценарії можуть розроблятися як одним експертом, так і колективом авторів. Експерти, що працюють над сценарієм, мають право консультуватися з необхідними фахівцями, користуватися матеріалами інформаційних центрів, використовувати заздалегідь підготовлені прогнозні і аналітичні матеріали.

В результаті сценарного дослідження експерт оформляє доповідь, в який рекомендується включити такі розділи:?

Передмову: опис сутності та призначення сценаріїв;?

Короткий опис теоретичних та інформаційно-статистичних підстав дослідження, його часового горизонту;?

Опис розроблених сценарних варіантів. Для кожного з них слід представити загальну характеристику, умови його здійснення, послідовність здійснення подій, динаміку характеристик досліджуваної системи, всебічну експертну оцінку варіанта;?

Порівняння сценарних варіантів між собою; рекомендації для процесу прийняття рішень;?

Висновки.

Запитання і завдання 1.

У чому полягають відмітні особливості опису перспектив розвитку об'єктів за допомогою морфологічного підходу? У яких випадках доцільно його використання? 2.

Опишіть послідовність побудови «морфологічного ящика». Які етапи, на ваш погляд, складають зміст морфологічного аналізу, а які - морфологічного синтезу? Чи можна використовувати морфологічний аналіз для прогнозування кон'юнктури ринку? Конкретизуйте завдання, для вирішення яких ви рекомендуєте використовувати даний метод. Уявіть собі, що ви є представником торговельної фірми, яка має намір вийти на товарний ринок з новим продуктом. Вам належить дати розгорнуту характеристику вже існуючих марок продукту і тих, які можуть з'явитися в цікавій для вас перспективі. Побудуйте «морфологічний ящик» досліджуваної проблеми, розрахуйте число можливих варіантів вирішення проблеми, що містяться в «морфологічному ящи ке». Подумайте, як буде сформульовано критерій ранжирування варіантів, які чинники слід враховувати при відборі варіантів. У чому полягають призначення та мети побудови прогнозних сценаріїв?

Взаємопов'язані між собою морфологічний аналіз і прогнозні сценарії?

Які обставини послужили причиною підвищення уваги до прогнозних сценаріями?

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.3. Прогнозні сценарії в економічному прогнозуванні "
 1. 3.2.4. Моделювання нафтовидобутку за варіантами пільгового оподаткування
  прогнозного періоду перевищують рівень Базисного сценарію: незначно у варіанті А-1. помірно у варіанті Л-2 і вельми істотно в варіантах А-4.1. і А-4.2. (рис. 3.30). Однак, враховуючи, що запаси Родовища виявляються виробленими раніше 2025 (рис. 3.27). зростання доходів бюджету до кінця розрахункового періоду не має реальної бази. Нрошоз ви працьовиті
 2. 3.2.4. Моделювання нафтовидобутку за варіантами пільгового оподаткування
  прогнозного періоду перевищують рівень Базисного сценарію: незначно у варіанті А-1. помірно у варіанті Л-2 і вельми істотно в варіантах А-4.1. і А-4.2. (рис. 3.30). Однак, враховуючи, що запаси Родовища виявляються виробленими раніше 2025 (рис. 3.27). зростання доходів бюджету до кінця розрахункового періоду не має реальної бази. Прогноз вироблене і Мссюрояіеіія по карими
 3. 3.2.2. Характеристика сценаріїв і варіантів пільгового оподаткування
  сценаріями і варіантами є ситуаційне прогнозування результатів діяльності Компанії у різних заданих умовах пільгового оподаткування. Основне завдання аналізу різних моделей полягає в оцінці економічних наслідків пільгового оподаткування (за наведеними нижче сценаріями) для держави (бюджету) і конкретної Матой нафтовидобувної Компанії. Також уявлялося важливим
 4. 3.2.5. Аналіт результатів моделювання
  прогнозного періоду доходів-втрат бюджету від застосування пільг з ПВКК. У двох варіантах - В-1.1. і Г-1.1. - З 11 залишилися (після виключення варіантів з достроковим вичерпанням запасів) доходи бюджету до кінця прогнозного періоду не перевищують рівень базисного сценарію. Рис. 3.52 Прогнозні параметри але дев'яти варіантам до 2025 року (накопичені доходи бюджету і чисельність персоналу - по
 5. 3.2.1. Моделювання нафтовидобутку але базисним сценарієм
  прогнозні параметри нафтовидобутку до 2025 року без застосування будь-яких податкових пільг. В якості основних прогнозних параметрів нафтовидобутку при цьому були прийняті: А. Щорічний видобуток нафти по всьому родовищу, в тому числі: а) видобуток з нерентабельних свердловин, б) видобуток з малодсбітних свердловин, Б. Загальне число діючих свердловин, у тому числі: а) свердловин з нерентабельною здобиччю,
 6. 11.1. Вибір методу прогнозування
  прогнозну екстраполяцію і кореляційно-регресійний аналіз як найбільш часто використовувані на практиці статистичні методи прогнозування, а також методи аналогій, імітаційного моделювання, випереджаючої інформації та ін Вибір методу прогнозування в значній мірі визначається значенням показника «дальність прогнозування»: де т - дальність (глибина) прогнозування;
 7. 8.1. Предмет, цілі і завдання регіонального прогнозування та планування
  прогнозний характер у зв'язку з великим ступенем невизначеності в ринковій економіці. Логіка територіального прогнозування і планування визначається вимогами системного підходу до соціально-економічного розвитку регіону. Цією логікою повинні відповідати структура плану-прогнозу і склад його
 8. 5.4. Метод сценаріїв
  сценаріїв дозволяє поєднати дослідження чутливості результуючого показника з аналізом імовірнісних оцінок його відхилень. У загальному випадку процедура використання даного методу в процесі аналізу інвестиційних ризиків включає виконання наступних кроків. 1. Визначають декілька варіантів змін ключових вихідних показників (наприклад, песимістичний, найбільш ймовірний і
 9. 4.2.2. Оцінка положень макроекономічної теорії на базі обчислюваною моделі загальної рівноваги з сектором знань
  сценаріїв зміни попитів на кінцеві та інвестиційні товари: a) Oi [i \ = Oi [t - 1] + a (Y [t} - Y [t - 1]); (4.2.114) b) 02i [t] = 02t [t - 1] + b (Y [t - 3] - 2Y [t - 2] + Y [t - 1]), г = 1,2,3; (4.2.115) c) спільне застосування сценаріїв а ) і Ь); d) збільшення часток 0 \ [і] в к разів в порівнянні з базовим варіантом; e) збільшення часток 02i [t] (і = 1,2,3) в I разів у порівнянні з
 10. 2.1. Преамбула 2 ...
  Економічних показників, політичних подій, чуток і інформаційного настрої ринку. Другий напрямок - технічний аналіз - це підхід до прогнозування на основі вивчення математичних і графічних закономірностей в русі ціни. Технічному аналізу присвячені дві книги і два розділи в рамках базового курсу навчання валютному дилінгу. У першому з цих двох розділів розбираються
 11. 10.1. Способи формування наукових гіпотез в економічному прогнозуванні
  прогнозних сценаріїв та ін Зазвичай предпрогнозной дослідження містять значну кількість альтернативних варіантів розвитку. При оцінці ймовірності реалізації варіантів предпрогнозной дослідження можуть перетворитися на прогнози. Розглянемо найбільш часто вживані методи предпрогнозной досліджень - морфологічний аналіз і метод побудови прогнозних сценаріїв. 10.2. Морфологічний
 12. Бутакова М.М.. Економічне прогнозування: методи і прийоми практичних розрахунків: навчальний посібник / М.М. Бутакова. - 2-е вид., Испр. - М.: КНОРУС. - 168 с., 2010

 13. 14.2. Методи прогнозування валового доходу
  економічних розрахунків. Розрахунок валового доходу на планований період базується на прогнозованою структурі товарообігу і діючих нормах торгових надбавок, у тому числі регульованих державою з соціально значимих товарах. Валовий дохід за цим методом розраховується за формулою ТН. Розрахунково-аналітичний метод. На основі поточних даних звітного року та вивчення динаміки рівня валового
 14. Р.Л. Раяцкас, М.К. Плакун. Кількісний АНАЛІЗ В ЕКОНОМІЦІ, 1987

 15. Глава 54. Економіко-математичні методи прогнозування соціально-економічних процесів
  економічних
 16. 6.1. Моделювання ризиків інвестиційних проектів
  прогнозних моделей і сценаріїв. Здійснимо імітаційне моделювання аналізу ризиків інвестиційного проекту на підставі даних прикладу, використовуваного раніше для демонстрації методу сценаріїв в гол. 5. Для зручності наведемо його умови ще раз. Приклад 6.1 Фірма розглядає інвестиційний проект з виробництва продукту "А". У процесі попереднього аналізу експертами виявлені три
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха