Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування і природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомАналіз фінансово-господарської діяльності підприємства → 
« Попередня Наступна »
Нікольська Е.В.. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності поліграфічних підприємств. Підручник. - М.: Изд-во МГУП. - 351 с., 2002 - перейти до змісту підручника

10.5. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів

 
Для оцінки ефективності використання трудових ресурсів на підприємстві в умовах ринкової економіки можна використовувати показник рентабельності персоналу, обчислюваний відношенням прибутку від продажу до середньорічної чисельності виробничого персоналу, тобто .
Даний показник можна представити у вигляді такої факторної моделі [21, с. 396]:

де - прибуток від продажів; - середньорічна чисельність персоналу працівників; - обсяг продажів продукції; СБ - середньорічна сума капіталу підприємства; - вартість товарної продукції в діючих цінах.
Ставлення характеризує рентабельність продажів, - оборотність капіталу (число оборотів), - капіталовооруженность праці. Таким чином, перша модель дозволяє визначити вплив рентабельності продажів, оборотності капіталу і капіталоозброєності праці на рентабельність персоналу.
У другій моделі ставлення характеризує частку продажів у вартості товарної продукції, а ставлення - середньорічну вироблення одного працюючого в діючих цінах. Звідси друга модель дозволяє встановити вплив на рентабельність персоналу трьох чинників: рівня рентабельності продажів, питомої ваги виручки в загальному обсязі товарної продукції та продуктивності праці.
Для розрахунку впливу окремих факторів на показник рентабельності персоналу можна використовувати спосіб абсолютних різниць. Вихідні дані для розрахунку наведені в табл. 10.7.
Таблиця 10.7
Дані для факторного аналізу рентабельності персоналу

Найменування показника

За попередній рік

За звітний рік

Відхилення (+, -)

1. Прибуток від продажу, тис. руб.

6720

13265

6545

2. Середньооблікова чисельність персоналу, чол.

1103

990

-113

3. Обсяг продажу, тис. руб.

75620

113 478

37858

4. Товарна продукція в діючих цінах, тис. руб.

75326

112 334

37008

5. Середньорічна сума капіталу, тис. руб.

133 735

147 724

13989

6. Рентабельність персоналу (стр. 1: стор 2)

6,0925

13.3990

7,3065

7. Рентабельність продажів (стор. 1: стор 3)

0,0888

0,1169

0,0281

8. Оборотність капіталу (число оборотів), (стор. 3: стор 5)

0,5654

0,7682

0 , 2028

9. Капіталовооруженность праці, руб. (Стор. 5: стор 2)

121,2466

149,2162

27,9696

10. Питома вага обсягу продажів у вартості товарної продукції (стор. 3: стор 4)

1,0039

1,0102

0,0063

11. Середньорічне виробництво одного працюючого в діючих цінах звітного року, руб. (Стор. 4: стор 2)

68,2919

113,4687

45,1768

Прибуток на одного працівника у попередньому році склала 6,0925 тис. руб., а у звітному періоді - 13,3990 тис. руб., тобто виросла на 7,3065 тис. руб., в тому числі за рахунок:
 • підвищення рентабельності продажів: (0,0281) x 0,5654 x121, 2466 = 1,9263 тис. руб.;
 • збільшення оборотності капіталу: 0,1169 x (0,2028) x121, 2466 = 2,8744 тис. руб.;
 • підвищення капіталоозброєності праці: 0,1169 x0, 7682 x 27,9696 = 2,5117 тис. руб.

Загальний вплив факторів: 1,9263 +2,8744 + 2,5117 = 7,3124 тис. руб. (Деяка розбіжність в цифрах - результат їх округлення).
Використання другої моделі впливу факторів на прибуток на одного працівника таке:
 • підвищення рентабельності продажів: 0,0281 x 1,0039 x68, 2919 = 1,9269 тис. руб.;
 • збільшення питомої ваги обсягу продажів у вартості товарної продукції: 0,1169 x 0,0063 x 68,2919 = 0,0503 тис. руб.;
 • зростання середньорічної виробітку одного працюючого: 0,1169 x1, 0102 x 45,1768 = 5,3350 тис. руб.

Загальний вплив факторів: 1,9269 + 0,0503 + 5,3350 = 7,3122 тис. руб.
Таким чином, при використанні першої моделі найбільший вплив на рентабельність персоналу зробило прискорення оборотності капіталу та підвищення капіталоозброєності праці. При використанні другої моделі - підвищення середньорічної виробітку одного працівника і збільшення рентабельності продажів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.5. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів "
 1. 10. Глава 10. Аналіз використання трудових ресурсів
  використання трудових
 2. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА. АНАЛІЗ РУХУ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ
  аналізу використання трудових ресурсів на підприємстві повинна приділятися велике значення. Основні завдання аналізу трудових ресурсів: - аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами; - аналіз руху трудових ресурсів; - аналіз використання робочого часу; - аналіз продуктивності праці і трудомісткості продукції; - аналіз оплати праці. У процесі аналізу
 3. Глава 3. Ресурси некомерційних організацій
  трудові ресурси. До майнових ресурсів належать будівлі, споруди, обладнання, сировина, матеріали, транспортні засоби, а також фінансові активи (цінні папери, банківські депозити, вільні грошові кошти) і нематеріальні активи (патенти, ліцензії, права та ін) Трудові ресурси об'єднують штатних і нештатних співробітників фірми, які на платній і безкоштовній основі виконують свої
 4. 1.2. Зміст економічного аналізу
  аналіз як наука являє собою систему спеціальних знань, що базуються на законах розвитку і функціонування систем і пов'язаних: з дослідженням економічних процесів і явищ у їх взаємозв'язку, що складаються під впливом об'єктивних економічних законів і факторів суб'єктивного порядку; з науковим обгрунтуванням річних і перспективних бізнес-планів, управлінських рішень і
 5. Трудовий потенціал працівника
  ефективності діяльності підприємств у сфері обслуговування. Зокрема, від забезпеченості підприємства трудовими ресурсами та ефективності їх використання залежать обсяг і своєчасність виконання всіх робіт, ефективність використання обладнання, і як результат - обсяг виконаних послуг, прибуток і ряд інших економічних показників. Відмінність поняття «трудовий потенціал» від понять
 6. Пястолов С.М.. Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства: Підручник. - 3-е изд., Стер. - М.: Видавничий центр «Академія». - 336 с., 2004

 7. Соціально-демографічні фактори
  трудовими ресурсами, їх структура і якість; розселення; особливості способу життя (традиції, релігія, трудові навички); стан соціальної інфраструктури. У країнах і районах, що відрізняються швидким зростанням населення, переважанням молодого населення, низькою якістю трудових ресурсів закріпилися трудомісткі виробництва, наприклад, обробіток технічних сільськогосподарських культур, таких як
 8. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА. АНАЛІЗ забезпеченості трудовими ресурсами
  аналізу використання трудових ресурсів на підприємстві повинна приділятися велике значення. Основні завдання аналізу трудових ресурсів: - аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами; - аналіз руху трудових ресурсів; - аналіз використання робочого часу; - аналіз продуктивності праці і трудомісткості продукції; - аналіз оплати праці. Весь персонал підприємства по
 9. Тема 4. Статистика трудових ресурсів та їх використання
  використання
 10. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ ПІДПРИЄМСТВА. АНАЛІЗ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ ТА ТРУДОМІСТКОСТІ ПРОДУКЦІЇ
  аналізу використання трудових ресурсів на підприємстві повинна приділятися велике значення. Основні завдання аналізу трудових ресурсів: - аналіз забезпеченості підприємства трудовими ресурсами; - аналіз руху трудових ресурсів; - аналіз використання робочого часу; - аналіз продуктивності праці і трудомісткості продукції; - аналіз оплати праці. Ефективність використання
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха