Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомАналіз фінансово-господарської діяльності підприємства → 
« Попередня Наступна »
Нікольська Е.В. . Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності поліграфічних підприємств. Підручник. - М.: Изд-во МГУП. - 351 с., 2002 - перейти до змісту підручника

11.4. Факторний аналіз фондовіддачі

 
Показник фондовіддачі, будучи узагальнюючим вартісним показником використання основних засобів, залежить від ряду чинників: структури та асортименту продукції, питомої ваги активної частини основних засобів, ступеня використання виробничого обладнання за кількісним складом і його екстенсивного і інтенсивного навантаження, технічного рівня і стану основних виробничих засобів та ін
При обчисленні фондовіддачі виходять з обсягу товарної продукції в порівнянних цінах.
На показник фондовіддачі істотно впливають структурні зрушення в випускається (зміна в загальному випуску питомої ваги книжково-журнальної, образотворчої, бланкової та іншої продукції), а також зміни в асортименті продукції (середнього тиражу, обсягу, оформлення тощо).
Встановити вплив структурно-асортиментних зрушень на фондовіддачу можна на основі даних про зміну середньої ціни одного видання (так як в умовах стабільності оптових цін коливання в середній ціні одиниці продукції пояснюється тільки впливом зміни асортименту), т. е. за формулою

де - зміна обсягу продукції під впливом асортиментно-структурних зрушень, руб.; - середньорічна вартість виробничих основних засобів за звітом; - випуск окремих видів продукції в натуральному вираженні за звітом; - середня оптова ціна за одиницю продукції у звітному і попередньому періодах, руб.; i = 1, 2, ..., n - види продукції (книжково-журнальна, образотворча, бланкова і т.д.).
Для обчислення впливу окремих факторів на фондовіддачу слід побудувати факторну модель шляхом розширення формули розрахунку фондовіддачі на складові елементи.
Так, фондовіддачу можна представити у вигляді моделі

де - обсяг товарної продукції в договірних цінах, тис. руб.; - Середня вартість виробничих фондів, тис. руб. ; - середня вартість діючого обладнання, тис.руб.; - середня вартість активної частини основних фондів, тис. грн.
Ставлення характеризує фондовіддачу діючого обладнання; - питома вага діючого устаткування в активній їх частини; - питома вага активної частини у вартості основних засобів. Тобто отримуємо наступну модель:.
Таким чином, на основі цієї формули можна визначити вплив трьох чинників: зміна питомої ваги активної частини основних фондів у загальній їх сумі, зміна впливу питомої ваги діючого устаткування в загальному обсязі активних основних засобів і зміна фондовіддачі діючого обладнання.
Якщо використовувати більш розширену модель фондовіддачі, то можна обчислити вплив шести факторів:

де - кількість одиниць діючого обладнання, од.; - Кількість відпрацьованих машино-змін; - кількість відпрацьованих машино-годин.
Ставлення характеризує середню вартість одиниці обладнання, тобто .
Ставлення відбиває питома вага машин і устаткування у вартості виробничих засобів, тобто їх структуру, питома вага активної їх частини -.
Ставлення характеризує питому вагу діючого устаткування у вартості активної частини виробничих фондів -.
Ставлення показує коефіцієнт змінності роботи встановленого устаткування, тобто .
Ставлення характеризує число годин роботи обладнання в одну зміну в середньому за рік, тобто .
Ставлення відображає вироблення продукції за 1 машино-годину, тобто .
У підсумку фондоотдачу можна представити як добуток наступних п'яти показників:

Дана взаємозв'язок показників дозволяє на основі використання способу абсолютних різниць визначити вплив наступних факторів на фондовіддачу.
Підвищення (зниження) середньої вартості одиниці обладнання:

Зміна питомої ваги машин і устаткування у вартості виробничих засобів:

Зміна питомої ваги діючого обладнання у вартості активної частини виробничих засобів:

Підвищення (зниження) змінності роботи обладнання:

Зміна середньої тривалості роботи устаткування протягом зміни:

Підвищення випуску продукції за 1 маш-год:

Таблиця 11.4
Вихідні дані для розрахунку факторів

Найменування показника

У відповідному періоді минулого року

У звітному періоді

Відхилення (+, -)

1. Обсяг товарної продукції в порівнянних цінах, тис. руб.

75326

112 334

+37008

2. Обсяг продукції, млн кр. - Отт.

784,8

897,5

+112,7

3. Середньорічна вартість виробничих засобів, тис. руб.

112 995

116 995

+4000

4. Середньорічна вартість активної частини основних виробничих засобів, тис. руб.

31797

36884

+5087

5. Середньорічна вартість діючого устаткування, тис. руб.

31031

36420

+5385

6. Кількість одиниць діючого обладнання, од.

83

84

+ 1

7. Загальна кількість відпрацьованих машино-змін

91,3

95,32

+4,02

8. Загальна кількість машино-годин роботи робочих машин і устаткування

146 080

153 648

+7568

9. Середня вартість діючого устаткування, тис. руб. (Стор. 5: стор 6)

373,86

433,57

+59,71

10. Питома вага робочих машин і устаткування в загальній сумі виробничих коштів (стор. 4: стор 3)

0,2814

0,3152

+0,0338

11. Питома вага діючого устаткування у вартості робочих машин і устаткування (стр. 5: стор 4)

0,9759 ??

0,9874

+0.0115

12. Коефіцієнт змінності роботи діючого устаткування (стр. 7: стор 6)

1,1

1,1348

+0.0348

13. Середня тривалість роботи обладнання за зміну, ч (стор. 8: стор 7)

1600

1611

+11

t 4. Випуск продукції за 1 маш. - Год, тис. руб. (Стор. 1: стор 8)

0.5156

0.7311

+0.2155

15 . Випуск продукції за 1 маш. - Год, кр.-Отт. (Стор. 2: стор 8)

5,373

5.841

+ 108.7

16 . Фондовіддача, грн. (Стор.1: стор 3)

0,6667

0,9602

+0.2935

17. Фондовіддача, кр.-Отт. (Стор. 2: стор 3)

6.945

7,671

+7.26

18 . Обсяг випуску товарної продукції в цінах попереднього року, тобто без урахування інфляції, тис. руб.

75326

98539

+23213

19. Фондовіддача (без урахування інфляції), руб. (Стор. 18: стор 2)

0,6667

0.8422

+0,1755

Проведені розрахунки показують, що в грошовому вираженні фондовіддача у звітному році в порівнянні з попереднім періодом підвищилася на 0,2935 руб., або 44,0%. Без урахування зростання цін під впливом інфляції фондовіддача зросла на 0,1755 руб., Або 26,3% (0,1755 / 0,6667). За рахунок фактора, не залежного від діяльності підприємства, фондовіддача зросла на 0,1180 руб. (0,9602-0,8422), або 17,7% (0,1180 / 0,6667 х100).
У натуральному вираженні фондовіддача підвищилася на 10,5% (з 6,945 тис. кр.-Отт. До 7,671 тис. кр.-Отт.).
На підвищення фондовіддачі вплинули наступні фактори:
1) підвищення середньої вартості одиниці обладнання

2) збільшення питомої ваги робітників, машин і обладнання в загальній вартості промислово-виробничих фондів
[1/433, 57х (+0,0338) х 0,9759 ??х1, 1х1600 х 0,5156] = + 0,0690;
3) збільшення питомої ваги діючого устаткування у вартості робочих машин і устаткування

4) підвищення змінності роботи обладнання

5) збільшення числа годин роботи обладнання в одну зміну за рік

6) підвищення випуску продукції за 1 маш-год.

Вплив усіх факторів (-0,0896 + 0,069 + 0,0075 + 0,0206 +0,0046 + 0,2833) = 0,2954, різниця - результат округлення цифр в процесі розрахунків.
Таким чином, лише під впливом підвищення середньої вартості одиниці обладнання фондовіддача знизилася на 8,9 коп., Або 13,4% ((0,0896:0,6667) x 100). Інші фактори позитивно вплинули на фондовіддачу. Найбільший вплив мало збільшення випуску продукції за 1 маш-год - 42,5% ((0,2833:0,6667) x 100).
У порівнянних цінах випуск продукції за 1 маш-год зріс c 0,5156 (75326/146080) до 0,6413, тобто на 24,38%.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.4. Факторний аналіз фондовіддачі "
 1. Аддитивная модель.
  Факторна модель, що відображає залежність обсягу виробництва від числа робітників та їх продуктивності праці. V = N-Р, пр / де V - обсяг виробництва за рік; N - середньорічна чисельність працівників на підприємстві; Р (- середньорічна вироблення одним робочим. У загальному вигляді мультипликативную модель можна представити формулою: v _ гі Y ~ \ \ Xi, i = 1,2 ... п. Кратна модель. Це
 2. ПИТАННЯ 9 детермінованого факторного аналізу
  факторний аналіз. Факторний аналіз - це сукупність способів вивчення і вимірювання впливу факторів на величину результативних показників. Детермінований факторний аналіз - це методика вивчення впливу факторів на результативний показник, зв'язок між якими має функціональний характер. Тобто результативний показник представлений у вигляді добутку, алгебраїчної суми
 3. АНАЛІЗ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ . ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ОСНОВНИХ ФОНДІВ
  факторної моделі: ВП = ФО Ф. с; Вплив зміни факторів (середньорічної вартості основних фондів і фондовіддачі) hf обсяг виробництва може бути розраховане за допомогою різних методів факторного аналізу: ланцюговими підстановками, методом абсолютних і відносних різниць і т. д. На рівень фондовіддачі впливають такі чинники: фондовіддача активної частини основних виробничих
 4. 3.3. Розрахунок і оцінка показників використання основного капіталу
  факторного аналізу фондовіддачі, що випливають з відмінності в підходах до моделювання даного показника. Найбільш проста двухфакторная модель аналізу: де: f - фондовіддача; FОПA - активна частина основних фондів; N - обсяг продукції, прийнятий для обчислення фондовіддачі. При аналізі фондовіддачі застосування даної моделі дозволяє відповісти на питання, як
 5. ПИТАННЯ 8 ФАКТОРНИЙ АНАЛІЗ. ПОНЯТТЯ І ТИПИ факторний аналіз
  факторний аналіз. Факторний аналіз - це сукупність способів вивчення і вимірювання впливу факторів на величину результативних показників. У загальному випадку можна виділити наступні основні етапи факторного аналізу: 1. Постановка цілей аналізу. 2. Відбір факторів, що визначають досліджувані результативні показники. Чим більше факторів досліджується, тим точніше буде проведено аналіз,
 6. 5.4. Факторний аналіз виробництва та реалізації
  аналізу виробництва та реалізації продукції полягає в тому, щоб визначити, яким чином ключовий показник - обсяг товарної продукції (виручка від реалізації) залежить від того чи іншого параметра, а потім прийняти відповідне управлінське рішення з метою підвищення ефективності виробництва. Отже, необхідно визначити вплив на обсяг товарної продукції факторів, що забезпечують
 7. детермінованого факторного аналізу. індексного методу
  факторний аналіз. Факторний аналіз - це сукупність способів вивчення і вимірювання впливу факторів на величину результативних показників. Детермінований факторний аналіз - це методика вивчення впливу факторів на результативний показник, зв'язок між якими має функціональний характер. Тобто результативний показник представлений у вигляді добутку, алгебраїчної суми
 8. 53.3. Компонентний аналіз
  факторного аналізу. В задачах зниження розмірності і класифікації зазвичай використовуються т перших компонент
 9.  7.1. Залежність між економічними явищами як передумова прогнозування
    факторні. Балансова зв'язок показників характеризує відповідність двох елементів (попиту та пропозиції, доходів і витрат, виробництва і споживання, наявності робочої сили і потреб у ній і т.п.). Відповідність розуміється як рівність або, менш жорстко, як достатність ресурсів для покриття потреб. Методичний інструмент прогнозування балансових зв'язків - баланси і
 10.  Детермінованого факторного аналізу. СПОСІБ ВІДНОСНИХ РІЗНИЦЬ
    факторний аналіз. Факторний аналіз - це сукупність способів вивчення і вимірювання впливу факторів на величину результативних показників. Детермінований факторний аналіз - це методика вивчення впливу факторів на результативний показник, зв'язок між якими має функціональний характер. Тобто результативний показник представлений у вигляді добутку, алгебраїчної суми
 11.  10.7. Факторний аналіз показників рентабельності
    факторного аналізу показників рентабельності передбачає розкладання вихідних формул розрахунку показника по всіх якісних і кількісних характеристиках інтенсифікації виробництва і підвищення ефективності господарської діяльності. Наприклад, для аналізу загальної рентабельності (рентабельності виробничих фондів) можна використовувати три-або пятифакторную модель. У
 12.  Нікольська Е.В.. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності поліграфічних підприємств. Підручник. - М.: Изд-во МГУП. - 351 с., 2002

 13.  4.1. / Г-ступінчастою Ситуаційний аналіз ЯК РОЗВИТОК МЕТОДУ факторний аналіз
    факторний або компонентний аналіз. Однак далеко не завжди результати факторного аналізу достатні для виявлення дійсного стану справ на підприємстві. У процесі аналізу можна виявити одну з восьми ситуацій, представлених в табл. 4.1. Таблиця 4.1 Перелік можливих ситуацій, що виникли при аналізі фондовіддачі Показник Зміна значення показника ситуації 1 2 3 4 5 6 7 8
 14.  9.6. Методи фінансового аналізу
    факторний аналіз. Горизонтальний (часовий) аналіз - порівняння кожної позиції звітності з попереднім періодом. Вертикальний (структурний) аналіз - визначення структури підсумкових фінансових показників з виявленням впливу кожної позиції звітності на результат у цілому. Трендовий аналіз - порівняння кожної позиції звітності з рядом попередніх періодів та визначення
 15.  ТЕСТИ
    фондовіддачі? підвищиться; Б) знизиться; залишиться без змін. У якому випадку буде спостерігатися зростання показника фондовіддачі? А) темпи зростання ОПФ випереджають темпи зростання обсягу випуску продукції; Б) темпи зростання ОПФ випереджають темпи зростання фондовіддачі; В) темпи зростання обсягу випуску продукції випереджають темпи зростання ОПФ. Рівень використання основних виробничих фондів характеризує: А)
 16.  Екзаменаційні квитки
    факторний аналіз прибутку. Квиток 2 січня. Російські традиції в економічному аналізі. Вимоги міжнародних стандартів управлінського обліку. 2. Показники, що характеризують рівень розвитку організації праці. 3. Завдання на розрахунок показників ліквідності. Квиток 3 Розділ 1. Принципи традиційного економічного аналізу, їх переваги і недоліки. 2. Показники, що характеризують
 17.  Глава 55. Статистика ефективності суспільного виробництва
    факторного аналізу дозволяє дати статистичну оцінку впливу різних факторів на результативний показник - ВВП. В якості факторних використовують два показники: чисельність зайнятих в економіці (відпрацьований час), яка позначається через Т, і суспільна продуктивність праці (ПТ). Послідовність розрахунків така: 1. Визначають загальний приріст ВВП як різниця між ВВП
 18.  Детермінованого факторного аналізу. СПОСІБ АБСОЛЮТНИХ РІЗНИЦЬ
    факторний аналіз. Факторний аналіз - це сукупність способів вивчення і вимірювання впливу факторів на величину результативних показників. Детермінований факторний аналіз - це методика вивчення впливу факторів на результативний показник, зв'язок між якими має функціональний характер. Тобто результативний показник представлений у вигляді добутку, алгебраїчної суми
 19.  30,5, Факторний аналіз прибутку
    факторного аналізу є визначення впливу на кінцевий фінансовий показник окремих його складових. D якості ілюстрації цього аналітичного методу розглянемо факторний аналіз показника прибутку. Насамперед, на підставі даних Звіту про прибутки і збитки складемо таблицю (у тис. руб,) З таблиці видно, що найбільш значущим чинником, що впливає на прибуток організацій: за
 20.  5.3. Система показників рентабельності, методи її визначення та шляхи підвищення
    факторной середовища формування прибутку (та доходу) підприємств. З цієї причини вони є обов'язковими елементами порівняльного аналізу й оцінки фінансового стану підприємства. При аналізі виробництва показники рентабельності використовуються як інструмент інвестиційної політики і ціноутворення. Основні показники рентабельності можна об'єднати в такі групи: 1)
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха