Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомЕкономіка гірської промисловості → 
« Попередня Наступна »
П . Н. Должиков, Н.М. Величко, А.П. Должикова. Основи економіки і управління гірничим підприємством: Навчальний посібник. - Донецьк: «Норд-прес». - 200 с., 2009 - перейти до змісту підручника

11.2. Оптові ціни на вугілля та продукти збагачення

Роль вугілля, вживаного як палива і технологічної сировини зумовлює високі вимоги до ціноутворення у вугільній промисловості. Від того, наскільки правильно будуть встановлені оптові ціни на вугілля, залежать витрати, а в кінцевому результаті і ціни на багато видів продукції. При розробці цін на вугілля виходять з того, що вони перш за все повинні відображати суспільно необхідні витрати праці при видобутку корисної копалини. Основними показниками для встановлення оптових цін на вугілля є: обсяг видобутку і постачання вугілля за марками, класам і сортам, калорійність всіх видів товарного вугілля, вмісту золи, сірки і вологи і повна собівартість.

Вугільної промисловості, як і іншим гірничодобувним галузям, притаманна диференціація витрат на виробництво продукції по окремих родовищ і підприємствам. Найбільш високими є ціни на донецьке вугілля.

Встановлення загального рівня оптових цін на вугілля, виходячи з необхідності забезпечити підприємствам галузі відшкодування витрат і отримання нормативного прибутку, являє собою лише перший етап планування оптових цін. Остаточне визначення оптових цін на вугілля передбачає їх диференціацію за окремими видами, марками, класам, а також з урахуванням споживчих властивостей.

За призначенням вугілля ділиться на технологічний: марок Ж (жирний), К (коксівне), ОС (пісне спікливе), Г (газовий), і енергетичний - марок А (антрацит), ПА (полуантраціт ), Т (пісне), Д (довгополум'яне).

Відповідно до зазначеної класифікацією оптові ціни на вугілля встановлюються за окремими марками, а всередині марок вони диференціюються за класами крупності (кожному класу відповідає розмір шматків в міліметрах).

Вугілля поділяється на чотири класи: дрібний, рядовий, середній і великий. Оптові ціни стимулюють виробництво вугілля більшої крупності.

Оптові ціни на вугілля повинні відображати також і такі показники якості, як зольність, вологість і сірчистість.

З цією метою до оптових цін на вугілля застосовуються надбавки (знижки). Критерієм їх величини є додаткові витрати або економія у споживачів вугілля від перевищення або зниження проти розрахункової норми фактичних значень цих показників. Від рівня зазначених споживчих властивостей багато в чому залежить питома витрата палива на вироблення кіловат-години електроенергії, виплавку тонни чавуну. Наприклад, перевищення норми зольності коксу на 1% скорочує добову плавку доменної печі на 2-2,5%.

По окремих басейнах (родовищам) середня розрахункова норма зольності істотно коливається; наприклад, газового дрібного 13-26% в Донецькому басейні становить 6,3%. Ще більш істотно вона змінюється по окремих марках вугілля. Так в Донецькому басейні середня розрахункова норма зольності вугілля ДМСШ-25 становить 28,9%, вугілля ГКО 25-100 - 5%. Аналогічним чином дефференціруется норма вологості вугілля.

Оптові ціни на вугілля встановлюються у розрахунку на середні по родовищу норми зольності і вологості. Якщо вугілля поставляється з зольністю нижче середньої норми, то за кожен відсоток зольності нижче середньої до оптових цін застосовується надбавка в розмірі 2,5%, а за кожен відсоток перевищення - знижка в такому ж розмірі.

При відхиленні фактичної вологості вугілля від середньої норми за кожен відсоток цього відхилення вгору або вниз встановлюються такі надбавки (знижки): по рядовим і розсортованим кам'яним вугіллям і антрацитам - 1,3%; по рядовим і розсортованим бурим вугіллям та продуктам збагачення вугілля, брикетам - 2%; по продуктах збагачення кам'яного вугілля, одержаним внаслідок мокрого процесу збагачення, і по вугіллю від гідровидобутку - 1,3%; при поставці цієї продукції для коксування на підприємства-2%.

Норми сірчистості передбачаються лише по донецьким вугіллю. Ці норми коливаються в розряді рядових (незбагачених) вугілля та концентратів. Якщо фактична сірчистість донецького вугілля відхиляється від передбаченої норми, то за кожен 0,1% її перевищення (або зниження) до оптових цін застосовується знижка (або надбавка) у розмірі 1%.

Вирішальним чинником поліпшення якості вугілля, що використовується в народному господарстві, є його збагачення, завдяки якому вміст золи у вугільному концентраті в останнє десятиліття залишається практично стабільним - в коксовому концентраті 8,1%, в енергетичному вугіллі 13 , 8% - 14,2%. Рівень оптових цін на збагачене вугілля визначається з урахуванням наступних складових: оптової ціни на рядове вугілля; норм витрати рядового вугілля на 1 т збагаченого вугілля; витрат, пов'язаних з процесом збагачення; нормативної прибутку збагачувальних фабрик; вартості побічних продуктів збагачення, яка вираховується з загальної суми витрат.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.2. Оптові ціни на вугілля та продукти збагачення "
 1. ТЕМА« ПОРЯДОК ЦІНОУТВОРЕННЯ ТА ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ »
  оптовій торгівлі. Джерела капіталу в оптовій торгівлі. Бюджет фірми і його формування. Роль економії коштів при закупівлі та продажу товарів. Запитання і завдання для контролю: Перерахуйте фактори, що впливають на ціни при закупівлі та продажу товарів. Що таке критична точка ціни? Як розраховується калькуляція ціни на реалізовані товари? У чому полягає контроль і регулювання ціни на
 2. Оптовий магазин
  оптовими партіями широкого асортименту переважно дрібним і середнім споживачам. Розміри партій продажів у оптових магазинів більше, ніж у роздрібного магазину, але менше, ніж у підприємств оптової торгівлі, збутових баз, складських готелів. Оптовий магазин має торгововиставочние зали, приміщення для оформлення документів і невелике складське
 3. Варіант 2
  оптової торгівлі в сучасних умовах. Сутність, принципи і методи оптової торгівлі. Основні форми оптової торгівлі. Організація оптової торгівлі у ВАТ «Сосновський олійницю сироробний завод» Короткий аналіз фінансового стану підприємства. Система договірних відносин з постачальниками і покупцями. Технологія оптового продажу на досліджуваному підприємстві. Шляхи вдосконалення оптової
 4. ТЕМА «ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНІСТЮ У ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ»
  оптового торгового підприємства. Функції та організаційна структура управління оптовим торговельним підприємством. Оптова торговельна мережа, її структура, функції та перспективи розвитку. Складське господарство в оптовій торгівлі і його організація: організаційна структура складу, види комерційних робіт і функціонування товарних економічних систем. Запитання і завдання для контролю: Які Ви знаєте форми
 5. ТЕМА «ОСОБЛИВОСТІ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ У ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ»
  оптовому підприємстві. Завдання комерційної діяльності оптових торгових підприємств, що здійснюють закупівлю і збут товарів покупцям. Аналіз структури та складових частин комерційної діяльності в оптовій торгівлі. Запитання і завдання для контролю: Розгляньте концепцію оптової торгівлі як складову частину загальної державної торгової політики. Вкажіть роль і завдання оптової торгівлі в
 6. 2. КОМЕРЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ
  оптового торговельного підприємства в сфері закупівлі і збуту товарів. Комерційна політика і комерційна діяльність підприємств різних форм оптової торгівлі в Росії і за кордоном. Концептуальні засади розвитку комерційної діяльності в оптовій торгівлі на ринку Росії. Організація комерційної діяльності різних форм оптової торгівлі в Росії і за кордоном. Дослідження ринків закупівель (збуту)
 7. ТЕМА «РИНКИ ЗАКУПІВЕЛЬ ТА ЗБУТУ ТОВАРІВ ТА ЇХ ДОСЛІДЖЕННЯ»
  оптовій торгівлі. Вивчення кон'юнктури в оптовій торгівлі товарами. Запитання і завдання для контролю: Які системи оптових закупівель застосовуються в об'єднаннях горизонтальній і оптової вертикальної кооперації в торгівлі? Назвіть організаційні форми збуту товарів між виробниками і оптовими торговими підприємствами. Назвіть головні фактори розвитку комерційної діяльності в оптовій
 8. ТЕМА «КОМЕРЦІЙНІ ЗВ'ЯЗКУ У ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ»
  оптовій торгівлі. Види договорів в оптових торговельних організаціях зі закупівель, зберігання та збуту товарів, їх висновок, здійснення і контроль. Типи колективних підприємств в оптовій торгівлі. Запитання і завдання для контролю: Які організаційні структури та спільні функції торговельних підприємств мають місце в рамках добровільних торгових ланцюжків? Дайте характеристику договорами, що укладаються в
 9. ТЕМА «ТОВАРНОАССОРТІМЕНТНАЯ ПОЛІТИКА У ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ»
  оптовій торгівлі. Цілеспрямоване управління товарними ресурсами і номенклатурою товарів з орієнтацією на споживача. Фактори і процедура утворення товарноассортіментной політики. Запитання і завдання для контролю: Проаналізуйте сутність і складові елементи товарноассортіментной політики оптового підприємства. Опишіть стратегію і тактику оптового торгового підприємства на ринку закупівель і збуту
 10. 38.2. Основні види ринків продуктів
  оптовий споживчий ринок (він ділиться на два субринка: продуктів виробничого призначення і товарів споживчого призначення), на ньому в якості покупців виступають виробничі підприємства та організації, а також установи різного типу; * оптовий торгово-посередницький ринок (також продуктів виробничого призначення і товарів споживчого призначення), на якому
 11. ТЕМА «РЕЗУЛЬТАТИ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ОПТОВОГО ТОРГОВОГО ПІДПРИЄМСТВА»
  оптового підприємства та критерії їх оцінки. Вплив витрат на прибуток підприємства. Запитання і завдання для контролю: Назвіть витрати, пов'язані з купівлею і продажем товарів в оптовому підприємстві. Перерахуйте основні види витрат, пов'язані з комерційними та виробничими процесами оптового підприємства. Які критерії їх оцінки? Як впливають витрати на прибуток оптового підприємства? Література:
 12. РОЗДІЛ 4. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ І УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ОПТОВОЇ ТОРГІВЛІ.
  Оптовій торгівлі. Комерційні дії на оптовому підприємстві. Завдання комерційної діяльності оптових торгових підприємств, що здійснюють закупівлю і збут товарів покупцям. Аналіз структури та складових частин комерційної діяльності в оптовій торгівлі. 7 Тема 15. Організація і управління комерційною діяльністю в оптовій торгівлі. Сутність і завдання, принципи та методи управління
 13. ТЕМА «ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ РОБОТОЮ У СФЕРІ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ»
  оптовому підприємстві. Розкрийте зміст основних етапів процесу формування обсягу і структури реалізації товарів. Які методи оптового продажу зі складу здійснюються в оптових торгових підприємствах? Література: основна (2,3,4,5) додаткова
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха