ГоловнаСвітова економікаЛекції по світовій економіці → 
« Попередня Наступна »
Климова Є.К.. СВІТОВА ЕКОНОМІКА: Навчально - методичний посібник / Укладач / Климова Є.К. - Перм, 2005. - 141c., 2005 - перейти до змісту підручника

11.3. Агропромисловий комплекс: тенденції й особливості його розвитку в різних групах країн.


У розвинених країнах в останні десятиліття відбувається процес агропромислової інтеграції, яка означає організаційне та комерційне об'єднання підприємств с \ г та промисловості. В результаті формується агропромисловий комплекс АПК.
АПК являє собою єдину систему с \ г і промислових підприємств, об'єднаних тісними і стабільними виробничими і комерційними зв'язками, заснованими на відносинах власності або договорах.
АПК охоплює весь виробничий ланцюжок і включає всі сфери:
-сфера 1 - промисловість, що виробляє засоби виробництва для с \ г
-сфера 2 - власне с \ г (землеробство і тваринництво)
-сфера 3 - галузі з транспортування, переробки і збуту продовольства та с \ г сировини.
Загалом у сер.90-х співвідношення між трьома сферами в розвинених країнах становило 3: 1: 6
тобто зростає частка сфери 3 і скорочується частка сфери 2. У результаті в США с \ г дає 2% ВВП, у ньому зайнято 2,5% працюючих, весь АПК поставляє 18% ВВП і в ньому зайнято 20% робочої сили країни. В АПК Росії зайнято 30% працюючих, у тому числі в с \ г 15%, а частка цієї галузі у ВВП -6,7% (1997), т.е в країнах з перехідною економікою частка с \ г в структурі АПК значно вище , ніж на Заході, що відображає слабкий розвиток переробки с \ г сировини.
11.4. Військово - промисловий комплекс.
ВПК представляє собою сукупність виробничих потужностей, інфраструктури, органів управління, призначених для створення продукції військового призначення. ВПК включає матеріальні ресурси, робочу силу, виробничі фірми, дослідницькі організації. Випуск військової продукції передбачає наявність розвиненої енергетичної та сировинної баз, чорної і кольорової металургії, сучасної електроніки і приладобудування. Частка сукупного виробництва військової продукції у світовому валовому національному продукті не більше 2,5%, а частка озброєння в світовій торгівлі - близько 1%.
Світовий ВПК зазнає структурні та якісні зміни. Найбільш розвиненими національними військово виробничими структурами є ВПК США, Росії, Англії, Франції, Китаю, потім йде група країн, що володіють військовою промисловістю, в їх числі Німеччина і Японія (але не володіють ядерною зброєю), Пакистан, Індія, Ізраїль, Канада, Бразилія , Корея.
Військові витрати. У 90-і рр.. намітилася тенденція зниження рівнів військових витрат як в США, так і в Європі. Істотно знизила свої військові витрати Росія, частка військових витрат у розрахунку на одного російського військовослужбовця виявляється приблизно в 10 -14 разів менше, ніж відповідні показники в країнах - членах НАТО. Фінансування оборонного замовлення знижується, в результаті 6 ріс. авіабудівних заводів, раніше щорічно випускали понад 500 літаків, зараз поставляють на внутрішній ринок 2-3 літака і близько 15 машин на експорт.
Основні центри військової промисловості.
Виробництво озброєнь характеризується, по-перше, наявністю традиційних центрів: північноамериканського (США, Канада), західноєвропейського (Німеччина, Франція, Великобританія, Італія) і ВПК СНД (Росія, Україна, Білорусія, Казахстан, Узбекистан).;
у-других, інтенсивним розвитком «периферійних» військово - виробничих центрів в Європі (Швейцарія, Іспанія, Австрія), Азії (Корея, Японія, Пакистан), Латинській Америці (Бразилія і Аргентина), Африці (ПАР) і Австралії;
в-третіх, хоча світове виробництво озброєнь характеризується скороченням обсягів випуску, намітилася тенденція переоснащення армії модернізованими видами техніки;
в -четверте, йдуть процеси перебудови військово - промислової бази низки країн - членів НАТО, колишнього Варшавського договору, країн Близького Сходу.
Західноєвропейська «четвірка» НАТО прагне посилити свої конкурентні позиції шляхом диверсифікації та участі в спільних розробках і виробництві більш складних систем озброєнь.
США займають лідируючі позиції практично у всіх секторах ВПК. Пріоритет віддається розвитку військових НДДКР. У військовій індустрії США ключові позиції займають сім гігантських корпорацій з диверсифікованими портфелями військових і цивільних замовлень: «Локхід - Мартін», «Макдонелл Дуглас», «Нортроп - Грумман», «Юнайтед технолоджіс», «Дженерал Дайнемикс», «Литтон індастріс». ВПК США здатний проводити повний комплекс сучасного озброєння.
Визначальну роль у військовому виробництві Великобританії та Франції грають ракетно - ядерні засоби. Франція розробляє нові ракетні системи, Великобританія будує нові атомні підводні човни, оснащені ракетами з ядерними боєголовками. У Західній Європі посилюються процеси військово - промислової інтеграції.
Військовий бюджет Японії за своїми розмірами перевершує військовий бюджет будь Західноєвропейської країни. До 90% потреб у військової продукції Японія задовольняє за рахунок власного виробництва. У Японії діє заборона на експорт військової техніки.
В останні роки в Китаї відбувається реорганізація управління галузями військового сектору. Китай може виробляти всі види сучасних озброєнь.
Світовий ринок озброєнь - це досить складна система міжнародних військово - економічних зв'язків. Торгівля зброєю дозволяє експортерам не тільки заробляти прибуток, але і впливати на військово - політичну обстановку в різних регіонах світу, на політичний курс країн - імпортерів.
Світовий ринок озброєнь має ряд особливостей. Покупці зброї зацікавлені в сервісному обслуговуванні, поставках запасних частин і боєприпасів, модернізації. Торгівля зброєю здійснюється на основі міжнародних угод. Разом з легальними формами торгівлі існує і нелегальний ринок.
11.5.Транспортний комплекс: основні напрямки розвитку. (1.7с.173-190)
Запитання для самоперевірки до теми 11
1. Поняття галузевої структури економіки.
Творче завдання
1. Паливно - енергетичний комплекс Росії (у вигляді схеми або таблиці).

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.3. Агропромисловий комплекс: тенденції й особливості його розвитку в різних групах країн. "
 1. 2. Агропромисловий комплекс
  агропромислового комплексу (АПК) входять: виробництво засобів виробництва (тракторобудування і виробництво різних машин для сільського господарства та переробних галузей, виробництво мінеральних зруч-реній, засобів захисту рослин, продукція комбікормової і мікробіологічної промисловості і т. д.); власне сільське господарство (рослинництво, тваринництво, а також
 2. Агропромисловий комплекс
  агропромислова інтеграція ". Агропромислова інтеграція є новою формою об'єднання підприємств, відмінної від об'єднань в промисловості та сфері послуг, її головна особливість полягає в її міжгалузевому характері, в тому, що вона означає організоване і комерційне об'єднання підприємств двох істотно відрізняються галузей економіки - промисловості та сільського господарства.
 3. Назаренко Н. Т., Горланов С. А.. Сільськогосподарські ринки: Короткий курс лекцій. - Воронеж: ВДАУ. - 54 с., 2003

 4. Додаток 4 НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН з курсу «Світова економіка»
  агропромисловий комплекс, паливно-енергетичний комплекс, хіміко-лісовий комплекс, металургійний комплекс, світове машинобудування, військово-промисловий комплекс, легка промисловість, транспорт, зв'язок, сфера послуг. Міжнародний поділ праці: поняття та тенденції міжнародного поділу праці, рівень участі країни в міжнародному поділі праці. Світова торгівля: теорії
 5. 5.1.1. Міжгалузеві комплекси господарства
  агропромисловий, транспортний (див. табл. 5.2.) . Таблиця 5.2. Міжгалузеві комплекси господарства. міжгалузевий комплекс входять галузі господарська функція паливно-енергетичний (ПЕК) паливна промисловість, електроенергетика виробництво і розподіл палива та енергії металургійний чорна та кольорова металургія виробництво різноманітних конструкційних матеріалів (необхідних
 6. ЗАНЯТТЯ 12. ГАЛУЗЕВА СТРУКТУРА СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ
  агропромислового комплексу, паливно-енергетичного комплексу, транспорту і зв'язку, сфери послуг. 1. Завдання для самостійної підготовки: 1.1. Дайте визначення основним поняттям по темі: Структура економіки. Галузь. Галузева структура економіки. Первинні галузі. Вторинні галузі. Третинні галузі. Базові галузі. Укрупнені галузі. Підгалузі. Види виробництв. Міжгалузевий
 7. 30. Агропромисловий комплекс
  комплекс , пов'язаний з виробництвом і збутом продовольства. В основі її формування - поглиблення міжнародного поділу праці, інтенсифікація і переплетення світової торгівлі і вивозу капіталу, глобалізація аграрно продовольчих ринків. Основні тенденції розвитку Світовий ринок продовольства формується як «ігрове поле» трьох основних груп держав: розвинених , що розвиваються та країн з
 8. Ринок добрив
  агропромислового комплексу в рамках збереження родючості земель 2. Проблеми збереження земельних ресурсів у рамках концепції сталого розвитку. 3. Тенденції світового ринку добрив і
 9. Сучасні тенденції галузевої структури
  комплекс (АПК) АПК - це єдина система сільськогосподарських, промислових, переробних, транспортних, обслуговуючих та інших комерційних організацій, об'єднаних стабільними виробничими та комерційними зв'язками на основі договорів або відносин власності. Основні галузі сільського господарства: рослинництво і тваринництво. У промислово розвинених країнах переважає
 10. 6. Організація управління в сільському господарстві
  агропромисловий комплекс виділений як самостійний об'єкт планування та управління. Це дозволяє краще, ефективніше поєднувати територіальне та галузеве управління і планування, в основу яких покладено кінцевий результат-повне задоволення потреб країни в продовольстві і сільськогосподарській сировині. Першочергова роль у вирішенні продовольчої проблеми належить колгоспам і
 11. 3. Продовольча програма СРСР на період до 1990 р.
  агропромислові об'єднання та підприємства. Відбулися глибокі зміни в умовах життя і праці радянського селянства. Тепер партія поставила завдання: використовуючи зрослий економічний потенціал країни, забезпечити в можливо більш стислі терміни стійке постачання населення всіма видами продовольства, суттєво поліпшити структуру харчування радянських людей за рахунок найбільш цінних
 12. ДОДАТКИ Привабливість туристських зон для російських та іноземних туристів (Туризм в Росії: Стат . збірник / Держкомітет за статистикою, 2000)
  комплекс Валова продукція сільського господарства в усіх категоріях господарств - всього млн. 3121.5 3996.0 4692.1 46823 5428.6 5556.4 6153.9 6524.3 4. Інвестиції Обсяг інвестицій (в основний капітал) за рахунок усіх джерел фінансування - всього млн. руб. 930.1 1326.1 1687.52 1678,7 1977,69 205527 2213.53 24223 в тому числі: свавіллі темного призначення млн. руб. 547.3 710.76 952.32 944.63
 13. 5. Розміщення, спеціалізація, концентрація, міжгосподарська кооперація та агропромислова інтеграція
  агропромислової інтеграції », головним з яких є добровільність. Вищою формою міжгосподарської кооперації є агропромислова інтеграція. Вона об'єднує в єдине ціле сільське господарство, переробну промисловість, обслуговуючі виробництва, а іноді і торгівлю. У сучасній практиці склалися такі організаційні форми інтегрованих формувань:
 14. ПРИКЛАДИ ОФОРМЛЕННЯ СПИСКУ ЛІТЕРАТУРИ
  агропромисловому комплексі. Підручник / Н.А. Попов, В. Р. Захарін, Н.П. Карпусь, В.Ф. Федоренко. М.: ЕКМОС, 2001. 352 с. Опис під заголовком книги, що має п'ять і більше авторів: Довідник садівника / О.С. Боезуглова, Ф.В. Гавриш, д.с, Довжки та ін Ростовнадону. Фенікс, 2000, 528 с. Опис офіційних матеріалів: Про ліцензування окремих видів діяльності: Постанова Уряду РФ
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха