ГоловнаЗовнішньоекономічна діяльністьЗовнішньоекономічна діяльність → 
« Попередня Наступна »
Р. Б. Ноздревой, Б. І. Синецкий, В. В. Кормишев, С. П. Мясоєдов, Т. Н. Полянова. Модульна програма для менеджерів. Модуль 10. Організація і управління зовнішньоекономічною діяльністю, 1999 - перейти до змісту підручника

10.8.2. Ліцензійні платежі

Ліцензійні угоди є оплатним, тобто ліцензіат виплачує ліцензіару винагороду за надане право виробляти продукцію за ліцензією. Сторони передбачають в основному три види платежів.

Періодичні, поточні відрахування (роялті) встановлюються у вигляді фіксованих ставок у відсотках і виплачуються через узгоджені проміжки часу (щорічно, раз на півроку, квартал, щомісяця або до певної дати).

- Паушальний платіж встановлюється як твердо зафіксована сума, що не підлягає зміні протягом усього терміну угоди.

- Комбінований спосіб платежу поєднує наявність твердо зафіксованої паушальною суми та роялті.

Роялті

Роялті можуть нараховуватися в узгоджених пропорціях до наступних показників: додаткового прибутку ліцензіата від використання ліцензії, загального прибутку ліцензіата, загальної вартості реалізації продукції, виробленої за ліцензією, одиниці реалізованої продукції у вигляді відсотка до ціни або собівартості, фізичному обсягу випущеної продукції, вартості виготовленого за ліцензією обладнання, переробленої сировини та ін

Комерсантам важливо знати, що в ліцензійну угоду необхідно включати обов'язки ліцензіата надавати ліцензіару необхідні відомості про тих показниках діяльності, які закладені в основу підрахунків роялті. Ці відомості бажано підтвердити незалежною експертизою, наприклад аудиторською звітністю.

Сторони можуть передбачати як незмінні за величиною поточні відрахування, так і змінювані в залежності від морального старіння або, навпаки, збільшення обсягу виробництва.

У тих випадках, коли виплата роялті передбачається залежно від обсягу планованого виробництва, сторони домовляються про зниження рівня поточних відрахувань. Наприклад, ставка роялті знижується на 25% при збільшенні обсягу виробництва в 2 рази і на 50% - при збільшенні в 3 рази.

Рівень ставок роялті в сучасній міжнародній торгівлі коливається від 2 до 10% і становить в основному 3 - 5%. Він залежить від галузі економіки, виду ліцензії, строку дії угоди, обсягу виробництва, внутрішніх і експортних цін на продукцію, вироблену за ліцензією.

Більш високі ставки застосовуються при продажу виключної ліцензії на перші роки угоди та експортної орієнтації виробленої продукції. Більш низькі ставки - при невиключної, простий, ліцензії та продажах на внутрішньому ринку.

Важливо враховувати ризики в діяльності при освоєнні ліцензії. Якщо величина роялті залежить від виробничої та комерційної діяльності ліцензіата, то для ліцензіара існує небезпека невиплати роялті у наміченому обсязі, так як у ліцензіата може не вистачати фінансових ресурсів при освоєнні ліцензії.

Для виключення такого ризику ліцензіар включає в угоду застереження про мінімально гарантованої суми винагороди (75% передбаченої суми) протягом певного терміну і зобов'язання виплатити надалі різницю між фактично виплаченої та гарантованої сумами.

Оскільки роялті зазвичай оплачуються банківськими переказами, ліцензійні угоди повинні містити банківські гарантії на частину або всю суму платежів з можливим поетапним зменшенням гарантованої суми.

Паушальний платіж Паушальний платіж застосовується у випадках супутньої одноразового постачання обладнання, вартість якого значно вище ціни ліцензії; при видачі ліцензії маловідомій фірмі, коли контроль за показниками діяльності утруднений, а ліцензіат не хоче допустити контролю за використанням ліцензії ; при видачі ліцензії на використання ноу-хау, що є своєрідною гарантією від розголошення секретів виробництва.

Паушальний платіж виплачується одноразово авансом або проти передачі ліцензіату передбачених комплектів креслень, технологічної та іншої документації, а також зразків. Такий платіж здійснюється з безвідкличного документарного акредитиву проти документів, передбачених в ліцензійних угодах.

Паушальний платіж може виплачуватися не відразу повністю, а частинами. Наприклад, на першому етапі виплачується 20% паушальною суми авансом шляхом банківського переказу протягом першого тижня після підписання ліцензійної угоди, 20% суми - проти обумовлених документів ліцензіара з безвідкличного документального акредитива і залишилися 60% суми - повністю або рівними, наприклад піврічними, частками.

Сума, що залишилася також повинна бути гарантована, наприклад, шляхом повернення ліцензіару виписаних їм перекладних векселів (тратт), акцептованих ліцензіатом та авальованих його банком.

* Див: 7.5

Паушальний платіж є більш надійним, ніж роялті, так як його зручніше гарантувати загальноприйнятими способами *, у тому числі і шляхом акцепту виписаних ліцензіаром тратт .

Крім того, здійснення платежу не пов'язане з безпосередньою виробничою і комерційною діяльністю ліцензіата і не несе ризиків діяльності на етапі освоєння виробництва ліцензованої продукції. Комбінований платіж

Комбінований платіж застосовується, коли продаж ліцензії супроводжує постачання обладнання та надання інженерно-технічних і експлуатаційних послуг.

У цьому випадку повний платіж може являти собою комбінацію з трьох можливих частин:

- одноразовий або в розстрочку платіж за поставлене обладнання з безвідкличного документарного акредитиву проти комерційних документів, що підтверджують поставку, або комплект акцептованих і авальованих тратт при розстрочці платежу;

- щоквартальні платежі за проведення інжинірингових послуг за фактом їх проведення з наданням гарантії платежу приблизно на 25% передбачуваної загальної суми;

- поточні відрахування платежів роялті або паушальний платіж за власне ліцензію з відповідними гарантіями.

Розглянуті види платежів є превалює способами ліцензійних винагород. Набагато рідше ліцензійну винагороду встановлюється у вигляді передачі ліцензіатом його акцій та інших цінних паперів, що допускають участь ліцензіара у структурі капіталу ліцензіата, що безпосередньо не пов'язані з освоєнням ліцензії.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.8.2. Ліцензійні платежі "
 1. Ноухау
  ліцензійних угод і спрямованих на полегшення і прискорення освоєння нових видів продукції. Оскільки ноухау не користується патентним захистом, при оформленні ліцензійної угоди обмовляється конфіденційність інформації і передбачаються санкції за
 2. Валюта платежу
  платежу може бути будь-яка валюта, узгоджена між покупцем і продавця; При цьому велике значення надається перекладу валюти ціни у валюту платежу. Як правило, використовується умова взаємного курсу, при якому передбачено, що при настанні строку платежу при перерахунках валюти ціни у валюту платежу буде застосований курс грошового ринку країни експортера чи імпортера або третьої
 3. 6.1. Класифікація податків
  ліцензійні збори. Регіональними визнаються податки і збори, що встановлюються і вводяться в дію законами суб'єктів Російської Федерації у відповідності з Податковим Кодексом РФ, і обов'язкові до сплати на територіях відповідних суб'єктів Російської Федерації. До регіональних податків і зборів належать: податок на майно організацій; податок на нерухомість; дорожній податок; транспортний
 4. 5.6. Ноу-хау
  ліцензійної угоди, починаючи з моменту випуску готової продукції. Форма розрахунку від суми продажів застосовується тоді, коли реальний прибуток визначити складно. Коливання цін на світовому ринку робить виплату роялті по твердофіксірованной ставкою досить обтяжливою. Тому при довгострокових угодах застосовуються ставки, диференційовані за роками; 2) паушальний платіж (нім. - узятий в
 5. 10.8. Торгівля результатами інтелектуальної власності
  ліцензійним, а сторони - відповідно ліцензіаром (продавець, власник патенту) та ліцензіатом (покупець дозволу на практичне використання). Комерційне зміст ліцензійних угод, по суті, зводиться до обмеження умов використання прав власності ліцензіара і встановленню розміру платежів за таке використання з боку ліцензіата. 10.8.1. Види ліцензій
 6. Ціна світова
  платежем у вільно конвертованій валюті; по комерційних операціях з платежем в невільно конвертованій валюті; по клірингових угодах; трансфертні світові ціни, за якими здійснюються внутрішньокорпоративні
 7. 6.2. Ігри без побічних платежів
  платежами ставить надмірно жорсткі обмеження. А саме, може статися так, що гравці не можуть взагалі або не можуть без втрат перерозподіляти між собою отримані в ході гри виграші. Іншими словами, не всі побічні платежі виявляються можливими. Це може бути викликано, наприклад, наступними причинами. По-перше, може не бути єдиного засобу обміну, а по-друге, навіть якщо таке
 8. Лізинг оперативний
  платежі не покривають повної вартості майна. Тому розміри лізингових платежів завжди набагато вище, ніж у фінансовому
 9. Удосконалення методики розрахунку платежів за операціями лізингу в інвестиційній діяльності підприємств
  платежів за операціями лізингу в інвестиційній діяльності
 10. 6.8.5. Заповнення банком імпортера карток платежу
  платежів, зроблених у оплату зазначеної в УКІ партії імпортованих товарів. 3. З метою полегшення ідентифікації сум, витрачених на оплату зазначеної в УКІ партії імпортованих товарів, банк імпортера здійснює оплату імпортованих товарів тільки при наявності в дорученні імпортера посилання на номер і дату ПСи, а також номери і дати УКІ і ВМД, якщо останні вже відомі імпортеру.
 11. 3.2.2. Характеристика сценаріїв і варіантів пільгового оподаткування
  ліцензійним ділянці (родовища) і до окремих свердловинах. Перший варіант, мабуть , є найбільш вірогідним в найближчому майбутньому, насамперед, через відсутність в даний час у більшості російських нафтовидобувних компаній роздільного носкважінного обліку видобутку нафти і витрат на видобуток. Однак у перспективі можна сподіватися, що так само. як і в розвинених нафтовидобувних країнах,
 12. 7.6. Загальна характеристика податків, що сплачуються підприємствами
  ліцензійний збір за право торгівлі, збір з операцій, що здійснюються на біржах, податок на будівництво об'єктів виробничого призначення в курортних зонах і ін
 13. 6.2. Ліцензування підприємницької діяльності
  ліцензійних вимог і умов, видане органом, що ліцензує юридичній особі або індивідуальному підприємцю. Ліцензія надається на кожен вид діяльності. Вид діяльності, на здійснення якого надана ліцензія, може виконуватися котрий одержав ліцензію юридичною або фізичною особою. До ліцензованим відносяться види діяльності, здійснення яких може
 14. 6.8.3. Оплата імпортованих товарів, митне оформлення щодо яких завершено
  платіж. При відсутності номера ПСи в графі 28 ВМД або у разі невідповідності вказаних номерів, а також за відсутності на ксерокопії ВМД оригінального підпису уповноваженої посадової особи митного органу та відбитка його особистої номерної печатки представлена ??імпортером ВМД не є для банку імпортера підставою для здійснення платежу. 2. Переконавшись, що митне оформлення товару
 15. Торгівля посилкової
  платежу.
 16. Орендна плата
  платежі і відповідна прибуток для
 17. Витрати
  платежі і відсотки за
 18. Питання 11.5. Управління фінансовими зобов'язаннями.
  платежів в обсягах та в терміни, встановлені чинним законодавством, а також неустойки, пеня при порушенні договірних зобов'язань; - партнерами з господарської діяльності (постачальниками, підрядниками, банками-кредиторами та страховими компаніями). Внутрішні фінансові зобов'язання господарюючий суб'єкт несе перед: - власниками (засновниками, пайовиками, акціонерами) по виплаті
 19. Приклад.
  платежів по лізингу здійснюється рівними сумами два рази на рік. Розмір відсоткової ставки в частках одиниці за півроку буде дорівнює 0,023. Кількість платежів за весь термін лізингу - 12 (2 - 6). Розмір одного платежу становитиме: тис. дол. При другому методі лізингоодержувач в момент укладення договору лізингу виплачує лізингодавцю аванс, розмір якого погоджено в договорі.
 20. 1.1. Роль податкових посту полон нафтовидобувної галузі у формуванні доходів бюджетної системи РФ
  ліцензійні платежі). При цьому роль податку на видобуток корисних копалин (ПВКК), що відноситься до федеральних податків, виявляється домінуючою в діючій нині системі платного природокористування (табл. 1.1.). Таблиця 1.1. ПВКК по нафтовидобувного сектора у федеральному бюджеті (млрд. руб.) 20С4 2005 2006 ПВКК всього, в т.ч.: 510.08 908.73 1 162.3 - до федерального бюджету 424,08
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха