ГоловнаСвітова економікаЗовнішньоекономічні зв'язки → 
« Попередня Наступна »
Іваненко Марина Анатоліївна, Поплеева Діана Сергіївна. СВІТОВА ЕКОНОМІКА ТА МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ, 2004 - перейти до змісту підручника

1.12. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Прискорення темпів економічного розвитку світової економіки в 20 столітті, породило безліч проблем, які носять глобальний характер. До таких проблем можна віднести зростання чисельності населення (демографічна проблема), нераціональне використання і виснаження природних ресурсів, що викликало комплекс екологічних проблем, проблема безпеки і миру, продовольча проблема та деякі інші. Процеси посилення взаємозалежності національних економік, що виражаються в процесах міжнародної економічної інтеграції та глобалізації, вимагають глобального економічного співробітництва та у розв'язанні глобальних проблем сучасності. Новий підхід до взаємодії природної та економічного середовища реалізує концепція сталого розвитку - модель економічного розвитку, при якій досягається задоволення життєвих потреб нинішніх поколінь людей без позбавлення цієї можливості майбутніх поколінь.

Навчальні цілі

1. З'ясувати зміст глобальних проблем сучасної світової економіки і причини їх появи.

2. Вивчити характер прояву глобальних проблем для різних країн світу.

3. Виявити зв'язок загострення глобальних проблем з розвитком світової економіки.

4. Визначити роль міжнародних економічних організацій, країн світу та громадських організації у вивченні та подоланні глобальних проблем.

Основні терміни і поняття

Глобальні проблеми; сталий розвиток; екологічні проблеми; продовольча проблема; «зелена революція»; Кіотський протокол; проблема безпеки і миру.

Список літератури

1. Абалкін І., Соколов В. Екологія і економіка: шляхи оптимізації / / США, Канада: економіка, політика, культура. - 2000. - № 11.

2. Владимиров А. «Глобалізація», війна і мир третього тисячоліття / / Влада. - 2001. - № 3.

3. Ковальов Є. Продовольча проблема в сучасному світі / / Світова економіка і міжнародні відносини. - 1999. - № 6.

4. Комаренко Г., Єфімов В. Економічна глобалізація: теорія і практика / / Економіст.

- 1998. - № 11.

5. Коршунов А., Коршунова Н., Ламанов В. Вплив стихійних гідрометеорологічних явищ на економіку / / Економіст. - 2001. - № 2.

6. Кравченко І. Глобальні кліматичні зміни / / Світова економіка і міжнародні відносини. - 2001. - № 11.

7. Максимова М. У XXI століття - cо старими проблемами / / Світова економіка і міжнародні відносини. - 1998. - № 10.

8. Рогожина Н. У пошуках відповідей на екологічний виклик / / Світова економіка і міжнародні відносини. - 1999. - № 9.

9. Чешков М. Про бачення світу, що глобалізується / / Світова економіка і міжнародні відносини. - 1999. - № 6.

10. Шишков Ю.В. Про гетерогенності глобалістики та стадіях її розвитку / / Світова економіка і міжнародні відносини. - 2001. - № 2.

11. Шишков Ю.В. Вирішальні півстоліття в історії людства. М., 2004.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.12. ГЛОБАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ СУЧАСНОЇ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ "
 1. Тема 14. Глобальні проблеми світової економіки
  проблеми світової
 2. Городецький В.К.. Світова економіка. Навчальний посібник. - Калуга: КФ СЗАГС, 2000, 2000

 3. Додаток 4 НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН з курсу «Світова економіка»
  глобальні
 4. ЗМІСТ
  проблеми світової економіки 63 Додаток 1 Глосарій 68 Додаток 2 Список рекомендованої літератури 74 Додаток 3 Державний загальноосвітній стандарт 75 Додаток 4 Навчально-тематичний план з курсу «Світова економіка». 76 Додаток 5 Дидактичні одиниці 77 Додаток 6 Питання для підготовки до іспитів з курсу «« Світова економіка »
 5. Додаток 3 ДЕРЖАВНИЙ ОСВІТНІЙ СТАНДАРТ вищої професійної освіти з предмету« ОПД.Ф.05. Світова економіка »
  глобальні проблеми в світовому господарстві; класифікація країн за економічним потенціалом і рівнем соціально-економічного розвитку; нерівномірність економічного розвитку в сучасному світовому господарстві; система сучасних міжнародних економічних відносин; світовий ринок і його кон'юнктура; міжнародна торгівля: структура, динаміка, ціноутворення; державне регулювання
 6. 2.4 Тимчасової графік вивчення дисципліни
  сучасного світового господарства 2 Розділ 2. Міжнародна торгівля і торговельна політика 9 днів 2.1 Міжнародна торгівля та світовий ринок 2.2 Державна зовнішньоторговельна політика. Лібералізація і протекціонізм 2.3 Конкуренція та конкурентоспроможність на світовому ринку 3 Розділ 3. Глобальна фінансова система 9 днів 3.1
 7. 1.2. Ресурсний потенціал сучасного світового господарства
  проблеми динаміки населення світу. Національно - державна демографічна політика в галузі демографії. Вікова проблема в динаміці і структурі населення світу. Інтернаціоналізація виробництва й обміну. Об'єктивні передумови та тенденції розвитку. Роль НТП і промислових переворотів. Глобальна інтернаціоналізація виробництва та обміну. Міжнародна інфраструктура. Транснаціональні
 8. Ресурсний потенціал сучасного світового господарства
  проблеми динаміки населення світу. Національно - державна демографічна політика в галузі демографії. Вікова проблема в динаміці і структурі населення світу. Інтернаціоналізація виробництва й обміну. Об'єктивні передумови та тенденції розвитку. Роль НТП і промислових переворотів. Глобальна інтернаціоналізація виробництва та обміну. Міжнародна інфраструктура. Транснаціональні
 9. 1.1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
  проблеми: З доповіді МВФ «Огляд світової економіки» / / Світова економіка і міжнародні відносини. - 2001. - № 1. 3. Світова економіка. Глобальні тенденції за 100 років / Под ред. І.С. Корольова. М., 2003. 4. Світова економіка. Підручник під ред. Булатова А.С.. М., БЕК, 1999р. 5. Нуховіч Е.С., Смітієнка М.А., Ескіндаров М.А. Світова економіка на рубежі XX-XXI століть. М., Фінансова академія при
 10. Тематика контрольних робіт з курсу «Світова економіка»
  проблеми її оптимізації. Міжнародні банківські технології та їх використання. Міжнародні торгові організації та їх роль у розвитку співробітництва. Міжнародні фінансові організації та центри розрахунків. Перспективи західноєвропейської інтеграції (нові концепції та форми розвитку). Сучасні форми експорту - імпорту капіталу. Іноземні інвестиції (на прикладі окремих
 11. 4.1.1 Тематика контрольних робіт з курсу «Світова економіка»
  проблеми її оптимізації. Міжнародні банківські технології та їх використання. Міжнародні торговельні організації і їх роль у розвитку співробітництва. Міжнародні фінансові організації та центри розрахунків. Перспективи західноєвропейської інтеграції (нові концепції та форми розвитку). Сучасні форми експорту - імпорту капіталу. Іноземні інвестиції (на прикладі окремих
 12. 2.2 Тематичний план лекцій з дисципліни «СВІТОВА ЕКОНОМІКА»
  сучасного світового господарства 4 лютого. Міжнародна торгівля і торговельна політика 36 16 2 6 2 4 3 3 № 2 2.1 Міжнародна торгівля та світовий ринок 2 квітня № 1 2.2 Державна зовнішньоторговельна політика. Лібералізація і протекціонізм
 13. Тема: Міжнародне регулювання торгово-економічних відносин між країнами
  сучасних умовах. 5. Регулювання ВЕС на федеральному рівні управління. 6. Основні напрями вдосконалення державного регулювання ВЕС. 7. Концепція державного регулювання зовнішньоторговельної діяльності в РФ. семінарські-ПРАКТИЧНЕ ЗАНЯТТЯ № 6 Тема: Міжнародні економічні інтеграційні процеси Питання для підготовки до семінарсько-практичного заняття: 1.
 14. ЕригінаЕ.Ф. . Світова економіка: Навчальний посібник. Санкт-Петербурзький державний гірничий інститут (технічний університет). СПБ. 55 с., 2005

 15. Н.Ф.Ефімова. СВІТОВА ЕКОНОМІКА: навчально - методичний комплекс. - СПб .: Вид-во СЗТУ, - 195 с., 2008

 16. Н.Ф.Ефімова. СВІТОВА ЕКОНОМІКА: навчально-методичний комплекс: інформація про дисципліну, робочі та навчальні матеріали, інформаційні ресурси, блок контролю дисципліни - СПб.: Видавництво СЗТУ - 195 c., 2007

 17. 2.1. Капкан світової економіки
  глобального ринку. Ідея вільної торгівлі. Ідея необмеженого товарного обміну та загального поширення правил вільного ринку. Ринку, позбавленого як митних перешкод, так і позаринкової соціальної сфери. «Все в ринок!» - так звучав девіз ери фінансової глобалізації, що відкрилася з початком 1980-х років. Державні витрати виганяли з економіки, оголошувалися шкідливими, приносять
 18. Ситуації
  сучасного світового циклу? Чим визначається модифікація сучасного циклу? 4. Які типи криз характерні для сучасної світової економіки? Чому? 5. Які передумови та наслідки для світової економіки енергетичної кризи 70-х років? 6. Назвіть кризи світової економіки другої половини 20-століття, що викликали серйозні структурні зрушення. 7. Проаналізуйте наслідки сировинних
 19. 1.2 Ресурсний потенціал сучасного світового господарства
  глобального міжнародного виробництва відбувається через транснаціональні компанії. Транснаціональна корпорація (ТНК) - найбільша компанія, що є по сфері своєї діяльності міжнародної, але з національним капіталом країни базування. Зростання міжнародного виробництва є важливою частиною глобалізації. Термін «міжнародне виробництво» відноситься до тих товарам і послугам,
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха