ГоловнаЗовнішньоекономічна діяльністьЗовнішньоекономічна діяльність → 
« Попередня Наступна »
Р. Б. Ноздревой, Б. І. Синецкий, В. В. Кормишев, С. П. Мясоєдов, Т. Н. Полянова. Модульна програма для менеджерів. Модуль 10. Організація і управління зовнішньоекономічною діяльністю, 1999 - перейти до змісту підручника

10.9. Торгівля інженерно-консультаційними послугами

Послуги роблять дуже сильний вплив на міжнародну торгівлю товарами, будучи додатковим засобом підвищення їх конкурентоспроможності і часто необхідною умовою просування товару на ринок.

Без надання проектно-вишукувальних послуг важко собі уявити будівництво об'єктів «під ключ»;

без виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських, технологічних робіт - створення нових товарів , технологій, отже, продаж ліцензій на винахід і ноу-хау; без проведення серйозних маркетингових досліджень, проведення рекламних кампаній, навчання кадрів немає сенсу навіть укладати контракти.

10.9.1. Проектно-вишукувальні роботи

Такі послуги пов'язані з будівництвом цивільних і промислових об'єктів «під ключ» на умовах тендера при міжнародних торгах або шляхом прямого укладання підрядного контракту. Послуги проектування і вишукувань можуть виконуватися як в рамках основного підрядного контракту, так і самостійно.

Проектувальники, дослідники, які виступають в ролі виконавців, виконують свої роботи тільки на підставі виданих їм замовниками завдань.

Замовники, в свою чергу, приймаючи звіти і документи про виконання робіт, перевіряють їх на відповідність вимогам виданих завдань і лише після цього оплачують послуги. Після проведеної замовниками оплати все документація, креслення, звіти стають їх власністю.

Визначення вартості вишукувальних та проектних робіт істотно відрізняється один від одного.

Кошторис проекту Проведення вишукувальних робіт пов'язано з невизначеністю трудозатрат, з можливими географічними, геологічними особливостями місць їх проведення. Тому їх можлива вартість оцінюється орієнтовно.

У міжнародній практиці для дотримання взаємних інтересів сторони визначають орієнтовний кошторис з правом наступного узгодження змін у вартості окремих видів витрат у залежності від різниці в обсягах та умовах робіт.

Орієнтовний кошторис включає такі види витрат:

- постійні витрати на транспортні витрати до місця вишукувань, амортизацію приладів, механізмів, устаткування, на оформлення звітної документації;

- змінні витрати, що залежать від обсягу конкурентних видів вишукувальних робіт (дослідження, замовлення, буріння і т.п.) і які визначаються за узгодженою вартості кожного виду робіт;

- змінні витрати , залежні від термінів проведення робіт і які визначаються за ставками кваліфікації виконавців.

Якщо при остаточному розрахунку орієнтовний кошторис вище або нижче не більше ніж на 5%, то вона не коригується, а якщо відхилення становить більшу величину, то економію чи перевитрата кошторису боку ділять між собою у погодженому співвідношенні ( наприклад, порівну).

Визначення вартості проектних робіт залежить в основному від обсягу та складності робіт.

Якщо замовник і проектувальник встановили обсяг проектних робіт та точну кількість виконавців необхідної кваліфікації, вони визначають тверду суму за надання послуг.

Якщо проектування призначено для подальшого створення та випробування моделей, то до твердої суми додається додаткова складова, виплата якої залежить від результатів випробувань.

У будь-якому з цих варіантів сторони можуть застосувати спосіб стимулювання проектувальника, встановивши цільову ціну (target price) і узгодивши поділ між сторонами економії або перевитрати витрат.

Таким чином, практика надання послуг з проектування та вишукувань заснована на застосуванні кошторисів з додатковим урахуванням фактичних витрат і стимулюванням економічного виконання робіт.

Надання проектних послуг найчастіше супроводжується поетапною оплатою робіт по мірі їх виконання. Наприклад, послідовно оплачуються розробка техніко-економічного обгрунтування, компоновка і затвердження генплану будівництва, розробка і захист технічного проекту, визначення технічних умов контракту на будівництво і постачання устаткування.

При цьому кожен платіж слід зменшувати на погоджений платіж гарантійного утримання.

Якщо проектні та вишукувальні роботи оплачуються проти належно оформленої документації, звітів, то порядок оплати передбачає аванс та суму гарантійного утримання. Наприклад, по завершенні робіт виплачується аванс у розмірі 30%, після оформлення всієї документації та передачі її замовнику - ще 50%.

Після перевірки документації на відповідність її вимогам завдання виконавцю виплачуються решту 20%, що представляють собою суму гарантійного утримання. Разом з виплатою суми гарантійного утримання замовник повертає виконавцю банківську гарантію належного виконання зобов'язань {Performance bond).

Гарантію належного виконання зобов'язань та суму гарантійного утримання замовник має право утримати у разі серйозних претензій до виконавця: невідповідність виданому завданню, порушення термінів проведення робіт і неподання документації. Якщо претензії пов'язані з недоліками в оформленні документів, то замовник може гарантію належного виконання повернути, а гарантійне утримання виплатити після усунення підрядником недоліків.

Право власності на результати проектно-вишукувальних послуг переходить до замовника після повної їх оплати.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.9. Торгівля інженерно-консультаційними послугами "
 1. Інжиніринг
  консультаційного характеру, а також пов'язаних з розробкою проектів будівництва; складанням схем; поставками машин, обладнання та матеріалів; проведенням дослідно конструкторських і дослідницьких робіт.
 2. 5.1. Міжнародний ринок послуг та умови його формування
  торгівлі послугами в РФ встановлений листом МЗЕЗ Росії від 5 січня 1995 р. № 10-112/35 (додаток 3). Міжнародна торгівля послугами порівняно з торгівлею товарами має такі особливості: - регулюється не на кордоні, а всередині країни відповідними положеннями внутрішнього законодавства. Відсутність або наявність факту перетину послугою кордону не може виступати критерієм
 3. Торгівля зустрічна
  торгівлі зустрічній обсяги продажів звичайно не рівноцінні за вартістю, розрахунки за продукцію здійснюються у грошовій формі повністю або в розмірі сальдо взаємних
 4. 5.4. Реінжиніринг
  інженерно-консультаційні послуги по перебудові систем організації та управління виробничо-торговим та інвестиційним процесами господарюючого суб'єкта з метою підвищення його конкурентоспроможності та фінансової стійкості. Реінжиніринг буває двох видів: кризовий реінжиніринг і реінжиніринг розвитку. Кризовий реінжиніринг спрямований на вирішення кризових проблем господарюючого
 5. Торгівля посилкової
  торгівлі з використанням засобів зв'язку. Широке розвиток отримала за кордоном при оформленні замовлень на покупку через рекламні каталоги. Дана специфічна форма торгівлі без магазина в основному використовує таку форму оплати товарів, як кредит з розстрочкою
 6. Варіант 2
  торгівля підприємства ВАТ «Сосновський маслоробстві носиродельних завод» Введення. Теоретичні аспекти оптової торгівлі в сучасних умовах. Сутність, принципи і методи оптової торгівлі. Основні форми оптової торгівлі. Організація оптової торгівлі у ВАТ «Сосновський олійницю сироробний завод» Короткий аналіз фінансового стану підприємства. Система договірних відносин з постачальниками і
 7. Біржа ф'ючерсна
  торгівля на якій ведеться ф'ючерсними контрактами. Торгівлю на ф'ючерсній біржі в порівнянні з торгівлею реальним товаром на товарній біржі відрізняє фіктивний характер
 8. Біржа товарна
  торгівлі відповідно до заздалегідь встановлених правил. Біржу відрізняють регулярність торгівлі, її приуроченість до строго певного місця, уніфікація основних вимог до якості товару, умов і термінів постачання, ведення торгівлі на основі зустрічних пропозицій покупців і продавців, укладення угод з поставкою на
 9. ДОДАТОК 3
  торгівлі послугами є те, що вона на відміну від торгівлі товарами регулюється не на кордоні, а всередині країни відповідними положеннями внутрішнього законодавства. Відсутність або наявність факту перетину послугою кордону не може виступати критерієм експорту послуги (так само як і валюта, в якій ця послуга оплачується). На сьогоднішній день російське законодавство не містить чіткого
 10. ТЕСТ ДЛЯ ПЕРЕВІРКИ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
  торгівлі за допомогою встановлення експортних та імпортних квот 1.7. Платіжний баланс - це статистична запис всіх зовнішньоекономічних угод або зобов'язань, здійснюваних протягом певного відрізка часу між резидентами даної країни і резидентами будь-яких інших країн світу 1.8. Трансферт - двосторонній переклад грошей
 11. 5.3. Інжиніринг
  торгівлі інжиніринговими послугами лежить замовний метод здійснення робіт, що базується на контракті, укладеному між замовником та зарубіжної інжинірингової фірмою. Міжнародний контракт на надання інженерно-консультаційних послуг може оформлятися по-різному. Вид контракту залежить від обраного замовником способу здійснення проекту та характеру послуг зарубіжної інжинірингової фірми.
 12. ТЕМА «ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНІСТЮ НА товарних бірж, ТОРГОВИХ БУДИНКАХ, виставки, ярмарки, аукціони та торги».
  Торгівлі біржовими товарами. Розгляньте організацію комерційної діяльності торгових будинків на ринку товарів. Які цілі організації ярмарків і виставок в сучасних умовах? Викласти сутність аукціонної торгівлі товарами. Що розуміється під торгами в аукціонній торгівлі? Література: основна (3,4,5) додаткова
 13. Роздрібна торгівля
  торгівлі.
 14. ТЕМА «ОСОБЛИВОСТІ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ»
  торгівлі. Запитання і завдання для контролю: Розгляньте концепцію оптової торгівлі як складову частину загальної державної торгової політики. Вкажіть роль і завдання оптової торгівлі в сучасних умовах. Дайте характеристику складових частин комерційної діяльності в оптовій торгівлі. Література: основна (2,3,4,5) дополнительна
 15. 10.2. Торгівля виробами в розібраному вигляді, прогресивна збірка
  торгівлі для підвищення її конкурентоспроможності та для подолання різних митних і адміністративних протекціоністських заходів держав, спрямованих на обмеження імпорту готової продукції та захист інтересів національних виробників. Однак на імпорт готової продукції у вигляді вузлів і деталей зазвичай встановлюються знижені мита, що сприяє організації складальних
 16. Торгівля електронна
  торгівлі, при якій покупець за допомогою комп'ютера може вибирати за каталогами будь-яку необхідну модель виробу й одночасно здійснювати оплату обраних товарів з використанням спеціальних кредитних карток.
 17. ТЕМА «РИНКИ ЗАКУПІВЕЛЬ ТА ЗБУТУ ТОВАРІВ ТА ЇХ ДОСЛІДЖЕННЯ»
  торгівлі. Вивчення кон'юнктури в оптовій торгівлі товарами. Запитання і завдання для контролю: Які системи оптових закупівель застосовуються в об'єднаннях горизонтальній і оптової вертикальної кооперації в торгівлі? Назвіть організаційні форми збуту товарів між виробниками і оптовими торговими підприємствами. Назвіть головні фактори розвитку комерційної діяльності в оптовій торгівлі. Які
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха