Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи і та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхове справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірничої промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування і природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна безпека / Економічна статистики / Економічна теорія / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомЕкономіка міського і сільського господарства → 
« Попередня Наступна »
Коробко В. І.. Економіка міського господарства: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. - 2-е вид., Стер. - М.: Видавничий центр «Академія». - 160 с., 2008 - перейти до змісту підручника

11.1. Концепція реформи житлово-комунального господарства

Аналіз свідчить про гостроту утворилися і накопичених проблем у сфері ЖКГ, які вимагають термінового вирішення.

Одним із способів вирішення цих проблем стало реформування цього сектора економіки. Найважливішим документом у цьому напрямку стала Концепція реформи ЖКГ, затверджена Указом Президента Російської Федерації від 28 квітня 1997 р. № 425. Концепція звела воєдино основні напрямки реформи в житловому та комунальному секторах, розроблені в 1991 - 1996 рр.. і закріплені в цілому ряді нормативних актів, визначила основні системні зв'язки, по-новому розставила акценти подальших перетворень.

Основні напрямки реформи:

вдосконалення механізму контролю за вартістю житлово-комунальних послуг;

зниження вартості надання послуг;

перетворення системи управління житловим сектором;

посилення і вдосконалення системи соціального захисту;

мінімізація процесів дотування ЖКГ з бюджетів різних рівнів;

випереджаюче висновок на самоокупність тих послуг, де можливе визначення ціни на конкурентному ринку.

У розвиток Концепції були прийняті найважливіші нормативно-правові документи. 1.

Програма демонополізації житлово-комунального господарства, затверджена постановою Уряду Російської Федерації № 1613 у грудні 1997 р. При цьому заходи з технологічного та фінансового аудиту та експертизи тарифів, що є одним з ключових напрямків Програми, в багатьох містах почалися вже з середини 1997 2.

Постанова Уряду Російської Федерації «Про федеральних стандартах переходу на нову систему оплати житла і комунальних послуг» від 26 травня 1997 р. № 621, яке встановило для регіональних і місцевих адміністрацій досить чіткі орієнтири для визначення ефективних витрат на жйліщно-комунальні послуги та джерел їх фінансування.

3. Методика визначення федеральних стандартів переходу на нову систему оплати житла і комунальних послуг, а також величини трансфертів з урахуванням дотримання в суб'єктах Російської Федерації федеральних стандартів і тарифів, що затверджуються Федеральної енергетичної комісією Російської Федерації.

Останній документ встановив механізм економічного стимулювання регіонів у проведенні реформи через використання системи федеральних трансфертів: витрати понад федеральних стандартів тепер не визнаються обгрунтованими і можуть служити підставою для зменшення розміру трансферту описаної в методиці процедури.

Таким чином, до середини 1997 р. були сформульовані нові підходи до стратегії перетворення в ЖКГ.

У цей період були ужее ючени нормативні вимоги до теплозахисту огороджувальних конструкцій знову споруджуваного житла і пристрою додаткового утеплення експлуатованих житлових будинків. Удосконалюються системи опалення та вентиляції житлових будинків, що забезпечують автоматизований контроль за споживанням і регулюванням подачі енергоносіїв.

Згідно з новими вимогами Санітарних правил і норм всі житлові та громадські будівлі, що піддаються реконструкції або капітального ремонту, повинні бути утеплені, а їх системи опалення та гарячого водопостачання оснащені приладами регулювання, контролю та обліку споживання ресурсів.

Метою нового етапу реформи був перехід на нову систему оплати житла і комунальних послуг, що передбачає зниження обсягу бюджетних дотацій в ЖКГ за умови обов'язкового надання житлових субсидій малозабезпеченим громадянам.

Основним інструментом координації регіональних стратегій перетворення ЖКГ, а також економічного стимулювання проведення перетворень у житлово-комунальному секторі, стали федеральні стандарти переходу на нову систему оплати житла і комунальних послуг. Основні причини, що викликали необхідність перегляду принципів надання коштів Федерального фонду фінансової підтримки суб'єктів Російської Федерації (ФФПР):

обмеженість можливих заходів впливу федеральних органів влади на хід і основні параметри реформи ЖКГ, оскільки відповідно до законодавства основні повноваження в цій сфері перебувають у віданні суб'єктів Федерації органів місцевого самоврядування;

необхідність підвищення економічної ефективності використання цих коштів і справедливості їх розподілу.

З введенням федеральних стандартів в основу нової концепції розподілу федеральних трансфертів між регіонами з урахуванням проведення реформи ЖКГ покладено два основних принципи. 1.

Визнання права суб'єктів Російської Федерації і муніципальних утворень в регіонах встановлювати в межах їх компетенції основні параметри реформи ЖКГ, включаючи параметри переходу на нову систему оплати житла і комунальних послуг. 2.

Облік при розподілі федеральних трансфертів між регіонами обгрунтованих потреб у бюджетних витратах на ЖКГ, що визначаються на основі встановлених федеральних стандартів, в результаті чого зменшуються розрахункові розміри трансфертів з урахуванням додаткових бюджетних витрат суб'єктів Федерації, що виникають в результаті відхилення від встановлених федеральних стандартів; не допускається зменшення розмірів трансфертів для суб'єктів Федерації, що знижують бюджетні витрати на ЖКГ в ході проведення його реформи.

Федеральний стандарт граничної вартості надання житлово-комунальних послуг (ЖКП), диференційований по економічних районах Росії (з виділенням районів Крайньої Півночі і прирівняних до них місцевостей), розраховувався із середньої склалася з економічних регіонах величини. При цьому аналіз показував істотну диференціацію фактичної вартості житлово-комунальних послуг всередині економічних районів.

Даний стандарт є ключовим і стимулює проведення реформи ЖКГ в напрямку зниження загальних ресурсів на житлово-комунальні послуги через демонополізацію діяльності, розвиток конкуренції, впровадження ресурсозберігаючих технологій, посилення контролю за природними і локальними монополіями.

У цьому відношенні аналіз демонструє великі можливості регіонів.

З 1997 р. Держбуд Росії спільно з Держкомстатом Росії здійснюють моніторинг в суб'єктах Російської Федерації федеральних стандартів переходу на нову систему оплати житла і комунальних послуг:

стандарту соціальної площі житла; рівня платежів громадян по відношенню до рівня витрат на утримання і ремонт житла, а також комунальні послуги;

максимально припустимої частки власних витрат на оплату житла та комунальних послуг у сукупному сімейному доході, виходячи із соціальної норми площі житла та нормативів споживання комунальних послуг;

вартості надання житлово-комунальних послуг на 1 кв. м загальної площі житла на місяць

Федеральний стандарт соціальної норми площі житла. Встановлені даними стандартом 18 м2 загальної площі житла на одного члена сім'ї, що складається з трьох і більше осіб, 42 м2 - на сім'ю з двох осіб і 33 м2 - на одиноко проживаючих, залишаються незмінними на весь період реформування.

У той же час по території Російської Федерації згідно регіональним стандартам ця норма становить від 13,1 до 27 м2 на людину при среднероссийской забезпеченості житлом 18,3 м2.

Федеральний стандарт рівня платежів громадян по відношенню до рівня витрат на утримання і ремонт житла, а також комунальні послуги. У 1999 р. середній по Росії рівень оплати ЖКП населенням склав 60,4% при встановлених федеральним стандартом 60%.

У 21 регіоні рівень оплати населенням житла і комунальних послуг був реалізований вище встановленого федерального стандарту (наприклад, в Архангельській області - 70%, Володимирській - 62, Брянської - 60, Курганської - 59,9, Томської - 61,1, Республіці Дагестан - 68,3%) при практично незмінною абсолютной'велічіне платежів для населення за рахунок комплексу заходів реформування.

Проте у ряді регіонів рівень платежів громадян за надані ЖКП склав близько 50% їх вартості (Алтай, Мордовія, Тульська, Псковська, Пензенська області та ін.)

Федеральний стандарт максимально допустимої частки власних витрат громадян на оплату житла та комунальних послуг у сукупному сімейному доході, виходячи із соціальної норми площі житла та нормативів споживання комунальних послуг. У середньому по Російській Федерації встановлена ??максимально допустима частка власних витрат громадян на оплату житла та комунальних послуг у сукупному сімейному доході в 1999 р. не перевищила 16%.

Реально склалася максимальна частка витрат громадян на оплату житла та комунальних послуг у сукупному сімейному доході за рахунок надання пільг і субсидій склала 7,3%, що, практично, вдвічі нижче встановленої межі.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.1. Концепція реформи житлово-комунального господарства "
 1. Глава 12. . Економіка житлово-комунального господарства
  Глава 12. . Економіка житлово-комунального
 2. 12.1. Нормативно-правова база енергоресурсозберігання житлово-комунального господарства
  До числа першочергових завдань, передбачених Концепцією реформування ЖКГ, слід віднести проблему нормативно-правової бази енергоресурсозберігання. Федеральними органами влади створено необхідний нормативно-правовий фундамент енергоресурсозберігання, що дозволяє на місцях здійснювати послідовну політику в цьому напрямку. Його основу складають Постанови Уряду
 3. Коробко В. І.. Економіка міського господарства: навч. посібник для студ. вищ. навч. закладів. - 2-е вид., Стер. - М.: Видавничий центр «Академія». - 160 с., 2008

 4. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 1.
  Акімова Т. А. Екологія: навч. для вузів / Т. А. Акімова, В. В.Хаскін. - М.: ЮНИТИ, 1998. 2. Веліхов JI.A. Досвід муніципальної програми / JI. А. Веліхов. - M.-JI. : Госиздат, 1926. 3. Веліхов JI. А. Основи міського господарства / JT.A. Веліхов. - M.-JI.: Госиздат, 1928. 4. Воронін А. Г. Основи управління муніципальним господарством: навч. посібник / А.Г.Воронін, В.А.Лапін,
 5. 11.5. Дотації та пільги населенню
  Одним із завдань реформи ЖКГ є ліквідація механізму прямого бюджетного дотування підприємств ЖКГ, як однієї з найбільш неефективних форм фінансування, і переходу до адресної соціальної захисту населення через програму житлових субсидій. Для наочності сприйняття повернемося до графіка платоспроможності. При встановленому федеральним стандартом рівні оплати послуг населенням у розмірі 50
 6. 46.3. Статистика житлово-комунальних послуг
  Рівень благоустрою житлового фонду та комунальних зручностей визначає умови життя населення в побутовому відношенні. Забезпечити комфортні умови проживання населення покликані підприємства житлово-комунального господарства, діяльність яких пов'язана з утриманням та експлуатацією житлового фонду, розподільних мереж комунального та побутового водопостачання, газо-та теплопостачання
 7. Тема 7. Економічний розвиток СРСР.
  Економіка СРСР в роки політики «Військового комунізму». Економічний розвиток СРСР в роки НЕПу. Грошові реформи в СРСР 1922-1924 рр. і 1947 рр.. Економічні реформи 30-60 рр.. в СРСР. Реформи 1965 року в Росії та їх соціально-економічні наслідки. Теми рефератів: Кредінная реформа кінця 1920 - початку 1930 рр.. в СРСР. Податкова реформа кінця 1920 - початку 1930 рр.. в СРСР. Колективізація
 8. 12.1. Житлово-комунальне господарство регіонів, його склад і особливості функціонування
  ЖКГ являє собою складний комплекс різноманітних підприємств, служб, як правило, взаємопов'язаних між собою, надають послуги або виробляють продукцію. До складу його входять дві найбільші галузі: житлове і комунальне господарство. Кожна із зазначених галузей має підгалузі. Так, житлове господарство включає житлове будівництво та утримання житлового фонду. До складу комунального
 9. 46.4. Статистика готельних послуг
  Житлово-комунальне господарство як вид економічної діяльності однієї з галузей соціальної сфери включає в себе і готельне господарство, надає послуги населенню з надання кімнат (номерів) для тимчасового проживання, як правило, під час ділових поїздок, подорожей. Спільними характерними рисами житлових приміщень такого типу є згруповані вздовж коридорів кімнати (номера),
 10.  Тема 7. ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК СРСР
    Економіка СРСР в роки НЕПу (1921 - 1929 рр..). Сутність НЕПу. Соціальна еволюція радянського села. Відновлення та перебудова промисловості. Основні суспільно-економічні уклади; використання державного капіталізму, його основні форми. Розвиток системи планування. Грошова реформа 1922 - 1924 рр.. Грошова реформа 1947 року й подальші зміни в грошовій системі. Скасування
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха