ГоловнаЗовнішньоекономічна діяльністьЗовнішньоекономічна діяльність → 
« Попередня Наступна »
Р. Б. Ноздревой, Б. І. Синецкий, В. В. Кормишев, С . П. Мясоєдов, Т. Н. Полянова. Модульна програма для менеджерів. Модуль 10. Організація і управління зовнішньоекономічною діяльністю, 1999 - перейти до змісту підручника

10.8. Торгівля результатами інтелектуальної власності

Міжнародна торгівля результатами інтелектуальної власності відрізняється від торгівлі товаром як матеріальним об'єктом. В якості товару тут виступають продукти інтелектуальної праці, зодягнені в форму патентів на винаходи, промислових зразків, корисних моделей, ноу-хау, товарних знаків.

Права використання цих продуктів у виробничих і комерційних цілях і є предметом міжнародних угод. Угода про оплатне надання прав практичного використання називається ліцензійним, а сторони - відповідно ліцензіаром (продавець, власник патенту) та ліцензіатом (покупець дозволу на практичне використання).

Комерційне зміст ліцензійних угод, по суті, зводиться до обмеження умов використання прав власності ліцензіара і встановленню розміру платежів за таке використання з боку ліцензіата.

10.8.1. Види ліцензій

У міжнародній практиці розрізняють два основних види ліцензійних угод: на виключну та невиключну ліцензію.

Угода про невиключної, або простий, ліцензії не обмежує прав ліцензіара продавати аналогічні ліцензії іншим покупцям на території, де діє патент (патентна територія) ліцензіара, як власника, патентовласника винаходи.

Ліцензіар, передаючи ліцензіату на оплатній основі право використовувати свій винахід тільки на даній території і в обумовлений період часу, має право сам використовувати винахід або продавати право його використання іншим покупцям. Таким чином, проста ліцензія не виключає конкуренцію між ліцензіаром і ліцензіатом на даному ринку.

Угода про виняткову ліцензії надає ліцензіату виняткове, або монопольне, право на використання винаходу, ноу-хау, промислового зразка в межах певної географічної території. При цьому ліцензіар на цій території не має права надати дану ліцензію третім особам, так само як і сам використовувати свій винахід.

Самостійно використовувати свій винахід, ноу-хау, зразок ліцензіар має право тільки поза обумовленій території, що виключає конкуренцію ліцензіара і ліцензіата на даній території.

На практиці ліцензіар часто обумовлює надання виключної ліцензії низкою застережень, що надають сильну обмежувальний вплив на комерційну діяльність ліцензіата: здійснення збуту продукції через збутову мережу ліцензіара; заборона експорту продукції; встановлення максимального обсягу виробництва та мінімального обсягу обороту; зобов'язання проводити закупівлі у ліцензіара сировини, матеріалів, комплектуючих, необхідних для виробництва продукції за ліцензією.

Якщо ліцензіар не хоче самостійно використовувати свій винахід, він може надати ліцензіату право повної ліцензії, поступаючись йому право використовувати винахід протягом усього терміну дії патенту на будь-якій території і в повному обсязі.

Якщо ліцензіат хоче передати надане йому право використовувати даний винахід третім особам від свого імені, він може їм надати субліцензію, але тільки з письмового дозволу ліцензіара.

У міжнародній торгівлі продуктами інтелектуальної праці найбільш динамічно розвивається торгівля ліцензіями на ноу-хау.

Ноу-хау

Поняття «ноу-хау» (з англ. «Знати як» зробити) означає технологічні та конструкторські секрети виготовлення нової продукції, знання та досвід у технології, виробництві, управлінні, експлуатації, обслуговуванні нової техніки. Ноу-хау передається в письмовій (креслення, ескізи, схеми) або усній формі.

Ці знання, досвід мають новизну, являють комерційну цінність і є привабливим товаром у міжнародній ліцензійній торгівлі. Вони не патентуються, на відміну від винаходів, і носять конфіденційний характер. Тому перед початком переговорів про продаж ліцензії на ноу-хау рекомендується укласти з можливим покупцем договір про нерозголошення істоти ноу-хау і невикористанні його у випадку, якщо не буде укладено ліцензійну угоду.

Найбільшого поширення в російській та міжнародній практиці отримали ліцензійні угоди, змістом яких є передача прав на ноу-хау в комплексі з наданням інженерно-технічних послуг та продажем прав на використання запатентованих винаходів.

Однак часто передача права на використання ноу-хау і винаходів супроводжує або навіть є необхідним елементом в поставках машин, устаткування, транспортних засобів.

У цьому випадку ліцензійні угоди є невід'ємною частиною контракту на поставку, а загальна сума контракту включає і вартість ліцензії.

Ціни ліцензій, на відміну від цін на товари, не визначаються їх вартістю, кількістю витраченої праці, а формуються на базі оцінки можливого прибутку, одержуваної від використання права виробляти продукцію в результаті впровадження винаходу, ноу-хау .

Залежно від можливого прибутку сторони вирішують питання, в якій пропорції вона буде розподілена між ліцензіаром і ліцензіатом. Фактично розділ прибутку здійснюється у вигляді або певної суми або певного відсотка від прибутку.

Розрахунок ціни ліцензії враховує ряд факторів технічного, економічного і правового характеру, які можуть вплинути на рівень ціни.

Ліцензіат, оцінюючи доцільність покупки ліцензії, насамперед калькулює свої витрати на освоєння виробництва, прогнозує можливе зниження витрат виробництва, збільшення цін на новий для ринку товар, збільшення обсягів реалізації, величину очікуваного прибутку, цінність використання товарного знака.

Ліцензіар оцінює обсяг, новизну, значимість, комерційну привабливість продаваного права використовувати винахід, ноу-хау, а також попит, життєвий цикл продукції та величину очікуваного прибутку від впровадження.

У разі, коли предметом ліцензії є унікальний винахід, впровадження якого дає великий економічний ефект на діючому підприємстві (наприклад, метод безперервного розливання сталі), оцінка очікуваного прибутку і ціна ліцензії визначаються шляхом прямого правління.

У випадку, коли ефект від впровадження не так очевидний, ліцензіар вдається до непрямої оцінки. Наприклад, допустима ціна ліцензії повинна більш ніж в 2 рази перевищувати понесені витрати ліцензіара з розробки винаходу, ноу-хау; допустима ціна ліцензії повинна бути не нижче рівня цін за раніше укладеними угодами на аналогічні винаходи, ноу-хау.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.8. Торгівля результатами інтелектуальної власності "
 1. Інвестор
  інтелектуальних цінностей в інвестиційний проект і яка виступає в ролі вкладника,
 2. Торгівля посилкової
  торгівлі з використанням засобів зв'язку. Широке розвиток отримала за кордоном при оформленні замовлень на покупку через рекламні каталоги. Дана специфічна форма торгівлі без магазина в основному використовує таку форму оплати товарів, як кредит з розстрочкою
 3. Варіант 2
  торгівля підприємства ВАТ «Сосновський маслоробстві носиродельних завод» Введення. Теоретичні аспекти оптової торгівлі в сучасних умовах. Сутність, принципи і методи оптової торгівлі. Основні форми оптової торгівлі. Організація оптової торгівлі у ВАТ «Сосновський олійницю сироробний завод» Короткий аналіз фінансового стану підприємства. Система договірних відносин з постачальниками і
 4. Біржа ф'ючерсна
  торгівля на якій ведеться ф'ючерсними контрактами. Торгівлю на ф'ючерсній біржі в порівнянні з торгівлею реальним товаром на товарній біржі відрізняє фіктивний характер
 5. Біржа товарна
  торгівлі відповідно до заздалегідь встановлених правил. Біржу відрізняють регулярність торгівлі, її приуроченість до строго певного місця, уніфікація основних вимог до якості товару, умов і термінів постачання, ведення торгівлі на основі зустрічних пропозицій покупців і продавців, укладення угод з поставкою на
 6. Торгівля консигнаційна
  торгівлі в зарубіжних країнах. При цьому специфіка даного договору криється у тому, що товари, які передаються на консигнацію, залишаються власністю консигнанта до моменту їх продажу третім особам і надходження вирученої суми до
 7. Роздрібна торгівля
  торгівлі.
 8. СЛОВНИК-ПОКАЖЧИК
  торгівля 30 Зустрічна оферта (контроферти) 71 ВТД 30 ЗЕД 11 Група D «Доставка (прибуття)» 80 Група F «Основна поставка (перевезення) частково оплачена »79 Група Е« Відвантаження »79 Група С« Основна поставка (перевезення) оплачена »79 Залізнична накладна 96 Укладення угоди 69 Заявка на фрахтування 96 Заява на відкриття товарного акредитива 95 Зелена карта 89 Повідомлення про готовність
 9. ТЕМА «ОСОБЛИВОСТІ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ»
  торгівлі. Запитання і завдання для контролю: Розгляньте концепцію оптової торгівлі як складову частину загальної державної торгової політики. Вкажіть роль і завдання оптової торгівлі в сучасних умовах. Дайте характеристику складових частин комерційної діяльності в оптовій торгівлі. Література: основна (2,3,4,5) дополнительна
 10. Торгівля електронна
  торгівлі, при якій покупець за допомогою комп'ютера може вибирати за каталогами будь-яку необхідну модель виробу і одночасно здійснювати оплату обраних товарів з використанням спеціальних кредитних карток.
 11. ТЕМА «РИНКИ ЗАКУПІВЕЛЬ ТА ЗБУТУ ТОВАРІВ ТА ЇХ ДОСЛІДЖЕННЯ»
  торгівлі. Вивчення кон'юнктури в оптовій торгівлі товарами. Запитання і завдання для контролю: Які системи оптових закупівель застосовуються в об'єднаннях горизонтальній і оптової вертикальної кооперації в торгівлі? Назвіть організаційні форми збуту товарів між виробниками і оптовими торговими підприємствами. Назвіть головні фактори розвитку комерційної діяльності в оптовій торгівлі. Які
 12. ТЕМА «КОМЕРЦІЙНІ ЗВ'ЯЗКУ У ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ»
  торгівлі. Види договорів в оптових торговельних організаціях зі закупівель, зберігання та збуту товарів, їх висновок, здійснення і контроль. Типи колективних підприємств в оптовій торгівлі. Запитання і завдання для контролю: Які організаційні структури та спільні функції торговельних підприємств мають місце в рамках добровільних торгових ланцюжків? Дайте характеристику договорами, що укладаються у сфері
 13. ТЕМА «ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНІСТЮ У ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ»
  торгівлі та його організація: організаційна структура складу, види комерційних робіт і функціонування товарних економічних систем. Запитання і завдання для контролю: Які Ви знаєте форми і методи оптової торгівлі? Розкрийте цілі та комерційні функції оптового торгового підприємства. 22 Перерахуйте ознаки і вкажіть сфери кооперації в оптовій торгівлі. Дайте характеристику складського
 14. Ліцензія
  торгівлі як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках збуту. Ліцензія є основною формою державного регулювання торгівлею як на внутрішньому ринку, так і на
 15. Торгівля зустрічна
  торгівлі зустрічній обсяги продажів звичайно не рівноцінні за вартістю, розрахунки за продукцію здійснюються в грошовій формі повністю або в розмірі сальдо взаємних
 16. ПРИМІРНИЙ ПЛАН КУРСОВОЇ РОБОТИ Варіант 1
  торгівлі. Стан маркетингу на досліджуваному підприємстві торгівлі. Коротка организационноэкономическая характеристика ТОВ «Слов'янка». Аналіз ситуації, кон'юнктури ринку. Асортиментна стратегія магазина. Економічна ефективність комерційної діяльності ТОВ «Слов'янка». Пропозиції щодо вдосконалення комерційної діяльності досліджуваного підприємства. Тенденції розвитку споживчих
 17. ТЕМА «ОСОБЛИВОСТІ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ»
  торгівлі. Основні напрямки організації та розвитку комерційної діяльності в сучасних умовах. Запитання і завдання для контролю: Назвіть цілі комерційної роботи роздрібного торгового підприємства. Вкажіть значимість цільової програми стратегічного планування для розвитку комерційної діяльності в роздрібній торгівлі. Розкрийте завдання і зміст комерційної діяльності роздрібного
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха