ГоловнаБіржова торгівляБіржова справа → 
« Попередня Наступна »
Сохацька О.М.. Біржова справа: Підручник. - 2-ге вид. змін. й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, К.: Кондор. - 632 с., 2008 - перейти к содержанию учебника

§ 11.3. Особливості функціонування клірингових палат ф'ючерсних бірж

 
Щоб Клірингова палата могла повністю займатися своєю діяльністю і виконувати свої обов'язки, кожен член біржі повинен діяти згідно з встановленими Правилами біржової торгівлі. Торговець, який купив місце на біржі, вважається членом біржі, проте не всі біржові члени є одночасно членами Клірингової палати.

На відміну від ф'ючерсних товарних бірж, членами яких у країнах Заходу можуть бути, як правило, фізичні особи, членами клірингових організацій стають здебільшого фірми та об'єднання, такі як міжнародні біржові брокерські компанії, підприємства переробної промисловості, незалежні комерційні фірми та фінансові установи. На деяких біржах окремі особи можуть брати участь у розрахунковій діяльності, їм дозволяється робити розрахунки за власними рахунками, але не для клієнтів чи третіх сторін.
Протягом робочого дня на біржі здійснюється велика кількість операцій. Процес порівняння у цих угодах часу поставки товару і ціни - не просте завдання. Саме його покликана виконувати Клірингова палата. Кожна клірингова палата є помічником біржі і тому вони тісно співпрацюють. Основна місія палати - виконання всіх щоденних перехресних операцій, поєднуючи угоди одного члена палати з іншими. Всі операції протягом робочого дня мають бути завершеними до початку наступного дня торгів. Палата також гарантує виконання кожного контракту. Іншими словами, вона забезпечує належну своєчасну поставку кожному покупцеві (якщо покупець бажає отримати поставку) і розрахунок за поставку продавцеві (якщо продавець бажає доставки товару). Членство у Кліринговій палаті не є примусовим, але кожний член біржі, який виконує операції від власного імені чи від імені клієнта, має реєструвати їх через члена Клірингової палати.
Член клірингової палати має відповідати жорстко встановленим фінансовим та іншим вимогам. Вони інші до різних рівнів кваліфікації членства в даній організації. Однією зі кваліфікаційних вимог є розташування офісу поблизу самої Клірингової палати. Ця вимога обумовлюється терміновістю передачі нотисів поставок і щоденним збором інформації про операції. У Кліринговій палаті на документах вказуються лише імена її членів, ім'я клієнта - ніколи. Всі, хто не є членами Клірингової палати, але реєструють свої операції через її членів, відповідають перед членами палати, а не перед самою Кліринговою палатою.
Клірингова палата на біржі:
 • забезпечує швидкість і безперешкодність укладення офсетних контрактів, дозволяючи легко відкривати та закривати позиції (ліквідовувати

їх);
 • спрощує процес поставки товару за ф'ючерсними контрактами;
 • забезпечує єдиний для всіх довгостроковий захист від значних збитків за контрактом.

Розрахункові (клірингові) палати є нібито третьою стороною в угодах за всіма ф'ючерсними і опціонними контрактами: у ролі покупця сто- совно будь-якого члена палати - продавця; в ролі продавця стосовно будь-якого члена палати - покупця. Покупці і продавці ф'ючерсних і опціонних контрактів беруть на себе фінансові зобов'язання не один перед одним, а перед розрахунковою палатою через фірму-члена палати. Це означає, що клірингова палата укладає контракти купівлі-продажі з собою. Оскільки Клірингова палата бере на себе ці зобов'язання, можливі такі результати:
 • оскільки контракт укладений між розрахунковою палатою і фірмою- членом, то клієнт має можливість укласти офсетний контракт коли забажає без дозволу (перервати контракт чи ні) іншої сторони. Так клірингова палата, відіграючи роль другої сторони, забезпечує більшу гнучкість та зручність для учасників ф'ючерсного ринку;
 • оскільки сторони продають і купують стандартні, ідентичні контракти (тобто контракт купівлі ідентичний контрактові продажу), самі контракти можуть легко порівнюватися та безперешкодно замінюватися. Це в свою чергу означає, що клієнт знову купує контракт, який до цього продав, або продає придбаний, тобто він після зворотної операції не матиме жодних зобов'язань за контрактом.

Реалізацію функцій заміщення Кліринговою палатою сторін ф'ючерсного контракту подано на рис. 11.2.
Рис. 11.2.
Функції заміщення кліринговою палатою сторін ф'ючерсного контракту

Палата стає покупцем для фірми Б
Фірма Z позиція short
Фірма Б позиція long

Другий день
Палата стає покупцем для фірми А
Перший день

Палата стає продавцем для фірми А
Палата стає продавцем для фірми Z

^ Фірма А ^ Офсетна угода
Клірингова палата

Оскільки прямого взаємозв'язку між покупцем та продавцем немає, кожному дозволяється купувати і продавати незалежно від іншого. Будучи учасником будь-якої угоди, розрахункова палата бере на себе відповідальність гаранта.
Приклад 11.1.
Компанія А, брокерська фірма - член Клірингової палати, купує контракт у компанії Б. У кінці торговельної сесії палата подає себе другою стороною контракту, який купила фірма А, і покупцем контракту, що продала фірма Б. Наступного дня фірма А вирішує продати свій контракт фірмі Z. Таким чином, вона просто передає свої зобов'язання за контрактом фірмі Z. Клірингова палата знову пропонує себе покупцям контракту, проданого компанією А, і продавцем контракту, купленого фірмою Z. Фірма А в свою чергу купила в Клірингової палати і саме їй продала контракт. Тому фірма А не має більше жодних конкретних зобов'язань щодо палати. Її виграшем чи програшем є різниця між ціною купівлі і ціною продажу контракту з урахуванням комісійних. У цей час фірма Б перебуває в позиції "short" - короткій (продавця) щодо палати, а фірма Z в позиції "long" - довгій (покупця). Фірма А не перебуває в жодній з цих позицій, тобто не має укладених ф' ючерсних контрактів.
Подаємо типовий порядок роботи і виконання розпоряджень клірингової палати:
  1. Клієнт дає розпорядження про купівлю-продаж ф'ючерсного контракту через брокерську фірму.
  2. Брокерська фірма виконує розпорядження.
  3. Розрахунок згідно з розпорядженням виконується через розрахункову фірму-члена палати. Якщо брокерська фірма не є членом розрахункової палати, розрахунок робиться через іншу фірму, яка є її членом.
  4. Фірма-член розрахункової палати передає розпорядження кліринговій палаті.
  5. Розрахункова палата підтверджує розпорядження, гарантує виконання угод, коректує рахунок кліринговій фірмі відповідно до прибутку чи втрат у результаті торговельної операції.

Щоб зрозуміти принцип функціонування Розрахункової палати, розглянемо ф'ючерсний ринок зернових на прикладі Чикаго Борд оф Трейд.
Приклад 11.2.
Нехай у перший день торгівлі вересневим контрактом на кукурудзу продавець (фірма G) такого контракту (5000 бушелів) погоджується продати цей контракт за ціною 3,0 $/за бушель. Брокер, що обслуговує продавця (нехай це буде фермер), зустрічається у торговельній "ямі" (секції) з іншими торговцями і знаходить брокера, що обслуговує фірму L (нехай це буде елеваторник), яка готова купити даний контракт за вказаною ціною. У такій ситуації фермер сподівається на подальше зниження цін, а елеваторник - на їх зростання.

Продовження прикладу 11.2.
Після укладення угоди між фірмами G та L та її реєстрації в Розрахунковій палаті, яка стає другою стороною для G та L, фірми вже прямо не контактуватимуть між собою. Тепер зобов'язання за ф'ючерсним контрактом, а саме - поставити та прийняти кукурудзу - стає зобов'язанням Розрахункової палати. На день укладення угоди існує лише одна відкрита позиція на вересневий ф'ючерсний контракт на кукурудзу - тобто один контракт. З технічної точки зору є два контракти: між фірмами G та L і Розрахунковою палатою. Якщо у цей час більше не буде жодних угод, то Розрахункова палата потенційно дуже ризикує. Якщо ціни на кукурудзу до вересня зростуткогеаь до 3,5 $/за бушель, а фірма G не поставить кукурудзи, то Розрахункова палата змушена буде купити за існуючою високою ціною кукурудзу на спотовому ринку та поставити її фірмі L, тобто втратити $2500.
Покажемо цей процес схематично на рис. 11.3, 11.4.
РИС. 11.3.
Покупець та продавець погоджуються укласти вересневий контракт на кукурудзу по 3,0$/за
бушель

язання поставити 5000 бушелів
[Фірма l]
[Фірма G
'язання заплатити $15000

РИС. 11.4.
Розрахункова палата стає посередником за ф'ючерсним контрактом
Зобов 'язання поставити 5000 бушелів Зобов 'язання поставити 5000 бушелів


[Фірма р
Зобов 'язання заплатити $15000
Зобов 'язання заплатити $15000

Якщо ціна на кукурудзу знизиться до 2.5 $/за бушель, а фірма L відмовиться заплатити $15 000 і прийняти пшеницю, то за таких умов палата змушена буде реалізувати кукурудзу на ринку спот за низькою ціною і знову втратить ($2 500).

 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 11.3. Особливості функціонування клірингових палат ф'ючерсних бірж"
 1. Ведення рахунків клієнтів
  функціонування будуть розглянуті у наступному розділі. Структура розрахункової установи може бути різною. На біржовому ринку США із функціонуючих п'яти розрахункових установ три є самостійними неприбутковими організаціями, дві - підрозділами бірж з власним керівництвом та персоналом. Самостійними розрахунковими установами керують менеджери, підзвітні перед радою директорів клірингової корпорації
 2. § 11.4. Маржа у ф'ючерсній торгівлі
  функціонування цієї структури надзвичайно важливе для ф'ючерсного ринку - воно гарантує виконання учасниками своїх фінансових зобов' язань за контрактами. Термін маржа (margm) тлумачиться по-різному. На ринку цінних паперів маржа означає позику брокерської фірми для купівлі цінних паперів. З 1974 р. Федеральна Резервна система США встановила 50%-й ліміт наявності власних коштів для купівлі
 3. § 12.3. Поставка за ф'ючерсними контрактами з фінансовими інструментами
  особливості поставки фінансових інструментів за ф'ючерс- ними контрактами? Посилання і рекомендована література Дегтярева О.И. Биржевое дело: Учебник для вузов. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. -С.77-85. Horn Frederick F. Tradmg іп Commodriy Futures. New York, New York tnstitute of Frnance, 1989. -P.129. Дегтярева О.И., Кандинская О.А. Биржевое дело: Учебник для вузов. -М.: Банки и биржи, ЮНИТИ,
 4. § 10.1. Організаційна структура управління біржею
  особливості має організаційна структура управління фондовими біржами, де є спеціальні підрозділи лістингу, які проводять перевірку корпорацій перед включенням їх акцій до котирувального списку бірж. Для прикладу, на рис. 10.2 показано організаційну структуру управління Токійською фондовою біржею6, яка працює як у традиційному режимі, так і в режимі електронних торгів, про що свідчить наявність
 5. § 9.1. Засновники та члени біржі. їх права й обов'язки
  особливості має інститут біржового членства в Європі. Так, на біржах Великобританії розрізняють три категорії членства: повне членство; асоційоване членство; місцеве членство. Особливістю асоційованого членства тут є відсутність права голосу в управлінні біржею та права укладання угод. Ці учасники лише сплачують за укладання угод менші за розміром комісійні повним членам. Натомість місцеві
 6. § 11.1. Суть біржового клірингу
  клірингові установи, палати, які здійснювали заліки взаємних вимог банків у Лондоні в 1775 р., Нью-Йорку - в 1852, Парижі - в 1872, Берліні - у 1853 р. У сучасних умовах кліринг набув широкого розвитку. Так лише через розрахункову палату Лондона щодня проходить майже 7,5 млн. чеків на суму понад 28 млрд. фунтів стерлінгів . Розрахунки за укладеними угодами мають надзвичайно важливе значення в
 7. § 4.2. Основні риси ф'ючерсної    торгівлі
  функціонування однією із найважливіших умов є стан валютно-фінансової системи, достатня кількість фінансових ресурсів. Тому ф'ючерсні біржі традиційно розташовувалися у великих фінансових центрах світу: Нью-Йорку, Лондоні, Токіо, Франкфурті-на-Майні, Парижі, Чикаго тощо. Ф'ючерсна торгівля є об'єктом заставних операцій. Без банківського кредитування, без достатньої кількості вільних грошових
 8. § 14.2. Регулювання ф'ючерсної торгівлі у США
  функціонуванням ринку, дотриманням умов контрактів, забезпечення фінансової відповідальності учасників торгівлі тощо. Ф'ючерсні ринки США близько п'ятдесяти років з моменту заснування практично не регулювалися державою. Кожна біржа встановлювала свої правила. Так було до Громадянської війни між Південними та Північними штатами. Після війни ціни на сировинні товари різко впали. В цьому виробники
 9. § 10.5. Звітність щодо виконання наказів клієнтів
  функціонування будуть розглянуті у наступному розділі. Структура розрахункової установи може бути різною. На біржовому ринку США з п'яти функціонуючих розрахункових установ три є самостійними неприбутковими організаціями, дві - підрозділами бірж з власним керівництвом та персоналом. Самостійними розрахунковими установами керують менеджери, підзвітні перед радою директорів клірингової корпорації
 10. Розділ 18. Біржова спекуляція на ф'ючерсних ринках
  ючерсних
 11. Розділ 20 Перспективи становлення ф'ючерсних ринків в україні
  ючерсних ринків в
 12. Розділ 15. Товарний ф'ючерсний контракт як інвестиційний інструмент біржового ринку
  ючерсний контракт як інвестиційний інструмент біржового
 13. § 13.2. Основні системи електронної біржової торгівлі
  функціонування системи електронного трейдингу є забезпечення надійності та ефективності її функціонування. Велике значення має швидкість зв'язку при передачі інформації, яка за ефективністю має відповідати людському спілкуванню. Ці проблеми вирішуються за умови використання можливостей нової економіки, сучасних інформаційних технологій. Однак біржовики провідних бірж світу свідчать, що сучасні
 14. Суть та значення державного регулювання біржової торгівлі
  функціонування ринків основних активів та визначення головної мети державної політики щодо забезпечення на них стану динамічної рівноваги. За більше десяти років ринкових реформ в Україні так і не створено ефективно діючих ринків сировини та фінансових інструментів із негайною поставкою, які у зарубіжній економічній літературі прийнято називати спотовими (spot market). Саме на спотових ринках
 15. § 9.2. Учасники біржових сесій
  ючерсних і фондових бірж. Учасниками біржових операцій міжнародних ф' ючерсних бірж, які є їх засновниками, членами або клієнтами виступають: gt; як дилери: потужні трейдери - торговельні ТНК, що укладають угоди за власні кошти та від власного імені; промислові ТНК, що реалізують продукцію своїх підприємств; плантаційні фірми, об 'єднання фермерів, великі землевласники; володарі
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха