ГоловнаБіржова торгівляБіржова справа → 
« Попередня Наступна »
Сохацька О.М.. Біржова справа: Підручник. - 2-ге вид. змін. й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, К.: Кондор. - 632 с., 2008 - перейти к содержанию учебника

§ 11.5. Забезпечення додаткових фінансових гарантій розрахункової палати

 
Процедура зміни суми на рахунку учасників ф'ючерсної торгівлі з метою відображення зміни котирувальної ціни контракту називається клірингом. В цілому сума на рахунку покупця або продавця дорівнює початковій маржі плюс щоденні виграші, мінус щоденні втрати.

Клієнт повинен постійно тримати на рахунку певний мінімальний маржевий внесок для підтримання маржі (за кожним окремим ф'ючерс- ним контрактом). Коли в результаті несприятливої ринкової кон' юнк- тури сума на рахунку виявляється нижчою від рівня підтримки, брокер подає клієнтові вимогу про відповідний додатковий внесок, так звану вимогу додаткових фінансових гарантій.
Позиція членів розрахункової палати щодня змінюється. Після кожних торгів розрахункова палата проводить перерахунок коштів для кожного з них. Щовечора палата про це повідомляє розрахункові фірми. У випадку підвищення позиції додаткові кошти треба внести до відкриття біржі наступного дня. При зниженні позиції зайві кошти можуть повернути, але деякі фірми їх резервують.
Здебільшого початкової плати досить, щоб забезпечити відшкодування щоденних максимальних коливань цін. На Чиказькій товарній біржі початкові маржеві депозити збираються протягом 24 годин після укладення угоди (деколи - протягом 10 годин).
Клірингова палата досить суворо контролює надходження депозитів, які забезпечують коливання цін. Так створюється достатня кількість коштів на депозиті на момент виконання угод як фінансового забезпечення виконання ф' ючерсних контрактів.
Головною умовою роботи клірингової палати є підтримуюча маржа. Згідно з вимогами палати кожен клієнт повинен мати на ф' ючерсному рахунку суму, яка дорівнює або трохи нижча від початкової маржі. Ця частка згідно з даними зарубіжних джерел становить 65-75% початкової маржі. Якщо ця вимога не виконується, то клієнт має внести варіаційну маржу. Якщо клієнт не вносить потрібної маржі або просто не реагує на повідомлення, брокер за його рахунок ліквідовує позицію на ф'ю- черсному ринку. Це повідомлення називається вимогою поповнення варіаційної (підтримуючої) маржі. На відміну від вимоги про поповнення початкової маржі, коли клієнтові бракує коштів на рахунку, ця вимога пов'язана лише з негативною для клієнта зміною цін.
Варіаційна маржа - це своєрідний показник втрат і прибутків клієнта за біржовий день. Якщо сума на ф'ючерсному рахунку клієнта нижча на 65-75% від початкової маржі, брокерська фірма вимагає від клієнта поповнити рахунок до початкової суми, а не підтримуючої маржі.
Деякі біржі не встановлюють рівня підтримуючої маржі, а використовують лише початкову, і при негативній зміні цін одразу ж вимагають доповнення варіаційної маржі.
Коли клієнт відкриває рахунок у брокерській фірмі, очікується, що він забезпечить певний рівень маржі для відкриття позицій на
ф'ючерсному ринку. Таке ж зобов'язання бере на себе брокерська фірма щодо клірингової палати. Якщо ситуація на ринку стає невигідною для фірми-члена палати, то вноситься додаткова маржа, що враховує ці зміни. Коли клієнт не може заплатити маржі, розрахункова фірма зобов'язана заплатити кліринговій палаті з власного капіталу.
Для визначення рівня маржі для кожної фірми-члена у кліринговій палаті фіксуються звіти про всі торговельні операції, в тому числі офсетні. В кінці кожного дня підбивається баланс. Головна вимога - сума куплених угод має дорівнювати сумі проданих. Крім того, фіксується позиція кожного члена палати. Фірма, яка виконала офсетну операцію, не вносить маржі, оскільки розрахункова палата не є для неї другою стороною. У табл. 11.2 подано зведений приклад визначення чистих позицій на кінець біржового дня для п'яти фірм-членів палати. Фірми позначені літерами A, B, C, D, F.
Таблиця 11.2.
Визначення чистих позиціи на кінець дня

Позиція

A

І

1

C

D

F

Куп.

Прод.

Куп.

Прод.

Куп.

Прод.

Куп.

Прод.

Куп.

Прод.

Кількість торговельних операцій

5

10

10

15

10

5

10

10

10

15

Чистий "long"5Чистий "short"

5

55

Офсетні угоди
0Маржа, що вноситься при зміні цін, враховує цю зміну і визначається як різниця між ціною, за якою контракт купувався чи продавався протягом дня, і ціною закриття біржі (settlement price).
Приклад 11.6.
Першого березня контракт на золото продавався за ціною 400 $/за унцію. Початкова маржа - 2 000 $/за контракт.
Другого березня розрахункова ціна зросла на 5 $/за унцію і становила 405 $/за унцію.
Рахунок покупця кредитується на $500 ($5 х 100 унцій), сума на ньому становитиме $2 500. Рахунок продавця дебетується на $500, що зменшить його до рівня $1 500. Продавець отримає вимогу брокерської фірми про поповнення свого ф'ючерсного рахунку.
Третього березня ціна на золото знизилася до 390 $/за унцію.
Позиція покупця дебетується на $1 500 ($15 х 100 унцій), в цілому сума на рахунку становитиме $1000 (2000 + 500 - 1500), що також вимагатиме негайного поповнення рахунку.
Умовні позначення: Куп. - куплено; Прод. - продано.
Продовження прикладу 11.6. Рахунок продавця кредитується на $1500, він становитиме $3500 (1500 + 500 + 1500). Четвертого березня ціна знизилася ще на 5 $/за унцію і становила 385 $/за унцію. Поповнений рахунок покупця дебетується на $500 і знову становитиме $1 500, рахунок продавця кредитується на $500 і становитиме $4 000. Для наочності подаємо цей процес у табл. 11.3.

Таблиця 11.3.

Дата

Позиція "long"

Позиція "short"

Розрахунко ва ціна

маржа

рахунок

маржа

рахунок

1.03.

2000

2000

2000

2000

400 $/унція

2.03.

2000

2500

2000

1500

405 $/унція


вимога про поповнення маржі на суму $500


3.03.

2000

1000

2500

2500

390 $/унція


вимога про поповнення маржі на суму $1000


4.03.

3000

500

2500

3500

385 $/унція

Процес поповнення маржевих внесків
Внести варіаційну маржу можна двома способами:
 1. Внесення додаткових коштів. Варіаційна маржа вноситься лише готівковими коштами, оскільки це не добровільна застава, чим насправді є початкова маржа, а поточна вартість ф'ючерсної позиції клієнта. При виграшній позиції клієнт отримує виграш, при програшній повинен внести лише готівкові кошти, тому що потрібен час, щоб ліквідні цінні папери перетворити на грошові кошти.
 2. Ліквідація позиції повністю або зменшення кількості відкритих позицій. Причому варіаційну маржу клієнт вносить на вимогу брокерської фірми незалежно від того, яка - виграшна чи програшна - на цей момент в нього позиція. Пізніше він може забрати ці кошти як виграш, але цю вимогу брокерської фірми зобов'язаний виконати.

Приклад 11.7.
Клієнт має на ф'ючерсному рахунку $4000 і коротку позицію (short) на два нафтових контракти з поставкою в грудні за ціною 19,5 $/за барель.
Початкова маржа становить 2000 $/за контракт, підтримуюча - 1400 $/за контракт, тобто коштів на рахунку достатньо. Якщо через день ціна на нафту зросте до 20,5 $/за барель, то рахунок клієнта дебетується на $2000 (1 х 1000 х 2) і становитиме $2000, що є нижчим від рівня підтримуючої маржі. В такому випадку клієнт отримує вимогу про внесення додаткових коштів - варіаційної маржі.

Продовження прикладу 11.7.
Клієнт може виконати вимогу двома способами.
  1. внести $2000 для відновлення рівня початкової маржі за двома контрактами;
  2. ліквідувати позицію за одним контрактом і залишити $2000 як початкову маржу за один контракт.

Відділ маржевих розрахунків брокерської фірми щоденно отримує від біржі інформацію про стан ф'ючерсних рахунків кожного клієнта, для цього біржа надсилає брокерській конторі звіт. На основі такого звіту брокерська фірма надсилає вимоги клієнтам про поповнення мар- жевих внесків.
Для цього аналізується баланс готівкових коштів (cash balance), тобто наявність коштів на рахунку клієнта після розрахунків за всіма операціями біржового дня. В рахунку відображаються маржеві внески, виграші за завершеними операціями, списані з рахунку суми програшів.
Приклад 11.8.
Клієнт брокерської фірми бажає відкрити ф' ючерсний рахунок для операцій на Нью-Йоркській біржі кави, цукру і какао.
20 жовтня він відкриває ф'ючерсний рахунок, на який переказує $20000.
До кінця місяця клієнт забрав з рахунку $8000, отримав $3000 виграшу, з рахунку було списано $4000 програшу.
Отже, баланс готівки на рахунку становить:
20000 - 8000 + 3000 - 4000 = $11000.
Розрахункова палата надсилає брокерській фірмі відомості про кількість відкритих позицій клієнта (open-trade eqrnty) - нетто-результат нереалізованих прибутків і збитків за відкритими позиціями. Цей показник може бути як додатнім, так і від'ємним залежно від того, яку позицію займає клієнт - збиткову чи прибуткову. Продовжимо наш приклад.
Продовження прикладу 11.8.
Клієнт на кінець місяця має дві відкриті позиції long на цукор за ціною 11 0/за фунт.
Початкова маржа - 750 $/за контракт, підтримуюча - $650.
Біржа закриває контракт за ціною 11,5 0/ за фунт, тобто клієнт має на рахунку прибуток за двома незакритими позиціями в сумі $1120 (0,005 х 112000 х 2).
Головною цифрою звіту про стан рахунку є сумарні кошти (total eqwty) - сума балансу готівкових коштів та результату за відкритими позиціями.

Продовження прикладу 11.8.
Якщо розрахункова ціна біржового дня на цукор становить 11,5 0/за фунт, то клієнт на рахунку має $12120 (11000 + 1120).
Загальна вартість рахунку подається із урахуванням кількості цінних паперів на депозиті.
За рахунками клієнтів робиться перерахунок початкової маржі.
Продовження прикладу 11.8.
Нехай у нашого клієнта відкрито п'ять позицій "long" на грудневий контракт на цукор.
Початкова маржа становить $3 750 (5 х 750) та один грудневий контракт "short" на каву, початкова маржа - $9000, тобто необхідна сума початкової маржі становить $12 750.
Підтримуюча маржа за цими контрактами становить: 650 х 5 + 6 750 = $10 000.
На рахунку клієнта надлишку маржі (margm excess) нема, але поки що вимога про поповнення маржі не буде надсилатися, оскільки до рівня підтримуючої маржі досить коштів.
Оскільки клієнт не має додаткової застави у вигляді цінних паперів, наступна негативна зміна ціни одразу ж вимагатиме поповнення рахунку готівковими коштами. Навіть при більш ніж достатній вартості цінних паперів на депозиті найменший депозит на рахунку грошових коштів брокерська фірма вимагає негайно ліквідовувати.
Більшість брокерських фірм вимагають від клієнтів надходження коштів до того, як для них відкриють позиції на ф'ючерсному ринку, а в процесі біржових торгів можуть вимагати постійного поповнення рахунків.
Маржеві внески клієнтів на всіх біржах США відділені від коштів фірм-членів палати. Ці кошти вкладені на окремі банківські рахунки або на депозит за окремими маржевими внесками в Розрахунковій палаті. Брокерська фірма не може їх використовувати для власних потреб. Однак на ці депозити клієнти, як правило, не отримують доходів. Мало того, брокерська фірма може їх покласти на власний депозит, тому постійні клієнти бірж як початкову маржу вкладають державні цінні папери, як правило, казначейські векселі, за якими отримують дисконтний дохід.
Щоденно на рахунках клієнтів відображаються зміни, що сталися за торговельну сесію. Суми програшів списуються з одних рахунків на інші. Система клірингу (взаємозаліку) складається з трьох ланок: самої розрахункової палати, її членів - розрахункових фірм та розрахункових банків.
Вище ми вже охарактеризували фірми-члени палати. Розгляньмо тепер діяльність самих розрахункових палат. Кожна з них співпрацює з певним
колом банків. Структури розрахункових палат різних бірж відрізняються між собою. Наприклад, на CME та NYME (Чиказькій та Нью-Йоркській товарних біржах) вони належать до організаційної структури як підрозділи. На CBOT - це самостійна організація. Вже згадувалося, як створена Міжбіржова клірингова організація у Великобританії. Сьогодні ця Міжнародна Товарна Розрахункова Палата обслуговує біржі Великобританії, Франції, Австралії, Гонконгу.
Справжні учасники ф'ючерсної операції Розрахунковій палаті невідомі. Вона оперує позиціями своїх членів-розрахункових фірм. Кожна клірингова фірма відповідає за баланс у розрахунковій палаті, що відображає позиції клієнтів. Клієнт в свою чергу відповідає за підтримку балансу свого ф'ючерсного рахунку перед кліринговою фірмою, а остання - перед палатою.
Рахунки всіх клієнтів та самої фірми-члена палати обчислюються щодня. Кожна угода підлягає подвійній реєстрації у фірмі та в палаті. Інформація про угоду містить такі дані:
 • покупець і продавець;
 • клірингова фірма;
 • час укладення;
 • характер угоди;
 • обсяг;
 • ціна;
 • розрахунковий банк.

Розрахункова палата порівнює інформацію, виявляє неправильні угоди і повідомляє про це розрахункову фірму.
На біржах США розрахункові палати використовують два принципи переказу маржі. Нетто-принцип нарахування - це вимога палати вкласти депозит лише за чистими позиціями. Брутто-принцип - за всіма. Брокерські фірми надають перевагу першому принципові, оскільки це дозволяє кошти клієнтів тримати у себе, розміщувати їх на депозити та отримувати дохід. Зібрані маржеві внески клієнтів фірмою не членом розрахункової палати перераховуються на так званий рахунок "Омнібус", відкритий на ім'я даної фірми на рахунку фірми-члена розрахункової палати.
Для забезпечення фінансової стійкості самої клірингової палати створюється гарантійний фонд. Клірингова палата, так само, як і її члени, використовує початковий депозит і маржу, яка враховує коливання цін, як захист від значних програшів. Однак ці депозити формують лише початкову основу міцного фінансового механізму, який дозволяє палаті гарантувати оплату і поставки за контрактами. Вклади членів палати
до гарантійного фонду є лише часткою фінансового захисту і умовою членства в палаті. Внесок до гарантійного фонду означає безпосередню участь кожного члена у фінансовій стабільності і загальній інтеграції даної організації. Всі депозити вносяться у державних цінних паперах і грошових коштах, вони розміщуються на рахунку у певному банку. Ні готівки, ні цінних паперів не може зняти з рахунку для оплати поставки ні член палати, ні сама клірингова палата, за винятком відповідного наказу, підписаного трьома директорами палати.
Ще одним фінансовим джерелом клірингової палати є так званий додатковий фонд (surplus), який складається з щомісячної оплати кожної клірингової операції. Порівняно з послугами клірингової палати ця послуга незначна, але за рік її сума вражає.
Ці фонди переважно інвестуються в державні облігації, а відсотки відшкодовують витрати клірингової палати. Як правило, доходи від цього фонду досить високі, що і дозволяє брати незначну плату за послуги.
Клірингова палата встановлює норми і правила процедур для захисту від збитків:
 • на випадок невиконання контракту фірмою-членом палати вона розпродує всі контракти даного члена, закриває його рахунок, який кредитується або дебетується. В результаті виявляється борг збанкрутілого члена палати. Для відшкодування збитків палата списує маржу;
 • якщо її замало, то використовує його внески до гарантійного фонду;
 • якщо сум не вистачає, то за погодженням з радою директорів використовуються його внески до додаткового фонду;
 • якщо програш настільки значний, що й цих коштів недостатньо, використовується загальний гарантійний фонд;
 • якщо загальний гарантійний фонд вичерпується, то збитки розподіляються на всіх членів палати за принципом: хто має більші прибутки від клірингової палати, той робить більший внесок.

Отже, ф'ючерсні біржі спираються на одну з основних функцій Клірингової палати - реєстрація всіх угод і контроль за виконанням контрактних зобов' язань кожним з учасників, на чиє ім' я зареєстрований контракт. Так забезпечується фінансова надійність ринку в цілому.
Кожен член Клірингової палати страхується через депозит - додаткову плату на випадок невиконання зобов' язань.
Для відкритого ф'ючерсного контракту найбільш характерний ризик - зміна цін на активи порівняно з обумовленою в контракті ціною.
Система попередніх депозитів ефективно страхує від втрат. Щоденні маржеві внески робить кожен учасник.

Однак банки вночі не працюють, ринок також. Тому ризик зміни цін розподіляється на розрахований і потенційний.
Приклад нарахування маржі та депозиту, що застосовується Кліринговими палатами США, подає Ф. Шварц 6.
  1. За точку відліку при визначенні маржі клірингова палата вважає ситуацію на ринку на момент його закриття. Для кожного місяця поставки різного товару аналізується остання квота продавця та покупця, остання угода, за допомогою стандартної формули обчислюється остання названа ціна.
  2. Контролюючи зміни цін, клірингова палата оцінює передбачену зміну цін, на основі цього публікується депозитний тариф. Якщо максимальні зміни цін становлять 8 0/за фунт, - депозит становить 8%, якщо 3 0/за фунт - 3% тощо).
  3. Маржа, яку має виплатити кожен член клірингової палати, відшкодовується порівнянням останньої названої ціни з контрактною ціною. Робиться це під час комп'ютерної обробки документації при закритті ринків.
  4. Щоранку, у визначений час, має бути сплачена різниця між відшкодуванням, забезпеченим фірмою, та загальним боргом кліринговій палаті.
  5. Якщо загальний борг перевищує відшкодування, різницю виплачує член розрахункової палати.

Клірингова палата має свої Правила, які відрізняються від Правил біржової торгівлі. Правила клірингової палати регулюють процедуру прийняття контрактів до реєстрації від імені члена клірингової палати, методи розрахунку маржі і депозиту, час розрахунків за контрактом.
Страхуючи кожного члена від зміни цін з допомогою виплати щоденної маржі, утримуючи депозит з метою відшкодування потенційного ризику до оплати маржі наступного дня, клірингова палата гарантує кожному своєму членові виконання зобов'язань за контрактами незалежно від другої сторони.
Кожна сторона після реєстрації контракту в кліринговій палаті купує або продає товар на умовах, передбачених контрактом, у того або тому партнерові, на якого вкаже клірингова палата.
Клірингова палата гарантує виконання гарантійної та новаційної функцій. Новація - це процес, в якому одна зі сторін, що домовляються, постійно замінюється іншою. Новація - гнучка і вигідна форма, саме вона забезпечує надійність ринку, усуває фінансовий ризик угод.
Ще одна особливість ф' ючерсного контракту полягає в тому, що якщо він залишається відкритим до завершення чинності, то члени
клірингової палати мають виконати зобов' язання поставити (прийняти) товар або розрахуватися грішми.
Клірингова палата гарантує однакову кількість контрактів на купівлю та продаж на момент закінчення чинності, тобто контролює наявність продавців і покупців для виконання зобов'язань за контрактами.
Інформація про реєстрацію контрактів членів розрахункової палати є секретною, вона доступна лише самій палаті і даному членові палати. Коли клірингова палата - самостійна організація, навіть біржа не має доступу до такої інформації.
Клірингова палата має переваги (як самостійна організація):
 • використання одного основного відшкодування - готівкового фонду або банківської гарантії;
 • отримання щоденно у вигляді грошових сум чистої суми маржевих та депозитних виплат, що суттєво зменшує банківські, адміністративні, канцелярські видатки;
 • оперування через одну організацію, що економить кошти на засоби зв'язку;
 • стандартизація системи звітності;
 • чіткий контроль за всім апаратом.

Міжнародна клірингова палата забезпечує такі переваги:
 • зменшує валютний ризик, оскільки розрахунки відбуваються у превалюючій валюті, ризику для місцевої валюти немає;

 • Б

Резюме
Кліринг біржовий - це процедура розрахунків за біржовими угодами, що забезпечує фінансові гарантії їх здійснення через систему депозитних та маржевих внесків учасників біржової торгівлі.
Це означає, що в кінці кожного робочого дня інформація про всі операції на біржі уточнюється, конкретизується і порівнюється. Розрахунки, що проводяться за біржовими угодами кліринговими палатами на зарубіжних товарних ф'ючерсних біржах, є безготівковими. Це невід'ємний елемент торгівлі на ф'ючерсному ринку.
Основні функції клірингової установи такі: оформлення рахунків, розрахунки за завершеними операціями; збір і зберігання гарантійних внесків за строковими контрактами для відшкодування можливої різниці між початковою ціною і поточним котируванням; регулювання поставок та надання інформації про торговельні операції.
 • створює поліпшені умови для арбітражних операцій.

Клірингова палата - специфічний інститут. Це не банк, адже кредитів тут не дають, не поліція, не регулювальник, не букмекер; адже вона не учасник ринку, не виконує торгових операцій, не укладає угод.
Аналога цій організації немає. Вона - унікальний за змістом та значенням організатор ф'ючерсного ринку.
Депозити вносяться лише на відкриті позиції, якщо член палати має контракт на купівлю і такий самий - на продаж.
Депозити на спотовий місяць (розрахунок за контрактом) обчислюються окремо, оскільки ці контракти можуть бути під тендером (тобто пропозицією під фізичну поставку).
Кошти на рахунок депозиту можуть вкладатися сплатою грошей (чеком, телеграфним переказом), державними цінними паперами (з терміном відшкодування до одного року), векселями, акредитивом, варрантом - складським свідоцтвом.
На відміну від депозиту, що вноситься при укладенні кожного ф'ючерсного контракту і повертається після його ліквідації шляхом протилежної операції або йде на оплату поставки товару, варіаційна маржа вноситься лише при негативних змінах цін.
Розміри депозитів за різними контрактами - від 2% до 15%, все залежить від діапазону зміни цін товарів під контрактом.
Саме такі відносно незначні суми дозволяють брати участь у ф'ю- черсній біржовій торгівлі спекулянтам, що отримують великі доходи, не маючи фінансових можливостей торгувати реальним товаром.
Тільки така клірингова установа може гарантувати в Україні ефективне функціонування строкових біржових ринків.

В
Контрольні запитання
  1. Що таке кліринг?
  2. Охарактеризуйте поняття біржового клірингу та його основні завдання.
  3. Як і коли виникають розрахункові палати на зарубіжних біржах?
  4. Що таке кільцевий метод обліку біржових операцій?
  5. Які функції виконує клірингова палата?
  6. Що таке система маржевих внесків?
  7. У якому вигляді можуть депонуватися маржеві внески?
  8. Що таке додаткові фінансові гарантії клірингової установи?
  9. Що таке додатковий фонд клірингової установи? 10. Які переваги має самостійна клірингова установа?

Посилання і рекомендована література
   1. Економічна енциклопедія: У 3-х тт. Т.1 /Редкол.: ...С.В. Мочерний (відп. ред.) та ін. -К.: Видавничий центр "Академія", 2000. -С.773-774 (стаття "Кліринг", авт. Мочерний С.); -С.774-775 (стаття "Кліринг біржовий", авт. Сохацька О.).
   2. Закон України "Про похідні цінні папери" (проект) //Українська інвестиційна газета. - №18(188). -18 травня 1999 р. -С.5.
   3. Сохацька О.М., Дениско О.М. Біржова справа: Навчальний посібник. -К.: Тріада Плюс, 1994. -187с.
   4. Сохацька О.М. Ф'ючерсні ринки. Історія, сучасність, перспективи становлення в Україні. -Тернопіль: Економічна думка, 1999. -С.146-192.
   5. Геворгян С. Перспективи створення в Україні клірингової установи щодо операцій із ф'ючерсами та опціонами //Вісник НБУ. -№6. -2000. -С.44-46
   6. Дегтярева О.И. Биржевое дело //Учебник для вузов. -М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2000. - С.141-142.
   7. Шварц Ф. Биржевая деятельность Запада (Фьючерсные и фондовые биржи, система работы и алгоритмы анализа): Пер. с англ. -М.: Ай Кью, 1992. -172с.
   8. Шарп У., Алексадер Г., Бейли Дж. Инвестиции: Пер. с англ. -М.: ИНФРА-М, 1997. -С.695-701.
   9. www.cbt.com
   10. www.cme.com
   11. www.nybot.com
   12. www.nymex.com

Тести для перевірки знань до розділу 11
    1. Кліринг - це:

а)              система попередньої оплати;
б)              система безготівкових розрахунків на взаємозаліках;
    1. Біржовий кліринг - це:

а)              процедура розрахунків за біржовими угодами;
б)              процедура розрахунків за спотовими угодами;
в)              система оплати чеками;
г)              система готівкових розрахунків.
в)              процедура розрахунків
за форвардними угодами;
г)              процедура розрахунків за ф 'ючерсними угодами.

3. Основні функції клірингової установи це:
в) регулювання поставок;
а)              оформлення рахунків, розрахунки за операціями;
г) всі перераховані вище.
б)              збір та збереження депозитних внесків;
     1. Член розрахункової установи перевіряється на:

а)              надійність, платоспроможність; в) всі параметри, названі у пунктах
а, б, г;
б)              фінансову стійкість;              г) наявність позитивної репутації
у ділових колах.
     1. Клірингова установа гарантує своїм членам:

а)              конфіденційність;              в) право вибору оперативного
брокера;
б)              право захисту від втрат;              г) всі зазначенні вище права.
     1. Клірингова палата забезпечує:

а)              швидкість укладання офсетних              в) довгостроковий захист від втрат; контрактів;
б)              спрощення процесу поставки;              г) все зазначене вище.
     1. Розрахункова палата на ф'ючерсному ринку є:

а)              третьою стороною у ф 'ючерсній              в) першою стороною у ф 'ючерсній угоді; угоді;
б)              другою стороною у ф 'ючерсній              г) посередником між продавцями угоді; і покупцями.
     1. Процедурами, що захищають розрахункову установу від втрат є:

а)              внесення початкової, варіаційної              в) гарантійний та додаткові фонди; маржі та підтримка її у певних
межах;
б)              внесення біржової маржі та              г) внески засновників та спонсорська маржі брокерської фірми; допомога.
     1. Брокерська маржа є більшою від:

а)              біржової маржі;              в) варіаційної маржі;
б)              початкової маржі;              г) маржі підтримки.
     1. Початкову маржу називають:

а)              варіаційною;              в) операційною;
б)              біржовою;              г) маржею підтримки.
     1. Депозити можуть вноситися:

а)              грошима та чеками;              в) готівкою, цінними паперами;
б)              цінними паперами та              г) нерухомим майном. акредитивами;
     1. Додаткові фінансові гарантії розрахункової палати це:

а)              вимога поповнення підтримуючої в) закриття програмних позицій; маржі;
б)              поповнення депозиту;              г) ліквідація позицій оберненими
угодами.
     1. Кількість відкритих позицій - це:

а)              нетто-результат нереалізованих в) брутто результат коротких прибутків та збитків за              позицій;
відкритими позиціями;
б)              брутто-результат довгих              г) нетто результат виграшних позицій; позицій.
     1. Нетто-принцип нарахування маржі - це:

а)              вимога внести депозит лише              в) вимога внести депозити за чистими позиціями; за виграшними позиціями;
б)              вимога внести депозит за всіма              г) вимога внести депозити позиціями; за програшними позиціями.
     1. Брутто-принцип нарахування маржі - це:

а)              вимога внести депозит лише              в) вимога внести депозити за чистими позиціями; за виграшними позиціями;
б)              вимога внести депозит за всіма              г) вимога внести депозити позиціями; за програшними позиціями.

Е
Ключові слова, нові терміни

кліринг;
розрахункова (клірингова) палата;
установа біржі;
кільцевий метод розрахунків;
функції заміщення продавців та покупців;
депозит;
маржа;
варіаційна маржа; маржа брокерської фірми; гарантійний фонд; додатковий фонд.

 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "§ 11.5. Забезпечення додаткових фінансових гарантій розрахункової палати"
 1. Сохацька О.М.. Біржова справа: Підручник. - 2-ге вид. змін. й доп. - Тернопіль: Карт-бланш, К.: Кондор. - 632 с., 2008

 2. § 11.4. Маржа у ф'ючерсній торгівлі
  забезпеченням. Розмір маржі встановлює рада директорів бірж за рекомендацією спеціальної комісії Клірингової палати. Маржу розрахункової палати треба відділяти від маржі брокерської фірми. Засоби, які мають депонуватися в брокерській фірмі індивідуальними продавцями і покупцями за ф' ючерсними та опціонними контрактами, і є маржею брокерської фірми. Учасники торгівлі на ф'ючерсному ринку
 3. § 12.3. Поставка за ф'ючерсними контрактами з фінансовими інструментами
  фінансових ф' ючерсів предметом торгівлі є майбутні відсоткові ставки. На фінансових ринках головними критеріями інвестування у похідні фінансові інструменти є дохід, час, ризик та ліквідність. На цих ринках базовими є неризикові ставки на державні короткострокові цінні папери. Усі ф' ючерсні контракти на відсоткові ставки передбачають їх отримання після закінчення строку дії ф'ючерсного
 4. § 11.1. Суть біржового клірингу
  фінансові інструменти". У ньому вводиться поняття «клірингова установа» як юридична особа або підрозділ біржі, що гарантує кліринг та розрахунки за опціонами та ф'ючерсами, які допущені до торгів на біржі. Дану проблему висвітлено в ряді статей, посібнику та монографії[118]. Перспективам створення в Україні клірингової установи щодо операцій з ф'ючерсами та опціонами присвячена стаття С.
 5. § 12.2. Організація процедури поставки за ф'ючерсними контрактами
  додатковими витратами. Покупці можуть наперед не знати, на якому точно складі, у якому порту, який конкретно сорт із набору сортів буде поставлено. Продавці біржових контрактів поставляють товар лише в особливих випадках, оскільки така поставка також пов' язана з додатковими витратами. Але у певних ринкових умовах і поставляють, і отримують товар і біржові спекулянти, експортери, імпортери.
 6. Види хеджування
  забезпечення потреби на товар необхідної якості і кількості у чітко визначені терміни. При цьому зміна цін на сировину є одним із факторів, що визначає витрати. Велике значення у цьому випадку має частка сировини у собівартості продукції. Такі фірми застосовують селективне і випереджувальне хеджування. Головною перевагою хеджевих операцій, надзвичайно поширених на ф'ючерсних біржах Заходу, є
 7. § 9.1. Засновники та члени біржі. їх права й обов'язки
  фінансового ринку. Згідно законодавства України (ЗУ "Про товарну біржу"[95] та "Про цінні папери та фондовий ринок"[96]) товарна біржа створюється шляхом добровільного об'єднання зацікавлених юридичних та фізичних осіб, яким це не заборонено законом. Фондову біржу можуть заснувати не менше двадцяти професійних учасників фондового ринку. Учасників біржових торгів умовно поділяють на такі групи:
 8. § 1.3. Функції та характерні ознаки біржової торгівлі
  забезпечення торгів, забезпечення висококваліфікованим персоналом); вироблення біржових контрактів (стандартизація якісних параметрів, визначення розмірів партій, процедур розрахунків та забезпечення ліквідності); розв'язання суперечок між членами біржі й учасниками біржових операцій; реєстрації та публікації біржових цін (котирування); страхування цінових та курсових ризиків (хеджування);
 9. Ведення рахунків клієнтів
  фінансовим вимогам. Як правило, ці вимоги є досить значними, оскільки солідарна відповідальність членів клірингової установи складає фінансові гарантії виконання біржових угод. Брокери, які працюють у біржовому кільці, не обов'язково можуть бути членами клірингової установи і навпаки. Кожен торговець, який купив членство на біржі, може укладати угоди від власного імені і за власний рахунок, а
 10. § 5.1. Стан дослідження ф'ючерсних ринків в Україні
  забезпечення і фахівці, особливо у банківській сфері, які можуть організувати безпосередні контакти з будь-яким учасником міжнародних біржових товарних або фінансових ринків, у т.ч. ф'ючерсних, як конкретним трейдером, або брокером, так і з виходом на інфраструктуру (біржі або позабіржові торговельні системи комп' ютерного котирування) у нас є. Однак ця обставина не зумовила масовий вихід
 11. § 19.1. Суть та основні характеристики хеджування
  додаткового потенційного прибутку заради конкретних перспектив свого фінансового стану. Хеджування відбувається за допомогою укладення строкових контрактів: форвардних, ф'ючерсних, опціонних. У монографії "Стратегии хеджирования"3 автори Ш. де Ковні та К. Таккі вважають хеджером "... особу або компанію, яка запобігає ризикові шляхом відкриття позиції на одному ринку та протилежної на іншому, але
 12. Суть та значення державного регулювання біржової торгівлі
  забезпечення на них стану динамічної рівноваги. За більше десяти років ринкових реформ в Україні так і не створено ефективно діючих ринків сировини та фінансових інструментів із негайною поставкою, які у зарубіжній економічній літературі прийнято називати спотовими (spot market). Саме на спотових ринках визначаються базові ринкові ціни, які мають вирішальний вплив на теперішній стан економіки в
 13. § 4.2. Основні риси ф'ючерсної    торгівлі
  додаткової вартості з інвестиційною сферою. Фірми, які постійно використовують ф' ючерсний механізм, є більш конкурентоспроможними через можливість оптимізації цін на товари, капітали, валюту. Ф' ючерсна торгівля, зосереджуючись на ціновому аспекті, точніше, на різниці цін, яка є джерелом перерозподілу прибутку. Вона залучає, з одного боку, вільні кошти, що є резервним капіталом на випадок
 14. Статья 264.7. Составление и представление бюджетной отчетности Российской Федерации
  палату Российской Федерации. Годовой отчет об исполнении федерального бюджета подлежит рассмотрению Государственной Думой и утверждению федеральным законом. Статья 264.8. Федеральный закон об исполнении федерального бюджета Федеральным законом об исполнении федерального бюджета утверждается отчет об исполнении федерального бюджета за отчетный финансовый год с
 15. § 13.1. Історія становлення електронної біржової торгівлі
  додаткових доходів. Саме цей шлях повинен пройти і ринок цінних паперів, на якому сьогодні чітко виділяється тенденція щодо відновлення фінансової рівноваги між Новим та Старим Світом. На американському, європейському та азійському фондових ринках відбувається процес консолідації Биржевое дело: Учебник /Под ред. В.А. Галанова, А.И. Басова. -М.: Финансы и статистика, 1998. -С.13. фондових бірж
 16. § 15.1. Товарні ф'ючерси як фінансові інструменти
  забезпечені реальним товаром сертифікати на пред'явника, а саме цим і є ф'ючерсні контракти, з наступним їх використанням у біржовій торгівлі. Професійні біржові дилери (інвестиційні компанії, банки, брокерські фірми, незалежні трейдери-спекулянти) використовують ф' ючерсний ринок для прогнозування ціноутворюючих факторів, гри на різницях цін і тенденціях зміни цін у майбутньому. Строковий
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха