ГоловнаБіржова торгівляБіржова справа → 
« Попередня Наступна »
Сохацька О.М.. Біржова справа: Підручник. - 2-ге вид. змін. й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, К.: Кондор. - 632 с., 2008 - перейти к содержанию учебника

§ 11.2. Історія становлення біржових клірингових установ

 
У чому ж суть діяльності клірингової палати? Для чого вона існує? Щоб з'ясувати ці питання, зробимо невеликий екскурс в історію виникнення ф'ючерсних операцій.
Укладення угод із строками поставки в майбутньому започатковані на Антверпенській біржі у ХУІ-му ст. Контракти на зерно на таких умовах укладалися з ХУІІ-го ст.
Опціонні контракти укладалися в Амстердамі. Ці контракти встановлювали ціну, за якою продавець надавав покупцеві право придбати партію товару у визначений термін в майбутньому. У цей термін покупець отримував передбачувану партію товару або відмовлявся від неї, заплативши компенсацію. У той час були поширені угоди на поставку товару морським шляхом - контракти за прибуттям.

У середині ХУІП-го століття сировина з Америки до Англії через Атлантику експортувалася з допомогою строкових контрактів. Це було особливо характерно для Чикаго, центру поставки зерна. Фермери центрально-східної частини Америки, отримавши великий урожай у серпні, доставляли зерно місцевому торговцеві, що складував товар і зберігав його впродовж зими до весни. Зимою неможливо було переправити товар у Чикаго, оскільки ріки замерзали. Торговці укладали угоди про перевезення зерна за готівку власником елеваторів до Чикаго на умовах поставки товару у визначений строк в майбутньому. Це не лише дозволяло їм забезпечити гарантовану ціну товару в майбутньому, але й за рахунок кредитів чиказьких банків розрахуватися з фермерами.
Під час громадянської війни у США за незалежність (1861-1865 рр.) комерсанти перестали гарантувати тверді ціни на зерно. Їх замінили спекулянти, що були готові купувати і продавати зерно, не маючи наміру брати участь у його поставках. Для регулювання цього "паперового ринку" в 1865 р. були прийняті правила укладання строкових угод, які регулювали процедуру поставки товару, процедуру випадків невиконання зобов'язань, умови поставки, до яких належали обчислення депозиту та маржі, звідси й походить епоха ф' ючерсів.
Саме суттєва різниця між строковою угодою на реальний товар - форвардною і ф'ючерсною - зумовила запровадження клірингу.
Форвардна угода укладається на основі індивідуальної домовленості між продавцем та покупцем. Ціна на момент домовленості, як правило, не встановлюється. Ф' ючерсна угода укладається на загальних засадах з попереднім погодженням ціни, що встановилася в момент укладання угоди.
У стандартних контрактах погоджується ціна, а не якість. Ризик невиконання форвардних операцій надзвичайно великий, єдина гарантія - надійність партнера. При запровадженні депозитів і марж ф' ючерсний контракт гарантує прикриття на випадок невиконання зобов'язань однією із сторін, саме ця гарантія виключає фактичне встановлення особи протилежної сторони угоди.
Наявність біржової зали і клірингової палати дозволяє торговцям укладати угоди протилежного характеру, купуючи та продаючи свій попередній контракт.
Клірингова палата гарантує своїм учасникам право діяльності і незалежність, виключає особисте зацікавлення, гарантує конфіденційність. Операції відбуваються в умовах, де не приймаються ніякі аргументи, окрім безпеки ринку.
У Лондоні в 1888 р. група брокерів та комерсантів створила компанію Міжнародна клірингова палата товарної біржі ЛТД за взірцем Лон-
донської клірингової палати ЛТД, через яку здійснювалися розрахунки на міжбанківському ринку.
Із встановленням централізованого ринку стандартних контрактів з відкритою відомою ціною виникає основна функція - функція управління, яка здійснюється через клірингові організації.
Всі ф'ючерсні ринки мають операційний простір, де угоди укладаються шляхом відкритого викрику. Як тільки угода укладена, вона реєструється, а документ відсилається до Клірингової палати, яка робить експертизу чинності угоди. Після вказаної процедури Клірингова палата повністю відповідає за виконання цієї угоди. Взаємодіючи із біржею, Клірингова палата регулярно реєструє угоди. Оформляється спеціальний бланк (Tradmg SUp), який підписують продавець та покупець. На наступний день після укладення угоди кожна із сторін отримує документ, що підтверджує укладену угоду.
Доступ до операційного залу, як правило, обмежений колом осіб, членів біржі. Саме вони укладають угоди від імені тисяч клієнтів, тому фактично всі деталі угод відомі лише їм. Документ, що реєструє факт укладення угоди, подається двом членам біржі, що уклали контракт, або принципалам за контрактом.
Можливість реєструвати контракти на своє ім'я через Клірингову палату дає членам палати (компаніям, фірмам, асоціаціям, що задовольняють Клірингову палату за певним переліком параметрів щодо надійності, платоспроможності, фінансової стабільності) ряд переваг, а саме:
 • ризик невиконання зобов'язань зведений до мінімуму;
 • член Клірингової палати (не член біржі) має право вибору оперативного брокера;
 • Клірингова палата гарантує всім своїм членам нормальні умови, конфіденційність і право захисту від втрат.

Сьогодні у США клірингові розрахунки за ф'ючерсними контрактами виконують розрахункові палати бірж або самостійно клірингові корпорації.
 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 11.2. Історія становлення біржових клірингових установ"
 1. Ведення рахунків клієнтів
  біржовому ринку США із функціонуючих п'яти розрахункових установ три є самостійними неприбутковими організаціями, дві - підрозділами бірж з власним керівництвом та персоналом. Самостійними розрахунковими установами керують менеджери, підзвітні перед радою директорів клірингової корпорації або біржі. Вся система клірингу складається із трьох ланок: клірингова установа; клірингові фірми - члени
 2. Розділ 7. Фундаментальний аналіз біржових цін та курсів
  біржових цін та
 3. Розділ 18. Біржова спекуляція на ф'ючерсних ринках
  Розділ 18. Біржова спекуляція на ф'ючерсних
 4. Розділ 12. Процедура поставки за біржовими контрактами
  біржовими
 5. Розділ 11.Клиринг та система розрахунків за біржовими угодами
  біржовими
 6. Розділ 15. Товарний ф'ючерсний контракт як інвестиційний інструмент біржового ринку
  біржового
 7. § 11.1. Суть біржового клірингу
  біржової торгівлі. Нехтування цим аспектом техніки біржової торгівлі на постсоціалістичних біржах призвело до кризи біржі як ринкового інституту в цілому. Лише ті біржі, що своєчасно подбали про запровадження розрахункових центрів або установ, вижили і сьогодні відіграють помітну роль в економіці. В Україні цій сфері біржової діяльності донедавна не приділяли належної уваги ні вчені, ні
 8. Сохацька О.М.. Біржова справа: Підручник. - 2-ге вид. змін. й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, К.: Кондор. - 632 с., 2008

 9. Суть та значення державного регулювання біржової торгівлі
  Історія розвитку західних ринків доводить, що на певному етапі значні за обсягами спотові ринки формують вертикальні складові у вигляді ринків строкових контрактів. Першими такими контрактами були форвардні (forward). Ці контракти виникають на позабіржових сировинних ринках у відповідь на гостру потребу захисту від цінових коливань. Форвардні контракти на активи (товари, цінні папери, валюту,
 10. Умовні   скорочення, що вживаються у біржових відомостях зарубіжних економічних видань
  клірингова корпорація (International Options Clearing Corp.). IOM - зведений валютний індекс опціонів Чиказької товарної біржі (Index and Options Market Division of Chicago Mercantile Exchange). IPE - Міжнародна нафтова біржа, Лондон (The International Petrokum Exchange, London, England). IPU - індексний крок (Index participation unit). ISDA - Міжнародна асоціація
 11. § 10.5. Звітність щодо виконання наказів клієнтів
  біржової зали є практично однаковою для всіх типів бірж світу. Як і раніше, біржа в першу чергу є місцем, де зустрічаються продавці та покупці біржових контрактів для укладання біржових угод. Процедура групування замовлень сьогодні, як правило, відбувається за межами біржі. В результаті можна виділити дві групи робочих органів біржі: центральні та периферійні. До перших належать відділення та
 12. § 3.1. Класифікація біржових товарів
  Історія, сучасність, перспективи становлення в Україні. - Тернопіль: Економічна думка, 1999. -С.29. харчові товари: цукор, кава, какао (боби); рослинні олії; яйця; картопля; арахіс; концентрат апельсинового соку; пиломатеріали та фанера; натуральний каучук. Промислова сировина: нафта-сирець та продукти її переробки: дизельне паливо, мазут, пропан, газолін, бензин; кольорові та
 13. Умовні скорочення, що вживаються у біржових відомостях зарубіжних економічних видань
  клірингова корпорація (International Options Clearing Corp.). IOM - зведений валютний індекс опціонів Чиказької товарної біржі (Index and Options Market Division of Chicago Mercantile Exchange). ICE - Міжнародна нафтова біржа, Лондон (The Intercontinental Exchange, London, England). IPU - індексний крок (Index participation unit). ISDA - Міжнародна асоціація
 14. § 10.1. Організаційна структура управління біржею
  становленим правилам; рівноправність учасників біржової торгівлі; публічне проведення торгів; здійснення котирування біржових цін; створення умов для біржової торгівлі; регулювання цін на підставі співвідношення попиту та пропозиції; надання інформаційних та інших послуг членам біржі; збирання та розповсюдження цінової інформації. Типову організаційну структуру біржі показано на рис.
 15. Передмова
  Історія, сучасність, перспективи становлення в Україні. - Тернопіль: Економічна думка, 1999. - 408с. та Сохацька О.М. Міжнародні ф'ючерсні ринки: теоретико-методологічні аспекти: Монографія. - Тернопіль: Карт-Бланш, 2002. - 454с.). Логіка підручника є зручною та перевіреною у викладацькій практиці. Підручник складається з трьох частин та двадцяти розділів. Кожен розділ завершується коротким
 16. § 13.1. Історія становлення електронної біржової торгівлі
  становлення нових моделей розвитку бізнесу та ринку в цілому. В старій моделі індивідуальний інвестор був відділений від біржового торговельного майданчика, натомість брокер - член біржі - мав найкращі умови доступу до інформації, основними клієнтами його були інституційні інвестори, промислові та торговельні ТНК. Internet-техно- логії уже сьогодні поставили всіх у приблизно однакові умови.
 17. § 2.3. Становлення біржової торгівлі в Україні
  становлення строкового (ф'ючерсного) ринку. Біржова торгівля в Україні започаткована відкриттям у 1796 р. Одеської товарної біржі та у 1834 р. - Кременчуцької. Взявши за основу класифікацію етапів становлення біржового руху в Україні, яка наведена у монографії[16], запропонуємо її у дещо модифікованому вигляді, а саме: 1796-1860 рр. Відкриття першої товарної біржі (м. Одеса) і початок
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха