Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи і та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхове справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірничої промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування і природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна безпека / Економічна статистики / Економічна теорія / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомБухгалтерський облік і контроль → 
« Попередня Наступна »
Камишалов, Петро Іванович. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів, які навчаються за спеціальностями: «Фінанси і кредит», «Бухгалх облік, аналіз і аудит», «Світова економіка» - 2-е вид., Пер, і доп. - М.: Омега-Л. - 656 с, 2005 - перейти до змісту підручника

10.6. Оперативний облік спеціальних інструментів і пристосувань

Спеціальні інструменти і спеціальні пристосування відпускаються зі складу організації в комору підрозділи за встановленими організацією лімітами (нормами) відпустки.

Видані підрозділам спеціальні інструменти і спеціальні пристосування враховують на складі організації в спеціальних картках, що відкриваються на кожний підрозділ, в яких відображають видачу та повернення спеціальних інструментів і спеціальних пристосувань, а також здачу негідних інструментів і пристосувань.

Можливе застосування декількох варіантів організації оперативного (кількісного) обліку видачі спеціальних інструментів і спеціальних пристосувань у виробництво (експлуатацію) та їх повернення на склад:

а) при першому варіанті оформлення операцій по руху здійснюється первинними обліковими документами: - надходження в комору підрозділи інструментів і пристосувань зі складу оформляється випискою вимог або лімітних карток; -

повернення з комори відділення на склад оформляється складанням накладних або записами І лімітної карті ; -

здача з комор підрозділів негідних, зношених інструментів і пристосувань у вигляді брухту, брухту оформляється накладними;

б) при другому варіанті працівники коморі підрозділи обмінюють на складі негідні , зношені інструменти і пристрої на придатні штука за штуку, що не призводить до зміни запасів спеціальних інструментів і спеціальних пристосувань у коморах підрозділів, тому первинний обліковий документ на видачу інструментів і пристосувань не оформлюється-Обмін здійснюється на підставі актів вибуття (списання) з причини нормального зносу (нормальної експлуатації).

При другому варіанті обліку руху у виробництві (експлуатації) первинні облікові документи на відпустку або прихід зазначених цінностей зі складу в комору підрозділу або з комори відділення на склад оформляються лише за операціями, що призводить до зміни величини запасів у комори підрозділи.

Зазначений варіант рекомендується для впровадження в організації з добре організованою системою складського та інструментального господарства, а також належної постановкою обліку і контролю.

Видача спеціальних інструментів і спеціальних пристосувань на робочі місця на термін більше місяця проводиться з комори підрозділи відповідно до технологічних карт. Первісна видача спеціального інструменту проводиться на підставі вимоги майстра і оформляється в особових картках, що відкриваються в одному примірнику кожне робоче місце, кожного наладчика або робітника - одержувача спеціального інструменту. У особовій картці працівник розписується за отриманий інструмент.

Наступні видачі з комори підрозділи гідного спеціального інструменту замість нормально зношеного штука за штуку первинними обліковими документами можна не оформляти або оформляти записами в особовій картці працівника: працівник коморі підрозділу підписується в отриманні негідних інструментів, а працівник розписується в отриманні придатних із зазначенням дати.

У всіх випадках видача гідного спеціального інструменту в обмін на негідний проводиться тільки при пред'явленні акта вибуття (списання) з причини нормального зносу (нормальної експлуатації).

Видача придатних спеціальних інструментів без здачі негідних або в обмін на інструменти, що прийшли в непридатний стан достроково або внаслідок порушень правил експлуатації, проводиться на підставі вимог. У особовій картці працівника роблять відповідні записи про здачу негідних інструментів та про видачу придатних інструментів, що підтверджуються підписом працівника коморі підрозділи і підписом працівника, який отримує інструмент При видачі спеціальних інструментів на строк не більше місяця (на зміну, інший період, який визначається організацією) застосовується, як правило, марочная система видачі інструменту.

При марочної системі спеціальний інструмент видається на підставі інструментальних марок, без реєстрації в документах.

Інструментальні марки виготовляють, як правило, металевими. При цьому на кожній марці вибивають номер підрозділу, номер комори, а також табельний номер працівника або порядковий номер марки. На кожен табельний номер працівника за ^ готовляется необхідну кількість інструментальних марок.

Заготовлені інструментальні марки видаються комори підрозділи за вимогами, підписаними уповноваженою особою (майстром), працівникам під розписку в спеціальній книзі (лицьових картках) при їх надходженні на роботу в підрозділ організації. На кожну інструментальну марку комора підрозділи видає тільки один предмет

При одномарочной системі спеціальний інструмент отримують таким чином: працівник пред'являє до комори підрозділи стільки інструментальних марок, скільки інструментів йому потрібно отримати. Видаючи працівнику інструменти, працівник коморі підрозділи поміщає інструментальні марки в осередок стелажу, в яких зберігалися видані інструменти. Здавши інструменти в комору підрозділи, працівник отримує назад свої інструментальні марки.

При двухмарочной системі видачі спеціальних інструментів працівникам в короткочасне користування застосовують дпа виду марок: марки з табельною номером робочого, які призначені для того, щоб встановлювати, кому з працівників були видані спеціальні інструменти, і марки з номенклатурним номером інструменту, використовувані дгтя визначення, які інструменти видано працівникам. Інструментальні марки з табельною номером працівника до отримання інструменту з комори знаходяться у робіт-ника> а при отриманні інструменту передаються в комору підрозділи.

Інструментальні марки з номенклатурним номером до видачі інструменту зберігають у відповідній комірці стелажа, а при видачі інструменту поміщають на соответс твующего контрольний пристрій.

Поряд з інструментальними номенклатурними марками при необхідності можуть застосовуватися і спеціальні інструментальні жетони, які на додаток до марок призначені для сигналізації, по яким спеціальним інструментам запас знизився до мінімальної межі. Зазначені жетони зберігаються МРІ відповідній комірці стелажа.

Можуть застосовуватися також і жетони іншої конфігурації для визначення, коли (в яку зміну) було видано працівникові конкретні інструменти. Ці жетони зберігаються до видачі інструменту працівникові у працівника коморі підрозділи, а при видачі інструменту поміщаються на відповідне контрольне пристрій.

При здачі спеціального інструменту в перевірку заточку або ремонт працівник коморі підрозділи становить квитанцію (замовлення) у двох примірниках. Інструменти з першим примірником квитанції (замовлення) передаються в лабораторію {ремонтну майстерню) під розписку на другому примірнику, який залишається в коморі підрозділи і служить підставою для зворотного отримання інструменту з лабораторії (ремонтної майстерні) після перевірки (заточування, ремонту).

Для отримання в користування спеціальних інструментів і спеціальних пристосувань, віднесених до рідкісних або містить дорогоцінні метали або дорогоцінні камені відповідно до переліку, затвердженого керівником організації, в комору підрозділи пред'являється також вимога, підписана уповноваженою особою. У вимозі повинна міститися підпис працівника в отриманні спеціального інструменту. При здачі інструменту в комору підрозділи вимога повертається.

При поломці, псуванні та втраті спеціальних інструментів і спеціальних пристосувань складається акт вибуття (списання) із зазначенням причин вибуття. Одночасно приймається решенEfe про стягнення вартості достроково вибулих предметів з винних осіб. Акт з іншими матеріалами передається до бухгалтерської служби для списання вибулого майна та стягнення їх вартості з винних осіб.

Сортовий кількісний облік інструментів і пристроїв в коморі підрозділу здійснюється за аналогією з порядком обліку матеріалів иа складах організації, передбаченим у Методичних вказівках з бухгалтерського обліку матеріально-виробничих запасів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.6. Оперативний облік спеціальних інструментів і пристосувань "
 1. 10.1. Поняття спеціального оснащення і спеціальної вбрання його
  У зв'язку з виключенням з об'єктів бухгалтерського обліку поняття «малоцінні та швидкозношувані предмети» поза контролем виявилася значна частина активів. Маються на увазі такі засоби праці, які не можна віднести до матеріалів, а також ті, які мають особливий порядок включення їх вартості у витрати виробництва. З метою посилення контролю за збереженням і раціональним використанням
 2. 10.2. Облік операцій з надходження
  Спеціальний інструмент, спеціальні пристосування, спеціальне обладнання (надалі - спеціальне оснащення) та спеціальний можуть купуватися організацією в інших осіб, у тому числі шляхом покупки, безоплатної передачі, надходження в рахунок внеску до статутного (складеного) капіталу, іншим передбаченим законодавством шляхом або виготовляються організацією самостійно.
 3. 10.5. Особливості бухгалтерського обліку спеціального оснащення
  Для зниження трудомісткості облікових робіт в організаціях зі значною кількістю найменувань (видів) спеціального оснащення допускається здійснювати облік її наявності та руху в цілому за укрупненими комплектам, об'єднанням (згрупованим) за видами виготовленої продукції. У цьому випадку при виготовленні спеціального оснащення власними силами повинні відкриватися замовлення на її виготовлення,
 4. ТЕСТИ
  Вкажіть правильний варіант відповіді На які групи діляться основні фонди залежно від функціонального призначення у виробничому процесі? активні і пасивні; Б) виробничі і невиробничі; власні та орендовані. До складу основних виробничих фондів підприємства включаються матеріально-речові елементи: будівлі, споруди, передавальні пристрої, машини і
 5. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  Федеральний закон від 21 листопада 1996 р. № І29-ФЗ «Про бухгалтерський облік» (в ред. наступних змін) законів від 23.07.1998 № 123-Ф3, від 28.03.2002 № 32-Ф3, 31.12.2002 № 187-ФЗ, від 31,12.2002 N ° 191 - ФЗ. Цивільний кодекс РФ. Повний текст. - М.: Акаліс, 1996. Налогоаий кодекс РФ. - М.; Омега-Л, 2003. Трудовий кодекс РФ. Нормативна база бухгалтерського вміти: Збірник офіційних
 6. Глава 11.УЧЕТ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ ВІДВАНТАЖЕННЯ. ОБЛІК ТОВАРІВ
  Глава 11.УЧЕТ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ ВІДВАНТАЖЕННЯ. ОБЛІК
 7. 10.3. Облік відпустки спеціального оснащення і спеціального одягу у виробництво і порядок включення їх вартості у витрати виробництва
  Передача спеціального оснащення і спеціального одягу у виробництво (експлуатацію) відображається у бухгалтерському обліку за дебетом рахунка 10 «Матеріали», субрахунок «Спеціальна оснащення та спеціальний в експлуатації» в кореспонденції з рахунками обліку матеріально-виробничих запасів (кредит рахунку 10 по відповідних субрахунках) у сумі фактичних витрат, пов'язаних з придбанням і (або)
 8. Камишалов, Петро Іванович. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів, які навчаються за спеціальностями: «Фінанси і кредит», «Бухгалх облік, аналіз і аудит», «Світова економіка» - 2-е вид., Пер, і доп. - М.: Омега-Л. - 656 с, 2005

 9. 8.4. Облік матеріальних цінностей
  При проведенні обліку матеріальних ресурсів має бути відображено рух матеріалів в місця їх зберігання та використання, оформлені документи на всі операції, виконаний розрахунок фактичної собівартості, дотримані норми запасів, виявлені зайві і невикористовувані (в силу змінених умов виробництва або технічної оснащеності) матеріальні ресурси та ін Успішне вирішення цих завдань
 10. ТЕСТИ
  Вкажіть правильний варіант відповіді 1. До складу оборотних виробничих фондів підприємства входять матеріально-речові елементи: виробничі запаси сировини, матеріалів, напівфабрикатів, покупних виробів, запасних частин, палива, незавершене виробництво, витрати майбутніх періодів; Б) обладнання, устаткування, тара; готова продукція на складі, грошові кошти в касі, на розрахунковому
 11.  Оперативність підготовки
    Оперативність підготовки прес-релізу залежить від його призначення. Прес-реліз, що випереджає подія (що анонсує його) має бути підготовлений до розсилання не пізніше, ніж за тиждень до події. Прес-реліз за фактом події, що відбулася повинен розсилатися в той же день або - найпізніше - вранці наступного
 12.  Лізинг оперативний
    здача в короткострокову оренду транспортних засобів, будівельної техніки, приладів, апаратури та інших видів технічних засобів. Особливості даної форми лізингу укладені в тому, що термін договору оперативного лізингу завжди коротше, ніж нормативний термін служби майна, і лізингові платежі не покривають повної вартості майна. Тому розміри лізингових платежів завжди набагато вище, ніж у
 13.  Н. А. Каморджанова, І. В. Карташова. Бухгалтерський фінансовий облік. 2-е вид. - СПб.: Пітер, - 464 с: ил. - Серія «Навчальний посібник»)., 2003

 14.  ПРЕС-КОНФЕРЕНЦІЯ
    Прес-конференція це зустріч журналістів з представниками адміністрації з метою надання ЗМІ фактів, коментарів, висвітлення проблем. Прес-конференції доцільні в тих випадках, коли необхідно: проінформувати громадськість про будь-важливому, неординарну подію в житті фірми; продемонструвати досягнення фірми; представити нові концепції, проекти та програми розвитку;
 15.  5.2. Правове регулювання та об'єкти обліку
    Нормативна база бухгалтерського обліку складається з загальних і спеціальних законодавчих і нормативних актів. До загальних законодавчих актів належать: - Цивільний кодекс Російської Федерації; - Податковий кодекс Російської Федерації; - Федеральний закон від 21 листопада 1996 р. № 129-ФЗ «Про бухгалтерський облік» (зі змінами та доповненнями); - Становище ведення бухгалтерського обліку та
 16.  6,2.3. Функції інформаційної системи розрізу
    Попередні два розділи були присвячені формуванню інформаційної бази даних підприємства, яка в сукупності з технічними і програмними засобами зберігання, обробки і управління є інформаційною системою підприємства (ІС). Основні функції ІС системи будь-якого сучасного підприємства незалежно від його виробничого профілю полягають у вирішенні ряду завдань, схематично
 17.  8.1. Поняття, оцінка та класифікація матеріал ьних цінностей
    З якого матеріалу зроблені чоловіки, якщо на роботі з них знімають стружку, а вдома пиляють? З анекдоту Основними документами, що визначають порядок обліку матеріальних цінностей, є: - Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації, затверджене наказом Мінфіну РФ від 27 липня 1998 р. № 34н; - Положення з бухгалтерського обліку
 18.  9 ОБЛІК ТАРИ
    9 ОБЛІК
 19.  10.4. Бухгалтерський облік вибуття спеціального оснащення і спеціального одягу
    Вартість об'єкта спеціального оснащення і спеціального одягу, який вибуває або не використовується для виробництва продукції, виконання робіт і надання послуг або для управлінських потреб організації, підлягає списанню з бухгалтерського обліку. Списання спеціального оснащення і спеціального одягу з бухгалтерського обліку як окремого об'єкта обліку здійснюється тільки при його фактичному
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха