ГоловнаМенеджментФінансовий менеджмент → 
« Попередня Наступна »
Смирнов П.Ю.. Фінансовий менеджмент. Шпаргалки. Видавництва: АСТ, Сова, ВКТ., 64 стр., 2009 - перейти до змісту підручника

114. Фінансовий ризик і фінансовий леверидж

Діяльність будь-якого підприємства пов'язана з певним ризиком. Ризик, який визначається структурою джерел капіталу, називається фінансовим ризиком. Одна з важливих характеристик фінансового ризику - це співвідношення між власним і позиковим капіталом. Залучення додаткових позикових коштів вигідно підприємству з точки зору отримання додаткового прибутку, за умови перевищення рентабельності сукупного капіталу над рентабельністю позикового.

При цьому необхідно враховувати, що відсотки за використання позикового капіталу необхідно платити в повному обсязі і в строк. При зменшенні обсягу продажів, перебоїв з поставками комплектуючих або сировини, кадрових проблемах і т. д. ризик банкрутства у підприємства з великими витратами з обслуговування позик значно зростає. Як наслідок збільшення фінансового ризику, збільшується і ціна на додатково залучається капітал.

Леверидж («важіль») - це термін, в застосуванні до економіки означає деякий фактор, при невеликій зміні якого сильно змінюються пов'язані з ним показники. Використання фактора додаткового (позикового) капіталу розглядається як посилення власного капіталу з метою отримання більшого прибутку.

Коефіцієнт фінансового левериджу (плече фінансового важеля) визначається як відношення позикового капіталу до власного капіталу. Коефіцієнт фінансового левериджу прямо пропорційний фінансовому ризику підприємства.

Показник коефіцієнта фінансового левериджу правильніше розраховувати не за даними бухгалтерської звітності, а за ринковою оцінкою активів. Найчастіше у успішно діючого підприємства ринкова вартість власного капіталу перевищує балансову вартість, а значить, менше значення показника коефіцієнта фінансового левериджу і нижче рівень фінансового ризику.

Ефект фінансового важеля (ЕФВ) виникає за рахунок різниці між рентабельністю активів та вартістю позикових коштів, він показує, на скільки відсотків збільшується рентабельність власного капіталу за рахунок залучення позикових коштів. Нормальне значення ЕФР становить 0,3-0,5.

115. Визначення типу ризику і його вимір

Визначення типу ризику - це процес, в якому керівництво компанії систематично і безперервно визначає ті поточні та потенційні ризики, які можуть мати несприятливі наслідки для фірми.

Очевидно, що якщо потенційний ризик не встановлений, то для фірми неможливо зробити дії по його мінімізації.

Більшість професійних управлінців розташовують певною класифікацією типів ризиків, а невеликі фірми, у яких немає керуючих ризиками, зазвичай вдаються до послуг страхових компаній або наймають консультантів для управління ризиками з метою їх ідентифікації і кількісної оцінки.

Після того як ризики ідентифіковані, необхідно визначити ступінь впливу кожного ризику на діяльність компанії. Цей процес включає оцінку за такими параметрами:

- частота втрат (або ймовірність втрат);

- значимість втрат (грошова величина кожної втрати).

У загальному випадку ступінь впливу кожного фактора ризику більше залежить від значимості, ніж від частоти втрат. Ризик з потенціалом катастрофічної шкоди, навіть якщо його ймовірність дуже мала, є більш серйозною загрозою, ніж ризик, який, за очікуваннями, відбувається більш часто, але приносить малі втрати.

Існує кілька способів вимірювання тяжкості втрат, з яких найбільш поширеними є:

- оцінка максимальних втрат;

- оцінка середніх втрат.

Максимальна втрата - це грошова оцінка розміру втрат, пов'язана зі сценарієм самого гіршого випадку, в той час як середня втрата - це грошова оцінка розміру втрат, пов'язана з випадком конкретної небезпеки (таким як пожежа на заводі) , з урахуванням широкого діапазону можливих значень втрат, які може спричинити ця загроза.

Комбінуючи ймовірності настання випадків з грошовими оцінками втрат, керуючий ризиками може отримати повний розподіл ймовірностей втрат від пожежі, яке і є метою визначення типу ризику і його вимірювання. З встановленим набором розподілу ймовірностей втрат від пожежі керуючий ризиками може вирішити, яку величину ризику компанії слід взяти на себе і яку перевести на страховика.

116. Диверсифікація як інструмент управління ризиками

Найбільш дієвим інструментом управління ризиками є диверсифікація як спосіб зменшення сукупної схильності ризику за рахунок розподілу коштів між різними активами, ціни яких слабо корельовані між собою.

Диверсифікація дозволяє знизити максимально можливі втрати за одну подію, однак при цьому одночасно зростає кількість видів ризику, які необхідно контролювати.

Диверсифікацію потрібно розуміти як стратегічний підхід до управління бізнесом в цілому, що означає диверсифікацію напрямків діяльності, ринків, клієнтської бази і т. д. Аналітична робота як базовий інструмент мінімізації ризиків дозволяє знизити ступінь невизначеності, яка завжди супроводжує прийняття рішень у ринковому середовищі. Прийняття рішень при наявності більш повної і точної моделі процесів, що відбуваються буде більш виваженим і грамотним, а значить, найменш ризиковим.

Найбільш складним інструментом ризик-менеджменту є хеджування. Призначення хеджування, у варіанті використання цього механізму для управління ризиками, - це усунення невизначеності майбутніх грошових потоків, що дозволяє мати точне уявлення про величину майбутніх надходжень у результаті операційної діяльності компанії.

Існує також ряд неформалізованих методів мінімізації ризиків, що розуміються як процеси, побічно впливають на якість організації ризик-менеджменту та управління компанією в цілому. До таких методів можна віднести, наприклад, підвищення ефективності використання кадрового потенціалу. Ефективність використання кадрів залежить від якості відбору та найму персоналу, інтенсивності навчання і розвитку співробітників, механізму мотивації та інших факторів. Гнучкість організаційної структури та її відповідність специфіці діяльності компанії відображає професіоналізм керівництва і значно підвищує стійкість і адаптивність компанії до мінливих зовнішніх умов.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 114. Фінансовий ризик і фінансовий леверидж "
 1. 61 ТЕОРІЇ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ
  існує два основних підходи До доцільно УПРАВЛІННЯ СТРУКТУРОЮ КАПІТАЛУ. 1. ТРАДИЦІЙНИЙ ПІДХІД. ВВАЖАЄТЬСЯ, ЩО ВАРТІСТЬ КАПІТАЛУ ФІРМИ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ЙОГО Структ-ри; ІСНУЄ ОПТИМАЛЬНА СТРУКТУРА КАПІТАЛУ, мінімізує ЗНАЧЕННЯ середньозваженої вартості капіталу і, отже, максі-ЗІРУЮЩАЯ РИНКОВУ ВАРТІСТЬ ФІРМИ. Середньозважена вартість капіталу ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ВАРТОСТІ ЙОГО
 2. Тема 9 ОЦІНКА РІВНЯ БАНКІВСЬКИХ РИЗИКІВ
  ризики. Характеристика банківських ризиків. Способи розрахунку банківських ризиків: статистичний, експертних оцінок, розрахунково-аналітичний. Основні області ризику банку. крива ризику банку. Класифікація ризиків. Характеристика внутрішніх і зовнішніх ризиків. Кредитний ризик. Процентний ризик. Ризик ліквідності. Операційний ризик. Інвестиційний
 3. 14.1. Ризик в підприємництві і загроза банкрутства
  ризики, пов'язані з його виробничо-господарською діяльністю. Фактор ризику стимулює підприємця заощаджувати фінансові і матеріальні ресурси, приділяти особливу увагу розрахунками ефективності нових проектів і комерційних угод, приймати обгрунтовані управлінські рішення. Підприємницький ризик - це ймовірність втрати частини ресурсів, недоотримання доходів або виникнення
 4. 54. Види фінансового лізингу
  ризик по угоді несуть кредитори: банки, страхові компанії, інвестиційні фонди або інші фінансові установи, а забезпеченням повернення позики є лише лізингові платежі і що здається в лізинг майно. 55. Різниця між фінансовим і операційним лізингом У договір фінансового лізингу поряд з лізингодавцем і лізингоодержувачем включають додаткового учасника - продавця
 5. Ризик і прибутковість змінюються в одному напрямку: чим вища доходність, тим, як правило, вище ризик операції.
  Ризику. До найбільш загальних з них слід віднести [27, 28]: - виробничий, або ділової, ризик - пов'язаний з виробництвом товарів і послуг (різні несприятливі зміни ключових чинників, що визначають обсяги випуску, асортимент, витрати, виручку і т.д.); - комерційний ризик - пов'язаний з реалізацією товарів і послуг (падіння попиту, зміна кон'юнктури, зростання витрат обігу і т.д.); -
 6. 7.3. Показники рентабельності. Фінансовий та операційний важелі
  ризиком, рентабельністю та ліквідністю. Зниження ліквідності при перетворенні грошового капіталу в основні засоби (ОС) збільшує ризик, який кількісно виражається у зростанні постійних витрат, даючи при цьому можливість сподіватися на велику рентабельність сумарних активів. Використовуючи як аналога для порівняння поняття важеля у фізиці, зауважимо, що це збільшує «плече» важеля.
 7. 4.Принципи організації фінансів підприємств.
  Ризиками, які можна класифікувати таким чином: - ціновий ризик - включає в себе не тільки потенційні збитки, а й потенційний прибуток. Може підрозділятися на валютний, процентний, ринковий ризики; - валютний ризик пов'язаний з можливістю зміни вартості фінансового активу в результаті зміни обмінного курсу валют; - процентний ризик обумовлений можливістю
 8. 19. ВИЯВЛЕННЯ СПОТВОРЕННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
  ризик допомогою проведення додаткових аудиторських процедур або вимагати від керівництва аудируемого особи внесення поправок у фінансову (бухгалтерську) звітність. Керівництво має право внести поправки у фінансову (бухгалтерську) звітність з урахуванням виявлених викривлень. У тому випадку, якщо керівництво аудируемого особи відмовляється вносити поправки у фінансову (бухгалтерську) звітність, а
 9. Тема 4 ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ І ЙОГО РОЛЬ В УПРАВЛІННІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ
  фінансового аналізу в комерційному банку. Зовнішній і внутрішній фінансовий аналіз. Фінансовий аналіз як інструмент економічної ефективності управління банком. Об'єкти фінансового аналізу в банку. Два напрями оцінки при фінансовому аналізі в комерційному банку: системний аналіз фінансових результатів та фінансового стану банку; кількісні методи фінансового аналізу. Основні завдання і
 10. 0 Необхідно запам'ятати
  ризиком розуміють можливість настання деякої несприятливої ??події, що тягне за собою виникнення різного роду втрат (наприклад, отримання фізичної травми, втрата майна, збиток від стіхііного лиха і т.д.). У Залежно від ступеня деталізації та обраного підходу можуть бути сформульовані різні визначення підприємницького ризику. Одним з найбільш
 11. Глава 14 Конкуренція і ризик підприємництва в туризмі
  ризик підприємництва в
 12. Методи аналізу ризиків інвестиційних проектів
  ризик. П. Бернстайн В цьому розділі висловлені:> Види ризиків інвестиційних проектів> Методи аналізу ризиків інвестиційних проектів> Аналіз чутливості з таблицями підстановки ППП EXCEL> Аналіз "що, якщо" з диспетчером сценаріїв ППП EXCEL> Імовірнісний аналіз потоків платежів> Дерева рішень Розглядаючи методи аналізу ефективності довгострокових інвестиційних
 13. 7 Природа ризику і показники його вимірювання
  ризику у сфері бізнесу> Зв'язок між ризиком і прибутковістю фінансових операцій> Випадкові величини, ймовірності, закони розподілів> Абсолютні і відносні показники вимірювання ризику> Технологія автоматизації оцінки ризику в середовищі ППП EXCEL Концепція ризику стара як світ. Його існування пов'язане з неможливістю в багатьох випадках з 100%-ою впевненістю передбачити настання
 14. 38. Позабалансові операції банку
  ризики в діяльності комерційного банку Ризик - це небезпека отримання прибутку, менш запланованої, або прямих втрат у зв'язку з об'єктивно обумовленої невизначеністю результату. Ризик є невід'ємним елементом будь-яких підприємницьких рішень і дій. Особливо часто ризик пов'язаний з результатами тих рішень, які можуть бути отримані з плином часу, тобто через
 15. 13. ОЦІНКА РИЗИКУ ІНВЕСТУВАННЯ КОШТІВ В ЦІННІ ПАПЕРИ
  ризиком. Причому чим більший дохід очікується від певних акцій, тим ризик його неотримання і навіть повної втрати вкладених в їх придбання засобів збільшується. Купуючи цінні папери, інвестор повинен враховувати наявність цілого комплексу різних ризиків і порівнювати можливий рівень очікуваного доходу з величиною ризику його неотримання. У числі таких ризиків: - діловий ризик, пов'язаний з
 16. 14.3. Ризик підприємців в конкурентному середовищі
  ризику. Ризик - це загроза того, що туристська організація понесе по-тери у вигляді додаткових витрат або отримає доходи нижчі за ті, на які вона розраховувала. У сучасних умовах туристські організації свідомо йдуть на ризик, враховують цей фактор як постійний у своїй діяль-ності. Держава не несе відповідальності за результати їх
 17.  3.4. Лізинг і аналіз фінансової звітності
    ризик) у фірми "В" виріс в три рази, тоді як структура балансу фірми "С" не змінилася. Очевидно, що в більшості випадків рентабельність активів, а також значення ряду інших показників, що розраховуються за даними фінансової звітності, будуть вищі у фірми "С". Таким чином, у зовнішнього користувача звітності (інвестора, акціонера і т.д.) може створитися враження, що фінансове
 18.  Світлана Запольська. Фінансовий аналіз це просто, 2010

 19.  Питання 5 Ризики, пов'язані з портфельними інвестиціями
    ризикам портфельного інвестування В. В. Бочаров відносить такі види: 1. Капітальний ризик - загальний ризик на всі вкладення в цінні папери. Втрати при даному виді ризику неминучі. Аналіз капітального ризику зводиться до оцінки того, чи варто взагалі мати справу з портфелем цінних паперів, - чи не краще вкласти кошти й інші види активів (нерухомість, товари, валюту та ін.)
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха