ГоловнаЗовнішньоекономічна діяльністьЗовнішньоекономічна діяльність → 
« Попередня Наступна »
Р. Б. Ноздревой, Б. І. Синецкий, В. В. Кормишев, С. П. Мясоєдов, Т. Н. Полянова. Модульна програма для менеджерів. Модуль 10. Організація і управління зовнішньоекономічною діяльністю, 1999 - перейти до змісту підручника

11.1.2. Зустрічні закупівлі

Зустрічні закупівлі як метод ведення зустрічної торгівлі дозволяє партнерам досить гнучко виконувати свої зобов'язання з урахуванням повної або часткової оплати товарів у грошовій або товарній формі, заліку фінансових вимог без переказу валютних коштів, досягнення збалансованості взаємопоставок.

Зустрічні поставки оформляються або одним контрактом, в якому обумовлюються умови зустрічної закупівлі товарів, або двома контрактами: основним і додатковим (зустрічними), кожен з яких визначає умови основний і зустрічної поставки.

Три варіанти зустрічних закупівель

Залежно від обсягу зобов'язань можливі три варіанти зустрічних закупівель.

Перший варіант передбачає, що зобов'язання зустрічної закупівлі містить контракт купівлі-продажу. У ньому передбачається, що імпортер оплатить повну вартість товарів проти документів, що підтверджують поставку, а експортер приймає на себе зобов'язання купити не пізніше встановленого терміну зустрічні товари на всю суму експортного контракту.

Імпортер для захисту своїх інтересів визначає перелік товарів зустрічної поставки, їх основні характеристики, ціни або способи їх визначення.

В якості фінансового забезпечення зустрічних закупівель імпортер вимагає надання експортером в комплекті платіжних документів також і банківської гарантії належного виконання зобов'язань за зустрічним постачанням.

У цьому варіанті сторони укладають основний і додатковий контракти, міняючись в них ролями продавця і покупця.

Другий варіант зустрічних закупівель передбачає підписання основного контракту, згідно з яким імпортер оплачує частину суми грошовими коштами (наприклад, 70%), а іншу частину (30%) - зустрічними поставками товару.

На суму зустрічних поставок укладається додатковий контракт, що відображає основні зобов'язання імпортера укласти поставку зустрічних товарів узгодженої номенклатури, певної якості і рівня цін.

У разі невиконання зустрічних зобов'язань по додатковому контрактом імпортер основного контракту зобов'язаний оплатити експортерові всю решту суми (у нашому прикладі - 30%) грошима.

Третій варіант зустрічних закупівель товарів передбачає укладання основного контракту, за яким приблизно половину вартості поставленого товару імпортер сплачує коштами, а половину, що залишилася - зустрічній поставкою товарів. Але він здійснює зустрічну поставку авансом, попередньо, тобто до основної поставки.

Такі зустрічні закупівлі називаються авансовими або попередніми. Вони застосовуються, наприклад, в галузях машинобудування і дають можливість експортеру спочатку одержати матеріали, комплектуючі, а потім виготовити товар і здійснити експортні поставки.

Контракти на основну поставку та на попередню поставку зв'язані між собою таким чином, що закінчення виконання зобов'язань по зустрічній авансової поставки товарів є початком виконання зобов'язань по основній поставці.

Експортер захищає свої інтереси включенням в основний контракт обов'язки імпортера надати фінансові гарантії виконання зустрічних поставок (банківські гарантії, резервні акредитиви).

Імпортер захищає свої інтереси тим, що авансові поставки товарів по додатковому контракту здійснюються тільки проти банківської гарантії належного виконання зобов'язань на всю суму авансових поставок.

Міжнародна практика ведення зустрічних закупівель передбачає можливість участі різних посередників у виконанні зустрічних зобов'язань шляхом укладення з ними посередницьких угод та виплати їм відповідних винагород *.

* Докладніше див елемент № 7

11.1.3. Викуп техніки, що була у вжитку

Викуп техніки, що була у вжитку, є ефективним комерційним прийомом ведення зустрічних операцій, оскільки для експортера - це можливість продати більш досконалу, більш дорогу продукцію, а для імпортера - можливість не тільки звільнитися від морально застарілої техніки, а й продати її за залишковою вартістю, тобто врахувати її у вартості нової придбаної техніки.

Вартість викупленої техніки зараховується в платіж за нову і становить залежно від стану, моделі, року виготовлення та інших умов приблизно 10-20% вартості нової.

Найбільш широко цей комерційний прийом застосовується при збуті легкових і вантажних автомобілів, комп'ютерної та копіювальної техніки, авіалайнерів, морських суден, сільськогосподарських машин, стандартного металообробного та деревообробного обладнання.

Російські підприємці почали застосовувати такий метод торгівлі на внутрішньому ринку для легкових автомобілів та комп'ютерної техніки.

Головна особливість викупної операції і трудність в її реалізації полягає в тому, що експортеру необхідно провести реновацію викупленої техніки, що включає виробничі операції з проведення діагностики, заміну швидкозношуваних деталей, перефарбовуванню. Тільки після цього експортер знову може продати викуплену техніку, зробивши операцію повторного продажу (second hand).

* Див: 9.4.2-9.4.6

Звичайно, повторний продаж оновленої техніки розрахована на покупців з більш низькими споживчими вимогами, але і вона приносить прибуток експортерові . У цьому випадку експортер вдається, як правило, до допомоги посередників, укладаючи з ними угоди на умовах комісії, дистрибуції та ін *

Комерсантам важливо знати, що викуп застарілої техніки - це сучасний метод ведення комерційної діяльності , хоча і відомий давно. Він є потужним чинником просування на ринок нових моделей, марок, товарів в умовах жорсткої конкуренції. Цим користуються багато відомих компаній - Rank-Xerox, Canon, Volvo, General Motors, Lokhid, Boeing.

Так, компанія Boeing, викупивши застарілі моделі літаків у авіакомпанії Singapour Airlines, поставила їй велику партію нових літаків «Боїнг-747», грунтовно закріпившись на ринку.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.1.2. Зустрічні закупівлі "
 1. Розділ III. ВИСНОВОК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИХ ОПЕРАЦІЙ
  зустрічній торгівлі: бартерні, зустрічні закупівлі, переробка давальницької
 2. Торгівля зустрічна
  зустрічній обсяги продажів звичайно не рівноцінні за вартістю , розрахунки за продукцію здійснюються у грошовій формі повністю або в розмірі сальдо взаємних
 3. Валюта клірингова
  зустрічних вимог зобов'язань, що виникають за зовнішньоторговельними та іншим взаєминам між країнами, в основі яких лежить вартісне рівність поставок товарів і
 4. ТЕМА «ПОРЯДОК ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ»
  закупівлі і продажу товарів. Критична точка ціни та її визначення. Калькуляція ціни на реалізовані товари. Контроль та регулювання ціни на товари. Грошові ресурси та їх роль в оптовій торгівлі. Джерела капіталу в оптовій торгівлі. Бюджет фірми і його формування. Роль економії коштів при закупівлі та продажу товарів. Запитання і завдання для контролю: Перерахуйте фактори, що впливають на ціни
 5. Біржа товарна
  зустрічних пропозицій покупців і продавців, укладення угод з поставкою на
 6. ТЕМА «КОМЕРЦІЙНІ ЗВ'ЯЗКУ У ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ»
  закупівель, зберігання та збуту товарів, їх висновок, здійснення і контроль. Типи колективних підприємств в оптовій торгівлі. Запитання і завдання для контролю: Які організаційні структури та спільні функції торговельних підприємств мають місце в рамках добровільних торгових ланцюжків? Дайте характеристику договорами, що укладаються у сфері оптової торгівлі зі закупівель, зберігання та збуту. У чому
 7. ТЕМА «ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ЗАКУПІВЕЛЬ І ПОСТАВОК ТОВАРІВ»
  закупівель, то яким інструментом скористалися, щоб судити про ефективність Вашого управління закупівельною діяльністю? Яким чином у господарському підприємстві відбувається ведення переговорів про закупівлю товарів, прийом і обробка замовлень, укладення договорів і контрактів; надання послуг? Як би Ви збирали необхідну інформацію перед тим, як здійснити закупівлю необхідних товарів?
 8. Імпортна, угода
  закупівлею і ввезенням іноземних товарів або послуг з подальшою їх реалізацією на внутрішньому
 9. Послуги комерційні
  закупівлею, продажем і просуванням товарів від виробника до кінцевого
 10. Оптовий торговець (оптовик)
  закупівлею товарів і організацією товаро постачання різних споживачів. Гуртівня, як правило, є власником товару.
 11. ТЕМА «ПЛАНУВАННЯ ПОСТАЧАННЯ»
  закупівлю товарів, прийом і обробка замовлень, укладення договорів і контрактів; надання послуг? Як би Ви збирали необхідну інформацію перед тим, як здійснити закупівлю необхідних товарів? Література: основна (3,4,5) додаткова (4,
 12. Послуги інформаціоннокоммерческіе
  закупівлі та реалізації товару, рівень його якості, основних каналах просування товарів, а також фінансовий стан і надійність партнерів і
 13. Дистриб'ютор
  закупівлі продукції з метою її продажу для кінцевого по 88 требления. Відносини між дистриб'ютором і його замовником будуються на договірній основі. Відповідно з договором на дистриб'юторську обслуговування обумовлюються розміри націнок і знижок, які варіюються залежно від конкретних умов виконання договору: термінів виконання замовлення, величини партій поставоктоваров, форми розрахунку і
 14. Послуги комісійні
  закупівлю або продаж товару, не стає його власником, а діє виключно в рамках комісійної
 15. ТЕМА «ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ РОБОТОЮ У СФЕРІ ЗАКУПІВЕЛЬ ТОВАРІВ»
  закупівлю товарів . Визначення джерел закупівель, їх оцінка та вибір постачальників. Стимулювання просування товарів зі сфери виробництва в сферу обігу. Товарні запаси, значення і їх роль. Сутність планування та освіти товарних запасів, товарні надлишки і дефіцит. Оборотність товарних запасів, частота і терміни. Інвентаризація наявних запасів. Запитання і завдання для контролю:
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха