Регіональна та національна економіка / Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства / Орендні відносини / Аудит / Бізнес-планування / Бухгалтерський облік і контроль / Бюджетна система / Інвестування / Інноваційна діяльність / Інформаційні системи в економіці / Кризова економіка / Лізинг / Логістика / Математичні методи і та моделювання в економіці / Організація виробництва / Оцінка і оціночна діяльність / Споживча кооперація / Страхове справа / Теорія управління економічними системами / Теорія економіки / Управління фінансами на підприємстві / Економіка гірничої промисловості / Економіка міського і сільського господарства / Економіка нерухомості / Економіка нафтогазових галузей промисловості / Економіка природокористування і природоохоронної діяльності / Економіка, організація і управління підприємствами / Економічна безпека / Економічна статистики / Економічна теорія / Економічний аналіз / Економічне прогнозування
ГоловнаЕкономіка та управління народним господарствомБухгалтерський облік і контроль → 
« Попередня Наступна »
Камишалов, Петро Іванович. Бухгалтерський фінансовий облік: Підручник для студентів, які навчаються за спеціальностями: «Фінанси і кредит», «Бухгалх облік, аналіз і аудит», «Світова економіка» - 2-е вид., Пер, і доп. - М.: Омега-Л. - 656 с, 2005 - перейти до змісту підручника

11.6. Визначення розміру допомоги з тимчасової непрацездатності

Відповідно до Листа ФСС РФ від 8 лютого 2002 р № 02-18/05/1136 максимальний розмір допомоги за повний місяць встановлено в сумі 11 700 руб.

Денне (годинний) допомога обчислюється у відсотках до середньоденної (середньогодинної) заробітку в залежності від тривалості безперервного трудового стажу, числа дітей-утриманців та інших обставин (див. таблицю).

Розмір допомоги з тимчасової непрацездатності Причина настання непрацездатності Розмір допомоги,

% від заробітку 1. Професійне захворювання (загострення професійного захворювання), трудове каліцтво 100 2. Загальне захворювання, побутував травма (допомога видається, починаючи з 6-го дня непрацездатності), відпустка по догляду за хворим членом сім'ї, карантин, протезування з приміщенням в стаціонар:

а) працівники, які мають безперервний трудовий стаж 8 років і більше 100 Причина настання непрацездатності Розмір допомоги,

% від заробітку б; працівники, які мають на утриманні трьох і більше дітей не досягли 16 (учні - 18} лет1 100 а) особи, у яких тимчасова непрацездатність є наслідком поранень, контузії, каліцтва або захворювання, одержаних при виконанні інтернаціонального обов'язку 100 г) особи, які мають визначені законодавством пільги у зв'язку з участю в ліквідації чорнобильської аварії або проживанням в зонах відселення та проживанням з правом на відселення (не досягла 18 років), захворілі або перенесли променеву хворобу, викликану наслідками аварії на ЧАЕС, працюючі інваліди, наступ інвалідності яких пов'язане з катастрофою на ЧАЕС та ін

100 д) працюючі інваліди Великої Вітчизняної війни та інші інваліди, прирівняні до них у відношенні пільг 100 е) працівники, які мають безперервний трудовий стаж від 5 до 3 років ат ж} працівники з числа круглих сиріт, які не досягли 21 гада * мають безперервний трудовий стаж до 5 років 80 і) працівники, які отримують допомогу по догляду за дитиною до 14 років: -

з 1-го по 7-й календарний день -

з 8-го по 14-й календарний день За загальним нормам 50 к) одинокі матері, адові (вдівці}, розлучені жінки (чоловіки), дружини військовослужбовців строкової служби отримують допомогу по догляду за дитиною до 14 років: -

з 1-го по 10-й календарний день ; -

з 11-го До 14-й календарний день За загальним нормам

50

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" 11.6. Визначення розміру допомоги з тимчасової непрацездатності "
 1. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ Основна література
  Галкін В.В. Основи підприємницької діяльності / В. Галкін. - М.: Фенікс, 2004. - 288 с. Лебедєва С.М. Економіка торговельного підприємства: навч . посібник / С.М. Лебедєва, Н.А. Казіначікова, А.В. Гавриков; [під ред. С.Н. Лебедєвої]. - 4-е вид., испр. - Мн.: Нове знання, 2005. - 240 с. Пелих А.С. Основи підприємництва / А.С. Пелих. - М.: Фенікс, 2004. - 512 с. Підприємництво:
 2. Л. Н. Чечевіцина, І. Н . Чуєв. Економіка фірми: Навчальний посібник для студентів вузів / - Ростов н / Д: Фенікс,. - 400 с. - (Вища освіта), 2006
  У навчальному посібнику викладено ключові організаційно-управлінські та економіко-технологічні питання формування і розвитку фірм в період становлення ринку в Росії. Наведено характеристики наявності та використання факторів виробництва, виробничих процесів, господарських і фінансових результатів, взаємин з банками, фінансової, податкової, митної системами. Запропонована
 3. Трофимова Т.Є., Трофимов А.В.. Гроші, кредит, банки: Навчальний посібник. - Н. Новгород: Нижегород. держ. архіт. - будує. ун-т. - 123с., 2003

 4. 9.3. Питання для повторення 1.
  Чи буде включатися в сукупний річний дохід менеджера підприємства вартість туристичної путівки, отриманої менеджером в якості премії? А вартість пляшки шампанського і коробки цукерок, подаровані йому підприємством до Нового року? 2. Які види утримання із заробітної плати ви знаєте? 3. Що показує сальдо рахунку 70 «Розрахунки з персоналом з оплати праці»? 4. Де в бухгалтерському
 5. Г.Н. Франовская. МАЛИЙ БІЗНЕС. Навчальний посібник для вузів. 2007, 2007
  Навчальний посібник підготовлено на кафедрі економіки та управління організаціями економічного факультету Воронезького державного університету. Рекомендується для бакалаврів напряму «Менеджмент» спеціалізації «Економіка та управління фірмою »і
 6. А. Я. Алеева, Ю. Ю. Громов, О. Г. Іванова, А.В. Лагутін
  . ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ вступний курс - ВИДАВНИЦТВО ТДТУ - Тамбов 2000, 2000

  Даний посібник призначений для іноземних слухачів, що навчаються на підготовчому факультеті. Мета посібника - формування мовних навичок і умінь, що лежать в основі зв'язного висловлювання, на матеріалі загальнонаукової та спеціальної лексики текстів по економічної
 7. Дралін А. І.. Зовнішньоекономічна діяльність: навчальний посібник / А. І. Дралін, С. Г. Міхньова. - Вид. 2-е, перераб. і доп. - Пенза: Інформаційно -видавничий центр ПГУ, 2006. - 127 с., 2006
  У навчальному посібнику наведено матеріали для вивчення дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність», які включають короткий зміст лекцій, плани семінарських занять, теми курсових робіт і рекомендації до їх виконанню, тести, екзаменаційні питання. Матеріали викладені в компактній формі з використанням логічних таблиць, схем, малюнків. Посібник підготовлено на кафедрі «Економічна теорія і
 8. С. Л. Печерський, А. А. Бєляєва . Теорія ігор для економістів. Вступний курс. Навчальний посібник. - СПб.: Вид-во Європ. Ун-та в С. Петербурзі. - 342 с., 2001
  Книга являє собою короткий і порівняно елементарне навчальний посібник, покликане надати в розпорядження студентів економічних спеціальностей досить просте і доступне керівництво, що містить виклад основ сучасної теорії ігор. Для студентів, аспірантів, наукових працівників, які займаються питаннями додатків математики до
 9. Бібліографія
  Алексєєва М.М. Планування діяльності фірми: Навчально-методичний посібник. - М.: Фінанси і статистика, 1997.-248с. Басовский JI.E. Прогнозування та планування в умовах ринку. Навчальний посібник. - М : ИНФРА-М, 1999 -260 с. Білих Л.П., Федотова М.А. Реструктуризація підприємства: Учеб. посібник для вузів. - М.: ЮНИТИ-ДАН А, 2001.-399с. Бізнес-план / Под ред . В, М. Попова. - М.: Фінанси і статистика,
 10. Пенсійний фонд Росії (ПФР).
  Згідно з Федеральним законом від 17.12.2001 № 173 - ФЕ «Про трудові пенсії в Російській Федерації» трудова пенсія складається з наступних частин: - базової; - страховий; - накопичувальної. Базова частина трудової пенсії фінансується за рахунок частини суми ЄСП, що підлягає зарахуванню у федеральний бюджет. Страхова і накопичувальна частини трудової пенсії фінансуються за рахунок прямих
 11. Халтаева С.Р., Яковлева І.А.. Бізнес-планування: Навчальний посібник. - Улан-Уде, 2005. - 170 с., 2005
  У посібнику викладені основи теорії, методології, практики бізнес-планування та використання програмних засобів розробки бізнес-планів. В загальнодоступній формі розглянута проблема постановки сучасної концепції бізнес-планування. Також висвітлені питання аналізу здійсненності бізнес-проекту, проблеми типових помилок і недоліків бізнес -планування. Докладно розглянута методологія
 12. Хунгуреева І.П., Шабикова Н.Е., Унгаева І.Ю.. Економіка підприємства: Навчальний посібник. - Улан-Уде, Вид-во ВСГТУ, 2004 . - 240 с., 2004
  У навчальному посібник розглядається сучасний механізм, що забезпечує життєдіяльність підприємства в умовах ринку і конкуренції, вивчення якого допоможе вирішувати поточні та стратегічні господарські завдання неминуче виникають не тільки в роботі економістів, але та інших фахівців виробничого сектора. По кожній темі курсу наведені приклади завдань і тестів, що дозволяють практично
 13. Лукасевич І.Я.. Аналіз фінансових операцій. Методи, моделі, техніка обчислень: Навч. посібник для вузів. - М.: Фінанси, ЮНИТИ. - 400 с., 1998

 14. Даний посібник являє собою першу частину підручника з методам мікроекономічного аналізу
  Даний посібник являє собою першу частину підручника за методами мікроекономічного аналізу, орієнтованого на студентів старших курсів першої ступені навчання та магістрантів економічних факультетів, що спеціалізуються в економічній теорії. Воно присвячене методам аналізу недосконалої конкуренції - ситуації, коли учасники обміну володіють ринковою владою, тобто здатністю впливати на
енциклопедія  млинці  глінтвейн  кабачки  медовуха