Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес -планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна безпека / Економічна статистики / Економічна теорія / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомБухгалтерський облік і контроль → 
« Попередня Наступна »
Камишалов, Петро Іванович. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів, які навчаються за спеціальностями: «Фінанси і кредит», «Бухгалх облік, аналіз і аудит», «Світова економіка» - 2-е вид., Пер, і доп. - М.: Омега-Л. - 656 с, 2005 - перейти до змісту підручника

10.3. Облік відпустки спеціального оснащення і спеціального одягу у виробництво і порядок включення їх вартості у витрати виробництва

Передача спеціального оснащення і спеціального одягу у виробництво (експлуатацію) відображається у бухгалтерському обліку за дебетом рахунка 10 «Матеріали», субрахунок «Спеціальна оснащення та спеціальний в експлуатації» в кореспонденції з рахунками обліку матеріально-виробничих запасів (кредит рахунку 10 по відповідних субрахунках) у сумі фактичних витрат, пов'язаних з придбанням і (або) виготовленням спеціального оснащення і спеціального одягу (за фактичною собівартістю).

Для зниження трудомісткості облікових робіт допускається проводити одноразове списання вартості спеціального одягу, термін експлуатації якої згідно з нормами видачі не перевищує 12 місяців, в дебет відповідних рахунків обліку витрат на виробництво в момент її передачі (відпуску) співробітникам організації .

Аналітичний облік спеціального оснащення і спеціального одягу, що знаходяться у виробництві (експлуатації), ведеться за найменуваннями (номенклатурними номерами), кількістю та фактичної собівартості, із зазначенням дати надходження у виробництво (експлуатацію) (місяць, рік ), місць експлуатації (по підрозділах) і матеріально-відповідальних осіб.

Аналітичний облік ведеться, як правило, в книгах за формою оборотних відомостей або в електронному вигляді, що забезпечують отримання необхідної інформації з обліку руху спеціального оснащення і спеціального одягу.

Для забезпечення контролю за збереженням спеціального оснащення її вартість при передачі зі складів у виробництво (експлуатацію) організація може прийняти на позабалансовий облік за додатково запроваджуваному позабалансовим рахунком «Спеціальна оснащення, передана в експлуатацію».

Використання позабалансового обліку спеціального оснащення рекомендується R випадках повного перенесення (списання) її вартості при передачі Б виробництво (експлуатацію) і (або) наявності зобов'язань по зберіганню спеціального оснащення після закінчення її експлуатації (зобов'язання з гарантійного ремонту та обслуговування, мобілізаційний запас і т.

п.).

Вартість спеціального оснащення погашається організацією одним з таких способів: -

способом списання вартості пропорційно обсягу випущеної продукції (робіт, послуг); -

лінійним способом.

Застосування одного зі способів погашення вартості по групі однорідних об'єктів спеціального оснащення проводиться протягом'сего фока корисного використання об'єктів, що входять в цю групу

Сума погашення вартості спеціального оснащення визначається: -

при способі списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт, послуг) - виходячи з натурального показника обсягу продукції (робіт, послуг) у звітному періоді і співвідношення фактичної собівартості об'єкта спеціального оснащення до передбачуваного обсягу випуску продукції ( робіт, послуг) за весь очікуваний строк корисного використання зазначеного об'єкта; -

при лінійному способі - виходячи з фактичної собівартості об'єкта спеціального оснащення і норм, обчислених виходячи з термінів корисного використання цього об'єкта.

Застосування способу списання вартості пропорційно обсягу продукції (робіт, послуг) рекомендується для тих видів спеціального оснащення, строк корисного використання якої безпосередньо пов'язаний з кількістю випущеної продукції (робіт, послуг), напрімер'штампи, прес- форми, прокатні валки і т, п.

Лінійний спосіб рекомендується застосовувати для тих видів спеціального оснащення, фізичний знос яких безпосередньо не пов'язаний з кількістю випущеної продукції (робіт, послуг), наприклад стапельні оснастка, шаблони, контрольно-випробувальна апаратура ит. п.

Вартість спеціального оснащення, призначеної для індивідуальних замовлень або використовуваної в масовому виробництві, дозволяється повністю погашати у момент передачі у виробництво (експлуатацію) відповідного оснащення.

Вартість спеціального одягу погашається лінійним способом виходячи з термінів корисного використання спеціального одягу, передбачених у типових галузевих нормах безплатної видачі спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів ін-дішідуальной захисту, а тпкже в Правилах забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального захисту, затверджених Постановою Мінпраці Росії від 18 грудня 1998 р. № 51.

Списання вартості спеціального оснащення і спеціального одягу Із бухгалтерському обліку відображається по Дебе ту рахунків обліку витрат на виробництво і кредитом рахунку 10 «Матеріали», субрахунок «Спеціальна оснащення та спеціальний в експлуатації».

У разі якщо випуск продукції (робіт, послуг) був достроково припинений і відновлення його в організації не передбачається, залишкова вартість спеціального оснащення (залишок недоспнсанной вартості спеціального оснащення на рахунку 10) підлягає списанню на фінансові результати організації як операційних витрат.

Витрати організації з ремонту та обслуговування спеціального оснащення і спеціального одягу (наприклад, заточка спеціального інструменту, заміна окремих вузлів і деталей тощо) включаються до витрат по звичайних видах діяльності,

і

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "10.3. Облік відпустки спеціального оснащення і спеціального одягу у виробництво і порядок включення їх вартості у витрати виробництва "
 1. 10.2. Облік операцій з надходження
  обліку за фактичною собівартістю. Спеціальна оснащення та спеціальний, не належать організації, але знаходяться в її користуванні або розпорядженні, обліковуються на позабалансових рахунках в оцінці, передбаченої в договорі, або в оцінці, узгодженої з їх власником. Ці ж предмети, що знаходяться у власності організації, а також у господарському віданні або оперативному
 2. 10.1. Поняття спеціального оснащення і спеціальної вбрання його
  обліку поняття «малоцінні та швидкозношувані предмети» поза контролем виявилася значна частина активів. Маються на увазі такі засоби праці, які не можна віднести до матеріалів, а також ті, які мають особливий порядок включення їх вартості у витрати виробництва. З метою посилення контролю за збереженням і раціональним використанням відповідного майна розроблено Методичні
 3. 2.4. Синтетичні та аналітичні рахунки
  облікових об'єктів, тобто засобів, джерел, фактів господарського життя, використовують синтетичні рахунки, або рахунки синтетичного обліку. Для більш детальної характеристики застосовують аналітичні рахунки. Наприклад, для відповіді на питання про достатність коштів у касі для виплати заробітної плати керівник організації та головний бухгалтер повинні мати інформацію про загальну заборгованості
 4. Трофимова Т.Є., Трофимов А.В.. Гроші, кредит, банки: Навчальний посібник. - Н. Новгород: Нижегород. держ. архіт. - будує. ун-т. - 123с., 2003

 5. Камишалов, Петро Іванович. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів, які навчаються за спеціальностями: «Фінанси і кредит», «Бухгалх облік, аналіз і аудит», «Світова економіка» - 2-е вид., Пер, і доп. - М.: Омега-Л. - 656 с, 2005

 6. 14.1. Призначення і порядок утворення резервів
  облікової політикою за рахунок прибутку, що залишається в її розпорядженні (нерозподіленого прибутку), відображаються в бухгалтерському балансі окремо. У бухгалтерському балансі на кінець звітного року відображаються за окремою статтею залишки резервів, що переходять на наступний рік, визначені виходячи з правил, встановлених нормативними актами системи нормативного регулювання бухгалтерського обліку. Для
 7. 3.5. Калькулювання продукції вспомог Тельнов ВИРОБНИЦТВ
  обліку витрат допоміжних виробництв зображений на рис. 3.5. Як видно зі схеми, в собівартість продукції допоміжних виробництв включається частина загальновиробничих і загальногосподарських витрат. У той же час ця продукція використовується як для власних потреб, витрати по яких враховують у тому числі і як загальногосподарські та загальновиробничі, і відпускається стороннім
 8. 26.4. Облік і аналіз неповної (часткової) зайнятості
  облік неповної зайнятості може бути обмежений тільки видимої неповною зайнятістю. Зважаючи на важливість вимірювання видимої неповної зайнятості в різних галузях економіки з 1993 р. до форми державного статистичного спостереження з праці, подану великими і середніми підприємствами та організаціями, введені показники: про чисельність працівників, зайнятих неповний робочий день або неповний
 9. ЗОВНІШНІЙ ОБЛИК ПЕРСОНАЛУ
  спеціальної цілісної розробки проекту СИСТЕМНОГО (програмного) дизайну фірми, що, зрозуміло, вимагає залучення висококваліфікованих фахівців-дизайнерів. Важливо тільки пам'ятати, що ніякої проект не може створити "з нуля", "з голови" фірмовий стиль та організаційну культуру. У кінцевому рахунку перераховані дизайнових складові виражають і втілюють певну культуру
 10. Зонова А. В., Бачурінская І. Н., Гарячих С. ??П.. Бухгалтерський фінансовий облік: Навчальний посібник. Стандарт третього покоління. - СПб.: Пітер. - 480 е.: ил. - (Серія «Навчальний посібник»)., 2011

 11. База
  відпуску продукції оптовим покупцям. Як правило, має складське господарство, місця для подкомплектовкі, сортування, навантаження продукції і її підготовці до виробничого
 12. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  облік »(в ред. Наступних змін) законів від 23.07.1998 № 123-Ф3, від 28.03.2002 № 32-Ф3, 31.12.2002 № 187-ФЗ, від 31,12.2002 N ° 191-ФЗ. Цивільний кодекс РФ. Повний текст. - М.: Акаліс, 1996. Налогоаий кодекс РФ. - М.; Омега-Л, 2003. Трудовий кодекс РФ. Нормативна база бухгалтерського вміти: Збірник офіційних матеріалів / Предисл, і сост. А.С Бакаєва, ~ М.: Бухгалтерський облік, 2003.
 13. Н. А. Каморджанова, І. В. Карташова. Бухгалтерський фінансовий облік. 2-е вид. - СПб.: Пітер, - 464 с: ил. - Серія «Навчальний посібник»)., 2003

 14. Глава 11.УЧЕТ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ ВІДВАНТАЖЕННЯ. ОБЛІК ТОВАРІВ
  Глава 11.УЧЕТ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ ВІДВАНТАЖЕННЯ. ОБЛІК
 15. 9.1. Види тари та її оцінка
  облік тари ведеться за такими видами: - деревина; - картон і папір; - метал; - пластмаса; - скло; - тканини і неткані матеріали-У складі тари враховуються також матеріали і деталі, призначені спеціально для виготовлення і ремонту тари - тарні матеріали {деталі для складання ящиків, бочкова клепка, залізо обручное, пробка коркова і поліетиленова, ковпачки віскозні,
 16. 8.5. Якість товару
  спеціальний розділ або входити до складу розділу "Предмет контракту". Якість (quality) - сукупність властивостей (техніко-економічних і естетичних), що обумовлюють здатність задовольняти певні потреби, пов'язані з призначенням речі, продукції, товару. Згідно ст. 469 ГК РФ продавець зобов'язаний передати покупцеві товар, якість якого відповідає договору
 17. 8.1. Поняття, оцінка та класифікація матеріал ьних цінностей
  обліку матеріальних цінностей, є: - Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації, затверджене наказом Мінфіну РФ від 27 липня 1998 р. № 34н; - Положення з бухгалтерського обліку «Учетматеріально-про ^ виробничих запасів» (ПБУ 5/01), затверджене наказом Мінфіну РФ від 9 червня 2001р. № 44н;? Про внесення змін у нормативні правові акти
 18. 5.2. Правове регулювання та об'єкти обліку
  обліку складається з загальних і спеціальних законодавчих і нормативних актів. До загальних законодавчих актів належать: - Цивільний кодекс Російської Федерації; - Податковий кодекс Російської Федерації; - Федеральний закон від 21 листопада 1996 р. № 129-ФЗ «Про бухгалтерський облік» (зі змінами та доповненнями); - Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха