ГоловнаЕкономічна географіяРегіональна економіка → 
« Попередня Наступна »
В.І. Борисевич, П.С. Гейзлер, B.C. Фатєєв. Економіка регіону: Учеб. посібник. - Мн.: БГЕУ. -432 С., 2002 - перейти до змісту підручника

10.4. Перспективи розвитку транспортної системи регіонів

Низькі темпи розвитку транспортного комплексу в 1990-2000 рр.. зумовлені насамперед зміною господарських зв'язків і спадом виробництва, наростанням інфляційних процесів і зниженням рівня життя, різким зростанням цін на споживані транспортом матеріально-технічні та ресурси.

Основним завданням діяльності транспортного комплексу в подальшому мають стати стабілізація роботи всіх його видів, стійке функціонування основних видів транспорту загального користування, що залежить від рівня співробітництва з державами СНД, а також Польщею, Німеччиною та Угорщиною, які є основними постачальниками до Республіки Білорусь рухомого складу. Крім того, для підтримки технічної бази транспорту на необхідному рівні, забезпечення безпеки руху транспортних засобів і збереження перевезеної продукції буде потрібно ввозити з інших країн радіотехнічне обладнання та засоби зв'язку, спецмасла і рідини, рейки, сталеві труби, двигуни та інші ресурси.

Для подальшого соціально-економічного розвитку міст необхідно забезпечити безперебійну роботу міського транспорту. У цьому зв'язку потрібно вирішити такі основні завдання:

- забезпечити зростання виробничого потенціалу всіх видів міського транспорту відповідно до потреб населення і народного господарства міст;

- збільшити експлуатаційні резерви транспорту;

- створити систему гарантованого забезпечення міського транспорту матеріально-технічними ресурсами (рухомим складом, паливом тощо);

- перебудувати структуру управління міським транспортом і зв'язком виходячи з ринкових умов господарювання.

Вирішення зазначених завдань буде залежати від фінансового стану транспортного комплексу міст. Можливі два варіанти розвитку.

Варіант 1. Розвиток матеріальної бази міського транспорту відбуватиметься під впливом подальшого зростання цін на паливно-енергетичні ресурси, запасні частини, транспортні засоби при збереженні пільгового безплатного проїзду встановлених урядом категорій населення та відсутності механізму компенсації витрат. У цьому випадку фінансування міського транспорту має здійснюватися за рахунок республіканського і тільки частково за рахунок міських бюджетів та власних коштів підприємств.

Варіант 2. Міським органам влади за погодженням з відповідними урядовими органами надається право самостійно визначати фінансову політику розвитку міського транспорту. У цьому випадку вводиться цільовий збір на розвиток міського транспорту з працюючого населення міста, наприклад, 1-1,5% від щомісячної заробітної плати, і переглядається система безкоштовного проїзду. Крім того, повинні бути надані дотації з республіканського бюджега на розвиток метрополітену в м. Мінську.

Структуру парку автобусів необхідно піднімати шляхом приведення її у відповідність зі структурою, характером і необхідною якістю автобусних перевезень. Для цього слід збільшити питому вагу автобусів великої та особливо великої місткості, а також особливо малої місткості

Для'обеспеченія нормального функціонування міського транспорту слід збільшити протяжність тролейбусних ліній.

Розвиток трамвайно-експлуатаційних ліній доцільно вести в напрямку застосування швидкісних трамваїв з двома салонами, що володіють великою місткістю, які б пов'язували віддалені мікрорайони з іншими частинами міста.

В умовах обмежень у поставках електроенергії надійність і економічність міського електричного транспорту можна підвищити за рахунок забезпечення тролейбусних і трамвайних депо пунктами діагностичного обладнання. Крім того, доцільний переклад тягових підстанцій на діагностичне управління, за рахунок чого знизяться втрати

317

316

електричної енергії. Застосування новітніх систем управління рухомим складом дозволить знизити витрату енергії на 25-30%.

Особливу увагу передбачається приділити задоволений ію потреби населення міст у перевезеннях до садових ділянках і заміським котеджам, чисельність яких буде збільшуватися.

Перехід на ринкові відносини призведе до збільшення особистого автотранспорту. Проблему зберігання особистих автомобілів необхідно вирішувати за рахунок будівництва відкритих платних сгоянок, підземних багатоповерхових гаражів, а також гаражів в індивідуальних котеджах. Проводяться роботи з розширення мережі автозаправних станцій і технічних станцій по обслуговуванню індивідуального автотранс порту.

Розвиток вантажних і пасажирських перевезень на території міст пов'язано з подальшим поліпшенням вулично-дорожньої мережі. Удосконалення організації дорожнього руху в містах вестиметься по шляху поліпшення стану доріг, впровадження АСУ дорожнім рухом. Це дозволить збільшити швидкість руху в містах і підвищити пропускну спроможність вулиць.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.4. Перспективи розвитку транспортної системи регіонів "
 1. 1.2. Світові тенденції розвитку малого підприємництва
  перспективи для невеликих компаній. Критика «гігантизму» простежувалася у німецького дослідника Фріца Шумахера. У 1973 році він написав роботу «Краса малого: дослідження економіки та її значення для людини». Основна проблема, яка займала Ф. Шумахера, це проблема оптимального розміру організації і критика тенденції організацій до розростання. Величезним організаціям при всій їх уявній
 2. 2.2. Імідж фірми, репутація і брендинг
  перспективи і конкретні вигоди для свого бізнесу, вступив до Програми і став її першим лауреатом. Так, оцінюючи перші кілька місяців участі в Програмі, генеральний директор ЗАТ "Птахофабрика" Скворіци "Юрій Павлович кокошник на прес-конференції, присвяченій 50-річному ювілею підприємства, що він і колектив зроблять все можливе для того, щоб стати лауреатами Знака громадського
 3. 6.1. Особливості бізнес-плану інноваційного проекту
  перспективи її розвитку, в тому числі можливість завоювання ринку спорідненої продукції або створення принципово нового товару (послуги). Для науково-технічної розробки необхідно вказати наявні публікації з тематики проекту. У розділі "Команда управління" повинні бути відзначені основні наукові досягнення генераторів впроваджуваної інновації, а також попередній досвід фірми з реалізації
 4. 6.3. Особливості використання бізнес-плану в діяльності регіональних органів управління
  перспективи розвитку регіонального споживчого ринку, динаміку рівня доходів і необхідність змін матеріально-технічної бази відповідного виду діяльності, щоб підтримати конкурентоспроможний рівень пропонованих робіт і послуг. Різноманітність галузей, у розвитку яких регіональні органи влади приймають безпосередню участь (зокрема, замовлення на розробку бізнес-плану
 5. ЕКОНОМІЧНІ РАЙОНИ ЯПОНІЇ
  розвиток оптика, виробництво візуальних інформаційних систем. Велика частина виробничого потенціалу та населення сконцентровані навколо міста Нагоя. Токай зберігає значення важливого сільськогосподарського району, виділяючись виробництвом чаю і цитрусових. Добре розвинений транспорт, у транспортній системі країни він виділяється розвитком морського, тут функціонують порти - Нагоя, Йоккаїті,
 6. ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ В СКЛАДІ РЕГІОНАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
  перспективи розвитку в інвестиційній сфері. На думку Міцек С.А. («Що сприяє і що заважає інвестиціям в Росії?», журнал «Фінанси та кредит», № 3 (63) , 2000 р.), можна виділити фактори, що перешкоджають здійсненню капіталовкладень і фактори, що сприяють розвитку інвестицій. Фактори, що перешкоджають інвестиціям в Росії поділяються на правові та економічні. Політичні та
 7. Питання 10.5. Оперативне планування.
  перспективи її розвитку (з зазначенням основних груп споживачів). 5.2. Ринки, на які націлений бізнес. 5.2.1. Відмінні характеристики основних ринків і сегментів ринків. 5.2.2. Розміри основних ринків. 5.2. 3. Проникнення на ринок. 5.2.4. Орієнтири для цін і балансового прибутку. 5.2.5. Засоби комунікації. 5.2.6. Цикл покупок потенційних споживачів. 5.2.7. Найважливіші
 8. 3.2. Соціальні основи споживчої кооперації, сутність і зміст її соціальної місії
  перспективу законотворчої діяльності кооперативних організацій, що знаходить своє відображення в їх статутах, що закріплюють фундаментальні положення щодо створення і діяльності конкретних споживчих товариств, спілок та їх органів управління і контролю. У статтях 9 і 32 Закону про споживчу кооперацію вказані обов'язкові положення, які повинні бути присутніми в статуті споживчого
 9. Китай
  перспективі і Тайваню; - мобілізація фінансових можливостей китайської еміграції ; - забезпечення прискореного розвитку тих регіонів країни, де знаходяться спецзони всіх типів. На розвиток СЕЗ Китаю зробили сприятливий вплив як об'єктивні чинники - дешевизна і надлишок робочої сили; сприятливе географічне положення (вихід до моря, наявність портів), близькість Гонконгу, Макао і
 10. 2.4 Досвід створення ВЕЗ в країнах СНД
  перспективу промислового розвитку, в тому числі експортоспроможних виробництв, по-друге, він має особливо сприятливими транспортними умовами і забезпечує транзитні зв'язки між крупними територіально-господарськими комплексами та містами колишнього СРСР в рамках кооперації їх підприємств, що сприяє розвитку промисловості і немісцевого значення, по-третє,
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха