ГоловнаМакро і МікроекономікаЗагальні питання мікроекономіки → 
« Попередня Наступна »
Бусигін, Желободько, Циплаков. Мікроекономіка - Третій рівень 2005 702 с., 2005 - перейти до змісту підручника

11.5 Пайова фінансування: загальні міркуванняБудемо припускати, що тягар фінансування суспільних благ встановлюється апріорно на основі визначення частки кожного споживача в покритті будь-який можливий величини суспільних витрат. Нехай ^ (xfc) - частка i-го споживача, де xfc - обсяг споживання суспільного блага k. Сума часток дорівнює одиниці:
53 ^ (xfc) = 1 Vk. ie /
При цьому внесок i-го споживача на фінансування k-го суспільного блага дорівнює ^ (xfc) pfcxfc. Можна інтерпретувати цю величину як податок зі ставкою ^ (xfc). Такий спосіб фінансування суспільних благ ми будемо називати пайовою фінансуванням.
Пайова фінансування вирішує проблему безбілетника, що виникає при добровільному фінансуванні. Проте залишається відкритим питання про те, в якому обсязі виробляти суспільні блага. При даних ринкових цінах і даних частках зовсім не обов'язково бажані споживачами обсяги виробництва співпадуть. Пояснимо сказане. При заданих частках (xjfc) і цінах p споживач i "пред'явить попит" на такі кількості приватних і громадських благ (X (1), X (2)), які є рішенням наступної задачі:
/ (1) (2) ч
Uj (xj ', xj у) ^ max Xi
53 ^ ifc (xjfc) pfc xjfc +53 pfc xjfc ^ A , (11.4)
fceKi fceK2
Xj = (X (1), X (2)) G Xj.
Якби всі споживачі при деяких цінах пред'являли попит на одні й ті ж обсяги суспільних благ (консенсус), і на ринках усіх благ попит дорівнював би пропозицією, то економіка опинилася б у стані рівноваги.
Визначення 77:
Рівновага з пайовою фінансуванням при консенсусі є набір (p, X, y), такий що
(x , y) - допустиме стан економіки з громадськими благами;
для кожного споживача (X (1), X (2)) є рішенням задачі (11.4) при цінах p і доходи
ei = pWj + 53 Yj pyj + Sj; jeJ
кожна технологія yj є рішенням відповідного завдання виробника (11.3) при цінах p.
Для рівноваги при консенсусі можна довести теореми добробуту. При цьому якщо частки? Jfc (xfc) не залежать від обсягів:
? Ifc (xfc) =? Jfc Vxfc,
то доказ виявляється досить простим, оскільки кожному рівноваги при консенсусі відповідає рівновагу Ліндаль і навпаки. Нехай (p, X, y) - рівновага з пайовою фінансуванням при консенсусі. Тоді (p, q, X, y) - рівновага Ліндаль, де Jjfc = ^ jfcpfc.

Зіставимо індивідуалізовані ціни qik рівноваги Ліндаль. Якщо ж (p, q, x, y) - рівновага Ліндаль, то (p, x, y) - рівновага з пайовою фінансуванням при консенсусі з частками, що розраховуються за формулою Sik = qik / pk. Доказ цього факту досить очевидно, і читач може провести його самостійно.
При диференційованої функції корисності і виробничих функцій у внутрішньому рівновазі при консенсусі повинні виконуватися наступні умови:
dU '/ dxk pk
дии / щ ^ = (6ik (xk) + S * k (xk) xk) Pk0o,
де k - довільне суспільне благо, а ko - приватне благо з ненульовою ціною. При постійних частках
dui / dxk я pk
м / м - Sik -,
dui/dxik0 Pk0
звідки
dui / dxk dui / dxikQ
Sik =
^ dus / dxk ^ sei dus/dx3kn
Звідси ясно, що далеко не за будь-яких частках фінансування подібне рівновага може існувати.
В окремому випадку квазилинейной економіки задачу споживача можна записати у вигляді
Vi, (xi) - Sipxi ^ max
У внутрішньому рівновазі vi (x) = Sip.
Vi (x)
6i =
Es ei v's (x)
Умова для часткою приймає вид Рис. 11.5 ілюструє рівновагу при консенсусі у разі квазилинейной економіки і двох споживачів. Нехай X-() - функція, зворотна до vi (o). Тоді при даній ціні pi попит споживача на суспільне благо залежно від частки дорівнює xi = xi (Sip). Консенсус визначається рівнянням
xi (Sip) = x2 (S2 p) = x2 ((1 - Si) p).

5o = 1 - SI
S
1
Рис. 11.5. Ілюстрація рівноваги при консенсусі
Ясно, що рівновага при консенсусі може існувати лише при спеціальному підборі часткою фінансування. Тому розглянута тут концепція рівноваги має, як і рівновагу Ліндаль, тільки теоретичне значення. Його можна використовувати як свого роду вихідний пункт при аналізі часткового фінансування. У загальному випадку, при довільно вибраних частках фінансування суспільного блага, немає підстав очікувати, що при будь-яких ринкових цінах бажані обсяги споживання суспільних благ у всіх споживачів будуть збігатися. Тому виникає проблема узгодження їх переваг щодо цих кількостей.
Іншими словами, у концепції рівноваги з пайовою фінансуванням спосіб фінансування суспільних благ слід доповнити деякими механізмом прийняття колективних рішень про обсяги виробництва суспільних благ, який би "працював" і за відсутності консенсусу. Нижче наводяться приклади таких механізмів.
11.5.1 Завдання
^ 512. У квазилинейной економіці з суспільним благом є два споживача з функціями корисності виду:
u1 = av (x) + z1 і u2 = bv (x) + z2 (a, b> 0).
Похідна vj (x) позитивна і убуває. Єдиний виробник має функцію витрат виду c (y) = 4y.
Фінансування суспільного блага здійснюється на частковій основі з частками та $ 2. Відомо, що був досягнутий консенсус. Що можна сказати про ставлення часткою / $ 2? Обгрунтуйте своє твердження.
^ 513. У квазилинейной економіці з суспільним благом є два споживача з функціями корисності виду:
u1 = av (x) + z1 і u2 = bv (x) + z2 (a, b> 0).
Похідна vj (x) позитивна і убуває. Єдиний виробник має функцію витрат виду c (y) = 5y.
Фінансування суспільного блага здійснюється на частковій основі з частками 2/3 і 2/3. За яких умов на a і b в цій економіці не може бути досягнутий консенсус? Обгрунтуйте своє твердження.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.5 Пайова фінансування: загальні міркування "
 1. Зміст
  фінансуванням 395 11.3.1 Завдання 405 Рівновага (псевдоравновесіе) Ліндаль 408 11.4.1 Завдання 414 Пайова фінансування: загальні міркування 415 11.5.1 Завдання 417 Голосування простою більшістю 417 Рівновага з політичним механізмом 422 11.7.1 Завдання 423 Механізм Гровса-Кларка 424 11.8.1 Завдання 433 Завдання до глави 434 Ринки з асиметричною інформацією 437 Асиметрична
 2. 11.7 Пайова фінансування: рівновагу з неринковим (політичних) механізмом колективного вибору
  часткове фінансування з апріорно встановлюються частками споживачів у фінансуванні суспільного блага Sik (xk). Будемо припускати, що вибір кожного визначається з рішення наступної задачі u '(x (i ^, x (i)) ^ max (xi, Zi) E Sik (xk) pk xk + E pk xik + Ti (zi, ... , Zm) ^ Pi, (11.6) ke Ki keK x (i) = G (zi, ..., zm), x-Е Xi, z-Е Zi. Функція Ti (zi, ..., zm) відображає витрати споживача пов'язані з
 3. ПОДАТКОВИЙ ОБЛІК І АУДИТ ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
  пайової участі в інших організаціях; від здачі майна в оренду (суборенду), від надання в користування прав на результати інтелектуальної діяльності і прирівняні до них засоби індивідуалізації (зокрема, від надання в користування прав, що виникають з патентів на винаходи, промислові зразки та інші види інтелектуальної власності. При отриманні майна (робіт,
 4. БАЛАНС ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ТА ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ЄМКОСТІ ЯК МЕТОДИЧНА ОСНОВА управління інвестиційними процесами
  пайове фінансування і загальна система формування інвестиційних ресурсів, то необхідний баланс інвестиційних витрат та інтересів робить проблему балансу інвестиційного потенціалу та інвестиційної ємності основою реалізованим і ефективності всього інвестиційного процесу . Рішення проблеми балансу інвестиційних ресурсів між суб'єктами федерації і федеральним центром зараз активно шукається
 5. 3.4. Матеріальні основи організаційної культури споживчої кооперації
  пайової фондів, відносини власності з ним вимагають уточнення , у тому числі в статутах кооперативних організацій. Особливе значення для формування майна споживчої кооперації, що відбиває специфіку її природи, має пайовий фонд. Оскільки власником майна є споживче товариство як юридична особа, пайовики ні, мають права вільного продажу (передачі) пайового фонду та
 6. 3.4. Завдання державного управління у сфері інтернаціоналізації технологічного розвитку
  фінансування науки та наукових кадрів. Окремої уваги заслуговує програма участі російських високотехнологічних компаній у міжнародних проектах. Сама участь, а тим більш отримані позитивні результати є найкращим пропагандистським матеріалом по залученню транснаціональних корпорацій у високотехнологічні галузі промисловості нашої країни. Як приклад можна
 7. 3.2 НАПРЯМКИ COBEPLIiEf 1СТВОВ Анія ДІЯЛЬНОСТІ СЕЗ ВО ВЬЕТНАМЕ
  фінансування, що передбачає, що протягом певного терміну всі або частину податків, що збираються на території зони, залишаються у розпорядженні інвесторів. Узагальнюючи накопичений в зарубіжних вільних економічних зонах досвід побудови податкової політики, можна констатувати, що в них використовуються три основних види пільг: звільнення на певний термін від сплати податків, так звані
 8. 2.2 Удосконалення методики визначення конкурентоспроможності послуг оператора зв'язку
  фінансуванні рекламних заходів за залишковим принципом. Іноді цим правилам користуються і великі компанії [98 ]. У даному випадку розмір рекламного бюджету визначається за формулою (2.19). Основним недоліком даного методу є припущення про те, що обсяг продажів не залежить від витрат на рекламу. Таким чином, єдина причина, по якій витрати на рекламу включаються
 9. 1.2. Світові тенденції розвитку малого підприємництва
  фінансуванням. АМБ робиться градація підприємств за кількістю зайнятих на них і за обсягом річної виручки. Відповідно до визначення Адміністрації малого бізнесу в США до малих відносяться підприємства з чисельністю зайнятих від 1 до 100 чоловік, а до середніх - від 100 до 500. Обсяг річної виручки для малого та середнього бізнесу має галузеву диференціацію. Адміністрація малого бізнесу
 10. 3.1. Венчурний механізм підтримки малого бізнесу
  пайову участь у їх статутному капіталі. Згідно з офіційними даними Міністерства промисловості і науки Російської Федерації, за останні 10 років вкладення венчурного капіталу в Росії склали близько 1,5 млрд євро і використовувалися для фінансування більше 250 підприємств. До теперішнього часу в країні діють близько 30 фондів венчурного капіталу, переважна частина яких представляє
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха