Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та і моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування і природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомАналіз фінансово-господарської діяльності підприємства → 
« Попередня Наступна »
Нікольська Е.В.. Аналіз і діагностика фінансово-господарської діяльності поліграфічних підприємств. Підручник. - М.: Изд-во МГУП. - 351 с., 2002 - перейти до змісту підручника

11.5. Аналіз використання виробничої потужності

 
Обсяг випуску друкованої продукції та її якість залежать багато в чому від виробничої потужності підприємства і ступеня її використання.
Під виробничою потужністю слід розуміти максимально можливий річний випуск продукції встановлених номенклатури та асортименту при повному використанні технологічного обладнання та виробничих площ з урахуванням застосування сучасної техніки, поліпшення організації виробництва, праці та підвищення якості продукції.
Виробнича потужність підприємства визначає його виробничий потенціал, розмір виробничих потужностей за окремими видами продукції (книжково-журнальної, изоизданий, газетам, бланкової та ін), в тому числі за способами друку (високого, офсетного, глибокою) і типами обладнання, відображається у формі БМ статистичної звітності «Баланс виробничої потужності».
При аналізі використання виробничої потужності важливо встановити, як змінилася за звітний період виробнича потужність даного підприємства з випуску окремих видів продукції: книжково-журнальної, образотворчої та ін Для цього зіставляється виробнича потужність на кінець року і її розмір на початок року і знаходиться її абсолютний приріст (зменшення), тобто .
Крім того, визначається індекс приросту виробничої потужності як відношення виробничої потужності на кінець року до її величини на початок року, тобто .
Таблиця 11.5
Зміна потужності та її структури в звітному році

Вид продукції

Виробнича потужність , млн. кр.-Отт.

Відхилення (+, -)

Питома вага,%

Індекс зростання виробничої потужності

на початок року

на кінець року

на початок року

на кінець року

Книжково- журнальна,
в тому числі:
висока рулонна офсетна рулонна офсетна листова

1113,6

276,2
470,7
366,7

1215,4

262 , 0 525,4 428.0

+101,8

-14,2
+54,7
+61,3

93,57

23,21 39,55 30,55

94,80

20,44 40,98 33,38

1,091

0,949
1,116
1,167

Образотворча,
в тому числі:
офсетний листовий офсетний рулонна

76,5

76,5
-

66,7

47,2
19,5

-9,8

-29,3
+19,5

6,43

6,43
-

5 , 2

3,68 1,52

0,872

0,617

Разом

1190,1

1282,1

+92,0

100,0

100,0

1,077

Дані табл. 11.5 показують, що за звітний період виробнича потужність друкарні збільшилася на 92,0 млн.кр.-Отт., Або 7,7%. Збільшення виробничої потужності мало місце по книжково-журнальної продукції на 101,8 млн.кр.-Отт., Або 9,1%, і зменшення з образотворчої продукції на 9,8 млн.кр.-Отт., Або 12,8% .
Необхідно вивчати структуру виробничої потужності підприємства за видами продукції і способам друку (високого, офсетного та ін), в тому числі по рулонної і листової друку.
Структура виробничої потужності за окремими видами продукції змінилася так: частка по книжково-журнальної продукції підвищилася з 93,57 до 94,80%, а з образотворчої продукції знизилася з 6,43 до 5,2% .
Однак відбулися зміни у співвідношеннях виробничих потужностей за окремими видами друку. Якщо на початок року на частку високого друку доводилося 23,2%, а офсетного - 76,8%, то на кінець року виробнича потужність по високого друку становила лише 20,4%, а з офсетного друку - 79,6%.
Збільшується питома вага рулонного друку. На початок року на частку офсетного рулонного друку доводилося 51,5%, а на кінець року - 53,4%.
Виробнича потужність змінюється під впливом багатьох факторів: введення в дію нового обладнання, заміна старого обладнання новим (його модернізація); збільшення змінності роботи; підвищення годинної продуктивності обладнання за рахунок більш інтенсивного його використання за кількістю робочих циклів і більш повного використання за форматом і барвистості; вдосконалення організації виробництва і праці; вдосконалення організації технологічного процесу; підвищення рівня спеціалізації; впровадження передових методів праці; зміна асортименту продукції; вибуття у зв'язку зі зношеністю (старістю) окремих машин і ін
Тому для характеристики змін у виробничій потужності слід визначати:
- коефіцієнт оновлення виробничої потужності, що розраховується як відношення нових потужностей, введених у звітному році до потужності на кінець року, т.е .
- Коефіцієнт інтенсивності оновлення, що характеризує темп оновлення виробничих потужностей і обчислюваний діленням вибула виробничої потужності на суму введення нових виробничих потужностей, тобто ;
- Коефіцієнт масштабності оновлення виробничої потужності, що характеризує частку нових потужностей по відношенню до їх початкового рівня, тобто ;
- Коефіцієнт стабільності виробничої потужності, який визначається як різниця виробничої потужності на початок року та вибула у звітному році, тобто ;
- Коефіцієнт вибуття виробничої потужності, який визначається відношенням суми вибуття виробничої потужності до її розміром на початок року, тобто .
Ступінь використання виробничої потужності характеризує коефіцієнт використання виробничої потужності, який визначається діленням планового (або фактичного) обсягу продукції N на середньорічну планову (фактичну) виробничу потужність M, тобто .
Про конкретні факторах зміни виробничої потужності можна дізнатися з форми БМ «Баланс виробничих потужностей». У табл. 11.6 наведені дані про виробничої потужності в цілому по підприємству.
Таблиця 11.6
Виробнича потужність підприємства

Найменування показника

Млн. кр.-Отт.

Попередній рік

звітний рік

1.Проізводственная потужність на початок року

1050,0

1190,1

2.Увеліченіе виробничої потужності, всього
в тому числі за рахунок:
а) введення в дію нових і розширення діючих підприємств;
б) реконструкції діючих підприємств;
в) технічного переозброєння діючих підприємств і проведення організаційно-технічних заходів;
г) зміни номенклатури продукції

223,2
-
-

65,4
157,7

139,5
-
-

32,6
106,9

3.Уменьшеніе виробничої потужності , всього
в тому числі за рахунок:
а) зміни номенклатури продукції;
б) вибуття обладнання

83,1
80,1
3,0

97,5
43,5
4,0

4. Виробнича потужність на кінець року
(стр.1 + р. 2 - стор.3)

1190,1

1282, 1

5. Середньорічна виробнича потужність

1184,6

1260,3

6. Випуск продукції

784,8

897,5

7. Kоеффіціент використання виробничої потужності,%

66,2

71,2

Показники зміни виробничої потужності показані в табл. 11.7.
Таблиця 11.7
Коефіцієнти зміни виробничої потужності

Найменування показника

Попередній рік

Звітний рік

Індекс зростання

1,133

12891/1190, 1 = 1,077

Kоеффіціент поновлення

1,136

32,6 / 1282,1 = 0,025

Kоеффіціент інтенсивності оновлення

0,019

4/32, 6 = 0,123

Kоеффіціент масштабності поновлення

0,133

32,6 / 1282,1 = 0,025

Kоеффіціент стабільності

0,997

(1190,1-4): 1190 , 1 = 0,996

Kоеффіціент вибуття

0,079

(97,5 / 1190,1) = 0,082

Kоеффіціент використання виробничої потужності

66,2

(897,5 / 1260,3) = 0,712

Дані табл. 11.7 свідчать про те, що темп зростання виробничої потужності в звітному році був дещо менше, ніж у попередній період: 107,7 замість 113,3%. Зменшився коефіцієнт оновлення з 0,136 до 0,025, але підвищилася інтенсивність оновлення виробничої потужності з 0,019 до 0,123. Однак коефіцієнт масштабності оновлення знизився з 0,133 до 0,025. Коефіцієнт стабільності зменшився, але дуже незначно - з 0,997 до 0,996. Позитивно, що підвищився коефіцієнт вибуття з 0,079 до 0,082. Істотний вплив на виробничу потужність справляло зміна номенклатури продукції, зокрема її тираж, формат, барвистість. Однак у звітному році ці чинники мали менший вплив, ніж у попередньому періоді. Важливо відзначити, що друкарня підвищила ступінь використання виробничої потужності з 66,2 до 71,2%.
Ступінь використання виробничої потужності підприємства залежить від її відповідності потребам ринку друкованої продукції.
Ступінь використання виробничої потужності слід вивчати не тільки по підприємству в цілому, але і по окремих цехах, ділянках і машинам. Це необхідно для виявлення диспропорцій між виробничими потужностями окремих цехів, дільниць і машин та розробки заходів щодо їх усунення. Слід зазначити, що повної ув'язки, тобто синхронізації виробничих потужностей окремих ділянок і цехів в умовах відсутності спеціалізації, досягти важко, так як зміна асортименту продукції впливає на завантаження того чи іншого технологічного обладнання. Наприклад, при зниженні тиражности друкованої продукції виробнича потужність друкованих цехів зменшується.
Зміна обсягу книг і брошур відіб'ється на виробничій потужності брошуровочно-палітурних цехів. Однак в умовах спеціалізації виробництва диспропорції між виробничою потужністю окремих цехів і дільниць будуть мінімальними. Необхідно також відзначити, що виявлені резерви по збільшенню випуску продукції за рахунок більш повного використання виробничої потужності на тій чи іншій ділянці або в цеху можуть вважатися реальними тільки в тому випадку, якщо створені необхідні умови для виготовлення напівфабрикатів на попередніх ділянках і переробки продукції на наступних ділянках .
У процесі аналізу важливо встановити, намічається чи перспективним бізнес-планом впровадження заходів щодо усунення диспропорцій у виробничій потужності окремих цехів і дільниць. Такими заходами можуть бути: модернізація обладнання; заміна старого обладнання новим; перегляд технологічних процесів і норм виробітку; підвищення рівня спеціалізації підприємства; розширення кооперування з іншими підприємствами і т.д.
Поглиблений аналіз використання основного технологічного обладнання за кількістю, часу і продуктивності дозволяє виявити наявні резерви збільшення виробничої потужності підприємства з випуску окремих видів продукції.
До числа приватних показників ефективності використання всієї сукупності основних фондів належить показник, що характеризує випуск продукції в рублях на 1 виробничої площі, тобто
,
Де - обсяг товарної продукції, грн.; - Виробнича площа,.
Більш повне, раціональне використання наявних виробничих площ сприяє підвищенню ефективності виробництва підприємства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.5. Аналіз використання виробничої потужності "
 1. EX ANTE ІНВЕСТИЦІЇ І EX POST ЦІНОВА КОНКУРЕНЦІЯ
  виробничі потужності на ринку. Як відзначали Крепе і Шейнкман [35], 356 це передбачає, що ми розглядаємо двухперіодне гру, в якій обидві фірми одночасно вибирають потужності qi і потім, знаючи потужності один одного, одночасно вибирають ціну р, -. З нашої характеристики другого періоду гри як ціновий гри слід, що ця двухперіодне гра еквівалентна одноперіодний грі, при
 2.  Х. ЦІНОВА ГРА
    аналізу є характеристика рівноваги (обов'язково при змішаних стратегіях) «високих» потужностей. Це досить складно, але лема показує, що прибуток фірми з найвищими потужностями дорівнює прибутку послідовника (follower) Штакельберга (тобто прибутку, одержуваної цією фірмою, коли вона оптимально реагує на випуск іншої фірми, який, як передбачається, дорівнює потужностям останньої ).
 3.  5.7.2.2. ВИБІР ПОТУЖНОСТЕЙ
    потужностей; нехай зі> 0 позначає граничні витрати введення потужностей. Покажемо, що результат Курно коли я ** максимізує є рівновага (тут з = 0). На рис. 5.13 показані криві реагування, коли витрати потужностей є поглиненими (sunk) і коли вони такими не є. У другому періоді цінової гри витрати потужностей будуть вже поглиненими і, отже, не відносяться до
 4.  ОБГОВОРЕННЯ І ПОШИРЕННЯ 8.2.2.1. ФУНКЦІЇ ПРИБУТКУ В скороченої формі
    виробничої потужності (що ми і ввели в систему позначень). Це дає можливість відповісти на всі три питання. По-перше, функції прибутку представляють їх в скороченої формі після того, як вони визначені для короткострокової конкуренції на товарному ринку при заданих рівнях потужностей. По-друге, перевага першопрохідця може з'явитися через те, що фірми раніше набувають технології
 5.  ЗАВДАННЯ
    використання обладнання. У цеху машинобудівного заводу встановлено 100 верстатів. Режим роботи цеху двозмінний. Тривалість зміни 8 ч. Річний обсяг випуску продукції 280 тис. виробів, виробнича потужність цеху - 310 тис. виробів. Визначте коефіцієнт змінності роботи верстатів, коефіцієнти екстенсивної, інтенсивної та інтегрального завантаження обладнання. Відомо, що в першу
 6.  2.9. Виробнича потужність підприємства
    використання основних виробничих фондів є виробнича потужність підприємства. Під виробничою потужністю розуміється максимально можливий річний (добовий) обсяг випуску продукції при заданих номенклатурі і асортименті з урахуванням найкращого використання всіх ресурсів, наявних на підприємстві. Виробничі потужності вимірюються, як правило, в тих же одиницях, в яких
 7.  2.2. Суб'єкти і об'єкти аналізу і діагностики діяльності підприємства
    аналізу і діагностики фінансово-господарської діяльності є підприємства, їх власники, засновники, органи державного управління, фінансово-кредитні установи, податкові органи, органи страхування, окремі фахівці, експерти, засоби масової інформації, інформаційно-аналітичні та рейтингові агентства. До об'єктів аналізу і діагностики фінансово-господарської-ної
 8.  Питання 4.9. Виробнича потужність та її використання.
    використання ресурсів господарюючого суб'єкта є виробнича потужність. Під виробничою потужністю фірми (цеху, дільниці) розуміється максимально можливий випуск продукції (робіт, послуг) певної якості при заданій номенклатурі і асортименті, кото 126 рий можна провести в одиницю робочого часу (рік, квартал, місяць, добу) за умови ефективного використання
 9.  5.4. Аналіз використання виробничих потужностей
    аналізованого періоду, показує їх введення в дію та вибуття протягом цього періоду, середньорічну потужність і коефіцієнт її використання. 5.5. Оцінка якості та конкурентоспроможності продукції Якість продукції характеризується сукупністю взаємопов'язаних показників у відповідності із загальноприйнятими нормами, стандартами. Основними показниками якості продукції (робіт,
 10.  ЗМАГАЛЬНІСТЬ
    виробничих періодів і в першому з них поглинає постійні витрати: / (1 + 6) для потужності К> 0 і нуль для К = 0. Нехай Пт = тах [Р (К) К - (с + зі) Л '], К де с - граничні витрати виробництва; Со - граничні витрати встановлення мощ-ь ності. Припустимо, як і раніше, що / <Пт <2 /. Значить, одна фірма життєздатна, але дві - ні. Потрібно, щоб були стратегії Маркова (тобто
 11.  Основні теоретичні питання
    використання енергетичного обладнання. Методичні вказівки Енергетичне обладнання являє собою активну частину основних фондів. Енергетичне обладнання - це система установок, яка здійснює перетворення енергії сил природи ресурсів в механічну енергію або перетворення одного виду енергії в інший вид (механічну - в електричну,
 12.  11.2. Організація виробництва туристських продуктів і послуг. Виробнича потужність туристської організації
    використання. Розрахунок виробничих потужностей організацій в туризмі має свої особливості, які повинні враховуватися в кожному конкретному випадку. Так, виробнича потужність готелю визначається пропускною здатністю, яка розраховується за формулою ПС = Qм - Т, де ПС - пропускна здатність (потужність, місткість) гостини-ці, номерів / місць в стуки;
 13.  КОНКУРЕНЦІЯ ЗА РЕСУРСИ
    потужностями (згадайте оптовиків, які купують урожай у фермерів, або виробників кінцевого товару, що купують обладнання у його виробників), кожна фірма може обмежити потужності своїх конкурентів, підвищивши ціну постачальників ресурсів. Сталь [56] припускає, що галузь, яка пропонує ресурси, є конкурентною, і ставить ще деякі умови; він показує, що результат двухперіодне гри,
 14.  Питання 8.2. Постійні і змінні витрати.
    аналізу залежності між собівартістю, обсягом продажів і прибутком. Наявність такої залежності менеджер використовує для визначення беззбиткового обсягу продажів і порога рентабельності. Точка критичного обсягу показує, що 8-Економіка фірми 225 загальна сума маржі за змінними витратами відшкодовує загальну суму постійних витрат за певний період. Беззбитковий (критичний) обсяг
 15.  Ключові терміни і поняття
    використання в господарській діяльності з метою випуску продукції. Модернізація - метод усунення морального зносу засобів праці шляхом їх удосконалення на основі досягнення технічного прогресу. Нематеріальні активи - витрати на нематеріальні об'єкти, що належать фірмі на праві власності, що використовуються протягом тривалого періоду в господарській діяльності та приносять
 16.  5.7. ДОДАТКОВИЙ РОЗДІЛ. КІЛЬКІСНА КОНКУРЕНЦІЯ 5.7.1. ТРАДИЦІЙНИЙ АНАЛІЗ Курна: ІСНУВАННЯ, Єдиний і граничних ПОВЕДЕНИЕ
    аналізу і досліджень, проведених в рамках одноперіодний моделі Курно (нецінова конкуренція), розглянутої в розділі 5. 5.7.1.1. ІСНУВАННЯ РІВНОВАГИ чистих стратегій Рівновага чистих стратегій має привабливі особливості. По-перше, воно просто. По-друге, жодна фірма не відчуває ex post розчарування, дізнавшись про вибір іншої фірми. Тому ніякої подальшого коригування
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха