Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування і природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомАналіз фінансово-господарської діяльності підприємства → 
« Попередня Наступна »
Нікольська Е.В.. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності поліграфічних підприємств. Підручник. - М.: Изд-во МГУП. - 351 с., 2002 - перейти до змісту підручника

11.3. Аналіз узагальнюючих показників використання основних виробничих засобів

 
Для узагальненої характеристики ефективності використання основних засобів використовують такі показники: фондовіддача, фондомісткість і фондорентабельность.
Фондовіддача - це найважливіший узагальнюючий показник використання всієї сукупності основних засобів. Вона характеризує випуск продукції на одиницю вартості виробничих засобів. При плануванні та обліку виробничої діяльності промислових підприємств показник фондовіддачі визначається відношенням товарної продукції в договірних цінах до балансової вартості основних виробничих засобів, тобто .
Показник фондомісткості продукції відображає вартість виробничих засобів на одиницю вартості продукції. Фондомісткість - зворотний показник фондовіддачі і розраховується так: або. Фондомісткість залежить від тих же факторів, що і показник фондовіддачі. Однак значення фондомісткості полягає в тому, що вона характеризує в середньому витрати основних засобів підприємства на одиницю продукції. При цьому чисельник цього показника може бути розкладений на складові частини по окремих цехах і групам обладнання, що дозволяє виявити участь окремих видів основних засобів у виготовленні продукції. Зниження (підвищення) фондомісткості продукції характеризує економію (перевитрата) праці, уречевленої в основних засобах, які брали участь у виробництві. Суму відносної економії (перевитрати) основних засобів можна визначити за формулою
.
За друкарні узагальнюючі показники використання основних виробничих засобів наведено в табл. 11.3.
Таблиця 11.3
Узагальнюючі показники використання основних засобів

Найменування показника

Попередній рік

Звітний рік

Відхилення (+, -)

Темп зростання,%

1. Вартість товарної продукції в договірних цінах, тис. руб.

75326

112 334

+37008

149,1

2. Середньорічна вартість основних виробничих фондів, тис. руб.

112 995

116 995

+4000

103,5

3. Прибуток від продажу, тис. руб.

6720

13265

+6545

197,9

4. Фондовіддача, грн. (Стор.1: стор.2)

0,67

0,96

+0,29

143,3

5.Фондоемкость продукції, руб. (Стор.2: стор.1)

1,5

1,04

-0,46

69,3

6. Фондорентабельность, руб. (Стор. 3: стор.2)

0,059

0,113

+0,054

191 , 5

7. Рентабельність товарної продукції (стор.3: стор.1)

0,089

0,118

+0,025

132,6

Як видно з даних табл. 11.3, узагальнюючі показники ефективності використання основних засобів у звітному році змінилися в кращу сторону в порівнянні з попереднім періодом. Фондовіддача підвищилася на 0,29 руб., Або 43,3%, фондомісткість знизилася на 30,7% з 1,5 руб. до 1,04 руб., підвищилася фондорентабельность.
Найбільшим узагальнюючим показником ефективності використання основних засобів в умовах ринкової економіки слід вважати фондорентабельность, яка залежить як від фондовіддачі, так і від рентабельності продажів. Це можна бачити, якщо показник Фондорентабельность представити у вигляді наступного моделі:

де - обсяг продажів, руб.; - Вартість товарної продукції; - рентабельність продажів; - рентабельність товарної продукції.
Метод абсолютних різниць дозволяє визначити вплив на фондорентабельность зміни фондовіддачі і рентабельності товарної продукції, тобто

Таким чином, підвищення Фондорентабельность майже в рівній мірі обумовлено зростанням фондовіддачі (+0,26) і увиличение рентабельності товарної продукції (+0,24).
При оцінці ефективності використання основних засобів розраховується також коефіцієнт Фондорентабельность. Він характеризує суму прибутку на одиницю балансової вартості основних фондів і визначається відношенням суми від продажу до балансової вартості промислово-виробничих засобів, тобто .
Зростання фондовіддачі може супроводжуватися зниженням коефіцієнта використання основних фондів, тому для узагальненої оцінки ефективності основних фондів важливо визначати інтегральний показник ефективності за формулою [16, с. 267]:

У нашому прикладі інтегральний показник ефективності основних засобів у попередньому звітному році дорівнював, а в звітному році, тобто трохи вище, що є позитивною тенденцією в зміні цього показника.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.3. Аналіз узагальнюючих показників використання основних виробничих засобів "
 1. МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ. АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ І спользование МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ
  аналізу використання матеріальних ресурсів є: - аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами, - аналіз виробничих запасів; - аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів. Для оцінки ефективності використання матеріальних ресурсів використовується система приватних і узагальнюючих показників. У процесі споживання матеріальних ресурсів у виробництві
 2. 5.4. Факторний аналіз виробництва та реалізації
  аналізу виробництва та реалізації продукції полягає в тому, щоб визначити, яким чином ключовий показник - обсяг товарної продукції (виручка від реалізації) залежить від того чи іншого параметра, а потім прийняти відповідне управлінське рішення з метою підвищення ефективності виробництва. Отже, необхідно визначити вплив на обсяг товарної продукції факторів, що забезпечують
 3. 1.2. Зміст економічного аналізу
  аналіз як наука являє собою систему спеціальних знань, що базуються на законах розвитку і функціонування систем і пов'язаних: з дослідженням економічних процесів і явищ у їх взаємозв'язку, що складаються під впливом об'єктивних економічних законів і факторів суб'єктивного порядку; з науковим обгрунтуванням річних і перспективних бізнес-планів, управлінських рішень і
 4. МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ. Аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами
  аналізу використання матеріальних ресурсів є: - аналіз забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами, - аналіз виробничих запасів; - аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів. При аналізі забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами перевіряють обгрунтованість плану матеріально-технічного постачання, обгрунтованість норм, що лежать в основі планових
 5. Питання 4.2. Кінцеві результати екстенсивності та інтенсивності використання ресурсів.
  Узагальнюючим показник ефективності діяльності фірми.
 6. 5 СУТНІСТЬ І ЗНАЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО АНАЛІЗУ
  аналізу - фінан-совое стан підприємства, що дозволяє оцінити поточний фінансовий стан і з-трансформаційних змін, що відбуваються у фінансових резуль-татах діяльності підприємства . Фінансовий стан підприємства - сукупність показників, що відображають нали-чие, розміщення і використання фінансових ресурсів. Цілі фінансового аналізу - оцінка реаль-ного стану підприємства на дату складений-ня
 7. ПИТАННЯ 8 ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ. ПОНЯТТЯ І ТИПИ факторний аналіз
  аналізу господарської діяльності - це спосіб підходу до вивчення господарських процесів, виміру та узагальненню впливу факторів на результати діяльності підприємства. Застосування методів аналізу господарської діяльності дозволяє обробити набір показників роботи підприємства за допомогою спеціальних прийомів і прийняти на основі отриманих даних правильні управлінські рішення. Одним з
 8. 3.5. Показники використання основних фондів і методика їх визначення
  аналізований період основних фондів; Тю - число місяців експлуатації введених фондів у розрахунковому періоді; Фвиб - вартість вибулих основних фондів; Г - число місяців у розрахунковому періоді; Гвиб - число місяців експлуатації вибулих основних фондів. На підприємствах нафтогазовидобутку при визначенні фондовіддачі вартість свердловин приймається за залишковою вартістю, а інших
 9. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ. ОЦІНКА НАЯВНОСТІ, СКЛАДУ І СТРУКТУРИ ОСНОВНИХ ФОНДІВ
  аналізу основних виробничих фондів відносяться: - оцінка наявності, складу і структури основних фондів, - аналіз руху основних фондів; - аналіз ефективності використання основних фондів. Для характеристики основних фондів використовується декілька видів показників. До першої групи належать узагальнюючі показники - фондовіддача і рентабельність. Рентабельність
 10. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ. ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ
  аналізу основних фондів відносяться: - оцінка наявності, складу і структури основних фондів, - аналіз руху основних фондів; - аналіз ефективності використання основних фондів. Результатом використання основних фондів є, перш за все, зміна обсягу виробництва. Узагальнюючим показником ефективності використання основних фондів є фондовіддача. Цей показник
 11. Основні теоретичні питання
  аналізу на підприємстві розраховують два показники прибутку: - прибуток від реалізації товарної продукції (Р); - балансовий прибуток (Рбал). Прибуток від реалізації товарної продукції становить основну частину балансового прибутку підприємства. Прибуток від реалізації товарної продукції визначається як різниця між виручкою від реалізації товарної продукції і собівартістю реалізованої
 12. Глава 55. Статистика ефективності суспільного виробництва
  аналізу ефективності суспільного виробництва вивчаються її рівень, динаміка, фактори зростання. Рівень ефективності відображає відношення показника результату виробництва до обсягу ресурсів економічного потенціалу чи обсягу поточних витрат, пов'язаних з досягненням даного результату. У рамках системи показників, що характеризують рівень ефективності виробництва, провідне положення займають
 13. Культура обслуговування покупців
  узагальнюючий показник рівня культури обслуговування покупців. Узагальнюючий показник рівня культури обслуговування покупців розраховують за формулою: У КпШС (Кущ Зіпует + КВМ * 3НПВН + Кд0П ЗНПдШ ~ г Кож * 3 | | (ЮЖ ^ "^" ^ заяср * ^ нпзавер * Знпнт) 'К нп, де У. обидві - узагальнюючий показник рівня культури обслуговування покупців у магазині, Кущ - коефіцієнт стійкості асортименту
 14. 3.3. Розрахунок і оцінка показників використання основного капіталу
  аналізу фондовіддачі, що випливають з відмінності в підходах до моделювання даного показника. Найбільш проста двухфакторная модель аналізу: де: f - фондовіддача; FОПA - активна частина основних фондів; N - обсяг продукції, прийнятий для обчислення фондовіддачі. При аналізі фондовіддачі застосування даної моделі дозволяє відповісти на питання, як зміни в
 15. Тема 6 АНАЛІЗ ФІНАНСОВОГО СТАНУ БАНКУ
  аналізу фінансового стану банку. Показники достатності капіталу. Показники якості активів, оцінені в залежності від ступеня ризику, ліквідності, прибутковості, диверсифікації. Показники рентабельності діяльності банку в цілому та окремих складових діяльності банку. Показники ліквідності: банківської системи, банку, балансу банку, активів, клієнта. Методика аналізу внутрішніх і
 16. 28.3. Завдання статистики національного багатства
  аналізу. В агрегованому вигляді завдання статистики полягають у визначенні обсягу і складу національного багатства; його розміщенні по території країни; розподілі за формами власності; в характеристиці його відтворення і оцінці результатів цього процесу; характеристиці використання всіх компонентів багатства і оцінці його ефективності , а також у вивченні динаміки та визначенні
 17. 2.1. Класифікація основних засобів, завдання і джерела аналізу
  аналізу наявності та використання основних засобів на великих підприємствах служать форми річного звіту: № 1 «Баланс підприємства», № 5 «Додаток до балансу підприємства», а також форма статистичної звітності БМ «Баланс виробничої потужності», дані річного і перспективних планів підприємства. При аналізі основних засобів слід також використовувати дані форм технічної звітності відділу
 18.  АНАЛІЗ ВИРОБНИЦТВА І РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ. АНАЛІЗ РИТМІЧНОСТІ РОБОТИ ПІДПРИЄМСТВА
    аналіз виконання плану виробництва і реалізації продукції; - аналіз динаміки запасів готової продукції, - аналіз асортименту; - оцінку ритмічності виробництва і реалізації продукції. Обсяг виробництва продукції може вимірюватися в натуральних одиницях виміру (штуках, кг), умовно-натуральному вимірі (умовний автомобіль) і мати вартісне вираження (тис. крб.).
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха