Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомУправління фінансами на підприємстві → 
« Попередня Наступна »
Шеремет А.Д. , Сайфулін Р.С.. Фінанси підприємств. - М., ИНФРА-М. - 343 с., 1998 - перейти до змісту підручника

10.7. Факторний аналіз показників рентабельності

На рівень і динаміку показників рентабельності впливає вся сукупність виробничо-господарських факторів: рівень організації виробництва і управління; структура капіталу і його джерел; ступінь використання виробничих ресурсів; обсяг, якість і структура продукції; витрати на виробництво і собівартість виробів; прибуток за видами діяльності та напрямки її використання.

Методологія факторного аналізу показників рентабельності передбачає розкладання вихідних формул розрахунку показника по всіх якісних і кількісних характеристиках інтенсифікації виробництва і підвищення ефективності господарської діяльності.

Наприклад, для аналізу загальної рентабельності (рентабельності виробничих фондів) можна використовувати три-або пятифакторную модель.

В основі всіх використовуваних моделей лежить наступне співвідношення:

,

де - зарплатоемкость продукції;

- матеріаломісткість продукції;

- амортізаціемкость продукції;

- фондомісткість продукції по основних виробничих фондів;

- фондомісткість продукції по оборотних коштів (коефіцієнт закріплення оборотних коштів);

Р - прибуток балансова;

F - середня за період вартість основних фондів;

Е - середні залишки матеріальних оборотних коштів;

R - рентабельність продукції;

- витрати на 1 рубль продукції по повній собівартості.

Рентабельність фондів тим вище, чим вище прибутковість продукції; чим вище фондовіддача основних фондів і швидкість обороту оборотних коштів; чим нижче витрати на 1 рубль продукції і питомі витрати за економічними елементами (засобів праці, матеріалів, праці ). Числова оцінка впливу окремих факторів на рівень рентабельності визначається за методом ланцюгових підстановок, або за інтегральним методом оцінки факторних впливі.

Факторний аналіз рентабельності наведено в табл. 10.8.

Трехфакторной модель аналізу рентабельності

трехфакторной модель

де? Р - прибутковість продукції

? F - фондомісткість продукції

? E - оборотність оборотних коштів

Аналіз рентабельності проведемо на прикладі цих даних.

Спочатку знайдемо значення рентабельності для базисного і звітного років:

для базисного року

для звітного року

Таблиця 10.8

Факторний аналіз рентабельності Показник Умовні позначення 1-й рік (базисний) 2-й рік (звітний) Відхилення абсолютні гр.4-гр.3 відносні гр.5: гр.3х100 1 2 3 4 5 6 Вихідні дані 1. Продукція, млн. руб. N 79700 83610 3910 4,91 Трудові ресурси а) промислово-виробничий персонал, чол. Т 381 382 1 0,26 б) оплата праці з нарахуваннями, млн. руб. U 9628 9894 266 2,76 Матеріальні витрати, млн. руб. М 52228 54434 2206 4,22 Фонди

а) основні виробничі фонди F 74350 78581 4231 5,69 б) амортизація, млн. руб. 8311 8463 152 1,831,46 Оборотні кошти, млн. руб. 16007 16241 234 Розрахункові показники 1. Собівартість продукції, млн. руб. C = U + M + A 70167 72791 2624 3.

74 2. Прибуток, млн. руб. P = N - G 9533 10819 1285 13,49 3. Рентабельність капіталу (підприємства) R = P / (F + Е) 0,10550372 0,11409799 0.00859427 8,15 Розрахунки для трехфакторной моделі Фактор 1. Прибутковість продукції P / N 0,11961104 0,1293984 0,00978736 8,18 Фактор 2. Фондомісткість продукції F / N 0,93287327 0,93985169 0,00697842 0,75 Фактор 3. Оборотність оборотних коштів E / N 0,20084065 0,1942471 -0,00659355 -3,28 Розрахунки для пятифакторную моделі Фактор 1. Матеріаломісткість продукції M / N 0,6553074 0,65104653 -0,00426088 -0,65 Фактор 2. Трудомісткість продукції U / N 0,12080301 0,11833513 -0,00246788 -2,04 Фактор 3. Амортізаціемкость продукції A / N 0,10427854 0,19121995 -0,00305859 -2,93 Фактор 4. Швидкість оборотності основного капіталу A / F 0,11178211 0,10769779 -0,00408432 -3,55 Фактор 5. Швидкість оборотності оборотних коштів E / N 0,20084065 0,1942471 0,00659355 -3,23 Таким чином приріст рентабельності за звітний період становить

? R = 0,1141 - 0,1055 = 0, 0086 = 0,86%.

Розглянемо, який вплив на ці зміни надали різні фактори.

1. Дослідження впливу зміни фактора прибутковості продукції

1.1. Розраховуємо умовну рентабельність по прибутковості продукції за умови, що змінювалася тільки рентабельність продукції, а значення усіх інших факторів залишилися на рівні базисних:

1.2. Виділяємо вплив фактора прибутковості продукції:

? R? P = R? P - R0 = 0,1141-0,1055 = 0,0086 = 0,86%.

2. Дослідження впливу зміни фондомісткості

2.1. Розраховуємо умовну рентабельність по фондомісткості за умови, що змінилися два фактори - рентабельність продукції і фондомісткість, а значення усіх інших факторів залишилися на рівні базисних

2.2. Виділяємо вплив фактора фондомісткості:

? R? F = R? F - R? P = 0,1134-0,1141 = -0,0007 = -0,07%.

3. Дослідження впливу оборотності оборотних коштів

3.1. Розраховуємо рентабельність для звітного періоду. Її можна Розглядати як умовну рентабельність за умови, що змінилися значення всіх трьох чинників рентабельності продукції, фондомісткості і оборотності оборотних коштів (розрахунок R1 = 0,1141 наведено вище).

3.2. Виділяємо вплив фактора оборотності оборотних коштів

? R? E = R1 - R? P = 0,1141 - 0,1134 = +0,0007 = 0,07%.

Отже

? R = R1 - R0 =? R? P +? R? F +? R? E = 0,0086 -0,0007 +0 , 0007 = +0,0086 = +0,86%.

Пятифакторная модель аналізу рентабельності

Пятифакторная модель:

,

де? M - матеріаломісткість продукції

? U - трудомісткість продукції:

? A - амортізаціемкость:

? A / F - швидкість оборотності основного капіталу:

? E - оборотність оборотних коштів:

Аналіз рентабельності проведемо на прикладі даних, наведених у табл. 10.8 (див. раніше).

Спочатку знайдемо значення рентабельності для базисного і звітного року:

для базисного року

для звітного року:

Розглянемо, який вплив на ці зміни надали п'ять перерахованих вище факторів.

1. Дослідження впливу зміни фактора матеріаломісткості продукції

1.1. Розраховуємо умовну рентабельність по матеріаломісткості продукції за умови, що змінювалася тільки матеріаломісткість продукції, а значення усіх інших факторів залишилися на рівні базисних:

1.2. Виділяємо вплив фактора матеріаломісткості продукції:

? R? M = R? M - R0 = 0,109262-0,1055037 = 0,0037583 = 0,37%.

2. Дослідження впливу зміни фактора трудомісткості продукції

2.1. Розраховуємо умовну рентабельність по трудомісткості продукції за умови, що змінювалися як матеріаломісткість, так і трудомісткість продукції, а значення усіх інших факторів залишилися на рівні базисних:

2.2. Виділяємо вплив факторів трудомісткості продукції

3. Дослідження впливу зміни фактора амортізаціемкость продукції

3.1. Розраховуємо умовну рентабельність по амортізаціемкость продукції за умови, що змінювалися матеріаломісткість, трудомісткість і амортізаціемкость продукції, а значення усіх інших факторів залишилися на рівні базисних:

3.2. Виділяємо вплив фактора трудомісткості продукції:

4. Дослідження впливу зміни фактора швидкості оборотності основного капіталу

4.1. Розраховуємо умовну рентабельність по швидкості оборотності основного капіталу за умови, що змінювалися матеріаломісткість, трудомісткість, амортізаціемкость продукції та швидкість оборотності основного капіталу, а значення швидкості оборотності оборотних коштів залишилося на рівні базисного:

4.2. Виділяємо вплив фактора швидкості оборотності основного капіталу

.

5. Дослідження впливу зміни фактора швидкості оборотності оборотного капіталу

5.1. Розраховуємо рентабельність для звітного періоду. Її можна розглядати як умовну рентабельність за умови, що змінилися значення всіх п'яти чинників - матеріаломісткості, трудомісткості, амортізаціемкость, швидкості оборотності основного капіталу і швидкості оборотності оборотного капіталу (розрахунок R1 = 0,1141 наведено вище).

5.2. Виділяємо вплив фактора оборотності оборотних коштів

Отже

= 0,0037583 +0,0021768 +0,0055206-0,003521 + 0,00065949 = + 0,0086 = + 0,86%.

Факторні моделі рентабельності розкривають найважливіші причинно-наслідкові зв'язки між показниками фінансового стану підприємства і фінансовими результатами. Тому вони є незамінним інструментом «пояснення» (оцінки) ситуації, що склалася. У цілому для всіх показників існує єдине повне факторний простір, що задається набором з 11 взаємопов'язаних блоків найважливіших показників формування фінансових результатів (див. схему 2.1 на стор 26).

Факторні моделі рентабельності є також керованими моделями прогнозування фінансової стійкості підприємства. Необхідність передбачення найближчих та віддалених перспектив розвитку - актуальне завдання для підприємств.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.7. Факторний аналіз показників рентабельності "
 1. ПИТАННЯ 9 детермінованого факторного аналізу
  факторний аналіз. Факторний аналіз - це сукупність способів вивчення і вимірювання впливу факторів на величину результативних показників. Детермінований факторний аналіз - це методика вивчення впливу факторів на результативний показник, зв'язок між якими має функціональний характер. Тобто результативний показник представлений у вигляді добутку, алгебраїчної суми
 2. ПИТАННЯ 8 ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ. ПОНЯТТЯ І ТИПИ факторний аналіз
  факторний аналіз. Факторний аналіз - це сукупність способів вивчення і вимірювання впливу факторів на величину результативних показників. У загальному випадку можна виділити наступні основні етапи факторного аналізу: 1. Постановка цілей аналізу. 2. Відбір факторів, що визначають досліджувані результативні показники. Чим більше факторів досліджується, тим точніше буде проведено аналіз,
 3. АНАЛІЗ РЕНТАБЕЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА
  факторна модель рентабельності власного капіталу буде мати наступний вигляд: Р = ПОК. ск до Це трьохфакторна мультиплікативна модель, в якій на результативний показник (рентабельність власного капіталу) роблять впливу наступні фактори: прибутковість продажів (Я -? = ПП / ОР), оборотність всіх активів (0 = 0Р / А) і коефіцієнт капіталізації (Кк = Л / СК). Оцінюється
 4. Аддитивная модель.
  Факторна модель, що відображає залежність обсягу виробництва від числа робітників та їх продуктивності праці. V = N-Р, пр / де V - обсяг виробництва за рік; N - середньорічна чисельність працівників на підприємстві; Р (- середньорічна вироблення одним робочим. У загальному вигляді мультипликативную модель можна представити формулою: v _ гі Y ~ \ \ Xi, i = 1,2 ... п. Кратна модель. Це
 5. детермінованого факторного аналізу. індексного методу
  факторний аналіз. Факторний аналіз - це сукупність способів вивчення і вимірювання впливу факторів на величину результативних показників. Детермінований факторний аналіз - це методика вивчення впливу факторів на результативний показник, зв'язок між якими має функціональний характер. Тобто результативний показник представлений у вигляді добутку, алгебраїчної суми
 6.  30.4. Аналіз рентабельності
    показників ефективності роботи організації і прийнятої нею бізнес-стратегії. Аналітиками розглядається цілий ряд показників рентабельності як для окремих видів продукції організації, так і для різних складових витрат Ці показники розраховують на підставі даних балансу організації а також звіту про прибутки і збитки. Один з основних показників - це рентабельність продажів Pft
 7.  7.1. Залежність між економічними явищами як передумова прогнозування
    факторні. Балансова зв'язок показників характеризує відповідність двох елементів (попиту та пропозиції, доходів і витрат, виробництва і споживання, наявності робочої сили і потреб у ній і т.п.). Відповідність розуміється як рівність або, менш жорстко, як достатність ресурсів для покриття потреб. Методичний інструмент прогнозування балансових зв'язків - баланси і
 8.  9.5. РЕНТАБЕЛЬНІСТЬ
    аналізу, можна використовувати показники валової (повної) або чистого прибутку, що залишається в розпорядженні підприємства (після вилучення з неї податків та інших видів обов'язкових платежів). Показник рентабельності є ще більш ємним в оцінці ефективності виробництва, ніж прибуток. За критерієм рентабельності вигідний лише той приріст прибутку, який визначає приріст виробничих
 9.  Детермінованого факторного аналізу. СПОСІБ ВІДНОСНИХ РІЗНИЦЬ
    факторний аналіз. Факторний аналіз - це сукупність способів вивчення і вимірювання впливу факторів на величину результативних показників. Детермінований факторний аналіз - це методика вивчення впливу факторів на результативний показник, зв'язок між якими має функціональний характер. Тобто результативний показник представлений у вигляді добутку, алгебраїчної суми
 10.  53.3. Компонентний аналіз
    факторного аналізу. У завданнях зниження розмірності і класифікації зазвичай використовуються т перших компонент
 11.  Екзаменаційні квитки
    факторний аналіз прибутку. Квиток 2 січня. Російські традиції в економічному аналізі. Вимоги міжнародних стандартів управлінського обліку. 2. Показники, що характеризують рівень розвитку організації праці. 3. Завдання на розрахунок показників ліквідності. Квиток 3 Розділ 1. Принципи традиційного економічного аналізу, їх переваги і недоліки. 2. Показники, що характеризують
 12.  Тема 6 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ
    аналізу фінансового стану банку. Показники достатності капіталу. Показники якості активів, оцінені в залежності від ступеня ризику, ліквідності, прибутковості, диверсифікації. Показники рентабельності діяльності банку в цілому та окремих складових діяльності банку. Показники ліквідності: банківської системи, банку, балансу банку, активів, клієнта. Методика аналізу внутрішніх і
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха