Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи та та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхова справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірської промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування та природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна статистики / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомЕкономіка гірської промисловості → 
« Попередня Наступна »
П.М. Должиков, Н.М. Величко, А.П. Должикова. Основи економіки і управління гірничим підприємством: Навчальний посібник. - Донецьк: «Норд-прес». - 200 с., 2009 - перейти до змісту підручника

11.5. Розподіл прибутку

Розподіл прибутку підприємств підпорядковане забезпечення єдності інтересів суспільства, трудових колективів і окремих працівників. Для вугільної промисловості характерні значні коливання собівартості по окремих підприємствах, що випускають однорідну продукцію. Тому велике значення має вирішення питання вирівнювання рентабельності.

Розподіл прибутку проводиться в певному порядку. Прибуток направляється на першочергові платежі, до яких відносяться: плата за виробничі фонди (вугільна промисловість звільнена від цієї плати), відсотки за користування банківським кредитом і обов'язкові відрахування до бюджету від прибутку. Першочергові платежі вносять у повній сумі, незалежно від рівня виконання плану прибутку.

Після першочергових платежів прибуток спрямовується на: освіту фондів економічного стимулювання, розміри яких встановлюються на основі затверджених нормативів; фінансування приросту власних оборотних коштів; покриття збитків від експлуатації житлово-комунального господарства, культурно-освітніх установ, освіта єдиного фонду розвитку науки і техніки; перерахування прибутку вищим організаціям в межах сум, передбачених планом; інші цілі в порядку, що встановлюється урядом.

У загальному вигляді схема розподілу прибутку показана на рис. 11.2.

Надпланова прибуток, який визначається як різниця між фактичною і плановою прибутком (уточненій на виключаються суми), розподіляється в такій послідовності: внески першочергових платежів, якщо їх фактичні суми вище планових; відрахування до фонду матеріального заохочення суми невикористаної економії по фонду заробітної плати, що утворилася за рік; заповнення нестачі власних оборотних коштів; додаткові відрахування у фонди економічного стимулювання; виплата премій;

При невиконанні виробничим об'єднанням (підприємством) плану прибутку фактично отриманий прибуток розподіляється для забезпечення першочергових платежів, відрахування у фонди економічного стимулювання, відшкодування тимчасово використаних торік коштів на планові заходи (резерву за вислугу років і фондів економічного стимулювання), відрахування в резерв міністерства для надання тимчасової фінансової допомоги (у встановленому в плані відсотку від фактичного прибутку) .

У нових умовах господарювання міністерствам, об'єднанням, підприємствам встановлений стабільний норматив відрахувань від прибутку (диференційований по роках). Особливість нормативного методу розподілу прибутку полягає в тому, що трудові колективи беруть реальні напружені плани. Якщо перевиконання плану по прибутку не перевищує 3% (включно), то 50% надпланового прибутку (без урахування заохочувальних надбавок до оптових цін за ефективність виробництва та якість продукції) залишається в розпорядженні міністерства (об'єднання, підприємства).

Якщо план прибутку буде перевиконано більш ніж на 3%, то в розпорядженні (об'єднання, підприємства) залишається 25% суми, що становить це перевищення.

Інша частина надпланового прибутку надходить до державного бюджету. Таким чином, підприємству вигідніше прийняти напружений план, ніж перевиконувати занижений.

Запитання до самоконтролю: 1.

Розкрийте сутність категорії «ціна» в умовах ринкової економіки для підприємства. 2.

Який порядок встановлення ціни на рівні підприємства? 3.

Вплив на ціну нееластичного і еластичного попиту. 4.

Як оцінюються ціни і товари конкурентів при встановленні ціни? 5.

Проаналізуйте основні методи ціноутворення. 6.

Види цін за рівнем формування. 7.

Види цін за специфікою. 8.

Види цін за ступенем впливу держави. 9.

Що таке диверсифікація цін, і які її основні напрямки? 10.

У чому переваги диверсифікації? 11.

У чому полягає ціноутворення, засноване на витратах? Його переваги і недоліки. 12.

Характеристика ціноутворення, заснованого на врахуванні попиту. 13.

Як враховується конкуренція при формуванні стратегії ціноутворення? 14.

З чого складається прибуток вугільних підприємств? 15.

У чому сутність і порядок розрахунку рентабельності гірничого виробництва? 16.

Як розподіляється прибуток?

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.5. Розподіл прибутку "
 1. 7.4. Розподіл і використання прибутку підприємства
  розподілу є балансовий прибуток підприємства. Під її розподілом розуміється направлення прибутку в бюджет і по статтях використання на підприємстві. Законодавчо розподіл прибутку регулюється в тій її частині, яка надходить до бюджетів різних рівнів у вигляді податків та інших обов'язкових платежів. Визначення напрямків витрачання прибутку, що залишається у розпорядженні
 2. Питання 11.4. Управління фінансовими результатами фірми.
  Розподіл і використання прибутку визначає різні види прибутку: прибуток від реалізації, балансова, оподатковуваний і чистий прибуток. Управління прибутком отреалізаціі передбачає: - чітке визначення виду бізнесу, що робить найбільший прибуток; - збільшення оборотності оборотних коштів, що забезпечують збільшення маси одержуваного прибутку; - раціональне використання
 3. Розподіл чистого прибутку (планування коштів фондів накопичення та споживання)
  прибутку 2.4 Приріст стійких пасивів 2.5 Довгостроковий кредит банку 3 Всього джерел (стор. 2.1 + р. 2.2 + р. 2.3 + р. 2.4 + р. 2.5) 4 Напрями використання коштів фонду накопичення 4.1 Сплата відсотків за користування довгостроковим кредитом 4.2 Витрати на придбання основних фондів 4.3 Витрати на приріст оборотних коштів 4.4 Погашення довгострокового
 4. 5.4.3 Завдання
  розподіл. ^ 286. Якими властивостями володіє рівновагу в моделі обміну з монотонними і строго опуклими вподобаннями. Аргументуйте свою відповідь. ^ 287. У моделі обміну розподіл x називається справедливим, якщо xi ^ i xj Vi, j (ніхто нікому не заздрить). Покажіть, що безліч справедливих розподілів непорожньо. Покажіть, що якщо переваги строго випуклі, безупинні і строго
 5. 7.2. Модель зі змінною віддачею
  розподілу витрат. Завдання (одномірна) розподілу витрат - це трійка (1, С, х), в якій I - кінцеве безліч агентів, С: IR + -> IR + - безперервна, неубутна функція витрат така, що С (0) = 0, а х = (xi) iei описує для кожного i попит жг-> 0 агента i. Рішення завдання розподілу витрат (/, С, х) - це вектор у = (уг ') г'? /, Що описує витрати уг-> 0 кожного агента iei, при
 6. ГЛАВА 2. Моделі та алгоритми розв'язання задачі розподілу виробничих ресурсів промислового підприємства
  розподілу виробничих ресурсів промислового
 7. 7.3. Задачі розподілу з неоднорідними випуском і факторами виробництва
  розподілу витрат кожен агент i має попит на різні продукти і технологія визначає загальні витрати С (хi, ..., хп) (а не С {х \ + - - - + хп), як у попередньому розділі). У варіанті розподілу випуску кожен агент i вкладає кількість жг-фактора i, а загальний випуск є F (xi, ..., xn) (а не (х \ + - - - + хп)). Приклади подібного роду завдань включають, наприклад, витрати
 8. 9.2. Власні джерела підприємництва
  розподілений прибуток, а також у неявному вигляді - як створені за рахунок прибутку фонди і резерви. Так, прибуток - джерело фор-мування резервного капіталу (фонду). Цей капітал призначений для відшкодування непередбачених втрат і можливих збитків бізнесу, тобто є страховим за своєю природою. Порядок фор-мування резервного капіталу визначається нормативними доку-
 9. Питання 9.3. Механізм розподілу використання доходів фірми.
  Розподілу в будь-якій фірмі є балансовий прибуток. Під її розподілом розуміється направлення прибутку в бюджет і по статтях використання в рамках суб'єкта господарювання. Законодавчо розподіл прибутку регулюється в тій її частині, яка надходить до бюджетів різних рівнів у вигляді податків та інших обов'язкових платежів. Принципи розподілу визначає держава. Вони відображені
 10. Питання 1.7. Структура бізнесу та сфери діяльності фірми.
  Розподіл цього прибутку між власниками (у формі дивідендів), кредиторами (у відсотках) та бюджетом (у вигляді податків). Частина нерозподіленого прибутку реінвестується для розвитку виробництва і разом з залученими капіталом становить потенціал фі 28 нансірованія підприємства, який у вигляді нових інвестицій знову надходить у господарський оборот
 11. 4.3.1 Завдання
  прибутку? ^ 213. Відомо, що при цінах (3, 2) виробник вибрав вектор випуску (2, -1), а при цінах (2, 3) - вектор випуску (1, -2). Сумісне це з максимізацією прибутку? ^ 214. Відомо, що при цінах (1, 4) виробник вибрав вектор випуску (-4, 3), при цінах (1,1) - вектор випуску (0, 0), а при цінах (2,1) - вектор випуску (3 , -4). Чи можна гарантувати, що вектор випуску (-1, 2)
 12. Фінансово-економічні ризики
  прибутку Зниження платоспроможності споживачів Зменшення обсягу продажів Зростання цін на сировину, матеріали, перевезення Зниження прибутку через зростання цін на сировину, матеріали, перевезення Залежність від постачальників, відсутність альтернативи Зниження прибутку через зростання цін Недолік оборотних коштів Збільшення кредитів або зниження обсягу
 13. 2.2. Теорія «невиконаного контракту».
  Розподілу доходів між працівниками і повинні спрямовувати отримані кошти на розвиток основної діяльності організації, що контролюється з боку суспільства. Хансманн підкреслює, що «перевагою некомерційних виробників є те, що ринковий контроль в них підкріплюється додатковим захистом споживача іншим, сильнішим« контрактом »- офіційним зобов'язанням
 14. 43.3. Показники диференціації доходів населення
  розподіл населення країни за середнього доходу (сукупного чи грошового) моделюється на основі вибіркових обстежень і даних про грошові доходи, отриманих з балансу грошових доходів і витрат населення. Базою для вивчення служать дані бюджетної та масової статистики та вибіркових обстежень доходів населення. Показники диференціації доходів розраховуються на основі
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха