ГоловнаМакро і МікроекономікаЗагальні питання мікроекономіки → 
« Попередня Наступна »
Бусигін, Желободько, Циплаков. Мікроекономіка - Третій рівень 2005 702 с., 2005 - перейти до змісту підручника

10.5.1 Завдання^ 469. У квазилинейной економіці з екстерналіями функції корисності двох споживачів мають вид
ui = 2yS7 + Zi і u2 = 2 ^ x2 - xi + Z2,
а функція витрат єдиного підприємства має вигляд c (y) = y. Початкові запаси першого блага (блага x) дорівнюють нулю. Охарактеризуйте Парето-оптимальні стану даної економіки. Знайдіть рівновагу і податки Пігу.
^ 470. У квазилинейной економіці з екстерналіями функції корисності двох споживачів мають вид
ui = 2 ^ x7 + Zi і u2 = 2 ^ x2 + Z2,
а функція витрат єдиного підприємства має вигляд
c (y, X1, X2) = y + 2X1 + X2.
Початкові запаси першого блага (блага X) дорівнюють нулю. Охарактеризуйте Парето-оптималь-ні стану даної економіки. Знайдіть рівновагу і податки Пігу.
^ 471. У квазилинейной економіці з екстерналіями функції корисності двох споживачів мають вид
ui = 2 ^ X1 - y + zi і u2 = 2 ^ X2 + Z2,
а функція витрат єдиного підприємства має вигляд c (y) = 2y. Початкові запаси першого блага (блага X) дорівнюють нулю. Охарактеризуйте Парето-оптимальні стану даної економіки. Знайдіть рівновагу і податки Пігу. ^ 472. В економіці є 2 споживача з функціями корисності
ui = -1/xi + zi - x2, u2 = -1/x2 - 2xi + z2
і підприємство з функцією витрат c (y) = y.
Сформулювати умови Парето-оптимуму.
Чи буде в нерегульованому рівновазі надмірним або недостатнім споживання товару x (в сенсі диференційно-малого відхилення від рівноваги)?
Сформулювати завдання споживачів для податків Пігу.
^ 473. Економіка складається з одного споживача і одного підприємства. Технологічне безліч задається умовами yX + 2yz ^ 0 і yz ^ 0. Функція корисності має вигляд u = lnx + z - yX, де yx - обсяг екстерналій. Початкові запаси рівні (ux, uz) = (0,1000).
Дайте визначення загальної рівноваги стосовно до даної моделі. Знайдіть його. (Використовуйте нормировку pz = 1.)
Знайдіть Парето-оптимум. Чи буде рівноважний обсяг виробництва yx вище або нижче Парето-оптимального?
Обчисліть податки Пігу.
^ 474. Економіка складається з трьох осіб, які споживають два типи благ, x і z. Благо x - це рівень "доглянутості" присадибної ділянки, а благо z - всі інші блага. Двоє з споживачів сусіди, так що гарний зовнішній вигляд ділянки одного сусіда створює позитивний зовнішній ефект для іншого. Третій ж людина живе вдалині. Функції корисності мають вигляд
ui = ln xi + ln x2 + zi, u2 = ln xi + ln x2 + z2, u3 = ln X3 + z3.
Кожен споживач має запас по 5 одиниць кожного з двох благ.
(А) Знайдіть вальрасовская рівновагу в даній економіці.
(Б) Знайдіть всі Парето-ефективні розподілу благ в цій економіці.
(В) Запропонуйте податок (або субсидію) Пігу, коригувальний екстерналія. Точно опишіть, як, ким і за що він (вона) сплачується.
^ 475. Для економік із задачі 468 знайдіть співвідношення для податків Пігу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.5.1 Завдання "
 1. VIII. ПРИМІРНИЙ ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ (ЗАЛІКУ) ПО ВСЬОМУ КУРСУ
  Основна класифікація господарських організацій (підприємств). Типологія організацій як юридичних осіб. Характеристика комерційних і некомерційних організацій. Основні одиничні та групові організаційні форми компаній. Особливості функціонування факторингових та інжинірингових компаній. Цілі, функції і завдання комерційної служби господарського підприємства. Управління комерційною
 2. VII. ТЕСТИ
  В даний час в Росії найбільш поширеною формою власності є: а) приватна; б) державна; в) муніципальна; г) змішана. До комерційних організаціям не належать: а) господарські товариства і суспільства; б) виробничі кооперативи; в) споживчі кооперативи; г) державні унітарні підприємства. Одним засновником може бути створено наступна
 3. 1. ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ ПО ВИКОНАННЮ І ОФОРМЛЕННЯ КОНТРОЛЬНОЇ ОЙ РОБОТИ
  Студенти заочної (дистанційної) форми навчання виконують одну контрольну роботу, в якій повинні бути розглянуті 2 теоретичних питання. Студенти однієї навчальної групи не можуть вибирати однакові теми контрольної роботи. Вибравши тему, студентам необхідно всебічно познайомитися з джерелами та літературою за обраною темою, викласти в письмовому вигляді основні положення, результати свого
 4. 2. ПЕРЕЛІК ТЕМ І ЛІТЕРАТУРА КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
  ТЕМА 1. Господарюючі суб'єкти КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Класифікація господарюючих суб'єктів. Основні типи підприємств як юридичних осіб. Комерційні та некомерційні організації, їх характеристика. Основні організаційно-правової форми одиничних і групових компаній. Факторингові та інжинірингові компанії, особливості їх функціонування. ТЕМА 2. ОРГАНІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНИХ СЛУЖБ І
 5. 2. КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
  Комерційна діяльність оптового торговельного підприємства в сфері закупівлі і збуту товарів. Комерційна політика і комерційна діяльність підприємств різних форм оптової торгівлі в Росії і за кордоном. Концептуальні засади розвитку комерційної діяльності в оптовій торгівлі на ринку Росії. Організація комерційної діяльності різних форм оптової торгівлі в Росії і за кордоном.
 6. 3. КОРОТКИЙ ЗМІСТ ОСНОВНИХ РОЗДІЛІВ КУРСОВОЇ РОБОТИ
  Примірний план курсової роботи представлений у Додатку 2. У вступі містяться обгрунтування актуальності теми дослідження для суспільства в цілому і для окремого підприємства. Вказується об'єкт дослідження підприємство, на якому студент проходив виробничу практику. Формується мета і завдання дослідження. Перераховуються методи, застосовувані в ході дослідження. Вказуються джерела
 7. 1. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
  Головною метою курсової роботи з дисципліни «Організація комерційної діяльності» є систематизація, розширення і закріплення теоретичних і практичних знань студентами з актуальних проблем комерційної діяльності в сучасних умовах. Вона виконується в 9 семестрі і здається в термін, встановлений кафедрою до початку Державного іспиту за фахом. Завданнями даної
 8. ТЕМА «АНАЛІЗ І СТРАТЕГІЧНЕ ПЛАНУВАННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА»
  Запитання семінарського заняття: Елементи аналізу комерційної діяльності підприємства на галузевому ринку. Властивості і методи аналізу. Зміст, форми і методи стратегічного планування комерційної діяльності. Запитання і завдання для контролю: Розгляньте зміст аналізу комерційної діяльності як загальнонаукового методу. Розкрийте зміст, форми і методи стратегічного планування
 9. ТЕМА «ОРГАНІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ БАНКІВ»
  Запитання семінарського заняття: Завдання і цілі банку. Ринок банківських послуг. Структура банку і місце в ній маркетингу та реклама. Види безготівкових розрахунків і касові операції комерційного банку. Порядок кредитування юридичних і фізичних осіб. Управління активами банку. Роль маркетингу в обслуговуванні комерційної діяльності банку. Стратегія банківського маркетингу. Запитання і завдання для
 10. ТЕМА «ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ ІНФРАСТРУКТУРИ РИНКУ»
  Запитання семінарського заняття: Сутність, основні елементи та функції інфраструктури ринку. Коротка характеристика окремих елементів інфраструктури ринку: біржі, банки, брокерські фірми, страхові, консалтингові, аудиторні компанії. Суть комерційної роботи. Роль і завдання розвитку комерційної діяльності. Комерційні ризики і способи їх зменшення. Класифікація ринкових
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха