Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна безпека / Економічна статистики / Економічна теорія / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомІнноваційна діяльність → 
« Попередня Наступна »
Б. Н. Кузик, Ю. В. Яковець. Росія-2050. Стратегія інноваційного прориву, 2005 - перейти до змісту підручника

10.3.Наука і суспільство в потоці інноваційних перетворень

Не варто зводити ідею інноваційного партнерства тільки до взаємин між підприємцем і державою , яким належить вирішальна роль у здійсненні інноваційного прориву. І чиновникам, і підприємцям притаманний консерватизм, підпорядкування поточним інтересам на шкоду перспективним. Є ще два неодмінних учасника цього партнерства: наука, яка є першоджерелом інновацій та активним агентом їх здійснення, і громадянське суспільство, в інтересах і під контролем якого держава і підприємці розробляють і виконують інноваційну стратегію, реалізують їх програми і проекти, ділять інноваційні витрати і отриманий результат (у тому числі інтелектуальну та інноваційну квазіренту). У науково-технічній творчості беруть участь вчені, винахідники, конструктори, техніки, робітники, менеджери, а також студенти, аспіранти тощо Важливо, щоб у схильної до творчості особистості були бажання її здійснювати (щоб дух наживи не вичавлюємо романтику творчості), необхідні знання та вміння для оформлення та оцінки отриманого результату, юридично закріплені права власності на отриманий результат і на участь у виниклий від його використання в економіці дохід. Важливо, щоб наука була націлена на збільшення знань і методи їх використання в інноваційній діяльності.
Вже в старших класах школи підростаюче покоління має отримувати первинні знання про творчість і його правовому регулюванні, озброюватися романтикою творчості. Ці знання та навички необхідно розширювати у вузі і диференціювати з урахуванням отриманої спеціальності. Буде потрібно включення цих знань в систему безперервної освіти, в процес перепідготовки та підвищення кваліфікації вчених, інженерно технічних працівників, менеджерів, державних службовців. Потрібно всіляко підтримувати і стимулювати творчу ініціативу працівників НДІ, вузів, КБ, підприємств. Реальна інтеграція науки, вузів та інноваційно активних підприємств сприятиме створенню атмосфери творчого пошуку в освіті підростаючого покоління. Не менш важливо участь в інноваційному процесі громадянського суспільства та його інститутів - науково-технічних та інженерних товариств, об'єднань винахідників, громадських академій наук, професійних об'єднань і т. п. Необходи тість цього підтримана в документах першого З'їзду інженерів Росії, що відбувся в грудні 2003 г . у Москві. Громадянське суспільство має впливати на обраних ним представників у федеральні, регіональні та муніципальні органи, щоб вони створювали сприятливі правові умови для інноваційної діяльності.
Важливим інститутом громадянського суспільства є засоби масової інформації - преса, радіо, телебачення, а також Інтернет, які можуть сприяти формуванню сприятливої ??атмосфери для технічної творчості та використання його результатів, активно брати участь у пропаганді ідей інноваційного прориву, підтримувати і поширювати передовий досвід такого прориву, піддавати жорсткій критиці бюрократичні та інші перепони на його шляху. Необхідно відновити освітні програми на телебаченні і включити їх (а також спеціально створені навчальні портали і сайти Інтернету) в систему дистанційного навчання, наповнивши їх новими знаннями та навичками інноваційної діяльності. Держава повинна активно підтримувати ці тенденції як необхідний елемент повернення в країну романтики технологічного творчості, формування національної інноваційної системи. Схема інноваційного партнерства показана на рис. 10.2. 1 - Інноваційні потреби суспільства 2 - Замовлення на інновації 3 - Інноваційні закони і клімат, держпідтримка, держзамовлення 4 - Суспільне визнання інноваційних результатів, громадський контроль, участь в інноваціях 5 - Захист інтелектуальної власності
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 10.3.Наука і суспільство в потоці інноваційних перетворень "
 1. Слайд № 8.1 Зведення визначень логістики, використовуваних у вітчизняній літературі
  ВИЗНАЧЕННЯ Логістика - комплексне напрям у науці, що охоплює проблеми управління матеріальним І інформаційним потоком в їх взаємодії; Логістика - це наукова дисципліна про управління потоками в системах I Логістика - міждисциплінарний науковий напрямок, безпосередньо з пошуком нових можливостей підвищення ефективності матеріальних потоків Логістика -
 2. Б. Н. Кузик, Ю. В. Яковець. Росія-2050. Стратегія інноваційного прориву, 2005

 3. 6.1. Особливості бізнес-плану інноваційного проекту
  Комерційна та підприємницька діяльність в середовищі науково-технічного комплексу стала одним з провідних напрямків в індустріально розвинених і постіндустріальних економічних системах. У зв'язку з цим розробка бізнес-планів для інноваційних проектів (тобто розвитку науково-технічних комплексів, впровадження конкретних інноваційних рішень тощо) повинна спиратися на загальні методичні
 4. При підготовці рукопису були використані, зокрема, такі джерела:
  Акімушкін І. І. Світ тварин. У 4-х т. М.: Думка, 1999. Артемова О. Ю. Особистість і соціальні норми в раннепервобитной громаді. М.: Наука, 1987. Вебер М. Протестантська етика і дух капіталізму. М.: 1991. ВернаяЖ.-П. Походження давньогрецької думки. М.: Прогресс, 1988. Гайдар Є. Т. Держава і еволюція. М.: Видавництво «Євразія», 1995 Гаспаров М. Л. Цікава Греція. М.:
 5. Етапи та ефективність реалізації стратегії інноваційного прориву 5.1.
  Етапи розробки та реалізації інноваційної стратегії Розробка і реалізація стратегії інноваційного розвитку РФ на період до 2030 р. включають наступні етапи: - 2004-2005 рр.. - Розробка, обговорення та затвердження стратегії інноваційного розвитку РФ на період до 2030 р.; - 2005-2007 рр.. - Прийняття пакету федеральних інноваційних законів, розробка довгострокового прогнозу
 6. 5.5. Аналіз імовірнісних розподілів потоків платежів
  Базові концепції, що лежать в основі даного методу, викладені в гл. 4. Знаючи розподіл ймовірностей для кожного елемента потоку платежів, можна визначити очікувану величину чистих надходжень готівки M {CFt) у відповідному періоді, розрахувати за ним чисту сучасну вартість проекту NPV і оцінити її можливі відхилення. Проект з найменшою варіацією доходів вважається менш ризиковим.
 7. Глава 36. Статистичне вивчення результативності наукової та інноваційної діяльності
  Глава 36. Статистичне вивчення результативності наукової та інноваційної
 8. Реус, Андрій Георгійович. Механізм перетворення діючої системи управління промислових підприємств / Дисертація, 2003

 9. -Ф-Грошові потоки у вигляді серії платежів довільної величини
  Грошові потоки у вигляді платежів довільної величини, що здійснюються через рівні проміжки часу, являють собою найбільш загальний вигляд ануїтетів. Типовими випадками виникнення таких потоків є капіталовкладення в довгострокові активи, виплати дивідендів по звичайних акціях та ін Аналіз ануїтетів з платежами довільної величини вже представляє певні обчислювальні
 10. 36.3. Показники результатів інноваційної діяльності
  Оцінка результатів інноваційної діяльності є досить актуальним напрямком статистики інновацій, які представляють безпосередній інтерес для всіх рівнів управління - від підприємств, зацікавлених у здійсненні такої інноваційної стратегії, яка забезпечила б їм найбільший прибуток, до федеральних міністерств і відомств, що відповідають за науково-технічну та інноваційну політику
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха