Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес -планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомЕкономіка, організація і управління підприємствами → 
« Попередня Наступна »
Г.Н. Франовская. МАЛИЙ БІЗНЕС. Навчальний посібник для вузів. 2007, 2007 - перейти до змісту підручника

10.3. Система оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльностіОб'єкт оподаткування - поставлений дохід - потенційно можливий дохід платника податку єдиного податку, що розраховується з урахуванням сукупності умов, які безпосередньо впливають на отримання зазначеного доходу, і використовуваний для розрахунку величини єдиного податку за встановленою ставкою;
Податкова база - величина поставлений дохід, що розраховується як добуток базової прибутковості за певним видом підприємницької діяльності, обчисленої за податковий період, і величини фізичного показника, що характеризує даний вид діяльності .
Базова прибутковість - умовна місячна прибутковість у вартісному виразі на ту або іншу одиницю фізичного показника, що характеризує певний вид підприємницької діяльності в різних порівнянних умовах, яка використовується для розрахунку величини поставлений доходу. Базова прибутковість коригується (збільшується) на коефіцієнти К1 і К2.
Коригувальні коефіцієнти базової прибутковості - коефіцієнти, що показують ступінь впливу того чи іншого умови на результат підприємницької діяльності, що обкладається єдиним податком, а саме:
К1 - встановлюється на календарний рік коефіцієнт-дефлятор, що враховує зміну споживчих цін на товари (роботи, послуги) у Російській Федерації в попередньому періоді. Коефіцієнт-дефлятор визначається і підлягає офіційному опублікуванню у порядку, встановленому Урядом Російської Федерації;
К2 - коригуючий коефіцієнт базової прибутковості, що враховує сукупність особливостей ведення підприємницької діяльності, у тому числі асортимент товарів (робіт, послуг), сезонність, режим роботи, фактичний період часу здійснення діяльності, величину доходів, особливості місця ведення підприємницької діяльності, площа інформаційного поля електронних табло, площа інформаційного поля зовнішньої реклами з будь-яким способом нанесення зображення, площа інформаційного поля зовнішньої реклами з автоматичною зміною зображення, кількість автобусів будь-яких типів, трамваїв, тролейбусів, легкових і вантажних автомобілів, причепів, напівпричепів та причепів-розпусків, річкових суден, що використовуються для поширення і (або) розміщення реклами, та інші особливості. З метою обліку фактичного періоду часу здійснення підприємницької діяльності значення коригуючого коефіцієнта К2, що враховує вплив зазначених чинників на результат підприємницької діяльності, визначається як відношення кількості календарних днів ведення підприємницької діяльності протягом календарного місяця податкового періоду до кількості календарних днів у даному календарному місяці податкового періоду.
Система оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності може застосовуватися за рішеннями представницьких органів муніципальних районів, міських округів, законодавчих (представницьких) органів державної влади міст федерального значення Москви й Санкт-Петербурга в щодо наступних видів підприємницької діяльності:
надання побутових послуг, їх груп, підгруп, видів і (або) окремих побутових послуг, які класифікуються згідно з Загальноросійським класифікатором послуг населенню;
надання ветеринарних послуг;

надання послуг з ремонту, технічного обслуговування та миття автотранспортних засобів;
надання послуг зі зберігання автотранспортних засобів на платних стоянках;
надання автотранспортних послуг з перевезення пасажирів і вантажів, здійснюються організаціями та індивідуальними підприємцями, що мають на праві власності або іншому праві (користування, володіння та (або) розпорядження) не більше 20 транспортних засобів, призначених для надання таких послуг;
роздрібної торгівлі, здійснюваної через магазини і павільйони з площею торгового залу не більше 150 квадратних метрів по кожному об'єкту організації торгівлі;
роздрібної торгівлі, здійснюваної через кіоски, намети, лотки і інші об'єкти стаціонарної торгової мережі, що не має торгових залів, а також об'єкти нестаціонарної торгової мережі;
надання послуг громадського харчування, що здійснюються через об'єкти організації громадського харчування з площею залу обслуговування відвідувачів не більше 150 квадратних метрів по кожному об'єкту організації громадського харчування;
надання послуг громадського харчування, що здійснюються через об'єкти організації громадського харчування, що не мають залу обслуговування відвідувачів;
розповсюдження і (або) розміщення реклами на автобусах будь-яких типів, трамваях, тролейбусах, легкових і вантажних автомобілях, причепах, напівпричепах і причепи-розпуски, річкових судах;
надання послуг з тимчасового розміщення та проживання організаціями і підприємцями, які використовують в кожному об'єкті надання даних послуг загальну площу спальних приміщень не більше 500 квадратних метрів;
надання послуг з передачі у тимчасове володіння та (або) користування стаціонарних торгових місць, розташованих на ринках і в інших місцях торгівлі, не мають залів обслуговування відвідувачів;
Єдиний податок не застосовується щодо зазначених видів підприємницької діяльності у разі здійснення їх в рамках договору простого товариства (договору про спільну діяльність).
Сплата організаціями єдиного податку передбачає їх звільнення від обов'язку щодо сплати податку на прибуток організацій, податку на майно організацій і єдиного соціального податку. Сплата індивідуальними підприємцями єдиного податку передбачає їх звільнення від обов'язку щодо сплати податку на доходи фізичних осіб, податку на майно фізичних осіб та єдиного соціального податку.

Організації та індивідуальні підприємці, які є платниками податків єдиного податку, не визнаються платниками податків податку на додану вартість, за винятком податку на додану вартість, що підлягає сплаті при ввезенні товарів на митну територію Російської Федерації.
Організації та індивідуальні підприємці, які є платниками податків єдиного податку, сплачують страхові внески на обов'язкове пенсійне страхування відповідно до законодавства Російської Федерації.
Платники податків зобов'язані стати на облік у податкових органах за місцем здійснення зазначеної діяльності у строк не пізніше п'яти днів з початку здійснення цієї діяльності.
Податковим періодом по єдиному податку визнається квартал. Ставка єдиного податку встановлюється в розмірі 15% від величини поставлений доходу.
Сплата єдиного податку здійснюється платником податку за підсумками податкового періоду не пізніше 25-го числа першого місяця наступного податкового періоду.
Контрольні питання
Хто належить до сільськогосподарських товаровиробників?
Які сільгоспвиробники можуть перейти на сплату єдиного сільськогосподарського податку?
Що є об'єктом оподаткування? Яка податкова ставка
У чому суть спрощеної системи оподаткування?
Які організації мають право і не має права її застосовувати?
Які витрати віднімаються при визначенні об'єкта оподаткування при спрощеній системі оподаткування?
Охарактеризуйте особливості застосування спрощеної системи оподаткування індивідуальними підприємцями на основі патенту.
Що таке поставлений дохід?
Відносно яких видів діяльності може застосовуватися система оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід?
Назвіть податкові ставки по всіх спеціальними режимами оподаткування суб'єктів підприємницької діяльності.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.3. Система оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності "
 1. 10.1. Система оподаткування для сільськогосподарських товаровиробників (єдиний сільськогосподарський податок)
  систему оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності; організації, що мають філії і (або) представництва. Перехід на сплату єдиного сільськогосподарського податку або повернення до загального режиму оподаткування здійснюється організаціями та індивідуальними підприємцями добровільно. Перехід на сплату єдиного сільськогосподарського податку
 2. 3.2. Соціальні основи споживчої кооперації, сутність і зміст її соціальної місії
  системи. Соціальну основу споживчої кооперації складають її члени-пайовики. Відповідно до Закону «Про споживчу кооперацію (споживчих товариства, їх спілки) у Російській Федерації» [161] членами споживчого товариства (пайовиками) можуть бути громадяни, які досягли 16-річного віку, і юридичні особи. Пайовик - це громадянин (або юридична особа), що вніс вступний та
 3. 10.2. Спрощена система оподаткування
  системи оподаткування або повернення до інших режимами оподаткування здійснюється організаціями та індивідуальними підприємцями добровільно. Застосування спрощеної системи оподаткування організаціями передбачає їх звільнення від обов'язку щодо сплати податку на прибуток організацій, податку на майно організацій і єдиного соціального податку. Організації, які застосовують спрощену систему
 4. 2.1 Постановка та математична модель задачі
  системи планування і управління промисловим підприємством її якісна реалізація є одним з пріоритетних напрямів. Горизонт планування повинен бути поділений на інтервали тривалістю не більше року. Тривалість інтервалів, на які розбивається горизонт планування, фіксована і є вхідною інформацією для системи планування. Грунтуючись на стані
 5. 6.2. Податкові пільги некомерційних організацій
  системі членства - громадськими організаціями, асоціаціями (спілками), некомерційними партнерствами), цільові внески і відрахування в публічно-правові професійні об'єднання, побудовані на принципі обов'язкового членства, пайові внески, а також пожертвування, які визнаються такими відповідно до Цивільного кодексу Російської Федерації. Необхідно зауважити, що такі некомерційні
 6. Питання 2.3. Зовнішнє середовище і його склад.
  Система, залежить від зовнішнього середовища відносно постачань ресурсів, енергії, кадрів, споживачів. Виходячи з цього господарюючий суб'єкт змушений пристосовуватися до цього середовища, щоб вижити і зберегти ефективність і конкурентоспроможність. Взаємодія господарюючого суб'єкта з різними факторами зовнішнього середовища представлено на рис. 4. Рис. 4. Основні фактори зовнішнього середовища 51 Усі
 7. Контрольне тестування з курсу «Економіка фірм»
  сістемихозяйствованія: а) споживачі узгоджують свій вибір продукції, б) продукт розподіляється між споживачами на основі їх бажання і здатності заплатити за нього необхідну ціну? 2. Особимресурсом, прісущімриночной сістемехозяйство-вання, є: а) фінансовий ресурс (капітал), б) підприємництво; в) робоча сила (трудові ресурси). 3. Комерційні підприємства
 8. 1.1. Оренда як економічний інститут управлінні і форма господарюванні
  системі управління Схема 1 На схемі 1 показано зв'язок між названими ланками системи управління і орендними відносинами. Оренда нерухомого майна, включаючи земельні ділянки, є одним з важливих джерел поповнення дохідної частини бюд-жету. З іншого боку, рішення поточних завдань за рахунок орендної плати не поса-но відбуватися на шкоду довгостроковим цілям і завданням розвитку міста,
 9. 5.1. Обгрунтування концепції управління розвитком організаційної культури споживчої кооперації та її основні положення
  системи. При такому підході управління економічними, соціокультурними та іншими процесами особливо в самобутніх цілеорієнтованих системах (якою є система споживчої кооперації), на нашу думку, потребує розвитку всіх його предметних областей, в тому числі організаційної культури кооперативних організацій. Дослідження переконує, що споживча кооперація, в силу її
 10. 3.4. Матеріальні основи організаційної культури споживчої кооперації
    системі матеріальних цінностей від природи існує об'єктивна суперечність між потребами суспільства та можливостями їх задоволення, між зростаючим попитом на матеріальні цінності та обмеженістю економічних ресурсів. Говорячи інакше, матеріальні цінності проявляють себе тільки під,. ^ Взаємодії суб'єктів з економічними реальностями, тобто вони, так само як і інші цінності,
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха