Регіональна і національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес- планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи і та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна безпека / Економічна статистики / Економічна теорія / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомБухгалтерський облік і контроль → 
« Попередня Наступна »
Камишалов, Петро Іванович. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів, які навчаються за спеціальностями: «Фінанси і кредит», «Бухгалх облік, аналіз і аудит», «Світова економіка» - 2-е вид., Пер, і доп. - М.: Омега-Л. - 656 с, 2005 - перейти до змісту підручника

10.4. Бухгалтерський облік вибуття спеціального оснащення і спеціального одягу

Вартість об'єкта спеціального оснащення і спеціального одягу, який вибуває або не використовується для виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг або для управлінських потреб організації, підлягає списанню з бухгалтерського обліку .

Списання спеціального оснащення і спеціального одягу з бухгалтерського обліку як окремого об'єкта обліку здійснюється тільки при його фактичному фізичному вибутті. При цьому закінчення перенесення вартості об'єкта спеціального оснащення на собівартість випущеної продукції (робіт, послуг) може не збігатися у часі з його фактичним фізичним вибуттям (при консервації об'єктів спеціального оснащення для виконання зобов'язань з гарантійного обслуговування і гарантійного ремонту зобов'язаннями щодо збереження мобілізаційного або страхового запасу і т. п.).

Якщо списання об'єкта спеціального оснащення і спеціального одягу проводиться в результаті його продажу, то виручка від продажу приймається до бухгалтерського обліку в сумі, зазначеній сторонами в договорі купівлі-продажу.

Доходи і витрати, пов'язані зі списанням з бухгалтерського балансу об'єктів спеціального оснащення і спеціального одягу, відображаються в бухгалтерському обліку в звітному періоді, до якого вони належать, Доходи і витрати від списання об'єктів спеціального оснащення і спеціального одягу з бухгалтерського обліку підлягають віднесенню на фінансові результати в якості операційних доходів і витрат.

Визначає непридатність і вирішує питання про списання постійно діюча в організації інвентаризаційна комісія.

В організаціях можуть створюватися робочі інвентаризаційні комісії. Така комісія здійснює контроль за розбиранням списаних об'єктів (після затвердження акта про списання), за вилученням з них придатних вузлів, деталей, у тому числі що містять дорогоцінні метали, матеріалів та інших придатних частин.

Отримані від розбирання матеріальні цінності оформляють накладними і здають на склад організації. На цінності, отримані від розбирання списаних об'єктів по декількох актам, може бути виписана одна накладна, в якій дається посилання на всі акти про списання. У бухгалтерському обліку зазначені цінності відображають за дебетом рахунка 10 «Матеріали» в кореспонденції з рахунком обліку фінансових результатів як операційних доходів.

Комісія з обов'язковою участю представника бухгалтерської служби проводить оцінку цінностей, отриманих від розбирання списаних об'єктів.

Деталі та вузли, що містять дорогоцінні метали, в накладній вказуються особливо.

При використанні в організації позабалансового обліку об'єктів спеціального оснащення їх вибуття в якості об'єкта обліку відбивається також за позабалансовим рахунком «Спеціальна оснащення, передана в експлуатацію» на підставі акта на списання.

Організації, які не застосовують позабалансовий облік спеціального оснащення, також списують зазначені об'єкти на підставі акта на списання.

У разі виявлення недостачі спеціального оснащення і спеціального одягу суму нестачі на підставі акта про виявлену недостачу та з урахуванням вимог (п.

31) Методичних вказівок з бухгалтерського обліку матеріально -виробничих запасів підлягає списанню в наступному порядку.

У бухгалтерському обліку фактична собівартість спеціального оснащення і спеціального одягу, що знаходяться на складі організації {іншому місці зберігання), списується з кредиту рахунку 10 «Матеріали» в дебет рахунку 94 «Нестачі і втрати від псування цінностей» .

Спеціальну оснастку і спеціальний одяг, що знаходяться у виробництві, списують за залишковою вартістю з кредиту рахунку 10 в дебет рахунку 94 з одночасним списанням у відповідних випадках фактичної собівартості спеціального оснащення з позабалансового обліку (кредит позабалансового рахунку «Спеціальна оснастка, передана в експлуатацію »).

Залежно від конкретних причин втрат фактична собівартість або залишкова вартість спеціального оснащення і спеціального одягу (у відповідних випадках) підлягає списанню з кредиту рахунку 94 в дебет рахунків обліку витрат на виробництво і витрати обігу (витрати) розрахунків з відшкодування шкоди, фінансових результатів, в порядку, передбаченому л. 30 Методичних вказівок по бухгалтерському обліку матеріально-виробничих запасів.

Інвентаризація та перевірка наявності (стану) спеціального оснащення і спеціального одягу проводяться у порядку, встановленому в п. 21-35 Методичних вказівок по бухгалтерському обліку матеріально-виробничих запасів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.4. Бухгалтерський облік вибуття спеціального оснащення і спеціального одягу "
 1. 10.2. Облік операцій з надходження
  Спеціальний інструмент, спеціальні пристосування, спеціальне обладнання (надалі - спеціальне оснащення) та спеціальний можуть купуватися організацією в інших осіб, у тому числі шляхом покупки, безоплатної передачі, надходження в рахунок внеску до статутного (складеного) капіталу, іншим передбаченим законодавством шляхом або виготовляються організацією самостійно.
 2. 10.3. Облік відпустки спеціального оснащення і спеціального одягу у виробництво і порядок включення їх вартості у витрати виробництва
  Передача спеціального оснащення і спеціального одягу у виробництво (експлуатацію) відображається у бухгалтерському обліку за дебетом рахунка 10 «Матеріали», субрахунок «Спеціальна оснащення та спеціальний в експлуатації» в кореспонденції з рахунками обліку матеріально-виробничих запасів (кредит рахунку 10 по відповідних субрахунках) у сумі фактичних витрат, пов'язаних з придбанням і (або)
 3. 10.1. Поняття спеціального оснащення і спеціальної вбрання його
  У зв'язку з виключенням з об'єктів бухгалтерського обліку поняття «малоцінні та швидкозношувані предмети» поза контролем виявилася значна частина активів. Маються на увазі такі засоби праці, які не можна віднести до матеріалів, а також ті, які мають особливий порядок включення їх вартості у витрати виробництва. З метою посилення контролю за збереженням і раціональним використанням
 4. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  Федеральний закон від 21 листопада 1996 р. № І29-ФЗ «Про бухгалтерський облік» (в ред. наступних змін) законів від 23.07.1998 № 123-Ф3, від 28.03.2002 № 32-Ф3, 31.12.2002 № 187-ФЗ, від 31,12.2002 N ° 191-ФЗ. Цивільний кодекс РФ. Повний текст. - М.: Акаліс, 1996. Налогоаий кодекс РФ. - М.; Омега-Л, 2003. Трудовий кодекс РФ. Нормативна база бухгалтерського вміти: Збірник офіційних
 5. 2.4. Синтетичні та аналітичні рахунки
  Для різних цілей використовують рахунки узагальнені і більш докладні, або детальні. Для узагальненої характеристики облікових об'єктів, тобто засобів, джерел, фактів господарського життя, використовують синтетичні рахунки, або рахунки синтетичного обліку. Для більш детальної характеристики застосовують аналітичні рахунки. Наприклад, для відповіді на питання про достатність коштів у касі для виплати
 6. Н. А. Каморджанова, І. В. Карташова. Бухгалтерський фінансовий облік. 2-е вид. - СПб.: Пітер, - 464 с: ил. - Серія «Навчальний посібник»)., 2003

 7. Камишалов, Петро Іванович. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів, які навчаються за спеціальностями: «Фінанси і кредит», «Бухгалх облік, аналіз і аудит», «Світова економіка» - 2-е вид., Пер, і доп. - М.: Омега-Л. - 656 с, 2005

 8. 5.2. Правове регулювання та об'єкти обліку
  Нормативна база бухгалтерського обліку складається з загальних і спеціальних законодавчих і нормативних актів. До загальних законодавчих актів належать: - Цивільний кодекс Російської Федерації; - Податковий кодекс Російської Федерації; - Федеральний закон від 21 листопада 1996 р. № 129-ФЗ «Про бухгалтерський облік» (зі змінами та доповненнями); - Становище ведення бухгалтерського обліку та
 9. Відображення основних засобів в бухгалтерській звітності
  У бухгалтерській звітності підлягає розкриттю з урахуванням суттєвості як мінімум наступна інформація:? про первісну вартість і суму нарахованої амортизації по основних групах основних засобів на початок і кінець звітного року;? про рух основних засобів протягом звітного року по основних групах вибуття і т. п.);? про способи оцінки об'єктів основних засобів, отриманих за
 10. 6.8. Облік вибуття основних засобів і дохідних вкладень
  Як передбачено п. 29 ПБО 6/01, вибуття об'єктів основних засобів відбувається у випадках продажу, безоплатної передачі, списання з причини морального і фізичного зносу, ліквідації при аваріях, стихійних лих та інших надзвичайних ситуація х, а також Із разі передачі у вигляді внеску Із статутного (складеного) капіталу інших організацій. Не зайве нагадати, що за Планом рахунків 1990 п
 11. 12 Нормативні документи в бухгалтерському обліку
  Документи, що визначають методологічні основи, порядок організації та основні правила ведення бухгалтерського обліку на підприємствах в Росії:? Цивільний кодекс Російської Федерації;? Податковий кодекс Російської Федерації. Частина 1 і частина 2;? Федеральний закон «Про бухгалтерскощчете» ой 1 листопада 1996 № 129-ФЗ;? Кодекс про адміністративні правопорушення введений в дію
 12. Зонова А. В., Бачурінская І. Н., Гарячих С. ??П.. Бухгалтерський фінансовий облік: Навчальний посібник. Стандарт третього покоління. - СПб.: Пітер. - 480 е.: ил. - (Серія «Навчальний посібник»)., 2011

 13. 6.4. Облік реалізації та вьбьпія нематеріальних активів
  Вибуття нематеріальних активів може відбуватися у зв'язку:? з продажем;? з внеском до статутного капіталу;? з безоплатною передачею або за договором дарування;? зі списанням у зв'язку з повним погашенням вартості цього об'єкта або вибуттям цього об'єкта з бухгалтерського обліку у зв'язку з поступкою (втратою) підприємством виняткових прав на результати інтелектуальної діяльності;? з
 14. 7.4. Питання для повторення 1.
  Які вкладення відносять до фінансових? 2. Як розрізняють фінансові вкладення в залежності від терміну відволікання коштів? 3. Які види фінансових вкладень ви знаєте? 4. Яким чином проводиться оцінка фінансових вкладень? 5. Як ведеться синтетичний облік фінансових вкладень? 6. Як правильно відобразити в бухгалтерському обліку вкладення до статутного (складеного) капіталу інших організацій? 7.
 15. Трофимова Т.Є., Трофимов А.В.. Гроші, кредит, банки: Навчальний посібник. - Н. Новгород: Нижегород. держ. архіт. - будує. ун-т. - 123с., 2003

 16. 8.1. Поняття, оцінка та класифікація матеріал ьних цінностей
  З якого матеріалу зроблені чоловіки, якщо на роботі з них знімають стружку, а вдома пиляють? З анекдоту Основними документами, що визначають порядок обліку матеріальних цінностей, є: - Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації, затверджене наказом Мінфіну РФ від 27 липня 1998 р. № 34н; - Положення з бухгалтерського обліку
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха