Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес -планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомОрганізація виробництва → 
« Попередня Наступна »
О.Г. Турова. # Організація виробництва та управління підприємством: Підручник, 2004 - перейти до змісту підручника

11.1. Типи виробництва та їх техніко-економічна характеристика

Тип виробництва визначається комплексною характеристикою технічних, організаційних та економічних особливостей виробництва, обумовлених широтою номенклатури, регулярністю, стабільністю та обсягом випуску продукції. Основним показником, що характеризує тип виробництва, є коефіцієнт закріплення операцій Кз. Коефіцієнт закріплення операцій для групи робочих місць визначається як відношення числа всіх різних технологічних операцій, виконаних або підлягають виконанню протягом місяця, до числа робочих місць:

(11.1)

де К - число операцій, виконуваних на i-м робочому місці; К - кількість робочих місць на ділянці або в цеху.

Розрізняють три типи виробництва: одиничне, серійне, масове.

Одиничне виробництво характеризується малим обсягом випуску однакових виробів, повторне виготовлення і ремонт яких, як правило, не передбачаються. Коефіцієнт закріплення операцій для одиничного виробництва звичайно вище 40.

Серійне виробництво характеризується виготовленням чи ремонтом виробів періодично повторюваними партіями. Залежно від кількості виробів у партії чи серії і значення коефіцієнта закріплення операцій розрізняють дрібносерійне, среднесерійное і багатосерійне виробництво. Для дрібносерійного виробництва коефіцієнт закріплення операцій від 21 до 40 (включно), для среднесерійного виробництва - від 11 до 20 (включно), для великосерійного виробництва - від 1 до 10 (включно).

Масове виробництво характеризується великим обсягом випуску виробів, безперервно виготовляються або ремонтуються тривалий час, протягом якого на більшості робочих місць виконується одна робоча операція. Коефіцієнт закріплення операцій для масового виробництва приймається рівним 1.

Розглянемо техніко-економічні характеристики кожного з типів виробництва.

Одиничне і близький до нього дрібносерійне виробництва характеризуються виготовленням деталей великої номенклатури на робочих місцях, що не мають певної спеціалізації. Це виробництво має бути достатньо гнучким і пристосованим до виконання різних виробничих замовлень.

Технологічні процеси в умовах одиничного виробництва розробляються укрупнено у вигляді маршрутних карт на обробку деталей по кожному замовленню; ділянки оснащуються універсальним обладнанням і оснащенням, які забезпечують виготовлення деталей широкої номенклатури. Велика розмаїтість робіт, які доводиться виконувати багатьом робітникам, вимагає від них різних професійних навичок, тому на операціях використовуються робітники-універсали високої кваліфікації. На багатьох ділянках, особливо в дослідному виробництві, практикується поєднання професій.

Організація виробництва в умовах одиничного виробництва має свої особливості. Через розмаїття деталей, порядку і способів їх обробки виробничі ділянки будуються за технологічним принципом з розстановкою обладнання за однорідними групами. При такій організації виробництва деталі в процесі виготовлення проходять через різні ділянки. Тому при передачі їх на кожну наступну операцію (ділянка) необхідно ретельно опрацювати питання контролю якості обробки, транспортування, визначення робочих місць для виконання наступної операції.

Особливості оперативного планування і управління полягають у своєчасних комплектації та виконанні замовлень, контролі за просуванням кожної деталі за операціями, забезпеченні планомірної завантаження ділянок і робочих місць. Великі труднощі виникають в організації матеріально-технічного постачання. Широка номенклатура продукції, що виготовляється, застосування укрупнених норм витрати матеріалів створюють труднощі в безперебійному постачанні, через що на підприємствах накопичуються великі запаси матеріалів, а це веде, у свою чергу, до омертвіння оборотних коштів.

Особливості організації одиничного виробництва позначаються на економічних показниках. Для підприємств з переважанням одиничного типу виробництва характерні відносно висока трудомісткість виробів і великий обсяг незавершеного виробництва внаслідок тривалого пролежування деталей між операціями. Структура собівартості виробів відрізняється високою часткою витрат на заробітну плату. Ця частка, як правило, становить 20-25%.

Основні можливості поліпшення техніко-економічних показників одиничного виробництва пов'язані з наближенням його по техніко-організаційному рівню до серійного. Застосування серійних методів виробництва можливе при звуженні номенклатури виготовлених деталей загальномашинобудівного застосування, уніфікації деталей і вузлів, що дозволяє перейти до організації предметних ділянок; розширенні конструктивної наступності для збільшення партій запуску деталей; групуванні близьких по конструкції і порядку виготовлення деталей для скорочення часу на підготовку виробництва та поліпшення використання устаткування.

Серійне виробництво характеризується виготовленням обмеженої номенклатури деталей партіями, що повторюються через певні проміжки часу. Це дозволяє використовувати поряд з універсальним спеціальне обладнання. При проектуванні технологічних процесів передбачають порядок виконання й оснащення кожної операції.

Для організації серійного виробництва характерні такі риси. Цехи, як правило, мають у своєму складі предметно-замкнуті ділянки, устаткування на яких розставляються по ходу типового технологічного процесу. В результаті виникають порівняно прості зв'язки між робітниками місцями і створюються передумови для організації прямоточного переміщення деталей у процесі їх виготовлення.

Предметна спеціалізація ділянок робить доцільної обробку партії деталей паралельно на декількох верстатах, що виконують наступні один за одним операції. Як тільки на попередній операції закінчується обробка декількох перших деталей, вони передаються на наступну операцію до закінчення обробки всієї партії. Таким чином, в умовах серійного виробництва стає можливою паралельно-послідовна організація виробничого процесу. Це його відмітна особливість.

Застосування тієї чи іншої форми організації в умовах серійного виробництва залежить від трудомісткості і обсягу випуску закріплених за ділянкою виробів. Так, великі, трудомісткі деталі, виготовлені у великій кількості і мають подібний технологічний процес, закріплюють за однією ділянкою з організацією на ньому перемінно-потокового виробництва. Деталі середніх розмірів, багатоопераційні і менш трудомісткі об'єднують в партії. Якщо запуск їх у виробництво регулярно повторюється, організуються ділянки групової обробки.

Дрібні, малотрудоемкие деталі, наприклад нормалізовані шпильки, болти, закріплюють за одним спеціалізованим ділянкою. У цьому випадку можлива організація прямоточного виробництва.

Для підприємств серійного виробництва характерні значно менші, ніж в одиничному, трудомісткість і собівартість виготовлення виробів. У серійному виробництві, в порівнянні з одиничним, вироби обробляються з меншими перервами, що знижує обсяги незавершеного виробництва.

З точки зору організації основним резервом зростання продуктивності праці в серійному виробництві є впровадження методів потокового виробництва.

Масове виробництво відрізняється найбільшою спеціалізацією і характеризується виготовленням обмеженої номенклатури деталей у великих кількостях. Цехи масового виробництва оснащуються найбільш досконалим устаткуванням, що дозволяє майже повністю автоматизувати виготовлення деталей. Великого поширення набули тут автоматичні потокові лінії. Технологічні процеси механічної обробки розробляються більш ретельно, по переходах. За кожним верстатом закріплюється відносно невелика кількість операцій, що забезпечує найбільш повне завантаження робочих місць. Устаткування розташовується ланцюжком по ходу технологічного процесу окремих деталей. Робочі спеціалізуються на виконанні однієї-двох операцій. Деталі з операції на операцію передаються поштучно. В умовах масового виробництва зростає значення організації межоперационной транспортування, технічного обслуговування робочих місць. Постійний контроль за станом ріжучого інструменту, пристосувань, обладнання - одна з умов забезпечення безперервності процесу виробництва, без якого неминуче порушується ритмічність роботи на дільницях і в цехах.

Необхідність підтримки заданого ритму у всіх ланках виробництва стає відмітною особливістю організації процесів при масовому виробництві.

Масове виробництво забезпечує найбільш повне використання обладнання, високий загальний рівень продуктивності праці, найнижчу собівартість виготовлення продукції. У табл. 11.1 представлені дані по порівняльній характеристиці різних типів виробництва.

Таблиця 11.1

Порівняльна характеристика різних типів виробництва

# G0Сравніваемие Тип виробництва ознаки Одиничне Серійне Масове Номенклатура і обсяг випуску Необмежена номенклатура деталей, виготовлених за замовленням Широка номенклатура деталей, виготовлених партіями Обмежена номенклатура деталей, виготовлених у великих кількостях Повторюваність випуску Відсутня Періодична Постійна Застосовується устаткування Універсальне Універсальне, частково спеціальна В основному спеціальне Закріплення операцій за верстатами Відсутня Встановлюється обмежене число деталеопе-рацій Одна-дві операції на верстат Розташування обладнання По групах однорідних верстатів По групах для обробки конструктивно і технологічно однорідних деталей По ходу технологічного процесу обробки деталей Передача предметів праці з операції на операцію Послідовна Паралельно-послідовна Паралельна Форма організації виробничого процесу Технологічна Предметна, групова, гнучка предметна Прямолінійна

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "11.1. Типи виробництва та їх техніко-економічна характеристика "
 1. Глава 11 Типи, форми і методи організації виробництва
  виробництва
 2. ТЕМА« ОРГАНІЗАЦІЯ РОЗДРІБНОЇ ТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ »
  типи роздрібних торгових підприємств і дайте характеристику кожному з них. Література: основна (1,3,4,5) додаткова
 3. РОЗДІЛ 1. Організаційно-правової ФОРМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ по галузях і сферах ЗАСТОСУВАННЯ
  типи підприємств як юридичних осіб. Комерційні та некомерційні організації, їх характеристика. Основні організаційно-правової форми одиничних і групових компаній. Факторингові та інжинірингові компанії, особливості їх функціонування. Тема 2. Організація комерційних служб і керування комерційною діяльністю підприємств. Цілі, функції і завдання комерційної служби підприємства.
 4. ТЕМА «КОМЕРЦІЙНІ ЗВ'ЯЗКУ У ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ»
  характеристика формування господарських зв'язків в оптовій торгівлі. Види договорів в оптових торговельних організаціях зі закупівель, зберігання та збуту товарів, їх висновок, здійснення і контроль. Типи колективних підприємств в оптовій торгівлі. Запитання і завдання для контролю: Які організаційні структури та спільні функції торговельних підприємств мають місце в рамках добровільних торгових
 5. Розділ 9. «Оцінка ризику та страхування»
  типи ризиків, з якими автори бізнес-плану можуть зіткнутися: пожежі і землетруси, страйки і міжнаціональні конфлікти, зміни в податковому регулюванні і коливання валютних курсів, а також джерела і момент їх виникнення. У другій частині дається відповідь на питання: як зменшити ризики і втрати. Відповідь має складатися з двох пунктів: Вказуються організаційні заходи профілактики ризиків,
 6. 7. Питання до заліку 1.
  Виробництва в умовах ринкової економіки. Фактори розміщення. 13. Формування і сутність регіону як соціально-економічної системи. Типи регіональних систем. 14. Будова регіональної соціально-економічної системи. 15. Регіональні особливості господарства. 16. Міжрегіональні економічні зв'язки. 17. Сутність категорії «регіональний ринок». Система регіональних ринків. 18.
 7.  6.5. Аналіз інноваційної діяльності підприємства
    виробництво технічних нововведень (інновацій). Інноваційна діяльність має кілька стадій. Цими стадіями можуть бути винахід або відкриття, експеримент, НДДКР, розробка технічного проекту, досвідчена розробка чи експериментальне дослідне виробництво, серійне або масове виробництво. Основними результатами інноваційної діяльності підприємства є підвищення
 8.  6.4.4. РЕАЛІЗАЦІЙНА ВАРТІСТЬ здобуває вугілля АЛЕ ПІДПРИЄМСТВУ
    виробництва при застосуванні базової техніки: С6ш = QBlIJ? С6ш = 600-200 -120 ТОВ тис. руб / рік. 6.4.5.2. Розмір витрат виробництва при застосуванні нової техніки: С = 0? CVJ + АС +1 нш Vhiu ^ klu - ay - 'де QHIIJ - обсяг видобутку вугілля при застосуванні нової техніки, тис. т / рік; - собівартість видобутку по шахті при застосуванні нової техніки, руб / т.; др - очікувана зміна дільничної
 9.  6.1. Загальна характеристика технічного стану підприємства
    виробництва характеризується наявністю засобів і знарядь праці (машин, механізмів, устаткування, приладів, інструментів, пристосувань), створенням нових і вдосконаленням застосовуваних технологічних процесів і методів виробництва, схем механізації і автоматизації, систем транспорту та енергопостачання. До загальних характеристик технічного стану підприємства можна віднести його
 10.  ТЕМА «господарюючий суб'єкт КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ»
    типи підприємств як юридичних осіб. Комерційні та некомерційні організації, їх характеристика. Основні організаційно-правової форми одиничних і групових компаній. Факторингові та інжинірингові компанії, особливості їх функціонування. Запитання і завдання для контролю: Які види і форми функціонування господарських організацій (підприємств) Ви знаєте? Назвіть організаційно-правової
 11.  6.3. Аналіз розвитку науково-технічного прогресу
    виробництво нової техніки. До основних напрямів науково-технічного прогресу відносяться: заміна Дорогих матеріалів більш дешевими, підвищення терміну експлуатації обладнання, машин і механізмів за рахунок поліпшення їх конструкції, впровадження прогресивні ^ технологій, підвищення рівня автоматизації і механізації виробництва, його технічне вдосконалення, скорочення втрат і рівня витрат
 12.  8. ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ 1.
    типи спеціальних зон. Цілі створення вільних економічних зон. 59. Економічні та юридичні пільги на території СЕЗ. 60. Приклади СЕЗ
 13.  63.6. ВИТРАТИ ПІДПРИЄМСТВА НА ВИПУСК про дукції
    виробництва в цілому по преді ри-ят ію при застосуванні базової техніки СБП визначається за наступною формулою: (6.13) ^ БЧ Qe "" Q п, 270 де Q - обсяг виробленої підприємством продукції в одиниць) часу при застосуванні базової техніки, т / рік ;? уд собівартість одиниці продукції по підприємству. руб. на 1 т. При використанні нової гехнікі величина собівартості видобутку по підприємству
 14.  1.2. Види аналізу, їх класифікація і характеристика
    виробництва, рівня витрат, встановлення кількісної міри впливу різних факторів. Якісний аналіз заснований на якісних порівняльних оцінках, характеристиках техніко-економічного стану підприємства. Його метою є виявлення особливостей даного стану і його внутрішніх взаємозалежностей. Самоаналіз виконується всередині підприємства силами своїх фахівців. Його
 15.  Класичні (вчинені) ринки. Загальна рівновага
    типи ринкових недосконалостей і пов'язані з ними відхилення рівноваг від Па-рето-оптимальності, тобто так звані фіаско
 16.  4. ТИПИ БІЗНЕС-ПЛАНІВ
    Практика планування виділяє кілька типів бізнес-планів. Кожен тип бізнес-плану має свої особливості. У Росії виділяють чотири типи бізнес-планів. Внутрішній бізнес-план фірми. Бізнес-план для отримання кредитів з метою поповнення оборотних коштів (комерційного кредиту). Інвестиційний бізнес-план. Бізнес-план фінансового
 17.  Тема 10 УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ БАНКУ
    Структура банку. Типи структуризації. Ієрархічна структура. Лінійно-функціональна. Продуктова структура. Технологічна. Дивизионная. Матрична структура. Завдання структурних підрозділів та їх взаємозв'язку. Загальний процес управління банку. Управління банківським персоналом. Відносини банківських службовців з клієнтами. Результативність діяльності керуючих. Методи поліпшення мотивації і
 18.  6.3.4. Розрахунок середньорічної ЧИСТОГО ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА ПРИ впровадження нової техніки
    виробництва, руб. на рік; Н - податки, сплачувані з прибутку, руб. на рік. 6.3.5. РЕАЛІЗАЦІЙНА ВАРТІСТЬ ТОВАРІВ ПІДПРИЄМСТВА Величина реалізаційної вартості продукції підприємства визначається за формулою (6.10) Р = - зольність вугілля по аналізованому ділянці,%; AQ - приріст видобутку на аналізованому ділянці, т / рік; Qll6 - обсяг видобутку по підприємству при застосуванні базової
 19.  15.3.3 Завдання
    типи наблюдаеми? ^ 640. Розглядається стандартна задача вибору оптимального контракту з двома невідомими типами працівників (похідна витрат одного усюди вище похідної іншого); пропонується два обсягу роботи і два відповідних рівня оплати. Працівник якого з типів отримає надлишок корисності в порівнянні з резервної корисністю? ^ 641. Розглядається стандартна завдання вибору
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха