Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи і та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхове справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірничої промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування і природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомЕкономіка гірської промисловості → 
« Попередня Наступна »
П.М. Должиков, Н.М. Величко, А.П. Должикова. Основи економіки і управління гірничим підприємством: Навчальний посібник. - Донецьк: «Норд-прес». - 200 с., 2009 - перейти до змісту підручника

10.4. Фактори, що впливають на собівартість продукції

У вугільній промисловості на собівартість продукції впливають численні фактори, особливо ті, які прямо або опосередковано пов'язані з природними умовами. З числа природних, виробничих і соціальних факторів найбільший вплив на рівень собівартості видобутку вугілля надають: ступінь використання виробничих потужностей шахт і очисних вибоїв; глибина розробки (особливо на горизонтах глибиною 600 м і більше); рівень ефективності застосовуваної механізації гірничих робіт;

питома протяжність гірничих виробок; випереджаюче зростання вартості основних фондів, особливо з активної частини, в порівнянні з підвищенням видобутку вугілля.

Крім того, всі фактори, що впливають на собівартість продукції, можна розбити на зовнішні (які не залежать від підприємства) і внутрішньовиробничі (залежні від роботи підприємства).

До зовнішніх факторів належать: гірничогеологічні умови, глибина залягання, кут падіння, потужність пластів, тип шахти (виробнича потужність шахти і термін служби); місце розташування шахти, розрізу щодо постачальників; ціннісні фактори (тарифні ставки і оклади, ціни на матеріали і т.д.).

До внутрішньовиробничих факторів належать: порядок відпрацювання шахтного поля, довжина лав, швидкість посування очисних і підготовчих вибоїв, управління покрівлею, навантаження на очисні вибої і шахту в цілому, рівень механізації і автоматизації процесів, режим роботи і ін Всі ці фактори впливають на собівартість вугілля в різних напрямках, при цьому не ізольовано, а у взаємній ув'язці і взаємодії.

Істотний фактор зниження галузевої собівартості - структура видобутку вугілля по способам. Чим більше частка видобутку вугілля відкритим способом - відкривається зміна галузевої собівартості. На вугільних розрізах із збільшенням глибини гірничих робіт зростають розміри робочої зони розрізу, коефіцієнт розкриву, дальність транспортування, підвищується міцність порід і т.д. У зв'язку з постійним збільшенням обсягу розкривних робіт частка витрат на виробництво розкриву в собівартості видобутку вугілля безперервно зростає Сприятливі геологічні умови дозволяють довести видобуток вугілля відкритим способом до кількох сот мільйонів тонн на рік, що зробить істотний вплив на зниження собівартості по галузі.

Видобуток вугілля в цих вугільних басейнах, продуктивність праці, собівартість вугілля як в даний час, так і в перспективі будуть найбільш прогресивними в галузі, однак комплексне освоєння басейнів вимагає великих витрат, особливо за соціальними факторами, для створення стійких трудових колективів.

При плануванні, аналізі та облік виділяють наступні групи факторів, що визначають собівартість продукції: підвищення технічного рівня виробництва, вдосконалення організації виробництва і праці, зміна обсягу і структури виробництва продукції, поліпшення використання природних ресурсів, галузеві та інші чинники.

У загальному вигляді вплив кожного фактора на собівартість продукції може бути виражено формулою:

АС = (Сп - Сф) Q,

де АС - зміна собівартості (зменшення, збільшення), грн.;

Сп - планована собівартість одиниці продукції під впливом даного чинника, грн.;

Сф - фактична собівартість одиниці продукції, грн.;

Q - обсяг продукції, виробленої під впливом даного

фактора.

Впровадження високопродуктивної техніки забезпечує поліпшення всіх техніко-економічних показників роботи підприємства, і передусім зниження собівартості на основі зростання продуктивності праці.

Зниження собівартості в залежності від зростання продуктивності праці визначається за формулою

З

АСЯ = 100Г1 - П) У3,

де З - зростання рівня заробітної плати до її рівня в базисному періоді,%;

П - зростання продуктивності праці по відношенню до її рівня в базисному періоді,%;

У3 - частка елемента "Заробітна плата основна і додаткова" у собівартості,%.

Великий вплив на рівень собівартості вугілля надає ступінь освоєння виробничої потужності і середньодобовий видобуток по шахті. Практика показує, що, чим вище видобуток по шахті і ступінь освоєння виробничої потужності, тим нижча собівартість продукції. Це пов'язано з тим, що всі витрати на виробництво продукції можна розділити на постійні та змінні.

До постійних належать витрати, що не змінюються або змінюються в меншій мірі в порівнянні із зростанням обсягу виробництва (амортизація, управлінські витрати та ін)

До змінних відносяться витрати, розмір яких збільшується пропорційно зростанню обсягу виробництва (заробітна плата робітників змінного складу, матеріали і т.д.). Тому при зростанні видобутку по шахті експлуатаційні витрати в цілому зростають у меншій мірі, що призводить до зниження собівартості одиниці продукції. Розрахунок впливу на собівартість вугілля зростання видобутку вугілля по шахті можна зробити за формулою

В

АСН = В

Н k

де В - частка постійних витрат в собівартості вугілля базисного періоду,%;

k - коефіцієнт зростання видобутку по шахті (відношення видобутку вугілля в одиницю часу у звітному періоді до видобутку в базисному періоді).

При зростанні обсягу випуску продукції і збільшення вартості основних фондів зміна собівартості може бути визначене за формулою

100 + Оф

ACф = 100 ф -100,

ф 100 + Q1

де Оф - збільшення вартості основних фондів,%;

Qx - зростання обсягу випуску продукції,%.

Здійснення суворого режиму економії призводить до скорочення витрати матеріалів, палива, електроенергії на одиницю випущеної продукції. Вплив скорочення витрати матеріальних цінностей та електроенергії на собівартість можна розрахувати за формулою

СУ AC = ^ м

м 100,

де С - зниження витрати матеріалів на одиницю продукції у звітному періоді проти базисного періоду,%;

Розум - частка даного виду матеріалів у собівартості в базисному періоді,%.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.4. Фактори, що впливають на собівартість продукції "
 1. Зміст
  фактори, її визначальні 189 Методи калькулювання собівартості продукції 191 Глава 7. Прибуток Поняття, джерела, функції 199 Балансовий прибуток: основні елементи 202 Фактори, що впливають на величину прибутку 213 Розподіл і використання прибутку підприємства 215 Рентабельність виробництва 219 Загальна характеристика податків, що сплачуються
 2. 7.3. Фактори, що впливають на величину прибутку
  фактори, що впливають на її отримання, класифікують за різними ознаками (рис. 16). Рис.16. Класифікація факторів, що впливають на величину прибутку Внутрішні фактори діють на прибуток через: збільшення обсягу випуску і реалізації продукції; поліпшення якості продукції; підвищення відпускних цін і зниження витрат виробництва і реалізації продукції. До внутрішніх факторів належать: рівень
 3. Питання 8.5. Основні показники собівартості товарної продукції,
  собівартість одиниці продукції, непорівнянної товарної продукції на 1 рубльтоварной продукції. Методика розрахунку зниження собівартості за порівнянної і непорівнянної товарної продукції має особливості. Розрахунок зниження собівартості порівнянної товарної продукції включає в себе наступні етапи: 1. Визначається товарний випуск на плановий рік за собівартістю базисного року і за собівартістю
 4. 6.3. Структура собівартості і чинники, що її визначають
  фактори: 1. Специфіка (особливості) підприємства. Виходячи з цього розрізняють: трудомісткі підприємства (велика частка заробітної плати в собівартості продукції); матеріаломісткі (велика частка матеріальних витрат); фондомісткі (велика частка амортизації); енергоємні (велика частка палива та енергії в структурі собівартості), Прискорення науково-технічного прогресу. Цей фактор впливає на структуру
 5. 6.4. Методи калькулювання собівартості продукції
  фактори і як впливають на собівартість продукції. В основу нормативів і норм закладаються техніко - економічні та організаційні умови роботи в проектованому періоді. При калькулюванні однотипних, але різних за якістю виробів застосовується параметричний метод. Він полягає у встановленні закономірностей зміни витрат виробництва в залежності від якісних характеристик продукції.
 6. ТЕМА «ПОРЯДОК ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ»
  фактори, що впливають на ціни при закупівлі та продажу товарів. Що таке критична точка ціни? Як розраховується калькуляція ціни на реалізовані товари? У чому полягає контроль і регулювання ціни на товари? Яка роль грошових ресурсів в оптовій торгівлі? Назвіть джерела капіталу в оптовій торгівлі. 7.Що таке бюджет фірми? Як він формується? 8. Яка роль економії коштів при
 7. 10.2. Види собівартості продукції
  собівартість усієї продукції і собівартість одиниці продукції. Собівартість одиниці продукції дозволяє встановити, у що обходиться державі і кожному окремому підприємству виробництво того чи іншого виду продукції, і тим самим визначити ефективність випуску даного виду продукції на окремих підприємствах і в районах. Собівартість всієї продукції підприємства (дільниці, цеху)
 8. ЗАВДАННЯ
  собівартість продукції виробу А на 5%, Б на 7%, В на 4%. Оптова ціна залишиться без змін. Визначте на скільки зміниться рентабельність продукції порівняно з плановою по цим виробам. Підприємством було вироблено 400 шт. виробів, ціна одиниці продукції становить 250 руб., повна собівартість одиниці виробу - 190 руб., у тому числі оплата праці - 50 руб. Визначте валовий дохід
 9. ЗАВДАННЯ
  факторів на собівартість продукції. 3. Трудомісткість виробу становить 15 годин, середній тарифний розряд робіт 5-ий і годинна тарифна ставка 5-го розряду 35 руб. Норма витрати сировини на один виріб складає 15 кг, ціна 1 тонни сировини - 60000 руб., Відходи складають 5% від маси і реалізуються за ціною 15% вартості сировини. Відрахування на соціальні потреби становлять 35,6%. Додаткова заробітна
 10. 6.1. Сутність і значення собівартості продукції як економічної категорії та її види
  фактори виробництва. Розрізняють такі види собівартості: цехова; виробнича; повна. Цехова собівартість являє собою суму всіх витрат на виготовлення продукції в даному цеху. Виробнича собівартість включає всі витрати на виробництво продукції в цілому по підприємству, від початкової операції виробничого процесу до здачі готової продукції на склад, тобто крім
 11. 6.3. Фактори, що впливають на ефективність виробництва
  факторів і умов виробництва на ефективність виробництва застосовується система показників. Кожній групі перерахованих вище факторів відповідає своє коло показників. Для оцінки дії на ефективність виробництва факторів і умов виробництва на вугільних шахтах, наприклад, застосовуються такі найпоширеніші показники: I група. Показники, що характеризують
 12. ТЕСТИ
  факторів, що впливає на величину прибутку відносяться: кон'юнктура ринку, природні умови; Б) норми амортизаційних відрахувань, рівень цін на матеріальні ресурси; конкурентоспроможність продукції , рівень господарювання; Г) державне регулювання цін, тарифів. 3. Економічна сутність рентабельності показує: суму отриманого прибутку на рубль витрат; Б) суму витрат на карбованець прибутку;
 13. Питання 8.3. Класифікація витрат за економічними елементами. Кошторис витрат
  собівартості є встановлення оптимального рівня витрат, виявлення резервів економії. Угрупування витрат за економічними елементами відображається у кошторисі витрат на виробництво і реалізацію продукції (робіт, послуг). У кошторисі збираються витрати по спільності економічного змісту. Наприклад, по елементу «Зарплата основна і додаткова" показується весь фонд оплати праці незалежно від
 14. ТЕСТИ
  собівартості одиниці конкретного виду продукції. Угрупування витрат за економічними елементами включає витрати на: паливо та енергію на технологічні цілі, основну заробітну плату виробничих робітників, матеріальні витрати; Б) амортизацію основних фондів, підготовку і освоєння виробництва, оплату праці, паливо і енергію на технологічні цілі; оплату праці, амортизацію основних
 15.  10.5. Планування собівартості вугілля
    факторам і техніко-економічні розрахунки. Метод планування собівартості видобутку вугілля за факторами застосовується при розробці перспективних (на 5 років), поточних, річних і довгострокових (на 10-15 років) планів і прогнозів. Переваги цього методу полягають у найбільш повній ув'язці планів технічного розвитку підприємства з планом по собівартості, обліку об'єктивних умов виробництва і
 16.  11.4. Рентабельність у вугільній промисловості
    факторів. Тому необхідний відносний показник, що виражає ступінь прибутковості до того чи іншого фактору виробництва, що дозволяє економічно обгрунтовано судити про ефективність роботи того чи іншого підприємства або об'єднання. Таким показником є ??рівень рентабельності. Для визначення рівня рентабельності суму прибутку відносять до величини основних виробничих фондів
 17.  Витрати прямі
    собівартість.
 18.  Витрати непрямі
    собівартість конкретних видів продукції, робіт, послуг, а саме: оренда приміщення, витрати на утримання фахівців, залучених за трудовою угодою і т.д.
 19.  10.1. Поняття собівартості продукції
    собівартості продукції. Собівартість промислової продукції - поточні витрати (витрати) підприємства на виробництво і реалізацію продукції, відшкодування яких необхідно об'єднанню (підприємству) для здійснення простого відтворення, виражені в грошовій формі. Собівартість продукції є узагальнюючим показником роботи підприємства, в якому знаходять своє відображення всі
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха