Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування і природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомБухгалтерський облік і контроль → 
« Попередня Наступна »
Камишалов, Петро Іванович. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів, які навчаються за спеціальностями: «Фінанси і кредит», «Бухгалх облік, аналіз і аудит», «Світова економіка» - 2-е вид., Пер, і доп. - М.: Омега-Л. - 656 с, 2005 - перейти до змісту підручника

10.5. Особливості бухгалтерського обліку спеціального оснащення

Для зниження трудомісткості облікових робіт в організаціях зі значною кількістю найменувань (видів) спеціального оснащення допускається здійснювати облік її наявності та руху в цілому за укрупненими комплектам, об'єднанням (згрупованим) за видами виготовленої продукції.

У цьому випадку при виготовленні спеціального оснащення власними силами повинні відкриватися замовлення на її виготовлення, містять спільну ознаку (код), що відображає приналежність кожного найменування (виду) спеціального оснащення до конкретного виробу (роботу, послугу).

Фактична собівартість всього комплекту спеціального оснащення складається з фактичних витрат з виготовлення окремого (кожного) найменування спеціального оснащення, призначених для виробництва конкретного (одного) виду готової продукції (робіт, послуг).

Зазначена величина вартості комплекту спеціального оснащення приймається до бухгалтерського обліку в якості самостійного об'єкта без розбивки за окремими найменуваннями.

У разі придбання спеціального оснащення у сторонніх організацій вона також може бути згрупована в укрупнений комплект, При цьому для забезпечення ідентифікації окремих найменувань спеціального оснащення в укрупнений комплект останні повинні містити в своїх шифри (умовних найменуваннях) загальні ознаки (коди),

У процесі експлуатації фактична собівартість комплекту спеціального оснащення зміни з причин заміни окремих частин (найменувань) оснастки не підлягає. Витрати організації по заміні та ремонту окремих частин (найменувань) комплекту спеціального оснащення повинні кваліфікуватися як витрати на ремонт і обслуговування зазначеного комплекту і включатися до складу витрат по звичайних видах діяльності,

I Перенесення фактичної собівартості комплекту спеціального оснащення на собівартість випущеної продукції (робіт, послуг) проводиться в порядку, передбаченому Методичними вказівками з бухгалтерського обліку спеціального інструменту, спеціальних пристосувань, спеціального обладнання та спеціального одягу.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.5. Особливості бухгалтерського обліку спеціального оснащення "
 1. 10.2. Облік операцій з надходження
  особливостей технологічного процесу виробництва в організації може проводитися безпосередня передача виготовленої спеціального оснащення у виробничі (експлуатують) підрозділу організації без її фактичного завезення на склад організації. У бухгалтерському обліку передача (здача) спеціального оснащення і спеціальної одеади, виготовленої силами організації (інші місця зберігання)
 2. 10.4. Бухгалтерський облік вибуття спеціального оснащення і спеціального одягу
  бухгалтерського обліку. Списання спеціального оснащення і спеціального одягу з бухгалтерського обліку як окремого об'єкта обліку здійснюється тільки при його фактичному фізичному вибутті. При цьому закінчення перенесення вартості об'єкта спеціального оснащення на собівартість випущеної продукції (робіт, послуг) може не збігатися у часі з його фактичним фізичним вибуттям (при
 3. 10.3. Облік відпустки спеціального оснащення і спеціального одягу у виробництво і порядок включення їх вартості у витрати виробництва
  бухгалтерському обліку за дебетом рахунка 10 «Матеріали», субрахунок «Спеціальна оснащення та спеціальний в експлуатації» в кореспонденції з рахунками обліку матеріально-виробничих запасів (кредит рахунку 10 по відповідними субрахунками) у сумі фактичних витрат, пов'язаних з придбанням і (або) виготовленням спеціального оснащення і спеціального одягу (за фактичною собівартістю). Для
 4. 10.1. Поняття спеціального оснащення і спеціальної вбрання його
  бухгалтерського обліку поняття «малоцінні та швидкозношувані предмети» поза контролем виявилася значна частина активів. Маються на увазі такі засоби праці, які не можна віднести до матеріалів, а також ті, які мають особливий порядок включення їх вартості у витрати виробництва. З метою посилення контролю за збереженням і раціональним використанням відповідного майна
 5. Н. А. Каморджанова, І. В. Карташова. Бухгалтерський фінансовий облік. 2-е вид. - СПб.: Пітер, - 464 с: ил . - Серія «Навчальний посібник»)., 2003

 6. 3.2. Облікові регістри
  бухгалтерського обліку інформація, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, обов'язково накопичується і систематизується в регістрах бухгалтерського обліку. Регістри можуть мати форму спеціально розграфлених книг (журналів), окремих листок і карток, машинограм, отриманих при використанні обчислювальної техніки, а також магнітних стрічок, дисків, дискет та інших машинних носіїв.
 7. 5.2. Правове регулювання та об'єкти обліку
  бухгалтерського обліку складається з загальних і спеціальних законодавчих і нормативних актів. До загальних законодавчих актів належать: - Цивільний кодекс Російської Федерації; - Податковий кодекс Російської Федерації; - Федеральний закон від 21 листопада 1996 р. № 129-ФЗ «Про бухгалтерський облік» (зі змінами та доповненнями); - Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської
 8. 2.4. Синтетичні та аналітичні рахунки
  бухгалтерського обліку фннансопо-хозяйстіенной діяльності являє собою схему реєстрації та групування актіізоп, капіталу, зобов'язань і фактів підприємницької діяльності. По суті, це економічна модель фіксування всіх складових елементів господарського механізму в статиці і динаміці. Прийнята модель дозволяє контролювати хід подій в бізнесі, формувати фінансові
 9. Камишалов, Петро Іванович. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів, які навчаються за спеціальностями: «Фінанси і кредит», «Бухгалх облік, аналіз і аудит», «Світова економіка» - 2-е вид., Пер, і доп. - М.: Омега-Л. - 656 с, 2005

 10. Зонова А. В., Бачурінская І. Н., Гарячих С. ??П.. Бухгалтерський фінансовий облік: Навчальний посібник. Стандарт третього покоління. - СПб.: Пітер. - 480 е.: ил. - (Серія «Навчальний посібник»)., 2011

 11. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  бухгалтерський облік »(в ред. Наступних змін) законів від 23.07.1998 № 123-Ф3 , від 28.03.2002 № 32-Ф3, 31.12.2002 № 187-ФЗ, від 31,12.2002 N ° 191-ФЗ. Цивільний кодекс РФ. Повний текст. - М.: Акаліс, 1996. Налогоаий кодекс РФ. - М.; Омега-Л, 2003. Трудовий кодекс РФ. Нормативна база бухгалтерського вміти: Збірник офіційних матеріалів / Предисл, і сост. А.С Бакаєва, ~ М.:
 12. 7.3. Бухгалтерська звітність малого підприємства
  бухгалтерську звітність у порядку, передбаченому Положенням ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації, затвердженого Наказом Мінфіну Росії від 29 липня 1998 р. N 34н та Положенням з бухгалтерського обліку «Бухгалтерська звітність організації ». До складу річної бухгалтерської звітності включається: а) Бухгалтерський баланс - форма N 1, б) Звіт про прибутки і
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха