Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна безпека / Економічна статистики / Економічна теорія / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомБухгалтерський облік і контроль → 
« Попередня Наступна »
Н. А. Каморджанова, І. В. Карташова. Бухгалтерський фінансовий облік. 2-е вид. - СПб.: Пітер, - 464 с: ил. - Серія «Навчальний посібник»)., 2003 - перейти до змісту підручника

11.3. Облік руху та продажу товарів

Наявність і рух товарів, їх реалізація відображаються на таких рахунках:

На рахунку 41 «Товар и» товари враховуються як за купівельними цінами, так і за цінами продажу. Підприємства оптової торгівлі ведуть облік на рахунку 4І «Товари» за купівельними цінами (фактичною собівартістю) за вирахуванням ПДВ, підприємства роздрібної торгівлі - за покупними цінами, якщо обліковою політикою передбачено ведення обліку товарів у купівельних цінах, або за продажними цінами, якщо обліковою політикою передбачено ведення обліку товарів у продажних цінах з використанням рахунку 42 «Торгова націнка». Якщо підприємство роздрібної торгівлі веде облік товарів у продажних цінах, вартість залишку товарів відображається в балансі в купівельних цінах без урахування нарахованої торгової націнки, що припадає на залишок товарів.

Рахунок 42 «Торгова націнка» використовується при обліку товарів на рахунку 41 «Товари» за цінами продажу. Цей рахунок призначено для обліку торговельної націнки. При цьому методі полегшується облік руху товарних запасів, але знижується можливість регулювання цін реалізації.

Рахунок 44 «Витрати на продаж» призначений для узагальнення інформації про витрати, пов'язані з продажем продукції, товарів, робіт і послуг.

На підприємствах торгівлі на рахунку 44 «Витрати на продаж» можуть бути відображені, зокрема, такі витрати (витрати обігу):?

На перевезення товарів;?

На оплату праці;?

На оренду;?

На утримання будівель, споруд, приміщень та інвентарю;?

По зберіганню і підробці товарів;?

На рекламу;?

На представницькі витрати;?

Інші, аналогічні за призначенням, витрати.

На цьому рахунку протягом звітного періоду збираються всі витрати торговельного підприємства, які в кінці звітного періоду списуються в дебет рахунку 90 «Продажі».

При обліку товарів за цінами продажу робляться бухгалтерські записи на рахунках бухгалтерського обліку:

а) на вартість придбаних товарів: Д 41 «Товари»

До 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»;

б) на суму ПДВ по придбаних товарах:

Д19 Податок на додану вартість по придбаних цінностей »субрахунок 19-3 «ПДВ по придбаних матеріально-виробничих запасів»

До 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками».

Нарахування суми торгової націнки відображається бухгалтерськими записами на рахунках бухгалтерського обліку: Д 41 «Товари» К 42 «Торгова націнка» -.

Списання реалізованих товарів за цінами продажу відображається бухгалтерськими записами на рахунках бухгалтерського обліку: Д 90 «Продажі» субрахунок 90-2 «Собівартість продажів До 41« Товари ».

Списується сума торгової націнки. Бухгалтерська запис робиться на негативне число, відповідне торговельній націнці по реалізованих товарах:

Д 90 «Продажі» субрахунок 90-2 «Собівартість продажів» К 42 «Торгова націнка».

Витрати на продаж товарів списуються бухгалтерськими записами на рахунках бухгалтерського обліку:

Д 90 «Продажі» субрахунок «Собівартість продажів» К 44 «Витрати на продаж».

На суму виручки, отриманої від реалізації товарів (у тому числі податок на додану вартість), робляться бухгалтерські записи на рахунках бухгалтерського обліку:

Д 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками »К 90« Продажі »субрахунок 90-1" Дохід "або при реалізації вроздріб

Д 50« Каса »

До 90« Продажі »субрахунок 90 -1 "Дохід".

На суму ПДВ у ціні реалізації товарів робляться бухгалтерські записи на рахунках бухгалтерського обліку:

Д 90 «Продажі» субрахунок 90 - 3 «Податок на додану вартість»

До 68 «Розрахунки за податками і зборами субрахунок« Розрахунки по ПДВ ».

На суму прибутку від реалізації товарів робляться бухгалтерські записи на рахунках бухгалтерського обліку: Д 90 «Продажі» субрахунок 90-9 «Прибуток / збиток від продажу» К 99 «Прибутки та збитки».

П.4. Відображення готової продукції і товарів в бухгалтерській звітності

У бухгалтерському балансі готова продукція відображається у II розділі активу балансу за фактичною або нормативної (планової) собівартості, що включає витрати, пов'язані з використанням у процесі виробництва основних засобів, сировини , матеріалів, палива, енергії, трудових ресурсів, і друт витрати на виробництво продукції, або за прямими статтями витрат.

Товари в організаціях, зайнятих торговельною діяльністю, відображаються в бухгалтерському балансі за вартістю їх придбання (за купівельними цінами). 11.5.

Запитання для обговорення і повторення 1.

У яких оцінках ведеться облік готової продукції? 2.

У яких випадках використовується в бухгалтерському обліку підприємства рахунок 45 «Товари відвантажені»? 3.

В якій оцінці ведеться облік товарів на рахунку 41 «Товари»? 4.

У яких випадках застосовується рахунок 40 «Випуск продукції (робіт, послуг)»? 5.

Чи є рахунок 42 «Торгова націнка» контрарності по відношенню до рахунку 41 «Товари»? 6.

В якій оцінці відбивається готова продукція по рядку 215 бухгалтерського балансу «Готова продукція і товари для перепродажу»? 11.6.

Тести

Вкажіть правильний варіант відповіді:

1. На рахунку 43 «Готова продукція» враховуються готові вироби, придбані в якості товарів для продажу:

а) так;

б) немає.

2.

На рахунку 41 «Товари» товари враховуються:

а) за купівельними цінами;

б) за цінами продажу;

в) як за купівельними цінами, так і за цінами продажу. 3.

Облік реалізації продукції ведеться:

а) на рахунку 90

б) на рахунку 91 доходи і витрати »;

в) на рахунку 43 «Готова продукція». 4.

На рахунку 43 «Готова продукція» готова продукція може враховуватися:

а) як за фактичною виробничою собівартістю, так і за нормативною (плановою) собівартістю;

б) тільки за фактичною виробничою собівартістю;

в) тільки за нормативною (плановою) собівартістю. 5.

Частина матеріально-виробничих запасів підприємства, придбана або отримана від інших юридичних і фізичних осіб і призначена для продажу чи перепродажу без додаткової обробки, - це:

а) готова продукція;

б) покупні напівфабрикати;

в) товари. 6.

Для обліку товарів, відвантажених за договорами купівлі-продажу (поставки) з особливим порядком переходу права власності, рахунок 45 «Товари відвантажені»:

а) застосовується;

б) не застосовується. 7.

При фактичному наданні послуг і виписці рахунку організації-замовнику робляться записи на рахунках на суму фактично реалізованих послуг:

а) Д-т рах. 90 «Продажі» К-т рах. 20 «Основне виробництво»;

б) Д-т рах. 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками» К-т рах. 90 «Продажі» субрахунок 90-1 "Дохід";

в) Д-т рах. 90 «Продажі» субрахунок 90-3 «Податок на додану вартість» К-т рах. 68 «Розрахунки з податків і зборів» субрахунок «Розрахунки з ПДВ»;

г) Д-т рах. 51 «Розрахункові рахунки» К-т рах. 62 «Розрахунки з покупцями і замовниками».

8. Рахунок 42 «Торгова націнка» використовується, якщо магазин веде облік товарів на рахунку 41 «Товари»:

а) за цінами продажу;

б) за цінами покупки;

в) як за цінами продажів, так і за цінами покупки.

9. Для обліку витрат з торгової діяльності призначений рахунок: а) 20 «Основне виробництво»; «Товари»;

в) 26 «Загальногосподарські витрати»;

г) 44 «Витрати на продаж».

10. Вартість придбаних товарів відображається бухгалтерськими записами на рахунках бухгалтерського обліку:

а) Д-т рах. 43 «Готова продукція» К-т рах. 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»;

б) Д-т рах. 41 «Товари» К-т рах. 60 «Розрахунки з постачальниками та підрядниками»;

в) Д-т рах. 60 «Розрахунки з постачальниками і підрядчиками» К-т рах. 51 «Розрахункові рахунки».

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.3. Облік руху та продажу товарів "
 1. ТЕМА« ОРГАНІЗАЦІЯ ТОРГОВОГО ПРОЦЕСУ НА роздрібних підприємств »
  руху споживчих товарів. Зберігання товарів на складі торговельного підприємства та складські показники (середній запас, частота оборотності, термін зберігання). Поняття продажу товарів у роздрібному торговельному підприємстві. Фактори, що впливають на продаж товарів. Методи роздрібного продажу товарів. Обслуговування покупців. Передпродажні та післяпродажні послуги, види і розрахунок їх вартості. Питання та
 2. Глава 11.УЧЕТ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ ВІДВАНТАЖЕННЯ. ОБЛІК ТОВАРІВ
  Глава 11.УЧЕТ ГОТОВОЇ ПРОДУКЦІЇ ТА ЇЇ ВІДВАНТАЖЕННЯ. ОБЛІК
 3. 8.4. Облік матеріальних цінностей
  обліку матеріальних ресурсів має бути відображено рух матеріалів в місця їх зберігання та використання, оформлені документи на всі операції, виконаний розрахунок фактичної собівартості, дотримані норми запасів, виявлені зайві і невикористовувані (в силу змінених умов виробництва або технічної оснащеності) матеріальні ресурси та ін Успішне вирішення цих завдань здійснюється за допомогою
 4. 11.5. Облік експортних та імпортних операцій за участю посередників
  облік експортних та імпортних операції, що здійснюються за участю російського посередника, також визначається характером укладеного договору. Розглянемо відображення в обліку операцій з експорту та імпорту товарів за участю посередника на підприємстві і у посередника *. * Шалашова Н.Т. Альбом валютних проводок / / Бухгалтерський бюлетень, 1997. Облік операцій з експорту товарів за участю
 5. РОЗДІЛ 5. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ І УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ.
  Урахуванням попиту покупців; забезпечення процесу закупівель; процедура вибору постачальників і замовлення товарів; торгові угоди і товарно грошовий обсяг. Товароснабжение як основа торговокоммерческого процесу, його значення і автономні функції. Елементи руху товару і товаропостачання, їх витрати. Джерела та умови вступу товарів у торговельну мережу. Тема 32. Організація торговельного процесу на
 6. ТЕМА «ОРГАНІЗАЦІЯ І УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ РОБОТОЮ У СФЕРІ ПРОДАЖУ ТОВАРІВ»
  продажу і його функції. Формування замовлень споживачів: підготовка споживачами замовлень на поставку товарів, способи їх передачі та розрахунку за товари, визначення вартості товарів, що замовляються. Продаж товарів: методи, організація та ефективність. Запитання і завдання для контролю: Перерахуйте функції відділу продажів в оптовому підприємстві. Розкрийте зміст основних етапів процесу формування
 7. 11.1. Поняття і оцінка готової продукції
  обліку готової продукції, є:? Становище ведення бухгалтерського обліку та бухгалтерської звітності в Російській Федерації, затверджене наказом Мінфіну Російської Федерації від 27 липня 1998 р. № 34 н;? Положення з бухгалтерського обліку «Облік матеріально - виробничих запасів» ПБУ 5/01, затверджене наказом Мінфіну Російської Федерації від 9 червня 2001р. № 44н. Готова
 8. Глава 3 ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ
  Глава 3 ОБЛІК
 9. Глава 5 ОБЛІК ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
  Глава 5 ОБЛІК ОСНОВНИХ
 10. Глава 14 ОБЛІК РЕЗЕРВІВ ПІДПРИЄМСТВА
  Глава 14 ОБЛІК РЕЗЕРВОВ
 11. Глава 13 ОБЛІК КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА
  Глава 13 ОБЛІК КАПІТАЛУ
 12. Глава 7 ОБЛІК ФІНАНСОВИХ ВКЛАДЕНЬ
  Глава 7 ОБЛІК ФІНАНСОВИХ
 13. Глава 4. ОБЛІК ДОВГОСТРОКОВИХ ІНВЕСТИЦІЙ
  Глава 4. ОБЛІК ДОВГОСТРОКОВИХ
 14. Глава 12 ОБЛІК ПРИБУТКУ І ЇЇ РОЗПОДІЛ
  Глава 12 ОБЛІК ПРИБУТКУ І ЇЇ
 15. ГЛАВА 11. ОБЛІК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  ГЛАВА 11. ОБЛІК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ
 16.  Глава 2 ОБЛІК ГРОШОВИХ КОШТІВ
    Глава 2 ОБЛІК ГРОШОВИХ
 17.  Глава 8 ОБЛІК МАТЕРІАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ
    Глава 8 ОБЛІК МАТЕРІАЛЬНИХ
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха