ГоловнаБіржова торгівляБіржова справа → 
« Попередня Наступна »
Сохацька О.М.. Біржова справа: Підручник. - 2-ге вид. змін. й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, К.: Кондор. - 632 с., 2008 - перейти к содержанию учебника

§ 11.4. Маржа у ф'ючерсній торгівлі

 
До процедури, покликаної захистити саму палату від потенційних втрат, належать:
¦ внесення початкової маржі клієнтами (продавцями та покупцями) на вимогу брокерів;
 • щоденний кліринг (взаємозалік) рахунків продавців та покупців;
 • підтримка визначеного рівня маржі продавцями та покупцями.

Розрахункові палати мають можливість гарантувати виконання всіх здійснених у біржовій залі угод, оскільки вимагають від своїх членів депонувати гарантійні внески. Ці засоби, тобто прибуток, або маржа розрахункової палати, є фінансовим забезпеченням. Розмір маржі встановлює рада директорів бірж за рекомендацією спеціальної комісії Клірингової палати. Маржу розрахункової палати треба відділяти від маржі брокерської фірми. Засоби, які мають депонуватися в брокерській фірмі індивідуальними продавцями і покупцями за ф' ючерсними та опціонними контрактами, і є маржею брокерської фірми.
Учасники торгівлі на ф'ючерсному ринку зобов'язані вкладати гарантійні внески як фінансове забезпечення спроможності покупця і продавця виконати свої зобов'язання за ф'ючерсним контрактом - продати чи купити товар, якщо позиція не компенсована до моменту закінчення строку дії контракту.
Маржа як гарантійний внесок повинна забезпечувати витривалість та стійкість контракту і не має нічого спільного з маржею на фондовій біржі.
Гарантійний внесок за ф'ючерсними контрактами біржі переважно встановлюють у межах 2-15% номінальної вартості контракту. В більшості випадків біржі розраховують її рівень за формулою:
m + 3 a,
де m - середнє значення абсолютних змін цін ф 'ючерсного контракту; а - стандартне відхилення від цих щоденних змін.
Наприклад, поточна ціна ф'ючерсного контракту на нафту розміром у 1 000 барелей становить $27 за барель. Середнє значення денних коливань становить $0.5 за барель. Стандартне відхилення визначається в результаті аналізу відхилень від середнього значення ціни за попередній період. Нехай воно також становить $0.5 за барель. Визначимо розмір депозиту: (0.5 х 1 000) + 3 х 500 = $2 000 Проте брокерські фірми можуть вимагати і, як правило, вимагають маржу в розмірі більшому, ніж встановлений біржею мінімум.

Розмір гарантійного внеску визначається рівнем ризику. При нестабільному ринку переважно вимагається значний внесок, при стабільності ринкової кон'юнктури - менший. Окрім цього, виділяють внески на хеджеві та спекулятивні рахунки. На хеджеві рахунки, як менш ризиковані, біржі і брокерські фірми переважно встановлюють менші розміри внесків.
Маржа, за образним висловом багатьох біржовиків, є системою обігу ф'ючерсного ринку. Щоденно із зміною цін мільйони доларів переходять від клієнтів і членів біржі до клірингових фірм, розподіляються між самими кліринговими фірмами та Розрахунковою палатою біржі. Чітке функціонування цієї структури надзвичайно важливе для ф'ючерсного ринку - воно гарантує виконання учасниками своїх фінансових зобов' язань за контрактами.
Термін маржа (margm) тлумачиться по-різному. На ринку цінних паперів маржа означає позику брокерської фірми для купівлі цінних паперів. З 1974 р. Федеральна Резервна система США встановила 50%-й ліміт наявності власних коштів для купівлі цінних паперів, наприклад звичайних акцій. Решту суми, так звану маржу, може кредитувати брокер, що отримує відсотки за кредит і як заставу зберігає куплені ним цінні папери.
Маржа на ф'ючерсному ринку суттєво відрізняється, вона має інший механізм та економічну природу. Оскільки за ф'ючерсним контрактом не вимагається негайної поставки, то сплачувати за нього повну суму не треба.
Маржа на ф' ючерсному ринку не є частковою передплатою за актив, що перебуває під контрактом. Це гарантійний внесок, призначений організувати захист продавця від невиконання контракту покупцем, якщо ціни знизяться, і покупця від невиконання контракту продавцем, якщо ціни зростуть.
Вище вже згадувалося, що у ф'ючерсній торгівлі виділяють два види маржі:
 • початкова маржа (origmal margm or umtial margm) - вноситься при відкритті ф'ючерсної позиції;
 • варіаційна або підтримуюча маржа (variation margm) - це переказ грошових коштів для відновлення вартості контракту після зміни ціни для забезпечення фінансових гарантій його виконання.

Як початкова, так і варіаційна маржі вносяться учасниками ф'ючерсної торгівлі через фірму-члена Розрахункової палати, внаслідок чого виникають стосунки між клієнтами та членами біржі, між кліринговою палатою та її фірмами-членами.

Ф'ючерсні біржі Заходу формують вимоги до мінімальних розмірів початкової та підтримуючої маржі, яких повинні дотримуватися клієнти (залежно від того, чи є ці клієнти членами біржі). Цей вид маржі називають біржовим.
Клірингові палати ф'ючерсних бірж у свою чергу встановлюють вимоги до рівня маржі, який клірингові фірми зобов' язані підтримувати в палаті. Таку маржу називають кліринговою.
Біржова та клірингова маржі можуть збігатися або незначно відрізнятися. Члени біржі, як правило, вимагають від клієнтів, особливо нових, вищого рівня маржі від того, якого їм потрібно дотримуватися у Розрахунковій палаті.
Приклади мінімальних сум маржевих внесків, яких вимагають деякі біржі США та Великобританії взято із їх веб-сайтів (табл. 11.1)5.
Таблиця 11.1.
Розміри мінімальних маржевих внесків міжнародних ф'ючерсних бірж

Біржа

Контракт

Початкова маржа, $ спекулянт/хеджер

Підтримуюча маржа, $

СВОТ

пшениця

975/700

700

кукурудза

540/400

400

соя-боби

1013/750

750

облігації Казначейства США

1350/1000

1000

СМЕ

молоко

270/200

200

живі свині

1215/900

900

свинина

1620/1200

1200

євро

2835/2100

2100

швейцарський франк

1890/1400

1400

японська ієна

2700/2000

2000

СМЕ

фунт стерлінгів

1755/1300

1300

канадський долар

1755/1300

1300

казначейські векселі

405/300

300

золото

3776/2790

2790

срібло

7020/5200

5200

NYBOT

какао-боби

1120/800

800

цукор

1120/800

800

кава

2520/1800

1800

NYMEХ

нафта

4725/3500

3500

EURONEXT^
L!FFE

стерлінговий депозит

?750

?750

www.cbt.com;www.cme.com;www.nybot.com;www.nymex.com


Якщо член біржі не є членом Розрахункової палати, він стає клієнтом для фірми-члена цієї палати. Оскільки різні ф'ючерсні біржі існують незалежно одна від одної, можуть з' явитися різні способи переказу мар- жевих внесків для операцій на цих біржах. Розгляньмо для прикладу брокерську фірму А, що є членом Нью-Йоркської торгівельної палати і одночасно членом і розрахунковою фірмою Клірингової палати цієї біржі. Тоді ця фірма збиратиме маржеві внески для відкриття ф'ючерсних позицій для розрахунків за операціями на Нью-Йоркській торгівель- ній палаті, а для проведення операцій на ній маржу перераховуватиме через іншу брокерську фірму В - члена Розрахункової палати вказаної біржі. Цей рух грошових потоків подано на рис. 11.5.
Рис. 11.5.
Рух грошових коштів при внесенні маржевих внесків ^              Клірингова палата NBOT              ^


Клірингова маржа
Брокерська фірма В
Біржова маржа

Клірингова маржа
Брокерська фірма А

^ Клієнт фірми іу
Біржова маржа
Щоб купити чи продати ф'ючерсний контракт, клієнт зобов'язаний відкрити рахунок у брокерській фірмі. Якщо ж він торгує самостійно як член біржі, то також повинен відкрити спеціальний рахунок для обліку суми маржевої застави (margm account). Цей рахунок треба вести окремо від інших рахунків, наприклад рахунку наявних коштів або кредитного.
Після підписання ф'ючерсного контракту продавець і покупець вкладають початкову маржу, цим вони гарантують виконання ф'ючерсної операції, тому початкову маржу на західних ф' ючерсних біржах прийнято називати операційною маржею (performance margm).
Далі маржевий рахунок щоденно дебетується або кредитується залежно від зміни цін на момент закриття біржі. Щоденне підбиття підсумку захищає покупця та продавця від можливого невиконання зобов'язань за контрактом.

Початкову маржу Розрахункової палати становить сума, яку повинна мати на рахунку розрахункова фірма-член палати на момент надходження розпорядження про купівлю чи продаж ф' ючерсних контрактів. На Чиказькій товарній біржі і більшості інших бірж депозити початкової розрахункової маржі члена клірингової палати базуються на чистій довгій (купівля) чи короткій (продаж) ф' ючерсних позиціях.
Наприклад, від розрахункової фірми-члена палати з короткою позицією за десятьма ф'ючерсними контрактами на кукурудзу і довгою позицією за п'ятьма ф'ючерсними контрактами на кукурудзу вимагається депонувати маржеві кошти в розмірі вартості чистої короткої позиції п'ятьох вищевказаних контрактів.
Клірингові палати Чиказької і Нью-Йоркської товарних бірж вимагають маржевих депозитів на кожен вид товарів на довгу і коротку ф'ючерсні позиції, а не тільки на чисту позицію
Маржеві кошти можуть депонуватися:
 • в готівкових коштах. Від фізичних осіб приймаються чеки, від юридичних - банківські перекази;
 • державними цінними паперами. Більшість бірж дозволяє вносити маржу лише короткостроковими цінними паперами, як правило, казначейськими векселями, оціненими за ринковою вартістю (не вище 90% номіналу), та акціями самої Клірингової палати;
 • переказом надлишкових сум з інших ф'ючерсних рахунків;
 • банківськими акредитивами. Однак такий спосіб використовують не всі брокерські фірми, оскільки перетворення їх на грошові кошти вимагає відносно тривалого часу;
 • складським свідоцтвом - варрантом від продавців.

У стабільних ринкових умовах рівень операційної маржі біржі переглядають кілька разів на рік. Коли ж ринки переживають періоди нестабільності з різким коливанням цін, розміри маржі переглядаються щотижня або навіть щодня.
На розмір маржі впливає сама ціна активу, а значить, вартість контракту в цілому та цінова нестабільність на ринку. Біржам та кліринговим палатам завжди непросто визначити розміри маржі. Вона має бути достатньо низькою, щоб забезпечити участь широкого кола торговців, і одночасно достатньо надійно захищати розрахункові фірми і палату в цілому від збитків.
Тому брокерські фірми, як правило, встановлюють вищі розміри маржі, які вони вимагають від клієнтів, ніж ті, що вимагає біржа.
Брокерські фірми відомих бірж - це фінансово стійкі організації, що мають членство на декількох біржах. Ці контори є представниками бро-
керської індустрії. Їх називають брокерськими будинками, а маржу, якої вони вимагають від клієнтів - маржею брокерського дому (house margne).
Брокерські фірми можуть змінювати рівень маржі залежно від виду операцій - спекулятивних або хеджевих - паралельно зі зміною біржової маржі. Рівень маржі особливо контролюють при закінченні чинності контракту, тобто при наближенні строків поставки. Деякі брокерські фірми підвищують маржу до повної вартості контракту, якщо впевнені, що клієнти прийматимуть поставку, щоб гарантувати виконання нотисів. Такі правила суттєво зменшують кількість учасників ф' ючерсного ринку, що утримують позиції продавців та покупців до останнього строку поставки.
Брокерські фірми збільшують розміри брокерської маржі і за умови нестабільності ринків, особливо для низьколіквідних товарів. Як відомо, під ф' ючерсними контрактами реалізовуються значні партії товарів. Продати їх без збитків за умови різких коливань цін буває неможливо. Тому брокерські фірми збільшують розміри маржі і так звужують коло учасників.
Ці структури неабияк впливають на ф'ючерсний ринок. Вони, відкриваючи маржевий рахунок для клієнта, зобов'язують його доповнювати початкову маржу на першу їх вимогу. Вимагати від клієнта поповнити початкову маржу (origjnal margn call) можна у тому випадку, коли клієнт відкрив ф'ючерсну позицію, а на його ф'ючерсному рахунку коштів було замало. Це може статися з різних причин. Проілюструємо їх на прикладах.
Приклад 11.3.
Трейдер має на ф'ючерсному рахунку $20 тис. Він вирішує купити 15 ф'ю- черсних контрактів на золото, за якими початкова маржа становить $2000 за контракт. Якщо брокерській фірмі клієнт добре відомий, вона обізнана з його фінансовим станом, то ф' ючерсні позиції на 15 контрактів можна відкрити за умови, що кошти, яких не вистачає до повної початкової маржі, клієнт перекаже негайно. Контролює його маржова служба брокерської фірми, яка одразу вимагатиме поповнення початкової маржі.
Біржа може збільшувати рівень початкової маржі зворотною дією.
Приклад 11.4.
Через високу цінову нестабільність на ринку цукру Нью-Йоркська біржа кави, цукру і какао впроваджує новий вищий рівень маржі, збільшуючи його від $700 до $1000 за один контракт. Не зважаючи на те, що вимога стосується нових позицій та нових рахунків, брокерські фірми надсилають вимоги про поповнення початкової маржі за всіма незакритими позиціями.

Вимога про поповнення початкової маржі надсилається також тоді, коли коштів на ф'ючерсному рахунку не вистачає під кінець біржового дня.
Приклад 11.5.
Власник елеватора має $20 тис. на ф'ючерсному рахунку та відкриту довгу позицію на 20 вересневих контрактів на кукурудзу. Він вирішує купити ще 20 грудневих контрактів. Початкова маржа становить 500 $/за контракт. Коштів вистачає і він відкриває вказані позиції. Однак на кінець торгового дня ціни на вересневі ф'ючерси знизилися, наприклад на 15 0/за бушель. Із рахунку списується сума $15000 (0,15 х 5000 х 20), тому брокерська фірма знову надішле вимогу про поповнення початкової маржі.
Всі ф'ючерсні біржі мають єдину умову щодо початкової маржі. Якщо її слід поповнити, то це треба безумовно виконати, незалежно від того, чи вона залишається відкритою, чи ліквідовується. Закриття позицій з неповною маржею призведе до втрати фінансової стабільності. Клієнт зобов'язаний негайно поповнити маржу незалежно від прибутковості позицій, що зумовили цю вимогу.
Так само клієнт, що відкрив позицію без маржевого внеску і протягом біржового дня отримав виграш, сума якого є достатньою для маржевого внеску, все одно повинен докласти до початкової маржі. Якщо він не виконає вимоги, брокерська фірма має право ліквідувати його виграшну в даному випадку позицію. Це робиться після телеграфного або електронного повідомлення клієнта.
Початкова маржа забезпечує тільки певний захист розрахунковій палаті.
Вище розглядалася ймовірність збитків при зростанні чи спаді цін на кукурудзу для клієнтів G та L Чикаго Борд оф Трейд. Максимальні можливі втрати палати - $2500 - неможливо відшкодувати початковою маржею, що становить лише 500 $/за контракт. Додатковий захист палата забезпечує через щоденний кліринг та варіаційну маржу. Якщо ціна на кукурудзу для клієнтів G та L на наступний день після відкриття позицій впала на 10 0/за бушель, то на рахунку продавця G сума збільшилася на $500 (разом з початковою маржею - $1000), а у покупця L знято з рахунку цю ж суму, і його позиція залишилася без маржевого внеску.
 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 11.4. Маржа у ф'ючерсній торгівлі"
 1. Розділ 2 ЕВОЛЮЦІЯ БІРЖОВОЇ ТОРГІВЛІ
  Розділ 2 ЕВОЛЮЦІЯ БІРЖОВОЇ
 2. Розділ 14. Державне регулювання біржової торгівлі
  торгівлі
 3. Частина III.Основи ф'ючерсної та опціонної торгівлі
  торгівлі
 4. Розділ 13.Електронний трейдинг - сучасна технологія біржової торгівлі
  торгівлі
 5. Розділ 19. Хеджування цінових та курсових ризиків за допомогою ф'ючерсної торгівлі
  торгівлі
 6. § 18.4. Види біржових спекулянтів
  ючерсні контракти. Збільшення частки спекулятивних капіталів у сучасній торгівлі супроводжувалося підвищенням погоджених виступів чистих спекулянтів, у тому числі дрібних. Чиста спекуляція на біржах набрала нових організаційних форм - хеджевих товарних фондів, комісійних домів, що запровадили вдосконалені методи прогнозування цін. Успішні спекулятивні операції вимагають вироблення відповідних
 7. Ведення рахунків клієнтів
  ючерсні комісійні купці. На початок 2001 р. на американському ф'ючерсному ринку таких налічувалося близько 240. Значну роль відіграють також потужні інвестиційні банки, серед яких особливо виділяються "Citibank", "Deutsche Bank", "Morgan Stanley", "Merrill Lynch" тощо. До учасників ф' ючерсних бірж належать також торговельні компанії, які працюють з реальним товаром, хоча можна навести приклад
 8. Передмова
  ючерсні та опціонні. Все сказане вище актуалізує проблему не лише підготовки фахівців біржової справи, але й навчання біржової торгівлі людей інших професій, яким ці знання будуть потрібні для збереження власних грошей та отримання додаткового доходу. Ці люди в майбутньому можуть працювати біржовиками за сумісництвом. Таку можливість надає комп'ютерна техніка та глибокі знання суті біржової
 9. § 2.1. _ Історія формування бірж у Європі, Великобританії та США
  ючерсні угоди. На цій біржі вперше було введено в обіг такі цінні папери, як акції. Торгівля акціями започатковує біржову спекуляцію, яка згодом поширюється і на товари. З ХІХ ст. розпочинається торгівля зерном і бавовною між США та Європою. Виникає необхідність встановити систему угод, аналогічну "lettres de falre". Від укладення контракту до поставки товарів через Атлантику могли змінюватися,
 10. Види хеджування
  маржа, комісійні тощо). Тому на момент закінчення хеджування вони можуть суттєво відрізнятися від спотових і знизити ефективність хеджування. Хеджування поділяється на звичайне (чисте), селективне, випереджувальне і арбітражне. Звичайне (чисте) хеджування використовується для запобігання ціновим ризикам. При ньому ф' ючерсні контракти укладаються при повному балансі за часом і кількістю, але
 11. § 19.3. Досконале хеджування цінових ризиків на ринках сільськогосподарської сировини
  ючерсній біржі шляхом відкриття спеціального хеджевого рахунку. Хеджер може страхувати свою позицію з допомогою продажу або купівлі ф'ючерсного контракту. До страхування продажем хеджер вдається тоді, коли в майбутньому йому потрібно виконати аналогічну операцію на реальному ринку (приклад 19.1). Отже, як бачимо з наведеного прикладу 19.1, продаж ф'ючерсних контрактів задовго до збирання врожаю
 12. § 11.1. Суть біржового клірингу
  торгівлі. Нехтування цим аспектом техніки біржової торгівлі на постсоціалістичних біржах призвело до кризи біржі як ринкового інституту в цілому. Лише ті біржі, що своєчасно подбали про запровадження розрахункових центрів або установ, вижили і сьогодні відіграють помітну роль в економіці. В Україні цій сфері біржової діяльності донедавна не приділяли належної уваги ні вчені, ні практики. Лише
 13. § 18.3. Види біржової спекуляції
  ючерсні контракти, найсприятливіше місце для спекулятивної біржової гри. Результатом такої гри є так званий ефект "казино": швидке збагачення або швидке розорення. Успішна кар'єра спекулянта залежить від його особистих якостей, зв'язків, власного капіталу, іміджу у ділових колах. За короткий час на ф'ючерсному ринку можна заробити великі гроші, але стільки ж можна програти. Через той самий
 14. Список обозначений и сокращений
  маржа. АВМ - удельный вес валовой маржи в выручке от реализации. Q - выпуск; объем произведенной и реализованной продукции. тг, П - прибыль. Пб - балансовая прибыль. Пч - чистая прибыль. Пнр - нераспределенная прибыль. ДПб - абсолютное отклонение величины прибыли. J - темпы роста величины. / - темпы прироста (относительное отклонение) величины. aSq q - среднегодовая стоимость
 15. § 2.2. Розвиток бірж у дореволюційній Росії
  ючерсні) угоди, не давали жодного ефекту. Мало того, закриття бірж згубно впливало на фінансові ринки. Неможливість законодавчої заборони строкових біржових угод юрист порівнює з неможливістю заборони продати бочку води водовозові до того часу, поки він привезе її знову. "Строкові угоди називають біржовою грою, порівнюють з договором парі, становище осіб, що уклали таку угоду, порівнюють з
 16. § 1.1. Роль та місце біржі в економіці
  торгівлі та конкурентним середовищем. Сучасні біржові ринки і принципи біржової торгівлі товарами, цінними паперами та валютою мають історію становлення й розвитку. Стародавні Греція та Рим започаткували формалізовану торгівлю з фіксацією часу та місця, центрального ринкового закладу, із загальними товарообмінними операціями та грошовими системами. Вже тоді практикувалося укладання контрактів
 17. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. ДОЛГОВЕЧНЫЕ ТОВАРЫ И ПРЕДЕЛЫ МОНОПОЛЬНОЙ ВЛАСТИ
  маржа прибыли (индекс Лернера) ниже, чем была бы маржа, выбранная монополистом в отрасли без вторичной переработки (1/?). В самом деле, в длительном периоде потребители выигрывают от существования переработки. Можно также показать следующее. - Улучшение технологии переработки снижает монопольную ренту.175 И действительно, когда технология переработки очень неэффективна, почти никакая часть
 18. § 16.1. Суть опціонів та їх характеристика
  маржа) визначається на основі вибору з двох чисел, серед яких обирається більше. Перше число визначається сумою премії плюс 20% ринкової вартості акцій, мінус різниця між страйковою ціною і ринковим курсом (при умові, якщо страйкова ціна вища від ринкового курсу). Ці правила, прийняті на американських біржах, наводяться у підручнику лауреата Нобелівської премії В. Шарпа, професора Стенфордського
 19. ДВУХСТАВОЧНЫЙ ТАРИФ
  маржа прибыли (р - с) равна нулю, прибыль монополиста не подвергается воздействию изменения в спросе). Следовательно, чистый эффект на прибыль составит (1 - Л)[В2(р)-?> ,(?)№> о. Данный анализ определенно дает возможность предположить, что оптимальная предельная цена должна находиться где-то между величинами снрт (как это и есть фактически). Отметим также, что благосостояние выше при
 20. Глосарій
  маржа (initial margin) - див. Депозит. Вторинний ринок (secondary market) - ринок, на якому обертаються вже існуючі цінні папери. У більшості випадків роль вторинного ринку виконує фондова біржа, оскільки розміщення нових емісій становить лише незначну частину біржового обороту. "Вузькі" гроші (narrow money) - неформальна назва показника грошової маси в обігу М0, а іноді й
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха