Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомЕкономіка гірської промисловості → 
« Попередня Наступна »
П.М. Должиков, Н.М. Величко, А.П. Должикова. Основи економіки і управління гірничим підприємством: Навчальний посібник. - Донецьк: «Норд-прес». - 200 с., 2009 - перейти до змісту підручника

11.1. Поняття про ціни, принципи ціноутворення, види цін

Ціна продукції є грошовим вираженням її вартості. Ціни на продукцію промисловості встановлюються в плановому порядку, виходячи з об'єктивних умов виробництва з урахуванням дії економічних законів. У господарському механізмі суспільства ціна відображає суспільно необхідні витрати праці на виробництво продукції, крім того, вона є засобом обліку та порівняння витрат і результатів виробництва. За допомогою цін здійснюється розподіл і перерозподіл доходу. Якщо на підприємстві індивідуальні витрати виробництва виявилися нижче суспільно необхідних витрат, а ціна залишилася колишньою, то підприємство отримує прибуток. Таким чином, ціна стимулює зниження собівартості продукції, прискорення науково-технічного прогресу, раціональне використання матеріальних, трудових і фінансових ресурсів, збільшення обсягу випуску продукції і підвищення її якості.

Залежно від ролі, яку виконують ціни в народному господарстві, а також умов виробництва і реалізації продукції застосовуються наступні ціни: оптові ціни підприємства, оптові ціни промисловості, роздрібні ціни, обласні. Крім того, для вирівнювання внутрішньогалузевої рентабельності застосовують розрахункові ціни. На сільськогосподарську сировину встановлені заготівельні і закупівельні ціни. Діють ціни ринку. Великого поширення набули специфічні ціни - різного роду тарифи на перевезення вантажів залізничним, автомобільним, річковим, морським та повітряним транспортом; тарифи на електроенергію і різного роду послуг.

У промисловості застосовуються оптові ціни промисловості. Оптова ціна підприємства включає повну собівартість продукції і нормативну прибуток, диференційовану по галузях промисловості і видам продукції. За цими цінами проводять розрахунки з підприємствами виробниками продукції.

Оптова ціна промисловості включає в себе, крім оптової ціни підприємства, витрати і прибуток (націнку) збутових організацій, а також податок з обороту на продукцію, по якій він встановлений.

За цими цінами продукція реалізується підприємствам-споживачам і в торгову мережу.

Роздрібні ціни включають, крім оптової ціни промисловості, витрати і прибуток роздрібних торгових організацій.

Оптові ціни характеризуються найбільш широкої диференціацією. Залежно від територіального поширення вони поділяються на єдині і диференційовані (районні) ціни. Територіальна диференціація оптових цін найбільш характерна для продукції галузей гірничодобувної промисловості. Загальна схема ціноутворення приведена на рис. 11.1. Себестоим

ость продукції Прибуток Податок з

обороту Постачальницько-збутова націнка Торговельна націнка Витрати постачальницько-збутових організацій Прибуток постачальницько о-збутових організацій Витрати торговельних організацій Прибуток торговельних організацій Оптова ціна підприємства Оптова ціна промисловості Роздрібна ціна Рис. 11.1. Загальна схема ціноутворення

Залежно від терміну дії оптові ціни підрозділяються на постійні, тимчасові і за разовими замовленнями.

Постійні ціни - це ціни, затверджені в прейскурантах чи доповненнях до них, термін дії яких заздалегідь не встановлений.

Тимчасові ціни встановлюються на знову освоювану продукцію, призначену до серійного або масового випуску на період освоєння продукції.

Ціни за разовими замовленнями встановлюються на вироби, призначені до випуску в порядку індивідуального замовлення. Їх стверджує міністерство, у веденні якого знаходиться підприємство-виробник,

Ціна в господарстві виконує наступні функції: обліково-планову, при якій ціна є засобом обліку і зіставлення суспільно-необхідних і індивідуальних витрат на виробництво окремих видів продукції; стимулюючу, коли функція ціни проявляється у використанні системи цін як заохочувальний планового важеля впливу на економічний інтерес товаровиробників, щоб прискорити темпи науково-технічного прогресу створити нові види продукції; перераспределительную, яка здійснюється за допомогою встановлення в цінах різної частки нагромадження на продукцію різних галузей промисловості, на засоби виробництва, на предмети споживання та послуги.

При цьому створюється можливість перерозподілу доходів і накопичень між підприємствами, галузями виробництва, економічними районами.

У зв'язку з тим, що собівартість вугілля одних і тих же марок у вугільному басейні і навіть на різних шахтах одного і того ж басейну істотно відрізняється, введені розрахункові ціни на вугілля для розрахунків між виробничими об'єднаннями. При цьому передбачено, що в цілому сума виручки від розрахунків вугілля з об'єднаннями за розрахунковими цінами повинна дорівнювати сумі виручки від розрахунків вугілля із споживачами за оптовими цінами.

У нових умовах господарювання вживаються заходи з тим, щоб рішуче покінчити з недооцінкою ролі ціноутворення в управлінні народним господарством, перетворити ціни на дієвий інструмент підвищення ефективності суспільного виробництва, розвитку економічних методів управління, поглиблення господарського розрахунку і самофінансування .

Цінам повинна бути додана противитратної спрямованість, підвищена їх стимулююча роль у прискоренні науково-технічного прогресу і поліпшенні якості продукції, в ресурсозбереженні. Нова система цін передбачає забезпечити скорочення невиправданих перерозподільних процесів і дотацій, створити економічно обгрунтовані умови для переходу на повний господарський розрахунок і самофінансування у всіх галузях народного господарства.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.1. Поняття про ціни, принципи ціноутворення, види цін "
 1. ДОДАТОК 2. завдання на контрольні роботи
  ціноутворення. Види цін і методики ціноутворення. Аналіз конкуренції в бізнес-плані. Стратегія маркетингу в бізнес-плані. Основні розділи бізнес-плану, їх зміст. Зміст юридичної розділу бізнес-плану. Зміст балансу в бізнес-плані. Зміст організаційного розділу бізнес-плану. Стратегія фінансування діяльності фірми. Зміст виробничого плану фірми. Поняття
 2. 4.3.1 Завдання
  цінах (1, 2) виробник вибрав вектор випуску (1, -1), а при цінах (2,1) - вектор випуску (- 1,1). Сумісне це з максимізацією прибутку? ^ 213. Відомо, що при цінах (3, 2) виробник вибрав вектор випуску (2, -1), а при цінах (2, 3) - вектор випуску (1, -2). Сумісне це з максимізацією прибутку? ^ 214. Відомо, що при цінах (1, 4) виробник вибрав вектор випуску (-4, 3),
 3. ТЕМА «ФОРМУВАННЯ ІНФРАСТРУКТУРИ лізингового ринку РФ»
  поняття, суб'єкти і об'єкти лізингу. Правове регулювання лізингу в РФ. Лізингові компанії та організаційні форми лізингу в РФ. Види лізингу. Етапи укладення лізингових угод, лізинговий договір. Лізингові операції в комерційних банках. Запитання і завдання для контролю: Розкрийте основні поняття лізингу, як форми реалізації (збуту) продукції. У чому полягає механізм лізингової угоди і
 4. РОЗДІЛ 7. ОРГАНІЗАЦІЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В інфраструктуру ринку (НЕРУХОМІСТЬ, БАНКИ, страхові та лізингові компанії, ІНЖИНІРИНГ, «ноухау» ТА ІН.).
  Поняття, суб'єкти та об'єкти лізингу. Правове регулювання лізингу в РФ. Лізингові компанії та організаційні форми лізингу в РФ. Види лізингу. Етапи укладення лізингових угод, лізинговий договір. Лізингові операції в комерційних банках. Тема 38. Організація комерційної діяльності банків. Завдання і цілі банку. Ринок банківських послуг. Структура банку і місце в ній маркетингу та реклама.
 5. Порівняльний аналіз схем ціноутворення при дискримінації другого типу
  ціноутворення є оптимальною для монополіста. Пояснимо, чому це так. Припустимо, що в результаті використання деякої схеми ціноутворення t (-) пан Low вибере угоду, при якій він набуває ж, блага і платить за нього t0 а пан High - xh і th відповідно. Тоді монополіст міг би використовувати пакетну дискримінацію, запропонувавши споживачам «пакети» (xb tt) і (xh,
 6. ТЕМА «СЕРВІСНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ЙОГО ОСОБЛИВОСТІ НА ПІДПРИЄМСТВАХ галузевої спрямованості»
  поняття, як «сервіс», «послуга», «якість послуги», «якість обслуговування». Що являє собою сервіс на виробництві та у сфері обслуговування? Назвіть основні принципи, завдання та шляхи розвитку системи сервісу у підприємницькій діяльності? Що означає поняття «асортимент послуг» і яким чином можна оцінити рівень якості обслуговування? Що Ви знаєте з історії розвитку сервісу і його
 7. Питання 8.6. Цінова політика: поняття, цілі і завдання.
  принципом є відшкодування витрат і одержання прибутку в розмірі, достатньому для здійснення розширеного відтворення і виплати відповідних податків державі, муніципалітету, а також для утворення фонду споживання (соціальної сфери) в обсязі, що забезпечує певний стандарт життя працівників. Рішення даної задачі відбувається за допомогою відповідного встановлення рівня цін
 8. 11.5. Розподіл прибутку
  ціноутворення. 6. Види цін за рівнем формування. 7. Види цін за специфікою. 8. Види цін за ступенем впливу держави. 9. Що таке диверсифікація цін, і які її основні напрямки? 10. У чому переваги диверсифікації? 11. У чому полягає ціноутворення, засноване на витратах? Його переваги і недоліки. 12. Характеристика
 9. 3.B.3 Завдання
  цінах (4, 6) вибирає набір (6, 6), а при цінах (6, 3) він вибирає набір (10, 0). Чи задовольняють ці спостереження аксіомі виявлених переваг? ^ 163. При цінах (1, 4) вибір споживача був (2, 3). Який з наступних наборів виявлено краще, ніж цей набір: (а) (5, 2), (b) (8, 1 ), (c) (15, 0)? ^ 164. При цінах (2,1) вибір споживача був (2, 2). Який з наступних наборів виявлено краще, ніж
 10. 23.1. Соціально -економічна сутність цін і тарифів та завдання статистики
  цінах; * удосконалювати систему показників і методологію їх розрахунку з урахуванням адаптації до міжнародних стандартів. Система показників статистики цін являє собою сукупність взаємопов'язаних і взаємодоповнюючих показників, що характеризують різні сторони формування та руху цін. Вона повинна бути досить стійка, але в період становлення ринкових відносин необхідні її
 11. ВИБІР спред
  понять до спреду з нашого прикладу. Оскільки цей спред був організований з кредитом в '/ 2 пункту при ціні акції 45, то точки беззбитковості будуть рівні тими цінами акції, при яких спред може бути ліквідований з дебетом в [/ i пункту. Припустимо, що при організації спреду до квітневого закінчення терміну залишалося 95 днів. Можна помітити, що в кожному рядку таблиці витрати на купівлю 2 колл
 12. У цьому параграфі ми вводимо поняття загальної рівноваги (або, більш точно, загального конкурентного рівноваги) і обговорюємо ту роль, яку відіграє це поняття в неокласичному аналізі.
  поняття загальної рівноваги (або, більш точно, загального конкурентного рівноваги) і обговорюємо ту роль, яку відіграє це поняття в неокласичному
 13. 5.2.4 Надлишковий попит
  зрозуміти, в рівновазі надлишковий попит має дорівнювати нулю. Таким чином для рівноважних цін p виконано 0 e E (p). У ситуації ж, коли надлишковий попит визначається однозначно, рівноважні ціни задовольняють системі рівнянь E (p) = 0. Для моделі обміну відображення надлишкового попиту будується наступним чином. Нехай при цінах p відображення попиту i-го споживача є xi (p,. Оскільки в =
 14. Глава III. Зіставлення термінів фінансової звітності англійської та російської мов на семасіологічному рівні
  понять на рівні терміноелементів в ІЄ і ПЯ. Зіставлення термінах систем ВМ і ПМ на семасіологічному рівні дозволяє виділити наступні основні види розбіжностей між термінами ІЄ і ПЯ: Розбіжності в точній обсязі поняття, що виражається термінами ІЄ і ПЯ (виявляються при аналізі місця терміна в системі понять, тобто парадигматичних відносин). Цей різновид розбіжностей розглядається
 15.  4.4 Витрати і витрати
    поняття з тими поняттями, які були розглянуті вище. У цьому параграфі для спрощення позначень вектор випуску ми будемо позначати через y (замість yo). Як і раніше, r - вектор відповідних
 16.  4.2. Послідовне рівновагу
    поняттям рівноваги, яка в той же час посилює поняття слабкого досконалого Байесови рівноваги за рахунок введення додаткової умови узгодженості уявлень, є поняття послідовного рівноваги (Wilson, Kreps, 1982). На противагу скоєного Байесови рівноваги, в понятті послідовного рівноваги ця узгодженість вводиться не прямим, а непрямим чином
 17.  РЕАЛІЗАЦІЯ
    принципах і допомагають йому вести
 18.  5.2. Методи ціноутворення некомерційних організацій
    ціноутворення відносяться методи визначення цін:-на основі торгових націнок,-розрахунку точки беззбитковості та отримання цільового прибутку;-ціннісної значимості товару для споживача;-цін конкурентів;-тендерного ціноутворення та ін Метод ціноутворення на основі торгових націнок Суть цього методу розрахунку цін проста і полягає в наступному: на собівартість виробу нараховується стандартна
 19.  2.1. Вартість об'єкта оцінки з обмеженим ринком
    цінах, що існують на дату проведення оцінки, з урахуванням зносу об'єкта оцінки. 2.3. Вартість відтворення об'єкта оцінки Це сума витрат у ринкових цінах, що існують на дату проведення оцінки, на створення об'єкта, ідентичного об'єкту оцінки, із застосуванням ідентичних матеріалів і технологій, з урахуванням зносу об'єкта оцінки. Відмінність даних видів вартостей полягає у визначенні
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха