ГоловнаЗовнішньоекономічна діяльністьЗовнішньоекономічна діяльність → 
« Попередня Наступна »
Р. Б. Ноздревой, Б. І. Синецкий, В. В . Кормишев, С. П. Мясоєдов, Т. Н. Полянова. Модульна програма для менеджерів. Модуль 10. Організація і управління зовнішньоекономічною діяльністю, 1999 - перейти до змісту підручника

10.8.3. Товарні знаки, знаки обслуговування, найменування місць походження товарів

Товарний знак і знак обслуговування являють собою позначення, символи, що відрізняють однорідні товари різних виробників і продавців.

Міжнародна торгівля товарними знаками має ті ж особливості, що і торгівля ліцензіями на винаходи та ноу-хау.

В основному продаж прав на використання товарного знака супроводжує експортно-імпортними операціями по машинам, устаткуванню. При цьому в контракт на постачання обладнання включаються продаж ліцензії на ноу-хау в галузі технологічних нововведень і продаж прав на використання товарного знака виробника, відомого якістю своєї продукції та іміджем добросовісного партнера (наприклад, Siemens, Ford, General Electric).

Загальна вартість контракту купівлі-продажу обладнання буде включати ціну ліцензії і вартість прав використання торгової марки.

Самостійна, не пов'язана продаж прав використання торгової марки здійснюється на підставі договору, сторони якого мають права та обов'язки, аналогічні зазначеним у ліцензійній угоді, а обсяг наданих прав - винятковий або невинятковий характер.

Розрахунки винагород виробляються також у вигляді роялті або паушальних платежів.

Для уникнення ризику недобросовісного використання товарного знака та шкоди власному іміджу продавці прав використання товарного знака при продажах з невиключних правом залишають за собою право контролювати якість маркуються знаком продукції та послуг. І хоча цей контроль тягне за собою витрати, можливі втрати іміджу високої якості можуть бути непоправними.

Опції товарного знака досить різноманітні і комерційно привабливі. Знак повинен мати здатність психологічного впливу на покупця, викликаючи у нього асоціації високої якості, надійності, престижності, сумлінності.

Товарний знак ефективно використовується в рекламних цілях, виступаючи в якості ключового елемента рекламного стилю фірми (виробника чи продавця). У неизменяемом вигляді знак повинен бути на будь-якої рекламної продукції, упаковці, комерційної документації, бланках ділового листування.

Товарний знак повинен мати новизною ідеї, лаконічністю, сучасним дизайном і, звичайно, мати правовий захист.

Міжнародна практика правової охорони товарних знаків единообразна і містить такі основні елементи: перевірочну систему визначення їх новизни та відповідності встановленим законодавством вимогам або явочну систему реєстрації товарних знаків після їх введення фірмами. Пріоритет правового захисту має знак, зареєстрований першим.

Використання товарних знаків у Росії регулюється законом і здійснюється на основі їх державної реєстрації та видачі власнику свідоцтва. Реєстрацію товарного знака здійснює Роспатент на підставі заявки, поданої російським або іноземним особою через уповноваженого патентного повіреного.

Російські фізичні та юридичні особи можуть через патентних повірених зареєструвати свої товарні знаки за кордоном.

Ринкова вартість прав використання товарного знака, як і у випадку ціни ліцензії на винахід, ноу-хау, визначається на основі оцінки можливого прибутку. Існує кілька методик оцінки, але всі вони зводяться до визначення вартості товарного знака, як нематеріального активу, що відображає потенційне зростання прибутку підприємства, що випускає продукцію з уже відомим на ринку товарним знаком порівняно з тими ж показниками, але без знака.

Для прикладу, ринкова вартість прав товарного знаку «Кока-кола» оцінюється в 3 млрд. дол., А горілки «Столична» - в 200 млн.

дол ., тобто розкид може бути дуже суттєвим.

Використання найменувань місць походження товару застосовується для визначення відмітних особливостей товару і являє собою назву країни, місцевості, географічного району (наприклад, Коньяк, Шампань, Боржомі, «зроблено в Японії»).

Найменування місця походження товару реєструється в патентних органах країн шляхом видачі свідоцтв на основі заявок виробників. Власник свідоцтва, на відміну від свідоцтва на товарний знак, не має права надавати ліцензії на використання найменування місця походження товару іншим особам, тобто, наприклад, виробнику в Твері на виробництво мінеральної води Боржомі.

Використання програм для ЕОМ, бази даних і топології інтегральних мікросхем також підлягає реєстрації і правовий захист державою, а передача прав, як і у випадку товарного знака, здійснюється на оплатній основі.

Умови договору про продаж ліцензій на передачу прав на комп'ютерні програми, бази даних і топологію інтегральних мікросхем припускають виняткове і невиключне право, розрахунки шляхом роялті або паушальний платежем та інші статті, аналогічні змісту ліцензійної угоди.

Договір про повну поступку прав на використання комп'ютерних програм, баз даних підлягає згідно з російським законодавством обов'язковій реєстрації в Російському агентстві правової охорони програм, баз даних, топології мікросхем при Роспатенті. Відомості про зареєстровані договори публікуються в бюлетені Росдруку, що є, як і в практиці зарубіжних країн, офіційною публікацією про передачу прав.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.8.3. Товарні знаки, знаки обслуговування, найменування місць походження товарів "
 1. Маркування
  товарну, отправительская, спеціальну і транспортну маркування. Товарна маркування включає в себе найменування товару, заводську марку, номера замовлення та наряду; отправительская пункти відправлення та призначення, найменування відправників і одержувачів, загальне число місць, масу брутто та нетто; спеціальна преду 94 предітельние написи і знаки, які веліли форми упаковки та транспортування, а
 2. 51.2. Товарна номенклатура зовнішньоекономічної діяльності
  товарними позиціями, а також основні правила інтерпретації ТН ЗЕД СНД, що мають юридичну силу. ТН ЗЕД СНД, версія ГС 1996 р., вступила в силу з 1 січня 1997
 3. Накладна
  найменування та адресу відправників та одержувачів вантажів і їх банківські реквізити; пункти відправлення , призначення та перевалки; повне і точне найменування вантажу, кількість місць, масу і об'єм вантажу, маркування вантажу, а також найменування залізниці, якщо кінцевим пунктом є залізнична
 4. Питання 1.5. Фірмовий стиль і товарний знак фірми.
  Товарний знак; - фірмовий блок; - типографические константи (фірмовий шрифт, формати видань, схеми верстки, графічні символи, колірна гамма); - слоган. Елементи ділової документації. Віхчісло зазвичай входять: - фірмовий бланк (для друку листів, наказів і т.д.); - візитні картки посадових осіб фірми; - інші елементи, наприклад, ділової конверт, цінники,
 5. 2.6. Прийом (гостинність)
  знаки. Доцільно виділити певний час протягом робочого дня виключно для прийому, і про годинник прийому можливі відвідувачі повинні бути поінформовані. Різновидом прийому є і прийом керівництвом фірми своїх співробітників. Такий час має бути виділено обов'язково і працівники повинні знати, що в такі-то дні і в такий-то час вони можуть розраховувати на спокійне, що не
 6. Додаток С - Розрахунок параметрів конкурентоспроможності послуги операторів стільникового зв'язку
  обслуговування абонентів операторами стільникового зв'язку. У таблиці С.4 наведено порівняння властивостей якості обслуговування абонентів операторами стільникового зв'язку. Як еталон взято якість обслуговування торгова марка "МТС. Таблиця С.З - Матриця попарних порівнянь значущості властивостей якості обслуговування абонентів операторами Таблиця С.4 - Порівняння властивостей якості послуги операторів
 7. II. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ І СЕМІНАРІВ
  товарних біржах, 16 2 Квітень 10 торгових будинках, виставках, ярмарках, аук Ціон і торгах. 14 № Найменування тем і розділів Всього (годин) Аудиторні заняття (час) Сам. робота лекції семінари 1 2 3 4 5 6 7. Організація комерційної діяльності в інфраструктурі ринку (нерухомість, банки, страхові та лізингові компанії, інжиніринг, «ноухау» тощо). Тема 36. Основні елементи
 8. Накладна автодорожня
  найменування вантажу, ім'я та адресу перевізника, повні платіжні та юридичні реквізити сторін, найменування одержувача, термін поставки вантажу і розмір штрафних санкцій у разі затримки вантажу, загальну вартість перевезення та
 9. Запаси товарні
  товарних запасів зростають за рахунок розвитку сервісних форм організації поставок та обслуговування покупців, фірмової торгівлі та використання
 10. 5.2. Франчайзинг
  товарний знак. Міжнародна асоціація франчайзингу IFA (International Franchise Association) визначає франчайзинг як триваючі відносини, при яких франчайзер передає виключні права, засновані на ліцензійній угоді, займатися підприємницькою діяльністю, плюс допомога в навчанні, маркетингу, управлінні в обмін на фінансову компенсацію від франчайзіата . В
 11. Ключові терміни і поняття
  товарної? 6. Як определяетсяреалізованная продукція? 7. Дайте визначення проізводственнойпрограмми? 8. Для чого необхідні стоімостниепоказателі продукції фірми? 9. Що розуміється під внутрішньовиробничих оборотом? 10. Какоезначеніе має розподіл продукції по стадіях готовності
 12. 51.4. Показники митної статистики зовнішньої торгівлі
  товарних групах. Вартісна оцінка товарів у митній статистиці. Статистичні дані з експорту та імпорту у вартісному вираженні є найважливішими економічними показниками, на базі яких розраховується цілий ряд абсолютних і відносних величин, які характеризують розвиток зовнішньої торгівлі країни. Співвідношення вартості експорту та імпорту за певний період утворює
 13. 11.3. Реалізація туристських продуктів і послуг
  знаки як засіб платежу між туристською організацією і третіми особами відсутні, а використовуються цифрові записи про що звертається грошовій масі. Класична схема безналіч-них платежів полягає в дорученні організації, даваемом банку, списати з її рахунку в даному банку певну суму і записати її на рахунок іншої юридичної або фізичної особи в
 14. ТЕМА «ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ РОБОТОЮ У СФЕРІ ЗАКУПІВЕЛЬ ТОВАРІВ»
  товарних запасів, товарні надлишки і дефіцит. Оборотність товарних запасів, частота і терміни. Інвентаризація наявних запасів. Запитання і завдання для контролю: Перерахуйте основні фактори, що сприяють здійсненню закупівельною діяльністю Дайте характеристику комерційним діям при закупівлі товарів в оптових підприємствах. Вкажіть джерела закупівель товарів і дайте їм оцінку. Назвіть
 15. ТЕМА «асортиментну політику роздрібних торгових підприємств»
  товарного асортименту для забезпечення стабільності роздрібної торгівлі та конкурентоспроможності торгового підприємства? Дайте визначення поняття «збалансованість асортименту» і вкажіть характер його залежності від змін попиту на товари. Розгляньте зміст елементів формування товарного асортименту роздрібного торгового підприємства. Перерахуйте основні функції управління товарної
 16. Сертифікат
  походження документ, підписаний митним особою країни експортера, який вказує, з якої саме країни вивозиться товар; страховий сертифікат документ, що містить умови страхового договору і замінюючий страхової
 17. 2. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ЗМІСТУ ДИСЦИПЛІНИ
  товарного асортименту підприємств різних сфер і галузей народного господарства; специфіку методики аналізу товарного асортименту і його оцінки; організацію процесу закупівлі товарів на галузевому ринку; складові системи руху товару на ринку, їх сутність, умови, особливості організації, функціонування та шляхи мінімізації витрат; 4 організацію форм і методів продажу товарів
 18. 1. КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ
  товарноассортіментной політики як основи комерційної діяльності роздрібного торгового підприємства. Товароснабжение як основа розвитку торговокоммерческого процесу в роздрібному торговельному підприємстві. Інформаційне забезпечення управління комерційною діяльністю роздрібного торгового підприємства. Організація комерційної діяльності в роздрібній торгівлі Росії і за кордоном. Розвиток
 19. 28.2. Склад національного багатства
  товарні знаки і т.д.) , входять до складу національного багатства. Обидві ці групи нематеріальних активів, що визначають умови здійснення економічної діяльності, не є складовою частиною національного багатства, а факторами його збереження та нарощування. Значення подібних факторів у даний час зростає. Організація виробництва, підприємницька діяльність, маркетинг,
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха