Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування і природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомЛогістика → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. «Логістика: Шпаргалка.»: РИОР; Москва;, 2009 - перейти до змісту підручника

10. ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ОБСЯГУ ЛОГІСТИЧНОГО СЕРВІСУ

При підвищенні рівня логістичного сервісу зростає обсяг продажів компанії, а отже, і доходи. З іншого боку, розширення сфери послуг тягне за собою збільшення витрат підприємства. Тому важливим завданням логістики на підприємстві є пошук оптимального рівня сервісу.

Крива витрат на забезпечення логістичного сервісу має експонентний характер, тобто при проходженні певної точки витрати на сервіс різко зростають, оскільки початковий рівень сервісу визначається невеликими вкладеннями. Однак, у міру того як потреби ринку ростуть, підприємство змушене йти на дорогі заходи.

Крива доходу від реалізації має S-подібну форму, що пояснюється двома основними причинами: більшість ринків вимагають від продавця наявності мінімального рівня сервісу, в іншому випадку підприємство не буде прийнято ринком; після досягнення певного рівня сервісу ринок стає нечутливим до його подальшого збільшення.

Оптимальний рівень сервісу за критерієм максимального прибутку можна визначити за допомогою наступного графіку (рис. 1).

Рис. 1. Визначення оптимального рівня сервісу за критерієм максимального прибутку

Крива доходів визначається реакцією ринку; і за досконалої конкуренції компанія, як правило, не може вплинути на її зміну, проте може вплинути на криву витрат.

Поліпшити рівень сервісу за допомогою виконання максимального числа заявок можна двома способами: збільшити розмір запасів; налагодити швидку систему отримання заявки і доставки замовлення. Перший шлях - екстенсивний і вимагає зростання витрат, пов'язаних з утриманням запасів. Другий шлях не вимагає підвищення запасів, конкурентоспроможність тут зростає за рахунок чіткої логістики просування інформації і матеріалів.

11. Функціональні області логістики, ЇХ ВІДМІННІСТЬ. Завдання закупівельної логістики

Управління матеріальним потоком на окремих етапах його проходження має певну специфіку, відповідно до якої виділяють п'ять функціональних областей логістики: закупівельну, виробничу, розподільчу, транспортну, інформаційну.

У процесі забезпечення підприємства сировиною і матеріалами вирішуються завдання закупівельної логістики. На цьому етапі вивчаються і вибираються постачальники, укладаються договори і контролюється їх виконання. Будь-яке виробниче підприємство має відповідну службу.

У процесі управління матеріальним потоком всередині підприємства вирішуються завдання виробничої логістики, сфера якої тісно стикається із закупівлями матеріалів і розподілом готової продукції.

При управлінні матеріальними потоками в процесі реалізації готової продукції вирішуються завдання розподільної логістики. Це відноситься як до виробничих, так і торгово-посередницьким підприємствам. На цьому етапі вирішуються питання забезпечення певного рівня логістичного сервісу.

При транспортуванні товарів вирішуються завдання транспортної логістики. Коло завдань, що вирішуються на цьому етапі, залежить насамперед від розташування місця відправлення та призначення вантажів, відстані транспортування, роду і цінності вантажу.

В інформаційній логістиці основним об'єктом дослідження є інформаційні системи, що забезпечують управління матеріальними потоками, використовувана техніка, інформаційні технології, а також можливість організації електронного документообігу при переміщеннях матеріального потоку.

12. ЗАВДАННЯ, ВИКОНУВАНІ закупівельної логістики

Основною метою закупівельної логістики є задоволення потреб виробництва в матеріалах з максимально можливою економічною ефективністю. Досягнення цієї мети залежить від вирішення цілого ряду завдань.

Основні питання, на які слід відповісти при забезпеченні підприємства предметами праці, включають: який вид сировини, матеріалів або комплектуючих необхідно закупити? в якій кількості? хто буде постачальниками сировини, матеріалів і комплектуючих? на яких умовах будуть проводитися закупівлі?

Розглянемо більш детально завдання і роботи, що відносяться до закупівельної логістики.

Визначення потреби в матеріальних ресурсах. На цьому етапі розраховуються потреби в матеріалах, комплектуючих, встановлюються вимоги до маси, розміром і іншим параметрам поставок. Може вирішуватися завдання «зробити або купити», яка полягає в порівнянні двох варіантів: придбання даного матеріалу у постачальника або виробництві його на власному підприємстві.

Дослідження ринку закупівель і вибір постачальника. Тут визначаються всі можливі постачальники, створюється база даних про них і на основі певних критеріїв вибирається оптимальний постачальник.

Укладення договору на закупівлю необхідних матеріальних ресурсів. Реалізація даного завдання починається з проведення переговорів, які завершуються укладенням контракту на певних умовах. Договірні відносини формують зв'язку, раціоналізація яких також є завданням логістики.

Підготовка бюджету закупівель є суттєвою частиною закупівельної діяльності, так як необхідно знати, у скільки обходяться підприємству ті чи інші роботи та прийняті рішення.

При цьому визначаються наступні види витрат: виконання замовлення за основними видами матеріальних ресурсів; транспортування, експедирування та страхування; приймання та перевірка матеріальних ресурсів; пошук інформації про потенційних постачальників.

Координація і системна взаємозв'язок закупівель з виробництвом, збутом і складуванням. Це завдання вирішується за допомогою системної взаємозв'язку закупівель з виробництвом і збутом, а також тісних зв'язків з постачальниками в області планування, економіки, техніки і технології.

13. КРИТЕРІЇ ОПТИМАЛЬНОГО ВИБОРУ ПОСТАЧАЛЬНИКА

Є два основних критерії вибору постачальника: вартість придбання продукції або послуг; якість обслуговування.

Якість обслуговування включає в себе якість продукції або послуги і надійність обслуговування. Остання оцінюється через вірогідність відсутності відмови в задоволенні заявки споживача.

Крім основних критеріїв існують і додаткові. До них відносяться: віддаленість постачальника від споживача; терміни виконання поточних та екстрених замовлень; організація управління якістю продукції у постачальника; здатність постачальника забезпечити поставку запасних частин протягом усього терміну служби поставленого устаткування; кредитоспроможність і фінансове становище постачальника та ін

При оцінці декількох постачальників зазвичай використовують методи експертних оцінок. Розглянемо один з таких методів, так званий матричний метод.

Для оцінки постачальника вибирається кілька критеріїв. Наприклад, надійність поставок, час на виконання замовлення, ціна товару, фінансове становище. Далі кожному критерію присвоюється ступінь його значущості для підприємства. Сума показників значущості повинна дорівнювати одиниці. Після цього кожен постачальник оцінюється експертами за обраними критеріями. При цьому кожній властивості присвоюються бали (від 1 до 10). Далі будується таблиця (матриця), в якій вказуються оцінені значення і розраховується рейтинг постачальника як сума добутків обраного критерію на його значимість.

Найбільш вигідно для підприємства робити закупівлі у того постачальника, у якого висока надійність поставок і прийнятні ціни.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10. ВИЗНАЧЕННЯ ОПТИМАЛЬНОГО ОБСЯГУ ЛОГІСТИЧНОГО СЕРВІСУ "
 1. ТЕМА« СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ галузевої спрямованості »
  сервісу в системі коммерческосбитовой діяльності. Основні принципи та завдання організації сервісу на підприємствах різних сфер діяльності. Запитання і завдання для контролю: Поясніть такі поняття, як «сервіс», «послуга», «якість послуги», «якість обслуговування». Що являє собою сервіс на виробництві та у сфері обслуговування? Назвіть основні принципи, завдання та шляхи розвитку системи
 2. Перведенцев, Павло Олександрович. Розробка логістичних методів вибору варіантів складських розподільних систем / Дисертація / Москва, 2006

 3. Питання 3.4. Внутрішньовиробничі логістичні системи.
  Оптимальні в тій мірі, в якій керуюча система змогла врахувати і оцінити всі фактори, що впливають на виробничу ситуацію на цій ділянці. І чим більше факторів керуюча система повинна врахувати, тим досконаліше і дорожче її інформаційне, програмне та технічне забезпечення. Система управління | 4 г; п і Склад Цех Цех Цех сировини №] -> № п - * збірки Рис. 7.Толкающая система
 4. Система товароруху
  логістичні принципи і
 5. 3.3. Апробація загального алгоритму планування перевезень на складі
  обсяги переміщуваних вантажів і відстань переміщення. У табл. 3.7 представлена ??проформа таблиці вихідних даних для внутрискладской маршрутизації (развозочно маршрути). Складальні маршрути організовуються аналогічно развозочньш, як би в дзеркальному відображенні. При Q - обсяг що надходить на склад вантажу, т; Q = Q \ + Q2 Q \ - об'єм вантажу, що доставляється на склад залізницею, т; Q2 - обсяг
 6. ВИСНОВОК
  логістичних методів вибору варіантів складських розподільних систем дозволило зробити такі основні висновки: 1. Систематизація та узагальнення різних джерел інформації показала, що перехід на логістичні методи управління матеріальними і супутніми їм інформаційних і фінансових потоків дозволив знизити частку запасів у ВВП розвинених промислових країн за останні 15 років
 7. 3.1. Дослідження проблеми оцінки ефективності складських розподільних систем
  оптимального балансу між витратами (ресурсами) і рівнем якості обслуговування клієнтів. З урахуванням цього в якості критеріїв оцінки ефективності (без побудови економіко-математичної моделі) можуть бути використані; - Ефективність використання складської площі та об'єму; - Загальні Логістичні витрати на тонну товару, пов'язані з даним варіантом оснащення складу.
 8. ВСТУП
  логістичні методи управління або розглядають можливість переходу найближчим часом. Застосування логістичного методу в зарубіжних компаніях ф дозволило їм досягти значних успіхів. Наприклад, перехід на логістичні методи управління в американських фірмах призвів до зменшення частки запасів у ВВП США з 29% в 1959 р. до 16% в 2004 р. Це на наш погляд, є
 9. Питання 3.3. Роль логістики в управлінні матеріальними потоками.
  Логістичного підходу до управління матеріальними потоками від традиційного полягає в інтеграції окремих ланок матеріало-виробничій ланцюга в єдину систему, здатну адекватно реагувати на вплив зовнішнього середовища, а також інтеграції техніки, технології, економіки, методів планування та управління потоками. У логістиці ключовим є матеріальний потік. Матеріальний потік
 10. 3.2. Розробка методики формування інформаційної бази для вирішення завдання з виявлення ключових показників при роботі складів
  оптимальним. Нижче (табл. 3.4.) Перераховані основні дані, що утворюють внутрішні потоки інформації. Зовнішні інформаційні потоки-це потоки інформації між даним підприємством та об'єктами, що знаходяться поза його межами. Нижче (табл. 3.5.) Наведена структура зовнішніх інформаційних потоків на підприємстві.
 11. 2.3 Удосконалення логістичного процесу на складі
  оптимального функціонування, диктує умови переробки вантажу. Тому склад повинен розглядатися не ізольовано, а як інтегрована складова частина логістичного ланцюга. Тільки такий підхід дозволить забезпечити успішне виконання основних функцій складу і досягнення високого рівня рентабельності. У логістичних системах задіюється велика різноманітність складів, класифікація
 12. Висновки і укладання
  оптимального перевізника / експедитора? Якщо так, то як вони кореспондуються з перерахованими в тексті показниками? 8. Чому маркетингова служба є необхідною ланкою організації руху товарних потоків? 9. Як базисні умови поставки контракту пов'язані із завданнями транспортної логістики? 10. Чи є застосування lncoterms-90 обов'язковим при визначенні базисної умови
 13.  2.1 Розробка узагальненого алгоритму вибору конфігурації логістичної системи розподілу продукції
    оптимальної кількості складів. Виберемо в якості незалежної змінної величину N - кількість складів, через які здійснюється постачання споживачів. В якості залежних змінних будемо розглядати наступні види витрат: транспортні витрати, витрати на утримання запасів; витрати, пов'язані з експлуатацією складського господарства; витрати, пов'язані з
 14.  РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ АСОРТИМЕНТУ, ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАКУПІВЕЛЬ, ПОСТАВОК, рух товару ТА ПРОДАЖУ (ЗБУТУ) ТОВАРІВ, СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ В ПІДПРИЄМСТВАХ ПО галузей народного господарства і сфері комерційної діяльності.
    сервісу в системі комерційно збутової діяльності, основні принципи та завдання організації сервісу на підприємствах роздрібних сфер діяльності. Тема 12. Моделі побудови і ведення комерційної діяльності підприємств. Суть і склад комерційних процесів, що здійснюються підприємствами. Мета, завдання, функції, операції та ресурси, результати моделювання комерційних процесів. Умови побудови
 15.  5.4 Парето-оптимальні стану економіки та їх характеристики
    оптимальним, якщо для нього не існує Парето-улучшеній8. Безліч оптимальних за Парето станів утворює кордон Парето, P, економіки. Проілюструємо поняття оптимальності по Парето за допомогою діаграми Еджворта (див. Рис. 5.3). Парето-оптимальність стану X рівнозначна тому, що множини L + (Xi) і L + + (X2) не мають спільних точок і безлічі L + + (Xi) і L + (X2) не мають спільних точок на ящику
 16.  10.8.1 Завдання
    оптимальні обсяги виробництва (маючи на увазі, що фірми можуть ділитися прибутком), (в) податки / дотації Пігу, (г) рівноважну ціну екстерналії та обсяги виробництва при торгівлі екстерналіями. ^ 479. Фірма 1 - пивзавод - скидає в річку відходи, що зменшує доходи двох однакових риболовецьких підприємств (фірми 2 і 3). Ціна на пиво дорівнює 12, ціна на рибу дорівнює 8. Функції витрат рівні ci = 2у2,
 17.  3.2.5. Дослідження залежності оптимального закону параметричного регулювання від значень некерованого параметра математичної моделі Гудвіна.
    оптимального закону параметричного регулюються-|
 18.  8.1. Логістичний підхід до транспортного забезпечення ЗЕД
    оптимальний баланс між усіма функціональними областями діяльності компанії. Приклад. Морський транспорт є найвигіднішою за рівнем витрат альтернативою для компанії, що поставляє продукти харчування. Але порівняно низький рівень витрат оптимізує тільки систему перевезення, так як використання даного виду транспорту вимагає постійного зростання запасів, витрат на зберігання,
 19.  8.2. Побудова транспортного модуля в логістичній системі фірми
    оптимального способу руху товару як при складському, так і транзитному варіанті; - забезпечення скоординованої взаємодії транспорту з сполученими галузями (експедирування, зберігання, митні операції і т.д.); - визначення ризиків випадкової загибелі або пошкодження товару, яким він піддається під час доставки, та управління ними шляхом утримання, скорочення або страхування; -
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха