ГоловнаЗовнішньоекономічна діяльністьЗовнішньоекономічна діяльність → 
« Попередня Наступна »
Р. Б. Ноздревой, Б. І. Синецкий, В. В. Кормишев , С. П. Мясоєдов, Т. Н. Полянова. Модульна програма для менеджерів. Модуль 10. Організація і управління зовнішньоекономічною діяльністю, 1999 - перейти до змісту підручника

10.9.2. Надання консультаційних та інформаційних послуг *

Надання таких послуг у сфері комерційної діяльності відноситься до проведення комплексних маркетингових досліджень, підготовці інформаційних оглядів по ринках і регіонами, проведенню рекламних кампаній, організації робіт тендерних комітетів для конкурсних торгів, виконанню функцій генеральних підрядників у підрядних контрактах та ін У широкому сенсі ці послуги відносяться до консалтингу, який являє собою надання професійних послуг з метою сприяння у підготовці та забезпеченні виробництва і збуту товарів.

* Див також модуль «Використання послуг професійних консультантів»

Ринок консультаційних послуг стрімко розвивається стосовно не лише зовнішньої торгівлі, а й управління, права, фінансів, бухобліку, аудиту, оцінки бізнесу, інвестування, приватизації і т. п. Відповідно до класифікації Європейського довідника консультантів налічується 84 види консультаційних послуг.

* Див також модуль «Управління інформаційними ресурсами»

Особливістю міжнародної торгівлі консультаційно-інформаційними послугами є те, що досягнення результатів консультаційних робіт, інформаційних технологій * (документація, огляди, дискети) супроводжується переміщенням в країну імпортера професійного персоналу ( консультанти, експерти, фахівці-виконавці), що необхідно враховувати у взаємовідносинах сторін.

Характер взаємовідносин замовника і виконавця регулюється підрядним контрактом **, однак деякі особливості необхідно враховувати.

** Див: 6.4

- Критеріями вибору виконавця є його професіоналізм, досвід, ділова репутація, членство в міжнародних професійних спілках та асоціаціях (наприклад, у Міжнародній федерації інженерів-консультантів) та ін

Щоб уникнути непорозумінь на фінальній стадії слід заздалегідь в контракті конкретно вказати особа, уповноважена замовником для приймання документації на всіх етапах роботи.

- Графік виконання робіт повинен містити точне визначення не тільки термінів виконання контрактів, а й обсяг робіт, дату початку і закінчення робіт, перелік підготовлюваних поетапно документів.

У контракті необхідно передбачити сприяння замовника в отриманні виїзних віз, відвідування регіонів країни, тимчасове проживання, забезпечення житлом, транспортом та іншими супутніми послугами.

Витрати по всіх додаткових супутніх послуг відшкодовуються виконавцю і не позначаються на його винагороді.

Інтереси замовника захищає застереження в контракті про його право на ревізію рахунків у тому випадку, якщо оплата проводиться залежно від витрат, понесених виконавцем під час виконання робіт.

- Виплата винагороди виконавцю в залежності від витрат означає визначення фактично понесених витрат плюс фіксована винагорода. У фактично понесені витрати входять витрати, пов'язані безпосередньо з наданням послуг (відрядження, транспортні, обробка даних, ксерокопіювання тощо) і накладні витрати (комунікаційні послуги, оренда приміщення, виплата перекладачам та ін.)

- Фіксована винагорода зазвичай встановлюється у вигляді узгодженої суми або встановленого відсотка (10%) від загальної вартості робіт. Воно виплачується виконавцю у вигляді авансу проти банківської гарантії належного виконання зобов'язань.

- Остаточний розрахунок проводиться після приймання документів.

Оплата винагороди виконавцю в залежності від затраченого часу означає визначення суми винагороди за тимчасовими ставками зарплати залучених експертів, фахівців з урахуванням їх категорії та кваліфікації. У будь-якому випадку розміри ставок покривають витрати по заробітній платі, премії, накладні витрати і прибуток.

- Контракт повинен містити статті про нерозголошення конфіденційної інформації, про недопущення конфлікту інтересів сторін і про дотримання авторських прав.

- Цікавою особливістю контракту на надання консультаційно-інформаційних послуг є надання виконавцю допоміжного персоналу замовника. Це робиться з метою додаткового контролю за ходом робіт, більшої ефективності та зменшення додаткових витрат.

- Замовник має право відмовитися від виконання підрядного контракту за умови оплати виконавцю фактично понесених витрат, а виконавець - за умови відшкодування збитків замовнику.

10.9.3. Виконання науково-дослідних та технологічних робіт

Змістом таких послуг може бути як проведення наукових досліджень, розробок, створення зразків нових виробів, розробка технічних вимог та документації, так і можливе подальше оформлення авторських прав, патентування винаходів в країні і за кордоном.

Спектр застосування дослідницьких послуг досить широкий - електронна, хімічна, авіаційна, автомобільна, електротехнічна промисловість, створення ресурсозберігаючих і безвідходних технологій, нових замінників натуральної сировини та ін

Умови контрактів на виконання науково-дослідних робіт і дослідно-конструкторських розробок повинні відповідати законам про охорону інтелектуальної та промислової власності та містити обов'язок виконавця забезпечити конфіденційність отриманих результатів та порядок використання результатів, у тому числі підлягають правовій охороні.

Важливою особливістю взаємовідносин сторін є умова, що виконавець зобов'язаний провести дослідження без залучення третіх осіб.

Залучення третіх осіб до роботи над замовленням на умовах субпідряду можливе лише за згодою замовника.

Виконавець зобов'язаний гарантувати замовнику, що у результатах його робіт не міститься порушення авторських прав третіх осіб.

Виконавець несе перед замовником відповідальність за виконання своїх договірних зобов'язань в суворій відповідності із завданням і терміном закінчення робіт, якщо не доведе, що невиконання сталося не з його вини. Він несе збитки, пов'язані з невиконанням, включаючи упущену вигоду, у розмірі, що не перевищує загальної вартості робіт.

Замовник зобов'язаний видати поряд із завданням всю наявну у нього інформацію з необхідними вихідними даними, погоджувати з виконавцем тематику і, головне, програму робіт з проміжними і граничними термінами виконання.

Ризик недосягнення бажаних результатів і заданих параметрів лежить на замовнику, тому що в договорах рідко використовуються гарантії належного виконання, а самі дослідження та розробки часто називають ризиковими, венчурними.

Вартісна оцінка вироблених робіт рідко базується на твердо зафіксованої сумі. Краще передбачити у взаєминах сторін узгодження кошторису зі змінними складовими, які враховують можливі зміни в обсязі трудовитрат, потребах в додаткових кваліфікованих фахівцях, приладах, інструментах, матеріалах.

Вартість послуг

У міжнародній практиці найбільш оптимальним способом визначення остаточної вартості наданих послуг досліджень та розробок є система «вартість плюс винагорода». При цьому у вартість входять в розширеному вигляді наступні витрати, підтверджені документами:

- амортизація основного дослідницького обладнання та додатково придбаних приладів, інструментів, оснастки;

- оренда приміщень, лабораторій, а також дослідницького обладнання;

- вартість спожитих матеріалів, комплектуючих, енергоресурсів;

- адміністративно-господарські витрати, пов'язані з виконанням робіт;

- заробітна плата дослідного і допоміжного персоналу з урахуванням ставок по категорії, кваліфікації і витраченого часу.

Практика застосування системи «вартість плюс винагорода» не суперечить і не виключає узгодження сторонами орієнтовного кошторису, яка необхідна для планування витрат, стимулювання виконавця при економному витрачанні коштів, а також при можливому розміщенні замовлення через конкурсні торги.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10.9.2. Надання консультаційних та інформаційних послуг * "
 1. Інжиніринг
  надання фірмою послуг консультаційного характеру, а також пов'язаних з розробкою проектів будівництва; складанням схем; поставками машин, обладнання та матеріалів; проведенням дослідно конструкторських і дослідницьких робіт.
 2. Дистриб'ютор «з неповним (обмеженим) набором послуг»
  надання какихлибо
 3. Сервісне обслуговування
  надання комплексу додаткових послуг, пов'язаних з реалізованим товаром, з метою залучення максимальної кількості
 4. Послуги рекламні
  надання посередницьких послуг в галузі розповсюдження інформації про товар, роботу, послуги через рекламні видання і засоби інформації (друковані видання, засоби мовлення, внутрішню і зовнішню рекламу, наукові симпозіуми, презентації та ін.) Рекламні послуги включають в себе також роботу з підготовки рекламних листків, відеороликів, каталогів, багато інших
 5. ДОКТРИНА ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ (Затверджена Президентом Російської Федерації 9 вересня 2000)
  інформаційної безпеки Російської Федерації являє собою сукупність офіційних поглядів на цілі, завдання, принципи та основні напрями забезпечення інформаційної безпеки Російської Федерації. Справжня Доктрина служить основою для: формування державної політики в галузі забезпечення інформаційної безпеки Російської Федерації; підготовки
 6. 5.1. Міжнародний ринок послуг та умови його формування
  надана або речове, тобто за допомогою речі (товару), або в процесі функціонування самого живого праці. Два способи виробництва послуг обумовлюють і два види самих послуг. Перший вид послуг - це такі послуги, які опосередковуються речове, мають справу із споживчими товарами. Надання послуг подібного роду за своїм змістом нічим не відрізняється від процесу праці в матеріальному
 7. Міжнародна торговельна угода
  наданню послуг відповідно до узгоджених сторонами
 8. 10.3. Система оподаткування у вигляді єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності
  надання побутових послуг, їх груп, підгруп, видів і (або) окремих побутових послуг, які класифікуються згідно з Загальноросійським класифікатором послуг населенню; надання ветеринарних послуг; надання послуг з ремонту, технічного обслуговування та миття автотранспортних засобів; надання послуг зі зберігання автотранспортних засобів на платних стоянках; надання автотранспортних послуг з перевезення
 9. 9. Першочергові заходи з реалізації державної політики забезпечення інформаційної безпеки Російської Федерації
  інформаційної безпеки Російської Федерації є: розробка та впровадження механізмів реалізації правових норм, що регулюють відносини в інформаційній сфері, а також підготовка концепції правового забезпечення інформаційної безпеки Російської Федерації , розробка та реалізація механізмів підвищення ефективності державного керівництва діяльністю державних
 10. Висновки на чолі I
  наданню споживачам послуг матеріального і нематеріального характеру, в результаті чого задовольняються сервісні потреби населення і збільшується кількість вільного часу жителів країни. Автором уточнено категорії, що розкривають їх економічний зміст. «Послуга» - це специфічна діяльність, в результаті якої складаються відносини між споживачем і виробником,
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха